Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/32
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.02.14.
Iktatószám: 2380/2020
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU331; HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.;Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M44 gyorsforgalmi út Szentkirály – Lakitelek
Hivatkozási szám: EKR000418322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az M44 gyorsforgalmi út Szentkirály – Lakitelek szakasz megvalósítására visszakötéssel Kecskemét irányába és kapcsolódó építmények tervezésére és kivitelezésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 43616121931 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: M44 gyorsforgalmi út Szentkirály–Lakitelek 1.rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45221110-6
45232450-1
45233120-6
45233140-2
65000000-3
71240000-2
71250000-5
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Bács-Kiskun megye, M44 gyorsforgalmi út és Szentkirály elkerülő tervezett nyomvonala, 4622 és 4623 j. utak
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés az alábbiak teljes körű tervezésére és kivitelezésére:
- M44 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út Szentkirály-Lakitelek közötti szakasz tervezése és kivitelezése 16+500 km szelvénytől a Lakitelek-Tiszakürt közötti kivitelezés alatt álló építési szakaszhoz csatlakozva (egybefüggő ~4,6 km)
1 db külön szintű csomópont a 4623 j. útnál, 1db komplex pihenő: 4623 j. úti csomópontban (Peitsik komplex pihenő)
2 db híd: felüljáró Peitsik-ér, vadátjáró és 4623 j. út felett (szabad nyílás: 31,87 + 31,54 m), ill. aluljáró K6 j. önkormányzati út alatt (szabad nyílás: 43,60 m)
- 4623 j. összekötő út felújításának tervezése és kivitelezése a tervezett M44 csomópont és a tervezett Szentkirály elkerülő közötti szakaszon (~4,0 km)
- Szentkirály elkerülő útszakasz tervezése és kivitelezése (~3,5 km)
- 4622 j. összekötő út felújításának tervezése és kivitelezése a tervezett Szentkirály elkerülő és a 44. sz. főút között (~8,1 km)
- a 4622 és 4623 j. utakkal párhuzamosan kerékpárút tervezése és kivitelezése a tervezett M44 csomópont és a 44 sz. főút között (~12,1 km)
- 44. sz. főút út felújításának tervezése és kivitelezése a 4622 j. úti csomópont és a 445. sz. főút között (~3,4 km; a 44 sz. főút és a 4622 j. úti tervezett turbó körforgalommal együtt)
A nyertes ajánlattevő feladatát tervezési feladatok is képezik, melyek a közbeszerzési dokumentumok V. kötetében szereplő Megrendelői követelményekben kerülnek kifejtésre.
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.
PST kód: A044.16.73
II.2.5) értékelési szempontok az 1. rész tekintetében: Minőségi kritérium
2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember országos közútépítési projektek tervezése során, közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
4.A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min.0, max. 24 hónap)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.AF III.1.3)M/2.1.szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata(lsd.II.2.4.pont) (max24 hónap) 10
2 3. AFIII.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember szakmai többlet tapasztalata(lsd.II.2.4.pont) (max24 hónap) 10
3 4. AF III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember szakmai többlet tapasztalata(lsd.II.2.4.pont) (max.24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00–10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.1)
Elnevezés: M44 gyorsforgalmi út Szentkirály–Lakitelek 2.rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak: 45233140-2
65000000-3
71240000-2
71250000-5
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Bács-Kiskun megye, 44 sz. főút
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállakozási szerződés a 44. sz. főút felújításának tervezésére és kivitelezésére a 4625 j. úti csomópont és a 4622. sz. főút között (~20,3 km)
A nyertes ajánlattevő feladatát tervezési feladatok is képezik, melyek a közbeszerzési dokumentumok V. kötetében szereplő Megrendelői követelményekben kerülnek kifejtésre.
A tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.
A nyertes ajánlattevő(k) által ellátandó feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés finanszírozására támogatásra irányuló igényt fog benyújtani, és ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Továbbá a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a támogatási igény igényelt összegben történő elfogadását ajánlatkérő a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki.
PST kód: A044.16.73
II.2.5) Értékelési szempontok a 2. ajánlati rész tekintetében Minőségi kritériumok 2. A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember országos közútépítési projektek kivitelezése során szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
3. A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember országos közútépítési projektek tervezése során közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
4.A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember közútépítési projektek kivitelezése során építésvezetőként és/vagy főépítésvezetőként szerzett szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. AF III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (ld. II.2.4) pont) (max.24hónap) 10
2 3. AF III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott tervező szakember szakmai többlet tapasztalata (ld. II.2.4) pont) (max.24hónap) 10
3 4. AF III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott útépítési szakember szakmai többlet tapasztalata (ld. II.2.4) pont) (max.24hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés során adható pontszám:0,00–10,00 pont. Értékelés módszere: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2-4. értékelési szempont: egyenes arányosítás Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 096 - 231108
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: M44 gyorsforgalmi út Szentkirály–Lakitelek 1.rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22555847
Postai cím: Haraszti Út 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozgep.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28928733795
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35494356227
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: projektvezetés, felelős műszaki vezetés, előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai, pályaszerkezet építés egyes részfeladatai, híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai, tervezési feladatok, folytatás a VI.3) pontban

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: M44 gyorsforgalmi út Szentkirály–Lakitelek 2.rész
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22555847
Postai cím: Haraszti Út 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1239
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@kozgep.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9671550000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8121765704
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: műszaki vezetés, előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai, pályaszerkezet építés egyes részfeladatai, híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai, tervezési feladatok, folytatás a VI.3) pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Folytatás: I. rész V.2.5): felelős műszaki vezetés, híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai, tervezési feladatok, projektvezetés, felelős műszaki vezetés, tervezői művezetés, előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról, fémmentesítés, szakfelügyeletek, geodézia, örnyezetvédelmi monitoring rendszer, ideiglenes létesítményekkel kapcsolatos részfeladatok, irtási munkák egyes részfeladatai, előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai, pályaszerkezet építés egyes részfeladatai, forgalomtechnikai létesítmények kiépítésének egyes részfeladatai, vízépítési munkák egyes részfeladatai, közművezetékek kiépítésének egyes részfeladatai, híd- és műtárgyépítés egyes részfeladatai, magasépítési munkák egyes részfeladatai, növénytelepítési, környezetvédelmi feladatok egyes részei
Folytatás: II. rész V.2.5): tervezési feladatok, projektvezetés, felelős műszaki vezetés, tervezői művezetés, előzetes állapotfelvétel épületekről, közművekről, védett természeti területről, szállítóutakról, fémmentesítés, szakfelügyeletek, geodézia, környezetvédelmi monitoring rendszer, ideiglenes létesítményekkel kapcsolatos részfeladatok, irtási munkák egyes részfeladatai, előkészítő és földmunkák egyes részfeladatai, pályaszerkezet építés egyes részfeladatai, forgalomtechnikai létesítmények kiépítésének egyes részfeladatai, vízépítési munkák egyes részfeladatai, közművezetékek kiépítésének egyes részfeladatai, műtárgyépítés egyes részfeladatai, növénytelepítési, környezetvédelmi feladatok egyes részei
Ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
I. SDD Konzorcium:
Konzorciumvezető neve: DÖMPER Kft. Konzorciumvezető székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2. Adószáma: 10229105-2-11;
Konzorciumi tag neve: S u b t e r r a - Raab Kft. Konzorciumi tag székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5. Adószáma: 24824040-2-08;
Konzorciumi tag neve: Pannon-Doprastav Kft. Konzorciumi tag székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189. Adószáma: 24657998-2-43;
II. Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., Székhelye: 1239 Budapest, Haraszti Út 44. Adószáma: 10950676-2-44
III. STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. Adószáma: 11705053-4-44
2. rész:
I. SDD Konzorcium:
Konzorciumvezető neve: DÖMPER Kft. Konzorciumvezető székhelye: 2541 Lábatlan Dunapart hrsz 1605/2. Adószáma: 10229105-2-11;
Konzorciumi tag neve: S u b t e r r a - Raab Kft. Konzorciumi tag székhelye: 9024 Győr Rómer Flóris Utca 5. Adószáma: 24824040-2-08;
Konzorciumi tag neve: Pannon-Doprastav Kft. Konzorciumi tag székhelye: 1117 Budapest Budafoki út 187-189. Adószáma: 24657998-2-43;
II. Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., Székhelye: 1239 Budapest, Haraszti Út 44. Adószáma: 10950676-2-44
III. STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. Adószáma: 11705053-4-44
IV. SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros Utca 13. Adószáma: 14300327-2-44
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)