Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/13
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.01.18.
Iktatószám: 23928/2018
CPV Kód: 45221000-2
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Swietelsky Építő Kft.;Swietelsky stavebni s.r.o
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Misurák Ervin
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221111-3
További tárgyak: 45221200-4
45213322-6
45221243-7
45234100-7
45234115-5
45234160-5
45213311-6
45233128-2
45223320-5
45234116-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Somogy megye, Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik engedélyezési éskivitelitervezése, a szükséges hatósági és egyéb engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint kivitelezéseazalábbiak tekintetében:
1. Útépítés:
a. 2x2 sávos gyűjtőút bontása 491 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza);
b. 2x2 sávos gyűjtőút építése 511 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza, nyomvonalkorrekció);
c. körforgalom építése 3 db;
d. 2x1 sávos gyűjtőút építése 867 m szakaszon (Csík Ferenc sétány meghosszabbítása, Béla királyutcairákötés);
e. P+R parkoló építése (összesen 201 (138+45+18) db);
f. új helyi és helyközi pályaudvar közlekedési létesítményeinek építése (8 257 m2 térkő burkolat; 578 m2aszfaltburkolat; 9 388 m2 beton burkolat);
g. ideiglenes buszpályaudvar(ok) kialakítása a szükséges létesítményekkel.
2. Hídépítés:
a. Kapos folyó feletti Béla király úti 29,3 m szabadnyílású híd átépítése;
b. Vasút feletti közúti és kerékpáros híd a Béla király útnál 15,83+27,87+15,92 m szabadnyílással;
c. Gyalogos és kerékpáros híd építése a Petőfi tér és a Kaposfolyó közöttiszakaszon46,80+69,86+38,00+20,00+15,00+15,00 m szabadnyílással.
3. Magasépítés:
a. Buszpályaudvar épület építése az új pályaudvaron (600 m2);
b. Sofőrpihenő építése a buszparkoló területén (160 m2);
c. Peronfedések a buszpályaudvaron és a vasútállomáson (2 700 m2);
d. Gyalogoshíd építészeti elemeinek építése továbbá hídfőkben elhelyezett helyiségek (160 m2) építése.
4. Közműépítés:
a. Szénhidrogén vezeték kiváltása (850 m), bontása (225 m) és védelembehelyezése (30 m);
b. Távhőhálózat építése (83 m) és kiváltása (570 m);
c. Csapadékvíz csatorna bontása és építése (2 735 m);
d. Viziközmű hálózatok bontása (1 350 m), védelembe helyezése (355 m), építése (1 770 m), víznyerőkútkiváltása/védelembe helyezés (4 db);
e. Hírközlési hálózat bontása (2 220 m), védelembe helyezése (1 265 m) és építése (3 400 m);
f. Kis- és középfeszültségű hálózatok építése és kiváltása (0,4 kVos hálózat 2 275 m, 20 kV-os hálózat 195 m);
g. Térvilágítás és közvilágítás kiváltása (3 805 m) és építése (7 220 m).
5. Környezetrendezés:
e. Petőfi tér környezetrendezése (1 551 m2);
f. Donneri lejáró környezetrendezése (4 260 m2);
g. Gyalogos és kerékpáros felület környezetrendezése (3 704 m2);
h. Csik Ferenc sétány és a vasút közötti terület környezetrendezése (2 086 m2) és kerítés építése (200 m).
6. Vasútépítés:
a. Felsővezeték átépítése a közúti felüljáró környezetében (140 m);
b. Felsővezeték átépítése a gyalogos-, kerékpáros felüljáró környezetében (270 m);
c. Peronok térvilágatása („A” és „C” peron);
d. Sk+55 cm magasságú utasperon építése Kaposvár I. számú vágánya mellett;
e. Biztosító berendezés kismértékű módosítása a Béla Király úti megszűnő közúti forgalom - tervezettgyalogos- kerékpáros átvezetés miatt, valamint összesen 18 mezőnyi gyalogos átjáró építése;
f. Távközlési, utastájékoztatási rendszer: hangos és vizuális utastájékoztató rendszer kiépítése a Volán pályaudvaron, illetve összehangolása a MÁV Zrt. által megvalósított rendszerrel.
7. Az ideiglenes helyközi pályaudvaron 16+1 db. induló, és 2 db. érkező kocsiállás kialakításaazautóbuszjáratok részére, valamint összesen 290 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideigleneshelyipályaudvaron 13 db. induló és 3 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére,valamintösszesen 105 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes pályaudvarok közötti közösségiközlekedésfenntartása.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre valóhivatkozásttartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2016-00016.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 202 - 415102

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződéses Megállapodás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/10/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Swietelsky Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Swietelsky stavebni s.r.o
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Prazska tr. 495.
Város: Ceske Budejovice
NUTS-kód: CZ03
Postai irányítószám: 370 04
Ország: CZ
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11967897055 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás időpontja: 2018.11.30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221111-3
További tárgyak: 45221200-4
45213322-6
45221243-7
45234100-7
45234115-5
45234160-5
45213311-6
45233128-2
45223320-5
45234116-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Somogy megye, Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik engedélyezési és kiviteli tervezése, a szükséges hatósági és egyéb engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint kivitelezése az alábbiak tekintetében:
1. Útépítés:
a. 2x2 sávos gyűjtőút bontása 491 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza);
b. 2x2 sávos gyűjtőút építése 511 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza, nyomvonalkorrekció);
c. körforgalom építése 3 db;
d. 2x1 sávos gyűjtőút építése 867 m szakaszon (Csík Ferenc sétány meghosszabbítása, Béla királyutcairákötés);
e. P+R parkoló építése (összesen 201 (138+45+18) db);
f. új helyi és helyközi pályaudvar közlekedési létesítményeinek építése (8 257 m2 térkő burkolat; 578 m2aszfaltburkolat; 9 388 m2 beton burkolat);
g. ideiglenes buszpályaudvar(ok) kialakítása a szükséges létesítményekkel.
2. Hídépítés:
a. Kapos folyó feletti Béla király úti 29,3 m szabadnyílású híd átépítése;
b. Vasút feletti közúti és kerékpáros híd a Béla király útnál 15,83+27,87+15,92 m szabadnyílással;
c. Gyalogos és kerékpáros híd építése a Petőfi tér és a Kaposfolyó közöttiszakaszon46,80+69,86+38,00+20,00+15,00+15,00 m szabadnyílással.
3. Magasépítés:
a. Buszpályaudvar épület építése az új pályaudvaron (600 m2);
b. Sofőrpihenő építése a buszparkoló területén (160 m2);
c. Peronfedések a buszpályaudvaron és a vasútállomáson (2 700 m2);
d. Gyalogoshíd építészeti elemeinek építése továbbá hídfőkben elhelyezett helyiségek (160 m2) építése.
4. Közműépítés:
a. Szénhidrogén vezeték kiváltása (850 m), bontása (225 m) és védelembehelyezése (30 m);
b. Távhőhálózat építése (83 m) és kiváltása (570 m);
c. Csapadékvíz csatorna bontása és építése (2 735 m);
d. Viziközmű hálózatok bontása (1 350 m), védelembe helyezése (355 m), építése (1 770 m), víznyerőkút kiváltása/védelembe helyezés (4 db);
e. Hírközlési hálózat bontása (2 220 m), védelembe helyezése (1 265 m) és építése (3 400 m);
f. Kis- és középfeszültségű hálózatok építése és kiváltása (0,4 kVos hálózat 2 275 m, 20 kV-os hálózat 195 m);
g. Térvilágítás és közvilágítás kiváltása (3 805 m) és építése (7 220 m).
5. Környezetrendezés:
e. Petőfi tér környezetrendezése (1 551 m2);
f. Donneri lejáró környezetrendezése (4 260 m2);
g. Gyalogos és kerékpáros felület környezetrendezése (3 704 m2);
h. Csik Ferenc sétány és a vasút közötti terület környezetrendezése (2 086 m2) és kerítés építése (200 m).
6. Vasútépítés:
a. Felsővezeték átépítése a közúti felüljáró környezetében (140 m);
b. Felsővezeték átépítése a gyalogos-, kerékpáros felüljáró környezetében (270 m);
c. Peronok térvilágatása („A” és „C” peron);
d. Sk+55 cm magasságú utasperon építése Kaposvár I. számú vágánya mellett;
e. Biztosító berendezés kismértékű módosítása a Béla Király úti megszűnő közúti forgalom - tervezett gyalogos- kerékpáros átvezetés miatt, valamint összesen 18 mezőnyi gyalogos átjáró építése;
f. Távközlési, utastájékoztatási rendszer: hangos és vizuális utastájékoztató rendszer kiépítése a Volán pályaudvaron, illetve összehangolása a MÁV Zrt. által megvalósított rendszerrel.
7. Az ideiglenes helyközi pályaudvaron 16+1 db. induló, és 2 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbusz járatok részére, valamint összesen 290 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes helyi pályaudvaron 13 db. induló és 3 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamint összesen 105 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes pályaudvarok közötti közösségi közlekedés fenntartása.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 27 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12608589428
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Swietelsky Építő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Swietelsky stavebni s.r.o
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Prazska tr. 495.
Város: Ceske Budejovice
NUTS-kód: CZ03
Postai irányítószám: 370 04
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Megrendelő a szerződés megkötését követően, 2017. december 5-én a Honvédelmi Mi-nisztériumban tartott egyeztetésen értesült arról, hogy a Kaposvár, Táncsics Laktanya Hadkiegészítő Parancsnokság 7120. hrsz-ú ingatlanán, valamint a szomszédos 7085/1, 7093/1, 7113/1, 7114, 7131/7, 7131/22 és 7132/23. hrsz-ú ingatlanokon egy tartály sérü-lése miatt bekövetkező szivárgás következtében a talaj jelentős mértékben szennyező-dött.
A szennyezett terület érinti Vállalkozó Szerződésben foglalt feladatainak teljesítését, mivel a Béla király útnál építendő közúti híd töltéslábát a szennyezett talajra kellene megépíteni.
A károkozásért felelős, szennyezést okozó tartályt kezelő Honvédelmi Minisztérium a szennyeződésről tényfeltárási záródokumentációt és monitoring tervet készített, melyet a Somogy Megyei Kormányhivatal 2018. február 6-án kelt határozatával elfogadott és egy-idejűleg elrendelte beavatkozási terv elkészítését és a monitorozás elvégzését a kármen-tesítés érdekében.
Idő közben, 2018. március 7-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiadott levelében elrendelte, hogy az előállt vis maior helyzet kezelése - a feledatok műszaki elválaszthatatlanságára tekintettel - akként történjen, hogy a projekt előrehaladását akadályozó kármentesítési feladatokat Vállalkozó a jelen szerződés keretében végezze el. Tájékoztatta továbbá Megrendelőt, hogy a kármentesítéshez szükséges pénzügyi fedezetet hazai for-rásból, a Modern Városok Program terhére, külön támogatási szerződésben biztosítja. Az erről szóló támogatási szerződést 2018. július 4-én kötötte meg Megrendelő a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. A Támogatási Szerződés alapján a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező munkák pénzügyi fedezete biztosított.
Szerződő Felek a fent előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodtak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja szerinti Vállalkozói Díjat 640.692.373,- Ft összeggel növelik.
2. Ezen túlmenően Szerződő Felek módosították a szerződést az alvállalkozói teljesítés összesített arányának maximuma (65 %), a kifizetési rend és a finanszírozás módja (szállítói finanszírozás helyett utófinanszírozás) tekintetében.
A szerződésmódosítás időpontja: 2018.11.30.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő Felek a Szerződést a kármentesítési feladatok tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében, valamint a 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott joglapra hivatkozással, az egyéb módosuló rendelkezések tekintetében (alvállalkozói arány, kifizetési rend, finanszírozási mód váltás) pedig a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott jogalapra hivatkozással módosították.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11967897055 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12608589428 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben