Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/228
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.11.25.
Iktatószám: 23349/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Teljesítés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 44.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Jövőép-Szer Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: 15311344141
Postai cím: Bem Rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Csaba
Telefon: +36 14581953
E-mail: Csaba.Szabo@mfa.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Budapest, Bajza u. 44. felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR000413752021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest, Bajza utca 44. felújítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 44.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1062 Budapest, Bajza utca 44. földszint és első emelet felújítási munkálatai. A szecessziós palota 1899-ban épült Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervei szerint. Az elmúlt század során az épület belső terei erodált állapotba kerültek, az épület szecessziós stukkói letöredeztek vagy a többszöri tisztasági festések során az eredeti művészeti elemeket elfedték, a folyamatos szakszerűtlen javítások a műemlék épület elemeit átformálták.
A KKM az épület helyreállítása mellett döntött, melynek első üteme a földszinti és első emeleti helységek rekonstrukciója, úgy hogy a KKM egyes kiemelt szervezeti egységei számára megfelelő elhelyezést biztosítson.
A közbeszerzési eljárásban kiírt rekonstrukció három részből épül fel.
• építészet
- Szilikátfestések: 1654,91 m2
- Fafelületek zománclakkozása: 317,45 m2
- Parkettafektetés: 379,15 m2
• gépészet
- Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése: 167 m
• erősáram, gyengeáram, biztonságtechnika:
- erősáramú kábelek 3830 fm
A részletes feladatokat a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16797 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest, Bajza utca 44. felújítási munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/08/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jövőép-Szer Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25455610213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 79
Város: Csomád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
E-mail: jovoep@gmail.com
Telefon: +36 703323696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 92793365
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 44.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1062 Budapest, Bajza utca 44. földszint és első emelet felújítási munkálatai. A szecessziós palota 1899-ban épült Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervei szerint. Az elmúlt század során az épület belső terei erodált állapotba kerültek, az épület szecessziós stukkói letöredeztek vagy a többszöri tisztasági festések során az eredeti művészeti elemeket elfedték, a folyamatos szakszerűtlen javítások a műemlék épület elemeit átformálták.
A KKM az épület helyreállítása mellett döntött, melynek első üteme a földszinti és első emeleti helységek rekonstrukciója, úgy hogy a KKM egyes kiemelt szervezeti egységei számára megfelelő elhelyezést biztosítson.
A közbeszerzési eljárásban kiírt rekonstrukció három részből épül fel.
• építészet
- Szilikátfestések: 1654,91 m2
- Fafelületek zománclakkozása: 317,45 m2
- Parkettafektetés: 379,15 m2
• gépészet
- Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése: 167 m
• erősáram, gyengeáram, biztonságtechnika:
- erősáramú kábelek 3830 fm
A részletes feladatokat a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 97371917
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jövőép-Szer Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25455610213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 79
Város: Csomád
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
E-mail: jovoep@gmail.com
Telefon: +36 703323696
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/11/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés módosítására a műszaki tartalomból és a költségvetésből kikerülő biztonságtechnikai munkálatok, továbbá a Szerződés aláírását követően szükségessé vált további építészeti és épületvillamossági munkálatok és költségek okán került sor. A szerződés általános jellege nem változott. Mértéke nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15%-át.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiaknak megfelelően.
A Szerződés módosítására a műszaki tartalomból és a költségvetésből kikerülő biztonságtechnikai munkálatok, továbbá a Szerződés aláírását követően szükségessé vált további építészeti és épületvillamossági munkálatok és költségek okán került sor.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 92793365 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 97371917 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben