Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/238
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.09.
Iktatószám: 24042/2021
CPV Kód: 45212212-5
Ajánlatkérő: Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft.
Teljesítés helye: HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FUTIZO Kft.
Ajánlatkérő típusa: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11049755204
Postai cím: Várkert Utca 2.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kun Miklós
Telefon: +36 66561350
E-mail: kunmiklos@varfurdo.hu
Fax: +36 66561060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.varfurdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.varfurdo.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Gyermekparadicsom” – vizes játszópark létrehozása
Hivatkozási szám: EKR001247622021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beruházás tárgya: „Gyulai Várfürdő szolgáltatás-és kapacitásbővítése” ET-2020-02-099 azonosító számú projekt keretében, „Gyermekparadicsom” elnevezésű vizes játszópark létrehozása meglévő építmények elbontásával, részben megtartásával, új építmények és installációk építésével.
Az építmények megnevezése: vizes játszópark és játszótér.
A telek meglévő és tervezett beépítésének paraméterei, illetve egyéb építési kritériumok:
Adatok:
Az épület funkciója: vizes játszópark
Telek területe: 79286 m2
Beépítés módja: Szabadon álló
Elbontandó építmények: 519,24 m2
Elbontandó burkolatok: 847,24 m2
Tervezett épületek/építmények (medenceterekkel együtt) összesen brutto 1035,22 m2
Tervezett burkolatok: 677,43 m2
Max. Építménymagasság: ~10,50 m
A medence együttes élményelemekkel, installációkkal, a 2 gépház-vizesblokk építése építési engedélyhez kötött tevékenység, melyet jelen műszaki dokumentáció tartalmaz. A meglévő medenceegyüttes és csatlakozó szerkezeteinek bontása Örökségvédelmi bejelentésre kötelezett.
Az engedély ÉTDR azonosító száma: 202100072712
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1049920225 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Gyermekparadicsom” – vizes játszópark létrehozása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212212-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5700 Gyula, Várkert u. 2. Hrsz.: 2641/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás tárgya: „Gyulai Várfürdő szolgáltatás-és kapacitásbővítése” ET-2020-02-099 azonosító számú projekt keretében, „Gyermekparadicsom” elnevezésű vizes játszópark létrehozása meglévő építmények elbontásával, részben megtartásával, új építmények és installációk építésével.
Az építészeti koncepció, alaprajzi elrendezés:
Az építészeti koncepció egy könnyen értelmezhető, „kör” alaprajzi kialakítással bíró, több látványelemet tartalmazó medence-együttes. A gyermekmedencék 1-14 éves korig hivatottak kiszolgálni a gyermekek pancsolását, fürdőzését az élményelemek és a medencék használat. A tervezett komplexum kizárólag késő tavasztól kora őszig üzemel, tehát időszakos használatú. A medence vize előírás szerint lesz biztosítva, fűtve és tisztán tartva. Az egyes medencékben különböző előregyártott acél és műanyagszerkezetű elemes játékok kerülnek telepítésre, melyek spriccelik, öntik, locsolják a gyermekekre a vizet. A medencetestekben a fürdőzés 25 illetve 10-35 cm mélységben történik, a SPRAY parkban pedig a környező felületek szintjével azonos síkon. A medencék használata lábmosón keresztül történik. A medence alakja egy az oldalaknál lekerekített hold forma, mely nem rendelkezik „veszélyes sarkokkal”, a víztükör feszített jellegű. A gyermek és pancsoló medencét egy „cikk-cakk”-ban épített ülőpadsor választja ketté, így a szülők a gyermekekkel egy medencében lehetnek kissé szeparált módon. A fürdésnél kikerülhetetlen a lábmosó használata, a medencetestet korlátokkal védjük az oldalról történő belépéstől. A bébi medence és a SPRAY-park fölé nyári időszakra időszakosan telepített napvitorla árnyékoló kerül elhelyezésre, mely alatt a kicsik nem kapnak hősokkot. A föld alá telepített vízgépészeti ház (szivattyúház és puffertartályok) mellett egy új föld feletti „gépház” is létesül meglévő gépészeti akna fölé a rajzokon látható helyen!
Építési ütemezés:
A meglévő medence elbontása után kezdődik az építkezés, mely a bontással egy ütemben lesz kivitelezve. A meglévő medence bontása szezon után kezdődhet. Az építkezés pedig a bontás után vagy vele egy időben rögtön.
Tervezett beépítéssel kapcsolatos adatok (a bontás utáni állapotot meglévőnek tekintve):
Meglévő beépítettség összesen: 11774,28 m2
Tervezett épületek/építmények (medenceterekkel együtt) összesen brutto 1035,22 m2
Tervezett beépítettség összesen: 12809,50 m2
Tervezett beépítettség mértéke: 16,16 %
Meglévő burkolatok összesen: 24304,63 m2
Tervezett burkolatok: 677,43 m2
Tervezett beépítettség összesen: 24982,06 m2
Tervezett beépítettség mértéke: 31,51 %
Tervezett zöldterületi lefedettség: 52,33 %
Max. Építménymagasság: 3,5-10,5 m

Alapterületi kimutatás az egységre vonatkozóan:
01. Gyermek medence 550,40 m2
02. Bölcsi (pancsoló) medence 101,79 m2
03. Spray park 129,18 m2
04. Gépészeti ház összes 114,74 m2
05. Szivattyúház 49,29 m2
06. Játszótér 182,80 m2
összesen nettó: 1128,20 m2
(nem egyenlő a beépített bruttó alapterülettel)
Helyiséglista építményenként:
Gépészeti helyiséglista
01. Gépészeti tér 65,68 m2 Ipari padló
02. Vegyszertároló 2,00 m2 Ipari padló
03. Vegyszertároló 2,00 m2 Ipari padló
04. Vegyszertároló 2,00 m2 Ipari padló
05. Mozg.korl.WC. 4,55 m2 Kerámia burkolat
06. Mosdó előtér 3,16 m2 Kerámia burkolat
07. Női előtér 2,16 m2 Kerámia burkolat
08. Női W.C. 1,24 m2 Kerámia burkolat
09. Női W.C. 1,24 m2 Kerámia burkolat
10. Férfi pisoár 2,92 m2 Kerámia burkolat
11. Férfi W.C. 1,14 m2 Kerámia burkolat
12. Férfi W.C. 1,14 m2 Kerámia burkolat
Összesen: 89,23 m2
13. Gépészeti tér(alagsori) 28,20 m2 Beton burkolat
Összesen: 117,43 m2
Szivattyúház helyiséglista
01. Lábmosó tér 1,42 m2 Ipari padló
02. Bébimedence tér 4,15 m2 Ipari padló
03. Bébimedence tér 32,72 m2 Ipari padló
04. Bébimedence tér 11,00 m2 Ipari padló
Összesen: 49,29 m2
Medence helyiséglista
01. Spray Park 129,18 m2 Fagy.ker. burkolat
02. "Bölcsi” medence 103,65 m2 Fagy.ker. burkolat
03. Gyermek medence 557,11 m2 Fagy.ker. burkolat
04. "Úszómesteri" őrtorony 4,13 m2 Fagy.ker. burkolat
Összesen: 794,07 m2
Fentiekben ismertett adatok, alapterületek bruttó értékek. Ezek közül kivételt képeznek az épületek és medence építmények tekintetében az „alapterületi kimutatások az egységre vonatkozóan” található értékek, mely nettó alapterületre vonatkoznak. Illetve kivételt képeznek a burkolat építésére vonatkozó értékek, tekintettel arra, hogy a burkolat építésénél nem értelmezhető a nettó/bruttó alapterületi megbontás.
A medence együttes élményelemekkel, installációkkal, a 2 gépház-vizesblokk építése építési engedélyhez kötött tevékenység, melyet jelen műszaki dokumentáció tartalmaz. A meglévő medenceegyüttes és csatlakozó szerkezeteinek bontása Örökségvédelmi bejelentésre kötelezett.
Az engedély ÉTDR azonosító száma: 202100072712
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fürdőmedence és/vagy uszoda építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap)  10
2 Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fürdőmedence és/vagy uszoda építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai többlettapasztalata (0-18 hónap)  10
3 Az M.2.3 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fürdőmedence és/vagy uszoda építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai többlettapasztalata (0-18 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A kivitelezési határidőt a munkaterület átadásától kell számítani.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Gyulai Várfürdő szolgáltatás-és kapacitásbővítése” ET-2020-02-099 azonosító számú projektból kerül finanszírozásra tárgyi projekt, mely kizárólag hazai forrást tartalmaz.
Részajánlattétel kizárásának indokai:
Ennek indoka, hogy az építési beruházás egy helyszínen, egy építési engedély alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény és létesítmények átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. Sem az építési engedélyezési tervdokumentációt, sem a kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 194 - 504195
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Gyermekparadicsom” – vizes játszópark létrehozása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/11/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 831710635
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1049920225
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
építőmester szakmérnöki munkák, minőségügyi szakmérnöki munkák, földmunkák, kertépítés, építőmesteri munkák, szakipari munkák, épületgépészeti munkák, vízgépészeti munkák, villanyszerelés, gyengeáramú munkarészek, játszótér és viziélmény építés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
- Ajánlattevő neve, címe: FUTIZO Kft., 5700 Gyula, Siórét tanya 40/c. (vezető ajánlattevő) adószám: 22921158204
Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fürdőmedence és/vagy uszoda építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap): 36 hónap
Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fürdőmedence és/vagy uszoda építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai többlettapasztalata (0-18 hónap):18 hónap
Az M.2.3 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fürdőmedence és/vagy uszoda építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai többlettapasztalata (0-18 hónap): 18 hónap
Összesen nettó ajánlati ár (Ft) számítási hiba javítását követően: 1 049 920 225 Ft
- Ajánlattevő neve, címe: NYÍR-WETLAND Szolgáltató Kft., 4400 Nyíregyháza Tambura U. 11. (vezető ajánlattevő) adószám: 14654107215
Az M.2.1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fürdőmedence és/vagy uszoda építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap): 0 hónap
Az M.2.2 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fürdőmedence és/vagy uszoda építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai többlettapasztalata (0-18 hónap):0 hónap
Az M.2.3 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember fürdőmedence és/vagy uszoda építésében és/vagy felújításában szerzett szakmai többlettapasztalata (0-18 hónap): 0 hónap
Összesen nettó ajánlati ár (Ft): 1 091 008 756,- Ft
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény 148. §-a.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)