Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/32
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.02.14.
Iktatószám:2347/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK17569
Postai cím: Rákóczi utca 66.
Város: Pusztaföldvár
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5919
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baranyi István polgármester
Telefon: 06-68-422-000
E-mail: jegyzo@csanadapaca.hu
Fax: 06-66-422-047
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.pusztafoldvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Egészségház felújítás és fejlesztés Pusztaföldváron
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Egészségház felújítás és fejlesztés Pusztaföldváron:
Felújítandó épületek bruttó területe: 313,3 m2
Felújítandó épület nettó szintterülete jelenleg: 243,2 m2
Tervezett beépített terület (projekten kívüli épülettel együtt) 348,1 m2
Tervezett nettó szintterület 242,4 m2.
Általános leírás: Az épület tulajdonosa az önkormányzat. A felújítás célja az állagmegóvás, illetve a lehető legkorszerűbb működtetés biztosítása, és az energetikai követelmények teljesítése.
Az épületen végzendő főbb munkák:
Acél tetőszerkezet tartóelemeinek festése, tetőléc csere és tetőcserép átrakással.
A födém 20 cm vastag ásványgyapot hőszigetelést kap.
A pihenőhelyiség és a közlekedő közötti válaszfal elbontásra kerül . A váróterem területéből - gipszkarton válaszfallal - lehatárolásra kerül egy WC mozgássérültek számára.
Bejárati ajtók teljes cseréje szükséges (kivéve a hátsó oldali padlásfeljáró-, illetve kazánház ajtó) hőszigetelő üvegezéssel, eredetihez hasonló formában, a homlokzati rajzok és a konszignáció szerint .
Az ablakok teljes cseréje fog megvalósulni, hőszigetelő üvegezéssel, újragondolt kialakítással, a homlokzati rajzok és a konszignáció szerint
A belső ajtók a szükséges mértékben javítandók.
A meglévő aljzatra új burkolatok kerülnek, az alaprajz szerint (mosható laminált padló, illetve vizes helyiségekben greslap, ragasztva.
A mennyezet és a belső falak vakolata viszonylag jó állapotú, újra vakolás nem szükséges, tisztasági festésre kerül sor, színes beltéri festékkel. A mosható fal (olajmázolással vagy csempével minden helyiségben követelmény, min. 1, 50 m magasságig.).
A homlokzati külső hőszigetelés 15 cm vastagságban készül, a szükséges élvédőkkel, és az ablaksávba beforduló (min 2 cm hőszigetelő sávokkal).
Az elő-, oldal- és hátsókert rendezése szükséges.
Tekintettel a helyi közlekedési szokásokra, 10 férőhelyes kerékpár tároló létesül (az épület előtt, közterületen).
Jelenleg nincs parkolóhely kialakítva, ezért a 7 m széles, 124 m2 alapterületű oldalkertben kerül kialakításra 3 db párhuzamos beállású parkolóhely és a bejáró útfelület, gyeprács beton burkolattal.
Az egészségügyi berendezések cseréjére kerül sor. Öltöző-mosdó kerül kialakításra ( a jelenlegi konyha helyén). A pihenőben konyhapult kerül elhelyezésre, mosogatóval. A váróban lévő cserépkályha elbontásra kerül, helyén mozgássérült WC létesül. Ennek megfelelően bekötések és kiegészítések szükségesek a belső vízgépészet hálózatban.
A teljes elektromos hálózatban energiatakarékos lámpatestek kerülnek elhelyezésre, a meglévők lecserélésével. Az épület elektromos ellátását szolgálja az épület keleti tetőfelületén elhelyezésre kerülő napelem rendszer; a tető síkjában 57 db napelem-panel kerül elhelyezésre.
Meglévő épület felújítása, átalakítása során az OTÉK szerint követelmény az akadálymentesítési előírások teljesítése. Illetve részlegesen elfogadható.Új rámpa építendő, mellyel összefüggésben az előlépcsőt is át kell építeni ( a terv szerint, téglakővel). A váró terem területéből lehatárolva, akadálymentes WC létesül, az előírások teljesítésével.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Egészségház felújítás és fejlesztés Pusztaföldváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 67., hrsz: 335
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Egészségház felújítás és fejlesztés Pusztaföldváron:
Felújítandó épületek bruttó területe: 313,3 m2
Felújítandó épület nettó szintterülete jelenleg: 243,2 m2
Tervezett beépített terület (projekten kívüli épülettel együtt) 348,1 m2
Tervezett nettó szintterület 242,4 m2.
Általános leírás: Az épület tulajdonosa az önkormányzat. A felújítás célja az állagmegóvás, illetve a lehető legkorszerűbb működtetés biztosítása, és az energetikai követelmények teljesítése.
Az épületen végzendő főbb munkák:
Acél tetőszerkezet tartóelemeinek festése, tetőléc csere és tetőcserép átrakással.
A födém 20 cm vastag ásványgyapot hőszigetelést kap.
A pihenőhelyiség és a közlekedő közötti válaszfal elbontásra kerül . A váróterem területéből - gipszkarton válaszfallal - lehatárolásra kerül egy WC mozgássérültek számára.
Bejárati ajtók teljes cseréje szükséges (kivéve a hátsó oldali padlásfeljáró-, illetve kazánház ajtó) hőszigetelő üvegezéssel, eredetihez hasonló formában, a homlokzati rajzok és a konszignáció szerint .
Az ablakok teljes cseréje fog megvalósulni, hőszigetelő üvegezéssel, újragondolt kialakítással, a homlokzati rajzok és a konszignáció szerint
A belső ajtók a szükséges mértékben javítandók.
A meglévő aljzatra új burkolatok kerülnek, az alaprajz szerint (mosható laminált padló, illetve vizes helyiségekben greslap, ragasztva.
A mennyezet és a belső falak vakolata viszonylag jó állapotú, újra vakolás nem szükséges, tisztasági festésre kerül sor, színes beltéri festékkel. A mosható fal (olajmázolással vagy csempével minden helyiségben követelmény, min. 1, 50 m magasságig.).
A homlokzati külső hőszigetelés 15 cm vastagságban készül, a szükséges élvédőkkel, és az ablaksávba beforduló (min 2 cm hőszigetelő sávokkal).
Az elő-, oldal- és hátsókert rendezése szükséges.
Tekintettel a helyi közlekedési szokásokra, 10 férőhelyes kerékpár tároló létesül (az épület előtt, közterületen).
Jelenleg nincs parkolóhely kialakítva, ezért a 7 m széles, 124 m2 alapterületű oldalkertben kerül kialakításra 3 db párhuzamos beállású parkolóhely és a bejáró útfelület, gyeprács beton burkolattal.
Az egészségügyi berendezések cseréjére kerül sor. Öltöző-mosdó kerül kialakításra ( a jelenlegi konyha helyén). A pihenőben konyhapult kerül elhelyezésre, mosogatóval. A váróban lévő cserépkályha elbontásra kerül, helyén mozgássérült WC létesül. Ennek megfelelően bekötések és kiegészítések szükségesek a belső vízgépészet hálózatban.
A teljes elektromos hálózatban energiatakarékos lámpatestek kerülnek elhelyezésre, a meglévők lecserélésével. Az épület elektromos ellátását szolgálja az épület keleti tetőfelületén elhelyezésre kerülő napelem rendszer; a tető síkjában 57 db napelem-panel kerül elhelyezésre.
Meglévő épület felújítása, átalakítása során az OTÉK szerint követelmény az akadálymentesítési előírások teljesítése. Illetve részlegesen elfogadható.Új rámpa építendő, mellyel összefüggésben az előlépcsőt is át kell építeni ( a terv szerint, téglakővel). A váró terem területéből lehatárolva, akadálymentes WC létesül, az előírások teljesítésével
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt jótállási idő (hónapokban, minimum 36 hónap) 20
2 Műszaki segítségnyújtás - rendelkezésre állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba bejelentésétől számítva (órában; maximum 48 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Mivel mindhárom benyújtott ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, ezért ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította az eljárást.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlattevő Kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37640945
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Futizo Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158-2-04

Hivatalos név: F&O Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gábor Áron u. 27.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10658398-2-04

Hivatalos név: Berény Bau Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Malom u. 1/a
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23324602-2-04

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/02/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges