Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/33
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2021.02.17.
Iktatószám: 2378/2021
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;FK-RASZTER Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
Telefon: +36 14578040
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nkvp.hu/nof/
A felhasználói oldal címe (URL): http://nkvp.hu/nof/
 
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Soltész Kitti
Telefon: +36 46512710
E-mail: soltesz.kitti@miskolc.hu
Fax: +36 46347807
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.miskolc.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.miskolc.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000631552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
II. ütem Belső vár:
A meglévő funkciók megtartása mellett a nyugati ebédlő-palotaszárny I. emeleti visszaépítésével kialakul az étterem. A Ny-i szárnyhoz kapcsolva az ötszögű bástya és a gépészeti helyiség is kialakításra kerül.
Az ÉNy-i torony mellett visszaépítésre kerül a lépcsőházi torony és az ezt megkerülő rámpa, melyek biztosítják az eltérő szintek funkcionális független megközelíthetőségét.
A tornyok helyreállításával lehetőség nyílik a legfelső szintek fedett-nyitott kilátóként való hasznosítására, illetve a délnyugati „csonka torony” visszaépítendő részében elhelyezett felvonóval a zárt kilátószint akadálymentes megközelítésére. A várban a kőfalazatok az alábbi rétegfelépítéssel készülnek:
A fal egyik oldalán, egyoldali falszínnel kb. 90 cm-ként kiegyenlítő soros kéreg kőfalazat, míg a másik oldalán vagy burkoló mészkő, vagy téglafalazat készül, a kőfalazatot középen egyszerű törmelékes kővel kell kitölteni. A történelmi szerkezetek (boltívek, boltozatok, stb.) falazási munkáinál fa mintaívek, állványzatok készülnek az építési, kivitelezési technológiai és balesetvédelmi előírások betartásával. A III. ütem GINOP tételeinél a duplikáció elkerülése miatt, az organizációs szempontok alapján a fal építési és állványozási munkái a II. ütem és a III. ütem HAZAI forrásánál lettek mennyiségelve.
A régészeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruált (tervezett) épületrészek:
— Ny-i palotaszárny visszaépítése,
— lépcsőházi torony visszaépítése a megkerülő rámpákkal,
— palotaszárnyak magas tetőinek visszaépítése, a gyilokjárókkal és védőtetőkkel,
— tornyok teljes rekonstrukciója, a gyilokjárókkal és toronyfedésekkel.
Jellemző mennyiségi adatok:
Megvalósult fejlesztés (kiinduló állapot) hasznos alapterület: 2058 m2
Külső terek alapterületei: 941 m2
Új épületrészek hasznos alapterülete: 4508 m2
Új kialakítású külső területek: 652 m2
III. ütem Külső vár teljes rekonstrukciója:
A megvalósítandó - új látogatói élményt nyújtó - új építészeti elemek:
Királynék kertje: a középkori történeti kertépítészeti technikák felhasználásával, autentikus források alapján kiválasztott fűszer- és gyógynövényfélékből létesítendő bemutatókert.
Ikertornyok-várfalsétány: A négy égtáj felé tájolt rekonstrukciókén visszaépülő ikertornyokban kerül kialakításra turisztikai attrakcióként az az interaktív kiállítás.
Konyha épület kialakítása..
Kiegészítő élményelemek: díszkivilágítás.
A régészeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruált (tervezett) épületrészek:
— négy bástyapár visszaépítése,
— külső várfal visszaépítése (két szinten végigsétálható),
— külső várteraszok létesítése, és funkcióval megtöltése,
— régi konyhaépület rekonstrukciója,
— cortinafalak (benne közlekedőkkel) rekonstrukciója.
Jellemző mennyiségek:
Új épületrészek hasznos alapterülete: 2880 m2
Új kialakítású külső területek: 1970 m2
A részletes feladatleírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Falkutatás:
A vár helyreállításához kapcsolódó falkutatások
BELSŐVÁR
— a korábbi dokumentációink során meghatározott „átkötő híd” a belsővár északi falán és az északnyugati torony északi oldalán lévő maradványainak falkutatással történő feltárása
— belsővár keleti déli és nyugati oldalain az egykori kerti terasz-szintek kapcsolódása, a kijáratok maradványainak falkutatással történő feltárása
— a palotaszárnyak és belső vár tornyai korona-gyilokjárói maradványainak (konzolok, járólapok) vizsgálata
KÜLSŐVÁR
— a külsővár északi toronypárjának maradványai a későbbi ágyúállás köpenyfalának takarásában vannak,roncsolásos falkutatással kell feltárni a meglévő, az 1974-ben elkészült helyreállítás ráfalazásainak bontásával
— a külsővár kváder-köves falmaradványainak (ikertornyok, várfalak) vizsgálata
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdését.
A rajzzal és fényképpel kiegészített falkutatási dokumentációt 5 db papír alapú példányban és 3 db digitálispéldányban (pdf és DOC) szükséges átadni.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 12729720318 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212351-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: Miskolc, Hrsz.: 32827/1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. ütem Belső vár:
A meglévő funkciók megtartása mellett a nyugati ebédlő-palotaszárny I. emeleti visszaépítésével kialakul az étterem. A Ny-i szárnyhoz kapcsolva az ötszögű bástya és a gépészeti helyiség is kialakításra kerül.
Az ÉNy-i torony mellett visszaépítésre kerül a lépcsőházi torony és az ezt megkerülő rámpa, melyek biztosítják az eltérő szintek funkcionális független megközelíthetőségét.
A tornyok helyreállításával lehetőség nyílik a legfelső szintek fedett-nyitott kilátóként való hasznosítására, illetve a délnyugati „csonka torony” visszaépítendő részében elhelyezett felvonóval a zárt kilátószint akadálymentes megközelítésére. A várban a kőfalazatok az alábbi rétegfelépítéssel készülnek:
A fal egyik oldalán, egyoldali falszínnel kb. 90 cm-ként kiegyenlítő soros kéreg kőfalazat, míg a másik oldalán vagy burkoló mészkő, vagy téglafalazat készül, a kőfalazatot középen egyszerű törmelékes kővel kell kitölteni. A történelmi szerkezetek (boltívek, boltozatok, stb.) falazási munkáinál fa mintaívek, állványzatok készülnek az építési, kivitelezési technológiai és balesetvédelmi előírások betartásával. A III. ütem GINOP tételeinél a duplikáció elkerülése miatt, az organizációs szempontok alapján a fal építési és állványozási munkái a II. ütem és a III. ütem HAZAI forrásánál lettek mennyiségelve.
A régészeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruált (tervezett) épületrészek:
- Ny-i palotaszárny visszaépítése,
- lépcsőházi torony visszaépítése a megkerülő rámpákkal,
- palotaszárnyak magas tetőinek visszaépítése, a gyilokjárókkal és védőtetőkkel,
- tornyok teljes rekonstrukciója, a gyilokjárókkal és toronyfedésekkel.
Jellemző mennyiségi adatok:
Megvalósult fejlesztés (kiinduló állapot) hasznos alapterület: 2058 m2
Külső terek alapterületei: 941 m2
Új épületrészek hasznos alapterülete: 4508 m2
Új kialakítású külső területek: 652 m2
III. ütem Külső vár teljes rekonstrukciója:
A megvalósítandó - új látogatói élményt nyújtó - új építészeti elemek:
Királynék kertje: a középkori történeti kertépítészeti technikák felhasználásával, autentikus források alapján kiválasztott fűszer- és gyógynövényfélékből létesítendő bemutatókert.
Ikertornyok-várfalsétány: A négy égtáj felé tájolt rekonstrukciókén visszaépülő ikertornyokban kerül kialakításra turisztikai attrakcióként az az interaktív kiállítás.
Konyha épület kialakítása. .
Kiegészítő élményelemek: díszkivilágítás.
A régészeti tudományos dokumentáció alapján rekonstruált (tervezett) épületrészek:
- négy bástyapár visszaépítése,
- külső várfal visszaépítése (két szinten végigsétálható),
- külső várteraszok létesítése, és funkcióval megtöltése,
- régi konyhaépület rekonstrukciója,
- cortinafalak (benne közlekedőkkel) rekonstrukciója.
Jellemző mennyiségek:
Új épületrészek hasznos alapterülete: 2880 m2
Új kialakítású külső területek: 1970 m2
A részletes feladatleírást az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Falkutatás:
A vár helyreállításához kapcsolódó falkutatások
BELSŐVÁR
- a korábbi dokumentációink során meghatározott „átkötő híd” a belsővár északi falán és az északnyugati torony északi oldalán lévő maradványainak falkutatással történő feltárása
- belsővár keleti déli és nyugati oldalain az egykori kerti terasz-szintek kapcsolódása, a kijáratok maradványainak falkutatással történő feltárása
- a palotaszárnyak és belső vár tornyai korona-gyilokjárói maradványainak (konzolok, járólapok) vizsgálata
KÜLSŐVÁR
- a külsővár északi toronypárjának maradványai a későbbi ágyúállás köpenyfalának takarásában vannak, roncsolásos falkutatással kell feltárni a meglévő, az 1974-ben elkészült helyreállítás ráfalazásainak bontásával
- a külsővár kváder-köves falmaradványainak (ikertornyok, várfalak) vizsgálata
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. Korm. r. 46. § (3) bekezdését.
A rajzzal és fényképpel kiegészített falkutatási dokumentációt 5 db papír alapú példányban és 3 db digitális példányban (pdf és DOC) szükséges átadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. AF III.1.3) M/2.1. megh. szakember műemlék építmény kivitelezése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
2 1.2. AF III.1.3 M/2.2. megh szakmai tapasztalaton felüli építménygépészeti területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai többlet tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hóna 10
3 1.3. AF III.1.3 M/2.3. megh szakmai tapasztalaton felüli építményvillamossági területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 105 - 254580
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Diósgyőri vár komplex és turisztikai fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/02/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: info@epkar.hu
Telefon: +36 307683562
Internetcím(ek): (URL) www.epkar.hu
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11141426882
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12729720318
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az alvállalkozásba adandó érték, illetve arány nem ismert.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.
Közös ajánlattevő neve: ÉPKAR ZRT.
Közös ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.
Közös ajánlattevő adószáma: 11266101-2-44
Közös ajánlattevő neve: FK-RASZTER Zrt.
Közös ajánlattevő székhelye: 3533 Miskolc, Felsőszinva u 73.
Közös ajánlattevő adószáma: 11887827-2-05
2.
Ajánlattevő neve: PEKA BAU 2000 Kft.
Ajánlattevő székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi utca 37. 2. em. 1.
Ajánlattevő adószáma: 12513712-2-05
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)