Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/34
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.18.
Iktatószám:23509/2018
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Tiszakécske Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 27. HRSZ: 2235
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszakécske Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84527161
Postai cím: Kőrösi Utca 2
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth János
Telefon: +36 76441355
E-mail: polh@tiszakecske.hu
Fax: +36 76441078
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tiszakécske Alsó tagozat energetikai korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000603722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Vállalkozási szerződés a Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsó tagozat épületeinek energetikai korszerűsítésre Tiszakécskén"
A nyertes Ajánlattevő feladata a Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsó tagozat épületeinek energetikai korszerűsítése.

CPV: 45453100-8 (Felújítás)
A építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
Ingatlan teljes alapterülete 3614 m2 .
Az ingatlanon három épület található melyek közül a legnagyobb a főépület, melynek felújítás előtti hasznos alapterülete 1058,35 m2, a második legnagyobb épület (kis épület) hasznos alapterülete 171,42 m2 , a harmadik épület egy raktárépület, amely jelen felújítással nem érintett.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 196142903 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tiszakécske Alsó tagozat energetikai korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6060 Tiszakécske, Kőrösi utca 27. HRSZ: 2235
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Vállalkozási szerződés a Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsó tagozat épületeinek energetikai korszerűsítésre Tiszakécskén"
A nyertes Ajánlattevő feladata a Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény Alsó tagozat épületeinek energetikai korszerűsítése.

CPV: 45453100-8 (Felújítás)
A építési beruházás meghatározó nagyságrendje:
Ingatlan teljes alapterülete 3614 m2 .
Az ingatlanon három épület található melyek közül a legnagyobb a főépület, melynek felújítás előtti hasznos alapterülete 1058,35 m2, a második legnagyobb épület (kis épület) hasznos alapterülete 171,42 m2 , a harmadik épület egy raktárépület, amely jelen felújítással nem érintett.
A tervezett korszrűsítési, felújítási munkák tartalma főként:
1. Homlokzati falfelület (utcai homlokzat és udvari homlokzati falak) utólagos
hőszigetelése
2. Lábazati falak utólagos hőszigetelése
3. Csatlakozó szomszédos ingatlanok felőli határoló falak belső oldali utólagos
hőszigetelése, 20 cm vastagságú Ytong Multipor előtétfal készítésével. Az
előtétfalak vonalában alapgerenda készül.
4. Fa szerkezetű padlásfödém (főépület) és beton szerkezetű padlásfödém (kis
épület) hőszigetelése kétirányú pallóváz közé elhelyezett 25 cm vastagságú
utólagos hőszigetelés (felfelé hűlő szerkezet) beépítésével.
5. Homlokzati nyílászárók (ablakok, ajtók) cseréje, korszerű, 5 vagy 6 kamrás
PVC tokszerkezetű, 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű szerkezetekre.
6. Fűtetlen pince feletti födém (tégla boltozat) elbontása, pince feltöltése és új
talajon fekvő padló rétegrend kiépítése.
7. talajon fekvő padló teljes új rétegrend kialakítása, talajnedvesség elleni és
hőszigeteléssel, 12 cm vastagságú lépésálló expandált hőszigetelő lemezzel
8. Akadálymentes WC kialakítás: a meglévő tanári WC belső berendezéseinek és
válaszfalainak elbontása után új, az előírásoknak megfelelő akadálymentes WC kerül
kialakításra. Új padló és falburkolat készül, terv szerinti anyagokból. Teljes körű
akadálymentesítés nem tervezett, az akadálymentesítés részleges, a felújítási
tevékenységgel arányos.
9. Tanári WC és előtér kialakítás:
10. Új gázmérőhelyek kialakítása (meglévő gázmérők bontása, új G6-os gázmérő a főépület részére és új G4-es gázmérő a melléképület részére).
11. A meglévő készülékek bekötő szakaszát, illetve a használaton kívüli vezetékeket el kell távolítani.
12. Új gázvezeték kiépítése.
13. Meglévő fűtési rendszer bontása és új kétcsöves radiátoros fűtési rendszer kialakítása a főépületben.
14. Meglévő, megmaradó kétcsöves radiátoros fűtési hálózat; új hőtermelő és további berendezések beépítése a takarító, szertár helyiségbe a kis épületben.
15. Főépületben új vizesblokk kialakítása az akadálymentes tervezet alapján a tanári mosdó helyére; és új tanári mosdó kialakítása a megszüntetett pincelejáró helyére.
16. Vizesblokkok hidegvíz, melegvíz és csatorna hálózatának kiépítése (kivétel a nemrégiben felújított gyermek vizesblokkjai, melyek meglévő, megmaradók).
17. Használati melegvíz (HMV) előállítása új elektromos bojlerekkel.
18. Új szennyvízelvezetés kerül kialakításra az érintett két darab vizes helyiségnél. A szennyvíz elvezetése szerelőfalban, padlóban, földben kerül kialakításra.
19. Vizesblokkok elszívásos szellőzése álmennyezetben.
20. A huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségekben a nyílászárókba elzárható kivitelű légbevezető kerül.
További mennyiségi adatok és a kivitelezés további jellemző mennyiségei a Közbeszerzési Dokumentumban találhatók.
A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 az eljárást megindító felhívás III.1.3. pont M/2. a) pontjában előírt szakembernek a minimum 750 m2 hasznos alapterületű épületek energetikai felújításában szerzett szakmai tapasztalata (db projekt) 25
2 hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.21-15-BK1-2016-00040
II.2.9) További információ:
Teljesítési határidő: 2019. augusztus 31. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő a felhívás II.2.7. pontjában azért tüntette fel kezdési időpontként 2019. augusztus 31. napját, mert az EKR rendszerben nem indítható meg az eljárás a kezdési időpont kitöltése nélkül. A kezdési időpont kizárólag technikai okok miatt került kitöltésre, Ajánlatkérő kezdési időpontot nem határoz meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tiszakécske Alsó tagozat energetikai korszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: info@hepzrt.hu
Telefon: +36 306493733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76324598
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 196142903
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-ÉG felelős műszaki vezető
MV-ÉV felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11904393
Postai cím: Csongrádi Utca 6.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23037108203

Hivatalos név: Generál-Kontakt Építőipari, Műszaki, Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23948734
Postai cím: Mátyás király Utca
Város: Abony
NUTS-kód: HUZ
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22122751213

Hivatalos név: SEC-COM-LINE Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75328326
Postai cím: Árpád Utca 66/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1196
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12966770243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/09/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes ajánlattevő ajánlata:
Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Részszempontok - résszempontok súlyszámai - ajánlata - pontszám/ súlyozott pontszám 1. részszempont:
ajánlati ár (nettó HUF) - 70 - nettó 196 142 903,- Ft - 9,23/646,1 2. részszempont: az eljárást megindító felhívás
III.1.3. pont M/2. a) pontjában előírt szakembernek a minimum 750 m2 hasznos alapterületű épületek
energetikai felújításában szerzett szakmai tapasztalata (db projekt) - 25 - 7- 10/250 3. részszempont: hátrányos
helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő): 5- 6 - 10/50 Összesített pont: 946,1
Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. A beérkezett, de elbírálásra nem került ajánlatok:
Részszempontok - résszempontok súlyszámai - ajánlata - pontszám/ súlyozott pontszám Generál-Kontakt Építőipari, Műszaki,
Szolgáltató Betéti Társaság 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) - 70 - nettó 215 617 397,- Ft - 8,4/588 2. részszempont: az eljárást
megindító felhívás III.1.3. pont M/2. a) pontjában előírt szakembernek a minimum 750 m2 hasznos alapterületű épületek energetikai
felújításában szerzett szakmai tapasztalata (db projekt) - 25 - 1- 1,43/35,75 3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazása (fő): 5- 0 - 0 Összesített pont: 623,75 SEC-COM-LINE Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság 1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) - 70 - nettó 181 036 258,- Ft - 10/700 2. részszempont: az eljárást megindító felhívás
III.1.3. pont M/2. a) pontjában előírt szakembernek a minimum 750 m2 hasznos alapterületű épületek energetikai felújításában
szerzett szakmai tapasztalata (db projekt) - 25 - 1- 1,43/35,75 3. részszempont: hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő): 5-
0 - 0 Összesített pont: 735,75
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges