Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/217
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.08.
Iktatószám: 23794/2022
CPV Kód: 45223300-9
Ajánlatkérő: Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4600 Kisvárda, 4600 Kisvárda, Szent László utca 71-73. (helyrajzi szám: 1325., 1326/1.);4600 Kisvárda, Szent László utca 19. (helyrajzi szám: 1246.);4600 Kisvárda, Malom köz 11. (helyrajzi szám: 1252.);4600 Kisvárda, Szent László utca 50-52. (helyrajzi szám: 2480/2.);4600 Kisvárda, 2444/42., 2444/29. helyrajzi számú ingatlanok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MHM Product Kft;MHM Product Kft;MHM Product Kft;Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731780215
Postai cím: Szent László Utca 7-11
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bogáti János
Telefon: +36 703843286
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Parkolók építése
Hivatkozási szám: EKR001497342022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Parkolók építése
1. rész – Szent László utca 71-73. parkolók építése
A 4600 Kisvárda, Szent László utca 71-73. szám alatti ingatlanon 34 db térkő burkolatú parkoló építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A tervezett személygépkocsi parkolókat egy egyenesen behaladó 6,00 méter széles kiszolgáló út felől lehet megközelíteni. A kiszolgáló út a Szent László utca szilárd burkolatú járdájához csatlakozik. A parkolók mérete 2,5x5,0 m. A tervezett parkolók csapadékvíz-elvezetését 3 db víznyelő kiépítésével zárt csapadékvíz-csatorna biztosítja.
2. rész – Szent László utca 19. szám alatti parkolók építése
A 4600 Kisvárda, Szent László utca 19. szám alatti ingatlanon 48 db térkő burkolatú parkoló építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A tervezett személygépkocsi parkolókat egy egyenesen behaladó 6,00 méter széles kiszolgáló út felől lehet megközelíteni. A kiszolgáló út a Malom köz szilárd burkolatához csatlakozik. A parkolók merőlegesen kerülnek kijelölésre. A parkolók mérete: 2,5x5,0 m. A tervezett parkolók csapadékvíz-elvezetését 3 db víznyelő kiépítésével zárt csapadékvíz-csatorna biztosítja.
3. rész – Malom köz 11. szám alatti parkolók építése
A 4600 Kisvárda, Malom köz 11. szám alatti ingatlanon 23 db térkő burkolatú parkoló építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A tervezett személygépkocsi parkolókból 18 db parkolóhelyet egy egyenesen behaladó 6,00 méter széles kiszolgáló út felől lehető megközelíteni. A parkolók merőlegesen kerülnek kijelölésre. 5 db parkoló a Malom köz utca burkolatához csatlakoztatva, merőleges beállással kerül kiépítésre. A parkolók mérete: 2,5x5,0 m. A tervezett parkolók csapadékvíz-elvezetését 1 db víznyelő kiépítésével zárt csapadékvíz-csatorna biztosítja.
4. rész – Szent László utca 50-52. parkolók építése
A 4600 Kisvárda, Szent László utca 50-52. szám alatti ingatlanon 42 db térkő burkolatú parkoló építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A tervezett személygépkocsi parkolókat egy egyenesen behaladó 6,00 méter széles kiszolgáló út felől lehet megközelíteni. A kiszolgáló út a Tompos úti lakótelep belső úthálózatához csatlakozik. A parkolók merőlegesen kerülnek kijelölésre. A parkolók mérete: 2,5x5,0 m. A tervezett parkolók csapadékvíz-elvezetését 3 db víznyelő kiépítésével zárt csapadékvíz-csatorna biztosítja.
5. rész – Tompos úti parkolók építése
A 4600 Kisvárda, 2444/42. és 2444/29. helyrajzi számú ingatlanokon 40 db térkő burkolatú parkoló építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A kivitelezéssel érintett ingatlanok a Tompos úti lakótelep belső úthálózata és belső közterülete. A tervezett személygépkocsi parkolókból 30 db az észak-déli irányú belső úthoz csatlakozva épül ki merőleges kialakításban. További 10 db parkoló szintén merőleges kialakításban kerül kiépítésre csatlakozva a meglévő úthoz úgy, hogy kiépítésre kerül egy aszfalt burkolatú útcsatlakozás. Az útcsatlakozás a meglévő szervízút folytatásaként valósul meg 5,00 m széles útburkolattal, R=6,00 m sugarú lekerekítő ívekkel, egyoldali keresztirányú esés kialakításával. A parkolók között meglévő közvilágítási oszlop található, amely körüli szigetet kiemelt állószegéllyel kell megépíteni. A parkolók mérete: 2,5x5,0 m. A tervezett parkolók csapadékvíz-elvezetését a meglévő csapadékvíz-csatorna biztosítja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 167860309 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szent László utca 71-73. parkolók építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, 4600 Kisvárda, Szent László utca 71-73. (helyrajzi szám: 1325., 1326/1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4600 Kisvárda, Szent László utca 71-73. szám alatti ingatlanon 34 db térkő burkolatú parkoló építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A tervezett személygépkocsi parkolókat egy egyenesen behaladó 6,00 méter széles kiszolgáló út felől lehet megközelíteni. A kiszolgáló út a Szent László utca szilárd burkolatú járdájához csatlakozik. A parkolók mérete 2,5x5,0 m. A tervezett parkolók csapadékvíz-elvezetését 3 db víznyelő kiépítésével zárt csapadékvíz-csatorna biztosítja.
Főbb mennyiségek: térkőburkolat készítése: 888,70 m2, kiemelt szegély készítése: 135,10 m, süllyesztett szegély készítése: 38,00 m, víznyelő akna építése: 3 db, olajfogó beépítése: 3 db.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési szakember térburkolat építési projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt vízgazdálkodási szakember csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
3 Többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 – max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési részszempontok esetén az értékelés 0-10 pontig történik lineáris függvények alkalmazásával a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési szakember térburkolat építési projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 db, a legkedvezőbb 5 db.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt vízgazdálkodási szakember csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 db, a legkedvezőbb 5 db.
Többlet jótállás időtartama (hónap) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 hónap, a legkedvezőbb 24 hónap.

II.2.1)
Elnevezés: Szent László utca 19. szám alatti parkolók építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Szent László utca 19. (helyrajzi szám: 1246.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4600 Kisvárda, Szent László utca 19. szám alatti ingatlanon 48 db térkő burkolatú parkoló építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A tervezett személygépkocsi parkolókat egy egyenesen behaladó 6,00 méter széles kiszolgáló út felől lehet megközelíteni. A kiszolgáló út a Malom köz szilárd burkolatához csatlakozik. A parkolók merőlegesen kerülnek kijelölésre. A parkolók mérete: 2,5x5,0 m. A tervezett parkolók csapadékvíz-elvezetését 3 db víznyelő kiépítésével zárt csapadékvíz-csatorna biztosítja.
Főbb mennyiségek: térkőburkolat készítése: 952,67 m2, kiemelt szegély készítése: 136,00 m, süllyesztett szegély készítése: 58,00 m, víznyelő akna építése: 3 db, olajfogó beépítése: 3 db.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési szakember térburkolat építési projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt vízgazdálkodási szakember csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
3 Többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 – max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési részszempontok esetén az értékelés 0-10 pontig történik lineáris függvények alkalmazásával a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési szakember térburkolat építési projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 db, a legkedvezőbb 5 db.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt vízgazdálkodási szakember csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 db, a legkedvezőbb 5 db.
Többlet jótállás időtartama (hónap) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 hónap, a legkedvezőbb 24 hónap.

II.2.1)
Elnevezés: Malom köz 11. szám alatti parkolók építése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Malom köz 11. (helyrajzi szám: 1252.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4600 Kisvárda, Malom köz 11. szám alatti ingatlanon 23 db térkő burkolatú parkoló építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A tervezett személygépkocsi parkolókból 18 db parkolóhelyet egy egyenesen behaladó 6,00 méter széles kiszolgáló út felől lehető megközelíteni. A parkolók merőlegesen kerülnek kijelölésre. 5 db parkoló a Malom köz utca burkolatához csatlakoztatva, merőleges beállással kerül kiépítésre. A parkolók mérete: 2,5x5,0 m. A tervezett parkolók csapadékvíz-elvezetését 1 db víznyelő kiépítésével zárt csapadékvíz-csatorna biztosítja.
Főbb mennyiségek: térkőburkolat készítése: 440,00 m2, kiemelt szegély készítése: 99,00 m, süllyesztett szegély készítése: 36,00 m, víznyelő akna építése: 1 db, olajfogó beépítése: 1 db.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési szakember térburkolat építési projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt vízgazdálkodási szakember csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
3 Többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 – max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési részszempontok esetén az értékelés 0-10 pontig történik lineáris függvények alkalmazásával a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési szakember térburkolat építési projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 db, a legkedvezőbb 5 db.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt vízgazdálkodási szakember csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 db, a legkedvezőbb 5 db.
Többlet jótállás időtartama (hónap) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 hónap, a legkedvezőbb 24 hónap.

II.2.1)
Elnevezés: Szent László utca 50-52. parkolók építése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Szent László utca 50-52. (helyrajzi szám: 2480/2.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4600 Kisvárda, Szent László utca 50-52. szám alatti ingatlanon 42 db térkő burkolatú parkoló építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A tervezett személygépkocsi parkolókat egy egyenesen behaladó 6,00 méter széles kiszolgáló út felől lehet megközelíteni. A kiszolgáló út a Tompos úti lakótelep belső úthálózatához csatlakozik. A parkolók merőlegesen kerülnek kijelölésre. A parkolók mérete: 2,5x5,0 m. A tervezett parkolók csapadékvíz-elvezetését 3 db víznyelő kiépítésével zárt csapadékvíz-csatorna biztosítja.
Főbb mennyiségek: térkőburkolat készítése: 1054,10 m2, kiemelt szegély készítése: 199,00 m, süllyesztett szegély készítése: 80,00 m, víznyelő akna építése: 3 db, olajfogó beépítése: 3 db.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési szakember térburkolat építési projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt vízgazdálkodási szakember csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 10
3 Többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 – max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési részszempontok esetén az értékelés 0-10 pontig történik lineáris függvények alkalmazásával a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési szakember térburkolat építési projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 db, a legkedvezőbb 5 db.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt vízgazdálkodási szakember csapadékvíz elvezető hálózat kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 db, a legkedvezőbb 5 db.
Többlet jótállás időtartama (hónap) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 hónap, a legkedvezőbb 24 hónap.

II.2.1)
Elnevezés: Tompos úti parkolók építése
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, 2444/42., 2444/29. helyrajzi számú ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 4600 Kisvárda, 2444/42. és 2444/29. helyrajzi számú ingatlanokon 40 db térkő burkolatú parkoló építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése. A kivitelezéssel érintett ingatlanok a Tompos úti lakótelep belső úthálózata és belső közterülete. A tervezett személygépkocsi parkolókból 30 db az észak-déli irányú belső úthoz csatlakozva épül ki merőleges kialakításban. További 10 db parkoló szintén merőleges kialakításban kerül kiépítésre csatlakozva a meglévő úthoz úgy, hogy kiépítésre kerül egy aszfalt burkolatú útcsatlakozás. Az útcsatlakozás a meglévő szervízút folytatásaként valósul meg 5,00 m széles útburkolattal, R=6,00 m sugarú lekerekítő ívekkel, egyoldali keresztirányú esés kialakításával. A parkolók között meglévő közvilágítási oszlop található, amely körüli szigetet kiemelt állószegéllyel kell megépíteni. A parkolók mérete: 2,5x5,0 m. A tervezett parkolók csapadékvíz-elvezetését a meglévő csapadékvíz-csatorna biztosítja.
Főbb mennyiségek: térkőburkolat készítése: 375,00 m2, kiemelt szegély készítése: 96,50 m, süllyesztett szegély készítése: 75,50 m.
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési szakember térburkolat építési projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) (min. 0 – max. 5 db) 15
2 Többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 – max. 24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelési részszempontok esetén az értékelés 0-10 pontig történik lineáris függvények alkalmazásával a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt közlekedési szakember térburkolat építési projekt kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (db) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 db, a legkedvezőbb 5 db.
Többlet jótállás időtartama (hónap) értékelési részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény, a legkedvezőtlenebb ajánlatkérői elvárás 0 hónap, a legkedvezőbb 24 hónap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szent László utca 71-73. parkolók építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: product.mhm@gmail.com
Telefon: +36 205905377
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 37417716
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 37466941
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Burkolat építési és csatorna építési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241

Hivatalos név: GLOBÁL SPORT Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11157625209
Postai cím: Tömös Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11157625209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szent László utca 19. szám alatti parkolók építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: product.mhm@gmail.com
Telefon: +36 205905377
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 40678767
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 40619077
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Burkolat építési és csatorna építési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241

Hivatalos név: GLOBÁL SPORT Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11157625209
Postai cím: Tömös Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11157625209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Malom köz 11. szám alatti parkolók építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: product.mhm@gmail.com
Telefon: +36 205905377
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 18695905
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19018471
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Burkolat építési és csatorna építési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241

Hivatalos név: GLOBÁL SPORT Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11157625209
Postai cím: Tömös Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11157625209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Szent László utca 50-52. parkolók építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11724483241
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@nyirepszer.hu
Telefon: +36 52520820
Internetcím(ek): (URL) www.nyirepszer.hu
Fax: +36 52520821
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 45905787
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47679510
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Vízgazdálkodási és közlekedés építési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11724483241
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483241

Hivatalos név: GLOBÁL SPORT Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11157625209
Postai cím: Tömös Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11157625209

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Tompos úti parkolók építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11724483241
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: info@nyirepszer.hu
Telefon: +36 52520820
Internetcím(ek): (URL) www.nyirepszer.hu
Fax: +36 52520821
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20979545
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23076310
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Közlekedés építési munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11724483241
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 2. 3/7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724483241

Hivatalos név: GLOBÁL SPORT Ipari kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11157625209
Postai cím: Tömös Utca 17.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11157625209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/10/03 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/10/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges