Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/2
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.01.05.
Iktatószám: 24005/2020
CPV Kód: 71315200-1
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: Budapest belterület 38403/12 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest belterület 38403/4 helyrajzi
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.02.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
Telefon: +36 301737901
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 13172243
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001282092020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001282092020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kőbányai multi. csarnok kiv.hez mérnöki feladatok
Hivatkozási szám: EKR001282092020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71315200-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés a Kőbányai multifunkcionális sportcsarnok és uszoda (továbbiakban: Beruházás) kivitelezéséhez szükséges beruházás-lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési, szerelési munkái tekintetében projektmenedzsment, építési műszaki ellenőri és egyéb ellenőri feladatok ellátására és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kőbányai multi. csarnok kiv.hez mérnöki feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71210000-3
További tárgyak: 71311000-1
71318000-0
71356100-9
71520000-9
71631000-0
72224000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest belterület 38403/12 helyrajzi számon nyilvántartott, a Budapest belterület 38403/4 helyrajzi
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő által indított jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest, belterület 38403/12 hrsz. alatti ingatlanon új sportcsarnok és parkolóház - melynek nettó és egyben hasznos alapterülete 30.530,19 m2 - és 5 db felvonó berendezés, illetve a 38403/4 hrsz. alatti ingatlanon új uszodaépület - melynek nettó és egyben hasznos alapterülete 15.137,18 m2 - és 2 db felvonó berendezés (új sportcsarnok és parkolóház és új uszodaépület összes nettó hasznos alapterület: 45 667,37m2), valamint a Kapcsolódó Ingatlanokon külső út- és közműépítések kivitelezésére irányuló beruházás megvalósításához szükséges beruházás-lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési, szerelési munkái tekintetében projektmenedzsment, építési műszaki ellenőri és egyéb ellenőri feladatok és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.
Továbbá megépítésre kerül egy 40,4 m fesztávú acélszerkezetű, közút feletti összekötő tető.
A kivitelezés építészeti, belsőépítészeti, szerkezetépítési (ezen belül 3.983 tonna betonacél, 34.647 m3 beton beépítése, valamint 47,9 méter fesztávú fatartók), épületgépészeti, épületvillamossági, audiovizuális rendszer, lelátó és pályahangosítási rendszer, IT rendszerek, épületfelügyeleti rendszer kiépítési, felvonó létesítési, vendéglátó terület és konyhatechnológiai (ezen belül 5 db büfé egység és 1 db melegítő konyha építés), pályatechnológiai sporttechnológiai, tájépítészeti, útépítési (ezen belül 15.700 m2 aszfaltburkolat, 3375 fm szegélyépítés, 1560 m útburkolati jel festés), közműépítési, jelzőlámpa és szabályozástechnika építési, forgalomfigyelő kamerarendszer kiépítési, felsővezeték bontási és építési, közvilágítás építési feladatokat tartalmaz.
Sportcsarnok épületben mobil lelátókkal együtt összesen 3.068 fő ülőhely lesz, a FIBA előírásoknak megfelelően kialakított versenysportra alkalmas sportpadló burkolatú küzdőtér területe 2235 m2.
A parkolóház 360 normál és 9 akadálymentes parkolóhelyet tartalmaz.
Az uszoda épületben 500 fő ülőhellyel rendelkező lelátó lesz, FINA minősítésű 50 m-es I. osztályú sportrendezvények lebonyolítására alkalmas versenymedencével, bemelegítő és tanmedencével ellátott uszodakomplexum medencetér területe körüljárókkal, közlekedőkkel 2939 m2. Összesen a medencék nettó alapterülete 1.590 m2.
A kivitelezés tájépítészeti és parképítési munkái tartalmaznak 3990 m2 zöldtető építést, 8296 m2 füvesítést és automata öntözőrendszer telepítést.
Kivitelezői feladat még új városi villamos megállóhely építése.
Nyertes ajánlattevő feladata változás és költségmenedzsmenti és kockázatelemzési munkák elvégzése.
Nyertes ATnek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Nyertes AT feladata a Kormány által 1285/2020 (VI. 4) Korm. határozatban támogatott Beruházás tekintetében beruházás-lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési, szerelési munkáihoz kapcsolódó projektmenedzsment, építési műszaki ellenőri, változásmenedzsment, sportszakmai ellenőri feladatok elvégzése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Továbbá köteles ellátni a teljes körű lebonyolítói és egyéb, műszaki szakértelmet igénylő feladatokat, így különösen, de nem kizárólagosan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben („Étv.”), illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben („Épkiv.”) meghatározott, valamint az Étv-re, Épkiv-re, a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendeletre és egyéb releváns jogszabályi rendelkezésekre tekintettel, továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a műszaki leírásban rögzített feladatokat.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M2)1 szakember az alkalmassági minimumkövetelményen túl, rendelkezik-e legalább 12 hónap időtartamú, legalább 270 férőhelyes fedett parkolót tartalmazó, közhasználatú építmény építése során ellátott lebonyolítói és teljes körű, minden szakágra kiterjedő műszaki ellenőri feladatok ellátásának vonatkozásában szerzett projektvezetői vagy projektvezető–helyettesi szakmai tapasztalattal (Igen/Nem) 10
2 2.2. M2)2 szakember az alkalmassági minimumkövetelményen túl, rendelkezik-e további 12 hónap időtartamú műszaki ellenőri szakmai tapasztalattal (Igen/Nem) 5
3 2.3. M2)3 szakember az alkalmassági minimumkövetelményen túl, rendelkezik-e további 12 hónap időtartamú műszaki ellenőri szakmai tapasztalattal (Igen/Nem) 5
4 2.4. M2)4 szakember az alkalmassági minimumkövetelményen túl, rendelkezik-e további 12 hónap időtartamú műszaki ellenőri szakmai tapasztalattal (Igen/Nem) 5
5 3.1. Rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db új városi villamos megállóhely építésében minimum 12 hónap időtartamú, vasúti pályaépítési műszaki ellenőri tapasztalattal (Igen/Nem) 5
6 3.2. Rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db új városi villamos megállóhely építésében minimum 12 hónap időtartamú, vasúti felsővezeték építési és áramellátási műszaki ellenőri tapasztalattal (Igen/Nem) 5
7 3.3. Rendelkezik-e olyan szakemberrel, aki rendelkezik legalább 1 db új városi villamos megállóhely építésében minimum 12 hónap időtartamú, magasépítési műszaki ellenőri tapasztalattal (Igen/Nem) 5
8 3.4. Rendelkezik-e olyan SZÉS1 jogosultságú tartószerkezeti szakemberrel, aki rendelkezik legalább 25 m hosszúságú acél tető tartószerkezet építése során legalább 12 hónapos tartószerkezeti szakértői tapasztalattal (Igen/Nem) 5
9 3.5. Rendelkezik-e olyan ME-M jogosultságú mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak műszaki ellenőr szakemberrel, aki legalább 30.000 hasznos (nettó) alapterületet meghaladó új sportlétesítmény építése során legalább 12 hónapos mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak műszaki ellenőri tapasztalattal rendelkezik (Igen/Nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1690
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2. A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő, munkaterület Generálkivitelező részére történő átadásától kezdődően, a Jótállási Időszak lejártáig tart.
3. II.2.5. pontban a 2.-3. értékelési részszempont alszempontjaival (2.1-3.5) kapcsolatban AK tájékoztatja AT-ket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum szerinti), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatot AK érvénytelenné nyilvánítja. A 2.-3. értékelési szempont esetében egy létesítménnyel, építménnyel igazolható több értékelési alszempont is!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód: ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.
ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- ATnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
- ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű At(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű AT(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását. A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Sz.1) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján a (Közös) AT alkalmatlan, ha nem szerepel a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (1)bek alapján és a II. Fejezetének megfelelően az EEKD megfelelő részének kitöltésével kell a szakmai alk-i (Sz1 pontban foglalt alkalmassági követelmény) feltételnek való megfelelést előzetesen igazolni. Az EEKD IV. része A szakaszának az előírt alk-i köv-eknek megfelelő, részletes kitöltésével köteles AT nyilatkozni, nem elegendő a IV. α szakaszának kitöltése.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
A mérnöki névjegyzékben való szereplés tényét AK az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból (https://mmk.hu/kereses/tarsasagok?uj=1&keresett_kifejezes=&search-submit=Keres&muvelet=%2Fkereses%2Ftarsasagok%3Fuj%3D1) ellenőrzi. Nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására a felszólított ajánlattevőnek.
A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
SZ1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felszólítására (közös) ATnek a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szervezet által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (11)-(12) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek be kell nyújtania:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító jelen felhívás feladását megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzlet évre vonatkozó közbeszerzés tárgya (magasépítési beruházás(ok)hoz kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri tevékenység) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) bek. b) alapján az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, AT saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha AT a P1) és/vagy a P2) alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat és/vagy a beszámoló benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Ha az AT a P2) alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (magasépítési beruházás(ok)hoz kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri tevékenység) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.
A 321/2015. Kr. 19. § (7) bek. alapján azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P1. alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ATk együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ATk esetében a P2) alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha a közös ATk egyike megfelel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az AT, közös AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben (amennyiben a működését később kezdte meg, úgy a működés megkezdésének időpontjától számítva) a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás(ok)hoz kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) 300.000.000,- HUF árbevétellel.
P2) Alkalmatlan az AT, közös AT, ha az adózott eredménye a megelőző három lezárt üzleti év közül legalább két év esetében negatív volt.
A Kr. 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben az AT azért nem rendelkezik beszámolóval az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az AT alkalmatlannak minősül amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás(ok)hoz kapcsolódó lebonyolítói és/vagy műszaki ellenőri tevékenység) származó általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele nem éri el összesen az 300.000.000,- Ft értéket.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (1)bek alapján és a II. Fejezetének megfelelően az EEKD megfelelő részének kitöltésével kell a gazd-i és pü-i alk-i (P1.-P2. pontokban foglalt alkalmassági követelmények) feltételeknek való megfelelést előzetesen igazolni. Az EEKD IV. része B szakaszának az előírt alk-i köv-eknek megfelelő, részletes kitöltésével köteles AT nyilatkozni, nem elegendő a IV. α szakaszának kitöltése. Az alkalmasság igazolását az AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az AT(k)től.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján be kell nyújtania az eljárást megindító jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja az AF feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bekezdés a) vagy b) pontjaiban foglaltak szerinti igazolását/nyilatkozatát.
Az M1. alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. (KD) tartalmazza.
M2) Az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (5)-(7), (9) és (11)-(12) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott ATnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1)–M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (1)bek alapján és a II. Fejezetének megfelelően az EEKD megfelelő részének kitöltésével kell a gazd-i és pü-i alk-i (M1)-M2) pontokban foglalt alkalmassági követelmények) feltételeknek való megfelelést előzetesen igazolni. Az EEKD IV. része C szakaszának az előírt alk-i köv-eknek megfelelő, részletes kitöltésével köteles AT nyilatkozni, nem elegendő a IV. α szakaszának kitöltése. Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az alábbiak szerinti szolgáltatásokra vonatkozó referenciát, amely esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az AF feladását megelőző 72 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja az AF feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik:
M1)1 legalább összesen nettó 30.000 m2 alapterületet meghaladó közhasználatú legalább 2300 fős fedett lelátós új sportlétesítmény építése során ellátott lebonyolítói teljes körű, minden szükséges szakágra kiterjedő (legalább tartószerkezet, építészet, épületgépészet, épületvillamosság) műszaki ellenőri feladatainak ellátására továbbá változás és költségmenedzsmenti és kockázatelemzési munkák elvégzésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás átvétellel lezárt munkára vonatkozó referenciával;
M1)2 legalább összesen nettó 1000 m2 alapterületű medencét tartalmazó közhasználatú sportlétesítmény építése során ellátott lebonyolítói és teljes körű, minden szükséges szakágra kiterjedő (legalább építészet, épületgépészet, épületvillamosság) műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás átvétellel lezárt munkára vonatkozó referenciával;
M1)3 legalább 150 férőhelyes közhasználatú fedett parkoló építése során ellátott lebonyolítói és teljes körű, minden szükséges szakágra kiterjedő (legalább építészet, épületgépészet, épületvillamosság) műszaki ellenőri feladatainak ellátására továbbá változás és költségmenedzsmenti és kockázatelemzési munkák elvégzésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás átvétellel lezárt munkára vonatkozó referenciával;
M1)4 legalább 1 db új városi villamos megállóhely építése során ellátott teljes körű, minden szükséges szakágra kiterjedő (legalább vasúti-pályaépítés, felsővezeték-építési, megállóhelyi magasépítési) műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás átvétellel lezárt munkára vonatkozó referenciával;
M1)5 legalább 25 m hosszúságú acél tető tartószerkezetű építmény építése során ellátott lebonyolítói és teljes körű, minden szükséges szakágra kiterjedő (legalább magasépítési, mélyépítési munkák és mélyépítési műtárgyak,továbbá tartószerkezeti) műszaki ellenőri feladatainak ellátására, továbbá változás és költségmenedzsmenti és kockázatelemzési munkák elvégzésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, műszaki átadás átvétellel lezárt munkára vonatkozó referenciával.
AK rögzíti, hogy az M1)1-M1)5 szerinti egyes alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés akár egy, akár több referenciaszerződéssel teljesíthető akként, hogy egy adott minimumkövetelmény szerinti tevékenység-típusok (projekt lebonyolító; projekt menedzsment, mérnök tanácsadó; építési műszaki ellenőr) is igazolhatóak külön ref.szerződéssel, de minden tevékenység-típusra vonatkozó szerződésnek a kapcsolódó teljes mennyiségi előírásnak meg kell felelnie. Teljesíthető három különböző referenciaszerződéssel is (1. projekt lebonyolító (projekt menedzsment); 2. mérnök tanácsadó; 3. építési műszaki ellenőr), amelyek mindegyike megfelel a kapcsolódó teljes mennyiségi előírásnak. Az egyes bemutatott ref.szerződések szerinti mennyiségi értékek nem összeadhatóak.
Teljesített referencia alatt a műszaki átadás-átvétellel lezárt épület lebonyolítói, mérnök tanácsadó, és építési műszaki ellenőri tevékenységet érti AK.
AK a fentiek von-ban sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004. évi I. tv. 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó sportlétesítményeket.
M2) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 legalább 1 fő projektvezető szakembert, aki rendelkezik okleveles építész vagy építőmérnök végzettséggel, továbbá legalább egy, minimum nettó 5.000 m2 szintterületű közhasználatú épület építésének vagy teljeskörű felújításának lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatai ellátása során szerzett projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal;;
M2)2 legalább 1 fő magasépítési műszaki ellenőri szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 266.KR) szerinti ME-É” besorolású jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal), továbbá legalább egy, minimum összesen nettó 30.000 m2 hasznos alapterületű közhasználatú sportlétesítmény építésének műszaki ellenőri, változás és költségmenedzsmenti továbbá kockázatelemzési tapasztalattal;
M2)3 legalább 1 fő épületgépészeti műszaki ellenőri szakembert, aki rendelkezik a 266.KR szerinti „ME-G” besorolású jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal), továbbá legalább egy, minimum összesen nettó 30.000 m2 hasznos alapterületű közhasználatú sportlétesítmény építésének műszaki ellenőri, változás és költségmenedzsmenti továbbá kockázatelemzési tapasztalattal;
M2)4 legalább 1 fő épületvillamossági műszaki ellenőri szakembert, aki rendelkezik a 266.KR szerinti „ME-V” besorolású jogosultsággal (vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal), továbbá legalább egy, minimum összesen nettó 30.000 m2 hasznos alapterületű közhasználatú sportlétesítmény építésének műszaki ellenőri, változás és költségmenedzsmenti továbbá kockázatelemzési tapasztalattal..
A szakemberek között az átfedés megengedett.
A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben maximum 12 hónap vehető figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő szerződést megerősítő biztosítékokat, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köt ki, amelyek pontos leírását a szerződéstervezet tartalmazza:
Késedelmi kötbér: minden késedelemmel érintett napra a teljes nettó megbízási díj 0,5%-a, de nem haladhatja meg a teljes nettó megbízási díj 15%-át.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó megbízási díj 15%-a
Szerződésszegési kötbér: szerződésszegésenként 500.000,- Ft
Teljesítési biztosíték: mértéke a teljes nettó megbízási díj 5%-a, a Fővállalkozási Szerződés szerinti Jótállási Időszakban pedig a nettó Megbízási Díj 3%-a (három százaléka).
Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Nyertes Ajánlattevőt a Szolgáltatások ellátásáért havonta havi megbízási díj, továbbá a Pénzügyi Ütemtervben rögzített Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítmény alapú díj illeti meg.
A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:
a) 2017. évi CL. törvény (rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell);
b) 2007. évi CXXVII. törvény;
c) 2011. évi CXCV. törvény;
d) 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, Ptk. 6:186. § (1)
e) 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (1), (5)-(6); Irányadó a Kbt. 27/A. §.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/02/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
3) Az ajánlathoz (AJ) elektronikus űrlap formájában csatolni kell az alábbi nyilatkozatokat:
• AT Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát, valamint a 66.§(5)bek. szerinti felolvasólapot,
• AT Kbt. 66.§(6)bek a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges válasz esetén is),
• a Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti nyilatkozatot a kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában (nemleges válasz esetén is),
• folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (vbe) szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT tekintetében az AJ-hoz csatolni kell vbe esetén: a cégbírósághoz benyújtott változásbej.i kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát (Kr. 13. §),
• üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges válasz esetén is), AT a Kbt.44.§(1)bek szerint az AJ-ban elkülönített módon elhelyezett üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (EKR-ben erre szolg. funkció alk.) Ezzel kapcsolatban AK felhívja az ATk figyelmét a Kbt.44.§(2)bek. foglaltakra,
• biztosíték rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozatot,
Az AK Kbt. 69. § szerinti külön felhívására az AT-nek csatolnia kell elektronikus űrlap formájában:
• a kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumot,
• a bemutatott szakemberekről szóló nyilatkozatot.
4) P1)-P2), M1)-M2), Sz1) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont. Az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 2-3. értékelési részszempont 2.1-3.5 alszempontjai esetében az értékelés pontozás (pontkiosztás) módszerével történik. A Kbt. 76. § (6) bekezdés d) pontjára figyelemmel az alkalmasság igazolására bemutatott projektek az értékelés körében nem vehetők figyelembe. Az 1-2. értékelési részszempontra a megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2.1-3.5. értékelési részszempontok vonatkozásában „Igen”-t ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2.1-2.4. értékelési részszempontokra ugyanazt a szakembert kell bemutatni, akit az ajánlattevő az M2)1-M2)4 alkalmassági követelmény vonatkozásában megjelöl. A 3. értékelési szempont alszempontjaira és az M2)1-M2)4 alkalmassági követelményekre bemutatott szakemberek között az átfedés nem megengedett. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni. A nyilatkozat összeállítóban tett, a szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül.
6) A felhívás III.1.3) M2)2-M2)4 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
Nyertes AT-nek (közös AJ esetén az egyik közös ATnek), vagy az ajánlatban megnevezett bármely alvállalkozónak rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjára az alábbi szakemberekkel, melyről ajánlatában nyilatkozik:
- legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. sz. mell. V. fej. 3. része szerinti - Közlekedési építmények szakterület- „ME-KÉ” besorolású jogosultsággal rendelkezik;
- legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. sz. mell. V. fej. 3. része szerinti - Vízgazdálkodási építmények szakterület - „ME-VZ” besorolású jogosultsággal rendelkezik;
- legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki pénzügy és számviteli felsőfokú szakképzéssel, vagy ezzel egyenértékű végzettséggel rendelkezik;
7) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
8) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Hodos Anett 01226
9) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.
10) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
11) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
12) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.
13) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja gazdasági és ésszerűségi okokból. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatások teljesítésére komplex módon kerül sor, melynek során az egyes részfeladatok kapcsán megszerzett ismeretek nélkülözhetetlenek a többi szerződéses feladat megfelelő teljesítéséhez, így részek meghatározására nem kerül sor.
14) AK a Kbt.75.§(6)bek alapján nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek e) pontját.
15) AK GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ATket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
16) ATnek ajánlatában megrendelői pénzügyi ütemtervet és erőforrástervet kell csatolnia.
17) A hirdetményminta sajátos felépítése miatt a szerződés teljesítésének pontos időpontja: Felek a Szerződést határozott időtartamra kötik, hatálya a Szerződés hatálybalépésétől 960 naptári nap + 730 naptári nap üzemeltetési, jótállás időszakig tart.
19) ATnek felelősségbiztosításról szóló nyilatkozatot kell ajánlatában benyújtania, tekintettel arra, hogy AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben – mérnöki tanácsadói tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 20 millió HUF/káresemény, és legalább 50 millió HUF/kárév.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák