Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/216
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.07.
Iktatószám: 23829/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Nagykálló Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4320 Nagykálló, hrsz.: 0635
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Sandhal Kft
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykálló Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732327215
Postai cím: Kállai Kettős Tér 1
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
Telefon: +36 42999600
E-mail: info@mkkozpont.hu
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagykallo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nagykálló-Ravatalozó felújítása, temető fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR001336502022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nagykálló-Ravatalozó felújítása, temető fejlesztés vállalkozási szerződés keretében vállalkozási szerződés keretében.
Ravatalozó felújítása: 127 m2
-Ravatalozó épületének homlokzati hőszigetelése, glettelése, festése, lábazat vakolása
-Tető héjazatának cseréje, új ereszcsatorna, lefolyó cső elhelyezése
-Villámvédelmi rendszer kiépítése
-Külső-belső nyílászárók cseréje
-Fa szerkezetek újra mázolása
-Belső vizesblokkok felújítása
-Új gipszkarton válaszfalak építése
-Új belső padlóburkolatok készítése
-Belső terek festése, csempézése
-Új akadálymentes rámpa készítése
-Hűtő- fűtő klímák+ elektromos szabályozható fali konvektorok elhelyezése
- Új szaniterek elhelyezése
Kápolna felújítása: 75 m2
-Tető héjazatának cseréje, új ereszcsatorna, lefolyó cső elhelyezése
-Villámvédelmi rendszer kiépítése
-Fa szerkezetek újra mázolása
-Külső belső falfelületek festése
-Új fedett árnyékoló építése 69 m2
-Vasbeton tartófal építése tartószerkezeti terv alapján
-Tető: acél tartószerkezet építése, korcolt lemezfedés
-Térkő burkolat készítése
Homlokzati színek, anyagok:
- Prefalz korcolt lemez tetőfedés grafitszürke színben
- Faanyagok festése középtölgy színben
- Korszerű fa nyílászárók középtölgy színben
- Vakolt homlokzati fal fehér színben (0018)
- Szürke lábazati gyöngyvakolat
- A helyszínrajzon jelölt meglévő kerítés bontása, új építése (85m) Betonx A33/1 egyedi gyártású porfestett kerítésráccsal)
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 82393920 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagykálló-Ravatalozó felújítása, temető fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4320 Nagykálló, hrsz.: 0635
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nagykálló-Ravatalozó felújítása, temető fejlesztés vállalkozási szerződés keretében vállalkozási szerződés keretében.
Ravatalozó felújítása: 127 m2
-Ravatalozó épületének homlokzati hőszigetelése, glettelése, festése, lábazat vakolása
-Tető héjazatának cseréje, új ereszcsatorna, lefolyó cső elhelyezése
-Villámvédelmi rendszer kiépítése
-Külső-belső nyílászárók cseréje
-Fa szerkezetek újra mázolása
-Belső vizesblokkok felújítása
-Új gipszkarton válaszfalak építése
-Új belső padlóburkolatok készítése
-Belső terek festése, csempézése
-Új akadálymentes rámpa készítése
-Hűtő- fűtő klímák+ elektromos szabályozható fali konvektorok elhelyezése
- Új szaniterek elhelyezése
Kápolna felújítása: 75 m2
-Tető héjazatának cseréje, új ereszcsatorna, lefolyó cső elhelyezése
-Villámvédelmi rendszer kiépítése
-Fa szerkezetek újra mázolása
-Külső belső falfelületek festése
-Új fedett árnyékoló építése 69 m2
-Vasbeton tartófal építése tartószerkezeti terv alapján
-Tető: acél tartószerkezet építése, korcolt lemezfedés
-Térkő burkolat készítése
Homlokzati színek, anyagok:
- Prefalz korcolt lemez tetőfedés grafitszürke színben
- Faanyagok festése középtölgy színben
- Korszerű fa nyílászárók középtölgy színben
- Vakolt homlokzati fal fehér színben (0018)
- Szürke lábazati gyöngyvakolat
- A helyszínrajzon jelölt meglévő kerítés bontása, új építése (85m) Betonx A33/1 egyedi gyártású porfestett kerítésráccsal)
A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Teljes körű jótállás az előírt min. 24 hónapot meghaladóan (0-24 hónap) 10
2 3. Bevonásra kerül 1 fő szakember, aki min. 2 befejezett projektre vonatkozó szakmai tapasztattal rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.r. szerinti MV-É kat. felelős műsz vez. tevék. ellátására (i/n) 10
3 4. Bevonásra kerül 1 fő szakember, aki min. 2 befejezett projektre vonatkozó szakmai tapasztattal rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm.r. szerinti MV-M kat. felelős műsz vez. tevék. ellátására (i/n) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Nagykálló-Ravatalozó felújítása, temető fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/10/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sandhal Kft
Nemzeti azonosítószám: 14999824215
Postai cím: Bocskai U 11/A
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
E-mail: sandhalkft@gmail.com
Telefon: +36 704171922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14999824215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74302392
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 82393920
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sandhal Kft
Nemzeti azonosítószám: 14999824215
Postai cím: Bocskai U 11/A
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14999824215

Hivatalos név: Pearl Enterprises Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12992395209
Postai cím: Richter Gedeon Utca 41
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12992395209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/09/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
I.) A 44/2015. (Xl. 2.) MvM rendelet 18. § -ában foglaltak alapján:
a) -
b) a nyertes ajánlattevő adószáma: 14999824-2-15
c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
SANDHAL Szolgáltató Kft. (4361 Nyírbogát, Bocskai utca 11/A.; 14999824-2-15)
PEARL ENTERPRISES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 41.; 12992395-2-09)
II.) Az ajánlattételi felhívás V.2) További információk 11. pontjában foglaltak szerint ajánlatkérő az alábbi ajánlat tekintetében nem végezte el a teljeskörű bírálatot: Pearl Enterprises Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4031 Debrecen, Richter Gedeon Utca 41.)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges