Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/243
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.12.15.
Iktatószám: 24253/2021
CPV Kód: 80310000-0
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Modern Oktatási Eszközök Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11633424
Postai cím: Váci Út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvaratko Nikolett
Telefon: +36 17955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kifu.gov.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élményközpont Budapest / Debrecen
Hivatkozási szám: EKR000543152019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80310000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Élményközpont Budapest
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80310000-0
További tárgyak: 55243000-5
55520000-1
79952000-2
80000000-4
92320000-0
98000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Előkészítő szolg.:ITpályára terelést segítő demonstrációs-ésélményközpont (továbbiakban:Központ) létrehozásához szükséges hely biztosítása egy min270nm-es kizárólagos használatú helyen.Belsőtér kialakítása az Ajánlattevő (továbbiakban: AT) által biztosított helyen elrendezésiterv figyelembevételével. Központban legalábbalábbihelyiségeknekszükségeslenni: 1dbkiállítótérnek(50-200nmalapterület)ésalkotóműhelynekishasználhatóterület,1dbalkotóműhely(30-70nm),1dbirodahelyiség(20-60nm),1dbfogadótér,közöshasználatúhelyiségek(ruhatár,mosdó); 1dbműködési rend részletes szabályozásának kidolgozása; 1dbházirend kidolgozása; működéshez szükséges eszközök,segédanyagok biztosítása,üzembehelyezése Központ mindennapiműködéséhez, személyzetmunkavégzéséhez,látogatókfogadásáhozkapcsolódóan; demonstrációs eszközök,segédanyagok biztosítása,üzembehelyezése attrakciókhoz,foglalkozásokhoz kapcsolódóan;1dbmunkaerő-felvételiforgatókönyvelkészítése;42dbtevékenységterv elkészítés,tevékenységek,foglalkozásokkidolgozása (Interaktívkiállításitevékenységekkidolgozása,18dboktatócsomagkidolgozásacsoportosfoglalkozásokhoz,1dbütemtervés6dbpedagógusoktatócsomagfelkészítő-utánkövető foglalkozásokszakmai,módszertanikidolgozása,1dbütemtervés2dboktatócsomagnyáritáborifoglalkozások kidolgozása,2dbNATkerettantervi csatlakozásipontokat tart.lista tanóraifelhasználásra, csoportos fog.köznevelésbe illesztése.
Üzemeltetési szolg: Interaktívkiállításműködtetése Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által biztosított foglalkozástervek,leírások,ill.ATáltal kidolgozandófoglalkozásokalapján,tárlatvezetésekbiztosítása; csoportos foglalkozások szervezése és megtartása:iskolai csoportok,szakkörök,családok,14évfeletti diákok számára; nyári táborok lebonyolítása: szervezésésmegvalósítás,étkezésbiztosítása résztvevők számára; iskolaicsoportok helyszínreszállításánakbiztosítása meghat.megyékből: iskolaicsoportosfoglalkozásokhoz,nyári táborokhoz; adminisztrációs és együttműködési tevékenységek: központműködtetésével kapcs.admin., együttműködések bizt.ált.ésközépiskolákkal, helyiIKTvállalatokkal,hazaifelsőoktatásiintézménnyel,másITélmény-ésdemonstrációsközpontokkal, AKáltalbiztosított tanácsadó-ésmonitoringcsoport szolgáltatásainakigénybevétele Központ indulásától számított 6hónkeresztül, takarítás AT által biztosított helyszínen.
Egyébelőírások: ATfeladataikeretében:olyan központot leszkötelesüzemeltetni, ahollátogatószám6404fő/év;575foglalkozásmegtartására leszkötelesévente;opcióstétel keretébenlehívható központonként 68+5dbfoglalkozás tematikáját leszköteleskidolgozniésszervezni.Ellátandó feladatok részletezése közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban:KD.) található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 215 - 528566

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Élményközpont Budapest
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Modern Oktatási Eszközök Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23507531
Postai cím: Salgótarjáni Út 12-14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: benedeczki.zoltan@moeprojekt.hu
Telefon: +36 308333195
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 332239042 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2021. november 30.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80310000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80310000-0
További tárgyak: 55243000-5
55520000-1
79952000-2
80000000-4
92320000-0
98000000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Előkészítő szolg.:ITpályára terelést segítő demonstrációs-ésélményközpont (továbbiakban:Központ) létrehozásához szükséges hely biztosítása egy min270nm-es kizárólagos használatú helyen.Belsőtér kialakítása az Ajánlattevő (továbbiakban: AT) által biztosított helyen elrendezésiterv figyelembevételével. Központban legalábbalábbihelyiségeknekszükségeslenni: 1dbkiállítótérnek(50-200nmalapterület)ésalkotóműhelynekishasználhatóterület,1dbalkotóműhely(30-70nm),1dbirodahelyiség(20-60nm),1dbfogadótér,közöshasználatúhelyiségek(ruhatár,mosdó); 1dbműködési rend részletes szabályozásának kidolgozása; 1dbházirend kidolgozása; működéshez szükséges eszközök,segédanyagok biztosítása,üzembehelyezése Központ mindennapiműködéséhez, személyzetmunkavégzéséhez,látogatókfogadásáhozkapcsolódóan; demonstrációs eszközök,segédanyagok biztosítása,üzembehelyezése attrakciókhoz,foglalkozásokhoz kapcsolódóan;1dbmunkaerő-felvételiforgatókönyvelkészítése;42dbtevékenységterv elkészítés,tevékenységek,foglalkozásokkidolgozása (Interaktívkiállításitevékenységekkidolgozása,18dboktatócsomagkidolgozásacsoportosfoglalkozásokhoz,1dbütemtervés6dbpedagógusoktatócsomagfelkészítő-utánkövető foglalkozásokszakmai,módszertanikidolgozása,1dbütemtervés2dboktatócsomagnyáritáborifoglalkozások kidolgozása,2dbNATkerettantervi csatlakozásipontokat tart.lista tanóraifelhasználásra, csoportos fog.köznevelésbe illesztése.
Üzemeltetési szolg: Interaktívkiállításműködtetése Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által biztosított foglalkozástervek,leírások,ill.ATáltal kidolgozandófoglalkozásokalapján,tárlatvezetésekbiztosítása; csoportos foglalkozások szervezése és megtartása:iskolai csoportok,szakkörök,családok,14évfeletti diákok számára; nyári táborok lebonyolítása: szervezésésmegvalósítás,étkezésbiztosítása résztvevők számára; iskolaicsoportok helyszínreszállításánakbiztosítása meghat.megyékből: iskolaicsoportosfoglalkozásokhoz,nyári táborokhoz; adminisztrációs és együttműködési tevékenységek: központműködtetésével kapcs.admin., együttműködések bizt.ált.ésközépiskolákkal, helyiIKTvállalatokkal,hazaifelsőoktatásiintézménnyel,másITélmény-ésdemonstrációsközpontokkal, AKáltalbiztosított tanácsadó-ésmonitoringcsoport szolgáltatásainakigénybevétele Központ indulásától számított 6hónkeresztül, takarítás AT által biztosított helyszínen.
Egyébelőírások: ATfeladataikeretében:olyan központot leszkötelesüzemeltetni, ahollátogatószám6404fő/év;575foglalkozásmegtartására leszkötelesévente;opcióstétel keretébenlehívható központonként 68+5dbfoglalkozás tematikáját leszköteleskidolgozniésszervezni.Ellátandó feladatok részletezése közbeszerzési dokumentumban (továbbiakban:KD.) található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 13 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 475889585
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Modern Oktatási Eszközök Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23507531
Postai cím: Salgótarjáni Út 12-14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
E-mail: benedeczki.zoltan@moeprojekt.hu
Telefon: +36 308333195
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4. számú módosításának indoklása: A Szerződés 5.3. pontjában feltüntetett, vállalkozói díjat meghatározó részösszegek közül a nyitva tartásra vonatkozó elem megváltozott tekintettel arra, hogy az eredeti szerződésben a beárazott költségvetés 14 hónap nyitva tartással számolt, mivel az ajánlattevők ennyi időre adtak ajánlatot. Ez az időszak a szerződés hatályba lépésére és az 1-3. projektszakaszok megvalósítási idejére tekintettel egy hónappal lerövidült. A vállalkozói díj módosított teljes összege bruttó: 604.379.773,-Ft.
Az 5.5.2. pont módosításának oka, hogy a Megrendelő úgy döntött, hogy az Opcionális Mennyiség Időtartamot és az Opcionális Mennyiség Foglalkozásokat egy alkalommal hívja le, az eredeti Szerződés szövegében a foglalkozástervek lehívása havi rendszerességgel történt volna. A módosítás oka, hogy az opció lehívásához szükséges fedezet csak most áll a megrendelő rendelkezésére.
A Műszaki leírás módosítására egyfelől az élményközpont működési idejének (záró- és kezdőidőpont egzakt meghatározása) pontosítása érdekében került sor. A kezdő időpontot, tekintettel arra, hogy az élményközpont hamarabb nyitott, mint a szerződés hatályba lépésétől számított 90. nap, a tesztüzem sikeres lezárásától számoljuk. Ilyen okból módosítottuk az 1.2. pont utolsó bekezdését, a 3. pont Belső tér kialakítása alcímhez tartozó rész első mondatát,
A Műszaki leírás módosításának másik oka az opció lehívásával összefüggő, a szerződés 5.5.2. pontjánál ismertetett ok. Ebből az okból módosítottuk a 2. pont 1.8. pontját, 3. pont Tevékenységek és foglalkozások kidolgozása alcímhez tartozó rész második mondatát, a 3.1.4. pontban a Követelmények alcím utáni 8. pont e. alpontját, a 3.1.4. pontban a Követelmények alcím utáni 9. pont e. alpontját, a 3.1.8.1. pontban a Cél alcím utáni bekezdést, a 3.1.8.1. pontban a Követelmények alcím utáni 1. pontot, a 3.1.8.2. pontban a Cél alcím utáni bekezdést, a 3.1.8.2. pontban a Követelmények alcím utáni 1. pontot, a 3.1.8.2. pontban a Követelmények alcím utáni 10. pontot, a 3.1.8.2. pontban a Követelmények alcím utáni 13. pontot, a 3.1.8.2. pontban a Szállítandó projekttermékek alcím utáni 3. pontot, a 3.1.8.3. pontban a Cél alcím utáni bekezdést, a 3.1.8.3. pontban a Követelmények alcím után 1. pontot, a 3.1.8.4. pontban a Cél alcím utáni bekezdést, a 3.1.8.4. pontban a Követelmények alcím utáni 1. pontot, a 3.2.2.1 pontnál az Ajánlattevő feladata alcím utáni 1-2. pontot, a 3.2.2.2 pontnál az Ajánlattevő feladata alcím utáni 1-2. pontot, a 3.2.2.3 pontnál az Ajánlattevő feladata alcím utáni 1-2. pontot, a 3.2.2.4 pontnál az Ajánlattevő feladata alcím utáni 1-2. pontot, a 3.2.3 pontnál az Ajánlattevő feladata alcím utáni 2. pontot, a 4.1. pontban a 4. Foglalkozástervek kidolgozása projektszakasz (opciós rész) alcím utáni bekezdést, a 4.1. pontban a 4. Foglalkozástervek kidolgozása projektszakasz (opciós rész) alcím utáni táblázatot, a 4.1. pontban az 5. Folyamatos üzemeltetés projektszakasz alcím után a második bekezdést, a 4.1. pontban az 5. Folyamatos üzemeltetés projektszakasz alcím után a havi üzemeltetési díj elszámolásának feltételei között a hatodik francia bekezdést, az 5.1. Projekttermékek és dokumentációs követelmények alcím után a 3.1.8.2. pontra vonatkozó utolsó sorát.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés 5.3. pontjában feltüntetett, vállalkozói díjat meghatározó részösszegek közül a nyitva tartásra vonatkozó elem megváltozott tekintettel arra, hogy az eredeti szerződésben a beárazott költségvetés 14 hónap nyitva tartással számolt, mivel az ajánlattevők ennyi időre adtak ajánlatot. Ez az időszak a szerződés hatályba lépésére és az 1-3. projektszakaszok megvalósítási idejére tekintettel egy hónappal lerövidült. A vállalkozói díj módosított teljes összege: 604.379.773,-Ft.
Az 5.5.2. pont módosításának oka, hogy a Megrendelő úgy döntött, hogy az Opcionális Mennyiség Időtartamot és az Opcionális Mennyiség Foglalkozásokat egy alkalommal hívja le, az eredeti Szerződés szövegében a foglalkozástervek lehívása havi rendszerességgel történt volna. A módostás oka, hogy az opció lehívásához szükséges fedezet csak most áll a megrendelő rendelkezésére.
A Műszaki leírás módosítására egyfelől az élményközpont működési idejének (záró- és kezdőidőpont egzakt meghatározása) pontosítása érdekében került sor. A kezdő időpontot, tekintettel arra, hogy az élményközpont hamarabb nyitott, mint a szerződés hatályba lépésétől számított 90. nap, a tesztüzem sikeres lezárásától számoljuk. Ilyen okból módosítottuk az 1.2. pont utolsó bekezdését, a 3. pont Belső tér kialakítása alcímhez tartozó rész első mondatát,
A Műszaki leírás módosításának másik oka az opció lehívásával összefüggő, a szerződés 5.5.2. pontjánál ismertetett ok. Ebből az okból módosítottuk a 2. pont 1.8. pontját, 3. pont Tevékenységek és foglalkozások kidolgozása alcímhez tartozó rész második mondatát, a 3.1.4. pontban a Követelmények alcím utáni 8. pont e. alpontját, a 3.1.4. pontban a Követelmények alcím utáni 9. pont e. alpontját, a 3.1.8.1. pontban a Cél alcím utáni bekezdést, a 3.1.8.1. pontban a Követelmények alcím utáni 1. pontot, a 3.1.8.2. pontban a Cél alcím utáni bekezdést, a 3.1.8.2. pontban a Követelmények alcím utáni 1. pontot, a 3.1.8.2. pontban a Követelmények alcím utáni 10. pontot, a 3.1.8.2. pontban a Követelmények alcím utáni 13. pontot, a 3.1.8.2. pontban a Szállítandó projekttermékek alcím utáni 3. pontot, a 3.1.8.3. pontban a Cél alcím utáni bekezdést, a 3.1.8.3. pontban a Követelmények alcím után 1. pontot, a 3.1.8.4. pontban a Cél alcím utáni bekezdést, a 3.1.8.4. pontban a Követelmények alcím utáni 1. pontot, a 3.2.2.1 pontnál az Ajánlattevő feladata alcím utáni 1-2. pontot, a 3.2.2.2 pontnál az Ajánlattevő feladata alcím utáni 1-2. pontot, a 3.2.2.3 pontnál az Ajánlattevő feladata alcím utáni 1-2. pontot, a 3.2.2.4 pontnál az Ajánlattevő feladata alcím utáni 1-2. pontot, a 3.2.3 pontnál az Ajánlattevő feladata alcím utáni 2. pontot, a 4.1. pontban a 4. Foglalkozástervek kidolgozása projektszakasz (opciós rész) alcím utáni bekezdést, a 4.1. pontban a 4. Foglalkozástervek kidolgozása projektszakasz (opciós rész) alcím utáni táblázatot, a 4.1. pontban az 5. Folyamatos üzemeltetés projektszakasz alcím után a második bekezdést, a 4.1. pontban az 5. Folyamatos üzemeltetés projektszakasz alcím után a havi üzemeltetési díj elszámolásának feltételei között a hatodik francia bekezdést, az 5.1. Projekttermékek és dokumentációs követelmények alcím után a 3.1.8.2. pontra vonatkozó utolsó sorát.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 483836249 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 475889585 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben