Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23480/2019
CPV Kód:45300000-0
Ajánlatkérő:Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
Teljesítés helye:7400 Kaposvár, Arany János utca 97. helyrajzi szám: 4364/15
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvári Sportközpont és Sportiskola
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78100347
Postai cím: Arany János Utca 97
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501581
E-mail: kozbref@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Körcsarnok belsőépítészet,épületgépészet I.ütem
Hivatkozási szám: EKR000238812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kaposvári Sportcsarnok körcsarnok épületének belsőépítészeti és épületgépészeti korszerűsítésének 1. üteme pályázati konstrukció keretében.
Az építési munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók:
Az I. ütemben az öltözők, a konditerem, a küzdőtér, az emeleti rendezvényterem és büfé területe kerül átalakításra és felújításra (mely kiterjed az épületgépészetre is), valamint megépül az épület mellé tervezett kerékpár tároló építménye.
Teljes, átfogó gépészeti korszerűsítés valósul meg, a városi távfűtő rendszerre történő csatlakoztatással. Új világítási és gyengeáramú rendszerek kerülnek kialakításra, illetve az erősáramú hálózat felújítása is megvalósul.
Öltözők és konditerem:
A földszinten az összes válaszfal és a két vasbeton lépcső is elbontásra kerül. Új helyiségelrendezés készül. Kialakításra kerül összesen 6 db öltöző, melyekből 2 akadálymentes kialakítású. Ezen kívül egy orvosi szoba, egy szauna, szertárak és a működéshez szükséges technikai helyiségek (hőközpont, karbantartó helyiség, elektromos kapcsoló, takarítóeszköz tároló) épülnek. Az emeleten küzdőtér felőli oldalon technikai helyiségek kaptak helyet (közvetítő boksz, újságíró boksz, rendőrállás, stúdió, gépészeti terek), a másik oldalra egy egyterű gyakorlópálya/konditerem került. Új közbenső födém építésével a galéria szinten egy másik egyterű gyakorlópálya kerül kialakításra. A válaszfalak mindenhol gipszkarton szerkezettel épülnek (2-2 rtg.) a helyiség funkciójának megfelelő típusú burkolattal. A földszinten nagyrészt csak a padlóburkolatok kerülnek elbontásra az új padlórétegrend a meglévő aljzatbetonra kerül. Így a küzdőtér és az öltözők padlósíkja egy magasságba fog esni. A tervezett új közbenső födém acél tartószerkezettel épül. A terhek új acél pilléreken keresztül adódnak át az újonnan épülő beton pontalapokra. Az érintett épületrészben a teljes gépészeti rendszer felújításra kerül. Új víz-csatorna hálózat épül, új szaniterekkel, hőcserélőkkel, melegvíz tárolóval együtt. Új fűtési rendszer épül ki, új radiátorokkal, fűtési csövekkel, szelepekkel. Az emeleti szinten elhelyezésre kerül 2 db légkezelő berendezés. A tervezett légkezelők kettős funkciót látnak el. Egyrészt az öltözőblokk és a gyakorlópályák szellőztetését biztosítják, valamint egy váltószelep beiktatásával a 2. ütemben kiépülő küzdőtéri légtechnikai rendszer működését támogatják. Az 1. ütemben az öltözőblokk és a gyakorlópályák szellőztetése teljes mértékben kiépül. A földszinten megépül az új elektromos kapcsoló helyiség és az új kapcsolószekrények. Az érintett épületrészben teljesen új elektromos hálózat és világítási rendszer épül ki. Az 1. ütemben nem érintett területek villamos rendszereit az új kapcsolószerényekbe kell bekötni.
Küzdőtér:
A küzdőtér a beruházás során részben megújul (álmennyezete és légtechnikája a további ütemekben kerül kialakításra). A meglévő mobil és szerelt lelátók elbontásra kerülnek és új mobil lelátók épülnek. A közvetítő boxok szintén elbontásra kerülnek. A hosszú oldali mobil lelátó alatt új sportpadló épül, a teljes sportpadló felújításra kerül. A küzdőtér így nagyobb alapterületű lesz, a pálya felfestése is megújul. A küzdőtérben hő- és füstelvezető rendszer fog kiépülni. A hő- és füst elszívást 4 db ventilátor fogja biztosítani, melyek az épület palástjának és tetőszerkezetének csatlakozásánál kerülnek elhelyezésre.
Rendezvényterem, büfé:
Az emeleti tanácsterem-büfé helyén egy új rendezvényterem-büfé-konyha egység kerül kialakításra, új légtechnikai rendszerrel. A kopolit üvegfalak helyére mobil üvegfal kerül. A lépcsőházi acél portál helyén új nyílászáró kerül beépítésre. Új büfépult létesül, valamint egy konyhablokk is kialakításra kerül a szükséges kiszolgáló helyiségekkel.
Kerékpár tároló:
Az épület mellé épülő kerékpár tároló alap funkcióján felül biztosítja a tároló által közrefogott területre kerülő gépészeti berendezések vizuális takarását és a zajcsillapítást. A kerékpár tároló a 1. ütemben épül meg, a gépészeti berendezések azonban csak a 2. ütemben kerülnek elhelyezésre. A tároló falazatai zsalukőből épülnek a külső oldalon vakolt felülettel, a belső oldalon hangelnyelő burkolattal, az előtetők fém szerkezetűek, trapézlemez burkolattal. A tervezett gépek alatt 20 cm monolit vasbeton lemez készül.A tervezett gépek földkábeles elektromos betápja az 1. ütemben készül el.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 347991464 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Körcsarnok belsőépítészet, épületgépészet I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45300000-0
79932000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Arany János utca 97. helyrajzi szám: 4364/15
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kaposvári Sportcsarnok körcsarnok épületének belsőépítészeti és épületgépészeti korszerűsítésének 1. üteme pályázati konstrukció keretében.
Az építési munka meghatározó paraméterei, tervezett funkciók:
Az I. ütemben az öltözők, a konditerem, a küzdőtér, az emeleti rendezvényterem és büfé területe kerül átalakításra és felújításra (mely kiterjed az épületgépészetre is), valamint megépül az épület mellé tervezett kerékpár tároló építménye.
Teljes, átfogó gépészeti korszerűsítés valósul meg, a városi távfűtő rendszerre történő csatlakoztatással. Új világítási és gyengeáramú rendszerek kerülnek kialakításra, illetve az erősáramú hálózat felújítása is megvalósul.
Öltözők és konditerem:
A földszinten az összes válaszfal és a két vasbeton lépcső is elbontásra kerül. Új helyiségelrendezés készül. Kialakításra kerül összesen 6 db öltöző, melyekből 2 akadálymentes kialakítású. Ezen kívül egy orvosi szoba, egy szauna, szertárak és a működéshez szükséges technikai helyiségek (hőközpont, karbantartó helyiség, elektromos kapcsoló, takarítóeszköz tároló) épülnek. Az emeleten küzdőtér felőli oldalon technikai helyiségek kaptak helyet (közvetítő boksz, újságíró boksz, rendőrállás, stúdió, gépészeti terek), a másik oldalra egy egyterű gyakorlópálya/konditerem került. Új közbenső födém építésével a galéria szinten egy másik egyterű gyakorlópálya kerül kialakításra. A válaszfalak mindenhol gipszkarton szerkezettel épülnek (2-2 rtg.) a helyiség funkciójának megfelelő típusú burkolattal. A földszinten nagyrészt csak a padlóburkolatok kerülnek elbontásra az új padlórétegrend a meglévő aljzatbetonra kerül. Így a küzdőtér és az öltözők padlósíkja egy magasságba fog esni. A tervezett új közbenső födém acél tartószerkezettel épül. A terhek új acél pilléreken keresztül adódnak át az újonnan épülő beton pontalapokra. Az érintett épületrészben a teljes gépészeti rendszer felújításra kerül. Új víz-csatorna hálózat épül, új szaniterekkel, hőcserélőkkel, melegvíz tárolóval együtt. Új fűtési rendszer épül ki, új radiátorokkal, fűtési csövekkel, szelepekkel. Az emeleti szinten elhelyezésre kerül 2 db légkezelő berendezés. A tervezett légkezelők kettős funkciót látnak el. Egyrészt az öltözőblokk és a gyakorlópályák szellőztetését biztosítják, valamint egy váltószelep beiktatásával a 2. ütemben kiépülő küzdőtéri légtechnikai rendszer működését támogatják. Az 1. ütemben az öltözőblokk és a gyakorlópályák szellőztetése teljes mértékben kiépül. A földszinten megépül az új elektromos kapcsoló helyiség és az új kapcsolószekrények. Az érintett épületrészben teljesen új elektromos hálózat és világítási rendszer épül ki. Az 1. ütemben nem érintett területek villamos rendszereit az új kapcsolószerényekbe kell bekötni.
Küzdőtér:
A küzdőtér a beruházás során részben megújul (álmennyezete és légtechnikája a további ütemekben kerül kialakításra). A meglévő mobil és szerelt lelátók elbontásra kerülnek és új mobil lelátók épülnek. A közvetítő boxok szintén elbontásra kerülnek. A hosszú oldali mobil lelátó alatt új sportpadló épül, a teljes sportpadló felújításra kerül. A küzdőtér így nagyobb alapterületű lesz, a pálya felfestése is megújul. A küzdőtérben hő- és füstelvezető rendszer fog kiépülni. A hő- és füst elszívást 4 db ventilátor fogja biztosítani, melyek az épület palástjának és tetőszerkezetének csatlakozásánál kerülnek elhelyezésre.
Rendezvényterem, büfé:
Az emeleti tanácsterem-büfé helyén egy új rendezvényterem-büfé-konyha egység kerül kialakításra, új légtechnikai rendszerrel. A kopolit üvegfalak helyére mobil üvegfal kerül. A lépcsőházi acél portál helyén új nyílászáró kerül beépítésre. Új büfépult létesül, valamint egy konyhablokk is kialakításra kerül a szükséges kiszolgáló helyiségekkel.
Kerékpár tároló:
Az épület mellé épülő kerékpár tároló alap funkcióján felül biztosítja a tároló által közrefogott területre kerülő gépészeti berendezések vizuális takarását és a zajcsillapítást. A kerékpár tároló a 1. ütemben épül meg, a gépészeti berendezések azonban csak a 2. ütemben kerülnek elhelyezésre. A tároló falazatai zsalukőből épülnek a külső oldalon vakolt felülettel, a belső oldalon hangelnyelő burkolattal, az előtetők fém szerkezetűek, trapézlemez burkolattal. A tervezett gépek alatt 20 cm monolit vasbeton lemez készül.A tervezett gépek földkábeles elektromos betápja az 1. ütemben készül el.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3-M.2.1 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 15
2 A III.1.3-M.2.2 pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstomszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Körcsarnok belsőépítészet, épületgépészet I. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58127706
Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./209
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: benedekgeneral@gmail.com
Telefon: +36 309681882
Internetcím(ek): (URL) www.benedekgeneral.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23566611214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 347991464
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 347991464
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-É, MV-ÉG szakember
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Benedek Generálkivitelező Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58127706
Postai cím: Ond vezér Utca 1. 2.em./209
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23566611214

Hivatalos név: PK-É.H.K. Építészeti, Hídépítési és Kertészeti Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81473584
Postai cím: Verseny Utca 2.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12820063202

Hivatalos név: Blamax Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31347316
Postai cím: Olajhely 16.
Város: Bárdudvarnok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7478
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22688127214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges