Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/254
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.12.31.
Iktatószám:24354/2020
CPV Kód:45233123-7
Ajánlatkérő:MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (4) bek.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energiatermelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
Telefon: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.atomeromu.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (4) bek.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Villamos energiatermelés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K-5 út és északi bekötőút négysávosítása
Hivatkozási szám: EKR000914042020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233123-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K-5 út és északi bekötőút négysávosításának kivitelezési munkái
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2521197721 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K-5 út és északi bekötőút négysávosítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213316-1
További tárgyak:45223300-9
45233128-2
45233162-2
45232450-1
45315300-1
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: 7030 Paks, hrsz.: 8803/18, 8803/16, 8803/19, 8803/04, 8803/12, 8803/17, 057/6
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. K5 és az északi bekötőút jelenleg 2x1 forgalmi sávos, mely a beruházás során 2x2 sávra bővül, 801,17 m és 447,48 m hosszon. Az új utak forgalmi sávszélesség 3,50 m, az elkészült utak 14,00 m burkolatszélességgel fognak rendelkezni, a csomópontok környezetében kanyarodó és becsatlakozó sávokkal egészül ki.
Az útfelújítás előkészítéseként 319,0 m3 aszfaltburkolat felsőrétegének lemarása, ill. 2323,0 m3 teljes pályaszerkezet, 107,0 m3 járdaszerkezet, útszegélyek és egyéb tereptárgyak bontása szükséges. Összesen 17926,7 m3 (felesleges és visszatöltendő) humuszréteget kell felszedni, töltés építéshez bevágásból kitermelt földből 10455,2 m3, anyagnyerőhelyről pedig 9555,1 m3 szükséges.
A tervek szerint kerékpárút, és gyalogos-kerékpárút is létesül az utak teljes hosszában.
A K5 összekötőúttal párhuzamosan új parkoló is létesül (542 db), melyből 13 db mozgáskorlátozott parkoló. 20 db motorkerékpár parkoló is készül. A parkolóterületek 6,0 m széles közlekedési és kétoldali 4,5 m széles merőleges parkolókkal kerülnek kialakításra. A közlekedési terület aszfalt, a parkolók térkőburkolatot kapnak.
A tervek szerint 24,00 m külső sugarú turbókörforgalom is létesül 4 ággal.
Egy új porta megközelítéséhez hullámosított acél csőszerkezettel egy áteresz is létesül, felette szintén 2x2 sávos úttal.
A projekt során új KD-Extra SN8 SDR34 PVC anyagú csapadékvíz elvezető csatornák létesülnek - 4 db DN 300 mm átmérőjű csatorna, összesen 234,99 m hosszon; 3 db DN 400 mm átmérőjű csatorna, összesen 510,81 m hosszon; 1 db beton csapadékcsatorna 800 mm átmérővel, 28,64 m hosszon.
A beruházás részét képezi 4 db KD-Extra SN8 SDR34 PVC - 1 db DN 497 mm átmérőjű 62,11 m hosszú, védőcső átmérője DN 711 mm, 28,26m hosszon és 3 db DN 597 összesen 187,39 m hosszúságú, védőcső átmérője DN 813 mm, összesen 57,82 m hosszon - gravitációs csapadékvízcsatorna, amik a K5 út nyugati oldalán tervezett 500 fős irodaház és parkolók csapadékvízelvezetését biztosítják.
Az áteresz tengelyével párhuzamosan 3 db közművezeték kerül elhelyezésre, védőcsőben. Nyomott szennyvíz: KPE SDR17 PE80 PN8, DN 90 mm, 71,39 m hosszon, védőcső átmérője DN 159 mm, 68,05 m hosszon. Tűzivíz: KPE SDR11 PE100 PN16, DN 315 mm, 71,38 m hosszon, védőcső átmérője DN 419 mm, 68,25 m hosszon. Ivóvíz: KPE SDR17 PE100 PN10, DN 110 mm, 71,59 m hosszon, védőcső átmérője DN 219 mm, 68,53 m hosszon.
Az építés során 8 db előregyártott vasbeton kitorkollófej (3 db DN 400, 1 db DN800, 1 db DN 500, 3 db DN600) 37 db új akna és 59 db új víznyelő létesítésére kerül sor, melyekhez DN 160 mm átmérőjű, 12,86 m és DN 200 mm átmérőjű, 335,0 m hosszú PVC bekötő csapadékcsatorna tartozik.
A csapadékvizek olajleválasztására a záportúlfolyós leválasztó integrált iszap térrel rendelkező műtárgyak szolgálnak.
A beruházás keretében 197 db 9 m magas, talpas, 1,5 m karhosszúságú 5°-os hajlásszögű egykaros tűzi horganyzott felületkezelésű acél oszlopokon elhelyezett (189 db 50 W-os és 8 db 101 W-os) LED-es lámpatest, illetve 13 db öntött alumínium házú, homokszórt üveg diffúzerű, 38W rendszerteljesítményű 1200mm magasságú oszlopos kültéri lámpatest kerül telepítésre, a hozzájuk tartozó kábelezési munkákkal.
Az A7 jelű környezteti sugárellenőrző mérőállomás erős- és gyengeáramú kábeleit teljes hosszukban ki kell váltani új kábelekkel 550 m hosszban, melyek a PA Zrt. területén lévő ABOS3 besorolású rendszerhez csatlakoznak.
A Vállalkozónak a Megrendelővel egyeztetve el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:
A szerződéskötést követően:
1) Minőségügyi tervet
2) A kivitelezés részletes organizációs tervét.
3) Irányítási és részletes tevékenységszintű ütemtervet.
4) Építési-szerelési technológiai utasításokat.
5) Kivitelezési Műszaki és Minőségellenőrzési Utasítást (KMMEU) - szakágankénti bontásban - a TKO303_M12_eljárásrend szerint.
6) Biztonsági- és egészségvédelmi tervet (BET)
A megvalósulást követően:
7) Megvalósulási és átadási dokumentációt.
8) Minőségtanúsítási dokumentációt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A vállalt jótállás hónapokban megadva (min 36 hónap)  10
2 M2/2 követelménynek megfelelő további szakember létszám 10
3 M2/3 követelménynek megfelelő további szakember létszám 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: 1)Kbt. 85.§(2)c) A szerződés jellegéhez, összetettségéhez kapcsolódó sajátos körülmények és az ezekhez kapcsolódó kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat különös tekintettel arra, hogy a tárgyalások során a műszaki tartalom és az ahhoz kapcsolódó megvalósítás egyeztetése szükséges.
2)A korábban ugyanilyen tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, mert egy részvételi jelentkezés sem érkezett. A Kbt.86.§ (4) bek.-re szerint, a Kbt. 83. § (2) bekezdés alapján, valamint Kbt.87. (3) szerint a Kbt. 84.§ (8)bek. alapján sürgőséggel induló tárgyalásos eljárást indít ajánlatkérő, mert a törvény által előírt határidők nem lennének tarthatóak az alábbi indokok miatt:
Paks2 területelőkészítési feladatok között szereplő, a K-5 út és északi bekötőút négysávosításának kivitelezési munkáit a rendezési megállapodásban foglaltak szerinti határidőre el kell készteni. Ezek késedelme esetén veszélybe kerül a Paks2 építési munkáinak teljesítése.
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 185 - 445598
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: K-5 út és északi bekötőút négysávosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34143267
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1780000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2521197721
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: útépítési munkák részfeladatai; villamos munkák; víziközmű munkák részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 12671003-2-07
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 §-a §. (3) bek szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)