Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/249
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.12.27.
Iktatószám:23569/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:T-Busz Tatabányai Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:2800 Tatabánya - Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül 41 db autóbuszváró
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EBP Építő Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: T-Busz Tatabányai Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK23869
Postai cím: Győri út 23
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kupi Gábor
Telefon: 0634316022
E-mail: kupi.gabor@tbusz.hu
Fax: 0634331410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tbusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tatabánya Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének átfogó átalakításához kapcsolódó 41 db autóbuszváró felújítása, rekonstrukciója, valamint új autóbuszmegálló helyek kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tatabánya Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének átfogó átalakításához kapcsolódó 41 db autóbuszváró felújítása, rekonstrukciója, valamint új autóbuszmegálló helyek kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya - Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül 41 db autóbuszváró
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban meghatározott buszmegállók felújítási munkálatainak ellátása a műszaki leírásban meghatározott feltételek szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének második fordulata és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Az egyenértékűséget a műszaki leíráshoz mellékelt adatlapon és a termékleíráson megjelölt tulajdonságok alapján vizsgálja Ajánlatkérő.
A közbeszerzési eljárás alapján nyertes Ajánlattevő Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén mindösszesen 39 db autóbuszváró felújítási és 2 db autóbuszváró kialakítási munkái elvégzésére köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21393 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: „Tatabánya Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének átfogó átalakításához kapcsolódó 41 db autóbuszváró felújítása, rekonstrukciója, valamint új autóbuszmegálló helyek kialakítása”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/03/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EBP Építő Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártírok útja 81/B. 2. em. 3/E.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: info@ebpepito.hu
Telefon: 00 36 70 456 1890
Internetcím(ek): (URL) www.ebpepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 269905768
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya - Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül 41 db autóbuszváró
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A műszaki leírásban meghatározott buszmegállók felújítási munkálatainak ellátása a műszaki leírásban meghatározott feltételek szerint. Ajánlatkérő a műszaki leírásokban meghatározott termékekkel egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének második fordulata és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet alapján. Az egyenértékűséget a műszaki leíráshoz mellékelt adatlapon és a termékleíráson megjelölt tulajdonságok alapján vizsgálja Ajánlatkérő.
A közbeszerzési eljárás alapján nyertes Ajánlattevő Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén mindösszesen 39 db autóbuszváró felújítási és 2 db autóbuszváró kialakítási munkái elvégzésére köteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 269905768
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EBP Építő Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártírok útja 81/B. 2. em. 3/E.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: HU
E-mail: info@ebpepito.hu
Telefon: 00 36 70 456 1890
Internetcím(ek): (URL) www.ebpepito.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/09/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés teljesítése során többletmunka merült fel, amely többletmunka nélkül az egyes buszvárók rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhetne meg: talajnedvesség elleni geotextília, georács, aknaemelések, könyöklők, stb.
Korábbi módosítások (2018. május 11., illetve 2018. július 11.)
2018. május 11.:
a) a kivitelezés olyan megállóhelyeket érint, melyek a Vállalkozási szerződésben nem kerültek meghatározásra (az új teljesítési helyek felsorolását a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza);
b) a kivitelezés során a Vállalkozási szerződés műszaki tartalma egyes teljesítési helyeken változott (a műszaki tartalom változását tételesen a szerződés 2. számú melléklet tartalmazza);
c) az eredeti tervekben nem szereplő, de a vízi közmű szolgáltató által a kivitelezés során jelzett követelményeknek való megfelelés érdekében a Vállalkozási szerződés szerinti műszaki tartalom egyes teljesítési helyeken változott (a vízi közmű szolgáltató által kért módosításokat tételesen a szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).
2018. július 11.:
A kivitelezés során a Vállalkozási szerződés műszaki tartalma egyes teljesítési helyeken változott: süllyesztett szegély kiépítése, talajcsere, gázvezeték nyomvonal kiépítés, forgalomtechnikai tervek, élőerős forgalomirányítás, kézi földmunka, stb..
A szerződés teljesítési határidejét a műszaki tartalom változására tekintettel 2018. szeptember 30. napjáig meghosszabbították.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: a felmerült kivitelezési munka kapcsolódik az eredeti vállalkozási szerződés tartalmával, a teljesítési helyszínek azonosak.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 269905768 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 306837584 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben