Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/30
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.02.11.
Iktatószám: 2436/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: Baja, belterület 5314/18 helyrajzi számú ingatlanon és 5314/16 helyrajzi számú ingatlanon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.03.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 12464780242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zelenka Regina
Telefon: +36 300196121
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000144672022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000144672022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bajai Sportuszoda és Élményfürdő tervezése (2)
Hivatkozási szám: EKR000144672022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Tervezési szerződés a Bajai Sportuszoda és Élményfürdő kialakítása keretében a Baja, Petőfi sziget, Május 1 sétány, 5314/16 és 5314/18 hrsz-ú ingatlanokon megvalósuló beruházásokkal összefüggő tervezési feladatok elvégzésére”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bajai Sportuszoda és Élményfürdő tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Baja, belterület 5314/18 helyrajzi számú ingatlanon és 5314/16 helyrajzi számú ingatlanon
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Beruházás keretében Baján a belterület 5314/18 helyrajzi számú ingatlanon bruttó 7.198 m2 alapterületű, legfeljebb 770 fő befogadására alkalmas, 600 fős lelátóval rendelkező, versenyek lebonyolítására alkalmas sportuszoda kialakítására kerül sor. A kialakításra kerülő medencék mérete:
Versenymedence adatai:
- Vízfelület: 1250 m2
- Víztérfogat: 2832 m3
Bemelegítő medence adatai:
- Vízfelület: 312 m2
- Víztérfogat: 562 m3
Tanmedence adatai:
- Vízfelület: 136 m2
- Víztérfogat: 125 m3
Ezen kívül a Baja, belterület 5314/16 helyrajzi számú, 1/1 arányú önkormányzati tulajdonban álló, beépítésre nem szánt különleges fürdő terület (Kb fü) besorolású ingatlanon a rendezési terv teljes felülvizsgálatával eszközölt beépíthetőség biztosításával egy új, 2590 m2 alapterületű kiszolgáló és fedett élményfürdő épülettel, 1225 m2 vízfelületű és 1195 m3 összes víztérfogatú komplex élménymedencével 800 fő befogadására alkalmas élményfürdő valósulna meg a szükséges parkolóhelyek biztosításával együtt.
Az új létesítmény tervezett fő rendeltetése verseny- és tanuszoda, valamint egy fedett és szabadtéri élményfürdő, amely alapvetően lakossági, sportolási, edzési tevékenységeket és versenysport rendezvények lebonyolítását hivatott kiszolgálni.
Építtetői elvárás az uszoda 50 m-es medenceterének FINA előírásoknak megfelelő kialakítása, és egy versenyek lebonyolítására alkalmas sportuszoda megvalósítása.
Ezen felül igény a FINA előírásoknak megfelelő helyiségek, terek, berendezések és egyéb műszaki feltételek helyigényének biztosítása az épületben annak érdekében, hogy a szükséges eszközök, berendezések (pl. lámpatestek, hangosítás stb.) a későbbiekben, szükség esetén - jelentős átalakítás, fejlesztés nélkül - az előkészített infrastruktúrába illeszthetők legyenek.
Ezeken túlmenően kialakítandó az uszoda és az élményfürdő épületei közötti átjárás zárt térben a két ingatlant összekötő 5314/5 hrsz ingatlanon keresztül.
Eltemetett termálkarszt található a környéken (akár Baja alatt is), így a mélyben található eltemetett karszt potenciálisan megcélozható. A rendelkezésre álló és fellelhető adatok/információk alapján az esetlegesen felhasználható termálvíz igénybevételének lehetőségét meg kell vizsgálni, mind az uszoda, mind az élményfürdő tekintetében. A vizsgálatot a Megvalósíthatósági Tanulmány keretében kell elvégezni, és műszaki, gazdaságossági és üzemeltetési szempontokat mérlegelve javaslatot kell tenni a szóban forgó beruházásnak a termálvíz-hasznosítással való kibővítéséről a projekt megvalósítása során, vagy egy esetleges későbbi időpontban. A tervezés során a termálvíz felhasználását lehetővé tevő gépészeti és egyéb helyiségigény biztosítandó.
Műszaki alapadatok a fedett élményfürdő és a kültéri medence nélkül:
- Bruttó beépített alapterület: 7198 m2 (25,64%)
- Telekterület: 28.069 m2
- Beépítettség (max. 30%): 8420,70 m2
- Összes nettó alapterület: 9935,73 m2
- Pinceszint: 2476,87 m2
- Földszint vízfelület: 1736,27 m2
- Földszint: 4494,14 m2
- I.-II. emelet 1227,45 m2
- Homlokzatmagasságok (HÉSZ 34§ (3):
- Északi homlokzat: 7,15 m
- Déli homlokzat: 8,55 m
- Keleti homlokzat: 6.20 m
- Nyugati homlokzat: 6,50 m
- Biztosított zöldterület nagysága:17.590 m2
- Zöldterületi fedettség (min. 40%): 62,6%
Alkalmazott épületszerkezetek (Koncepcióterv alapján):
- Alapozás: 60 cm széles úsztatott beton sávalap felső harmadában koszorúként vasalva,
alapozási sík –1,46 m (de mindenkor a teherbíró talaj szintje).
- Uszoda alatti pince alapozás: 50 cm vtg. monolit vb. lemezalap az uszoda-csarnoktér alatt.
- Lábazat: Monolit vasbeton gerenda külső síkon 5 cm AUSTROTHERM THERMOPAN
XPS-R extrudált polisztirolhab hőszigeteléssel, BAUMIT fagyálló lábazati gyöngyvakolattal. (paletta szerinti 6-os színben)
- Teherhordó pince falazat: 30 cm vtg monolit vb vízzáró pincefal.
- Pinceszinti szigetelésvédő réteg: DÖRKEN DELTA-TERRAX, alkalmazástechnika szerinti Dörken rögzítőszalaggal rögzítve.
- Pinceszinti szigetelést tartó fal (rendezvénycsarnok felöl): 12 cm vastag kisméretű tömör tégla falazat, 25/25 cm – es erősítő pillérrel.
- Vázkitöltő szerkezet (csarnoktérnél): 30 ill. 38 cm vtg. POROTHERM NF falazat,
oldalfalaknál 30/30 cm méretű befogott monolit vb oszlopok között.
- Teherhordó falszerkezet (hosszfőfalak az öltözőépületnél): 30 ill. 38 cm vtg. POROTHERM NF falazat, oldalfalaknál 30/30 cm méretű befogott monolit vb oszlopok között.
- Térelhatároló falszerkezet (folyosó falak): 20 ill. 25 cm vtg. POROTHERM NF falazat.
- Csarnoktér teherhordó szerkezet: 60/80 ill. 50/70 cm-es előregyártott vb. oszlopok 5,80 m
tengelytávolsággal.
- Uszodai csarnoktető teherhordó szerkezet: A tetőszerkezeti (a vb oszlopokra támaszkodó) ragasztott fa főtartók..
- Belső pillérek: Monolit vb., statikus terv szerint.
- Külső falazat: 30 ill. 38 cm vtg. POROTHERM NF téglafal.
-Szerkezeti falak: 20 cm vastag monolit vb. szerkezetből, fémzsaluval készítve
-Lelátók: monolit vb. ill. tűzvédő bevonatú acél lépcsős keretekre támaszkodó előregyártott lépcsős kialakítású egyedi előregyártott vb. tartók fémzsalus kivitellel utólagos mosható epoxi bevonattal. Ülések minden ülőhely esetén fix támlás vandálbiztos tűzálló üvegszálas színes műanyagból, ülésszámozással.
- Födémek: 20, 27 cm vtg. előregyártott körüreges vb. STRONG panel, ill. 20-24 cm vtg. monolit vb. födém készül huzamos tartózkodású helyiségek alatt fölött hőszigetelt kivitelben.
- Födém: 20-25 cm monolit vasbeton födém statikus terv szerinti vasalással.
MEDENCÉK:
bemelegítő (edző-oktató) medence 25×12,5×1,8m 562.5+122.4+2832.5 3517.4
tanmedence 8,5×16×0,9m
versenymedence 25×51,5×2,2m
Tervezett épület általános szerkezeti ismertetése:
A tervezett épület alapvetően vasbeton tartószerkezetű építmény, monolit és előre gyártott vasbeton szerkezetek alkalmazásával. A nagy terek lefedése rétegelt-ragasztott fa tartókkal történik, figyelembe véve az uszoda terek agresszív környezeti hatását. Az épület alaprajzi befoglaló mérete 107.87 x 68.90 m.
Az építmény részben földszintes, részben több szintes kialakítású, több dilatációs egységből tervezett létesítmény, melyben a verseny medence mellett bemelegítő, illetve tanmedence is helyet kap. A medencékhez tartozóan kiszolgáló és közönség terek kerültek megtervezésre. A pinceszint a medencékkel együtt monolit vasbeton szerkezetből készül, a közbenső födémszintek a terheléstől és az alaprajzi kötöttségektől függően monolit vasbeton lemezek vagy előre gyártott elemes födémek lesznek. A függőleges teherhordó szerkezetek monolit vasbeton oszlopok és falak lesznek, míg a nagy fesztávú térlefedés függőleges teherhordó szerkezetei előre gyártott vasbeton oszlopok lesznek. A lelátók gerendái és lelátó elemei előre gyártott vasbeton szerkezetekből készülnek. A nagy fesztávú térlefedés magas minőségű rétegelt ragasztott faszerkezetből készül.
Karakterkorlát miatt folytatása köv. a II.2.14. pontnál.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. É jogosultsággal rendelkező szakember uszoda és/vagy élményfürdő (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 15
2 3. G jogosultsággal rendelkező szakember uszoda és/vagy élményfürdő (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 10
3 4. V jogosultsággal rendelkező szakember uszoda és/vagy élményfürdő (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 15
4 5. T jogosultsággal rendelkező szakember uszoda és/vagy élményfürdő (engedélyezési terv és/vagy kivitelezési fázis) tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 10 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Karakterkorlát miatt a II.2.4. pont folytatása:
Fűtéstechnika:
Az épület hőveszteségének fedezésére, a HMV készítésére, az uszodagépészeti
igényekre, valamint a légkezelők hőellátására a hőenergiát elsődlegesen a projekt keretében a
városi távhő rendszer biztosítja. A megnövekedett igények fedezése érdekében a városi távhő
rendszer kapacitásának bővítése szükséges.
A becsült hőigények a következőképen alakulnak az épületben:
• padlófűtés ~250kW
• általános légtechnika fűtő kalorifereinek igénye ~400kW
• uszodai páramentesítő légkezelők ~400kW
• légfüggönyök hőigénye ~50kW
• uszodatechnika (medencék) hőigénye ~1000kW
• HMV készítés igényéből ~300kW
A használati melegvíz készítést a fűtési rendszerben előnykapcsolásban tervezzük ezért ezt az összteljesítményekbe nem került bevonásba. Így az épület becsült hőigénye összesen 2,1MW. Nyári hűtésre egy külön nyári üzemre tervezett víz-víz hőszivattyút tervezünk melynek üzeme során a termelt hulladékhő a versenymedence nyári hőntartását fedezi. Az épületre vonatkoztatott becsült hűtési igény ~120kW.
A légtechnikai rendszerek leírása:
Az uszodatér légtechnikai rendszerének három fő feladat van a tér
fűtése, páramentesítése és a friss levegő biztosítása. A levegő bevezetése a külső térrel határos üvegfelületek melletti vezetéken keresztül sugárfúvókákkal történik és padlóbefúvókkal történik. Az üvegfelület páramentesítésére, ill. a belső légtér légállapotának javítására, hígítására sugárbefúvókkal ellátott légcsatorna rendszert kell kialakítani. Az elhasznált levegő visszaszívása egy fix rács segítségével valósul meg egy ponton vagy két ponton. A medencetér páramentesítésére 3db 30.000 m3/h légszállító teljesítményű berendezést terveztünk a kialakított alagsori gépházba. A lelátók légkezelője 18.000 m3/h légszállítású.
KÖZÉP- ÉS KISFESZÜLTSÉGŰ ENERGIA ELLÁTÁS:
A tervezett létesítmény energia ellátása középfeszültségen keresztül kerül ellátásra. Az építmény részére 20kV-os középfeszültségű elosztó, valamint 22/0,4kV-os 1600kVA teljesítményű Épített betonházas trafó kerül kialakításra, mely esetében a későbbi bővítések is figyelembe lettek véve pl. tervezett élmény fürdő.
Beépített teljesítmények:
Játéktér kiemelt világítás: 50 kW 400 V
Játéktér normál világítás: 15 kW 400 V
Kiszolgáló terek világítása: 40 kW 400 V
Dugalj hálózat: 150 kW 400 V
Kézszárítók: 60 kW 400 V
Víztechnológiai gépészet: 145 kW 400 V
Épületgépészet: 110 kW 400 V
Összesen: 570 kW
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.14) További információk:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
3) A 2-5. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő a 2-5. értékelési részszempontok esetében csak a szükséges jogosultság megszerzését (az alkalmassági követelményeknél előírtakon felül) követően szerzett szakmai gyakorlatot (db) értékeli.
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint a 2-5. értékelési részszempontok esetében 10 darabban határozza meg az ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód: Ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikére külön formanyomtatványt az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő tölti ki és nyújtja be.
Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha az Ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
- Ajánlattevőnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) ajánlattevő (AT) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) Az Ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. § szerinti felszólítására (közös) Ajánlattevőnek a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szervezet által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak, ill. engedély vagy jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolásának egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha ajánlattevő, vagy kapacitás szervezet bevonása esetén a kapacitás nyújtóként bevont gazdasági szereplő meghatalmazásával az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti az ajánlattevő(k)től.
Utólagos igazolás:
Az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására Ajánlattevőnek az alábbiakat kell csatolnia:
P1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) és a Kr. 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek be kell nyújtania a cégszerűen aláírt az eljárást megindító ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított – közbeszerzés tárgya szerinti árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése irányadó.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő e szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Az alkalmasság igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdése is megfelelően irányadó.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők esetében elegendő, ha az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel, illetve az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (épület tervezése és/vagy áttervezése) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri el a 500.000.000,- HUF összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevő (AT) ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) – M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ajánlattevőktől.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az ajánlatkérő (AK) Kbt. 69. §-a szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.
M1) AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciát (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az AF feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint.
Az igazolás/nyilatkozatot legalább az alábbi tartalommal kell benyújtani:
a) ajánlattevő (a szerződést teljesítő kedvezményezett) neve, címe,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, elérhetősége,
c) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),
d) a teljesítés kezdetének és befejezésének (teljesítésigazolás kiállítás) időpontja (év, hónap, nap részletezettséggel),
e) A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.
f) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. tartalmazza.
M2) AK Kbt. 69. § szerinti felhívására ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a közbeszerzési dok. tartalmazza.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, generáltervezési feladat ellátására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referencia munkával, amely
M1.1) legalább bruttó 4.000 m2 alapterületű, 1200 m2 vízfelületű medencével rendelkező új építésű uszoda épület generáltervezésére vonatkozott, és amely tartalmazott engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési fázist is,
M1.2) legalább bruttó 1800 m2 alapterületű, 900 m2 vízfelületű medencével rendelkező új építésű élményfürdő épület generáltervezésére vonatkozott, és amely tartalmazott engedélyezési és/vagy kiviteli tervezési fázist is,
Az M1) pont szerinti szerinti elvárásnak teljeskörűen, alszempontonként legfeljebb két szerződéssel (referenciával) lehet megfelelni.
Generáltervezés: A Magyar Építész Kamara „A kiviteli tervek szakmai és formai követelményei” című hatályos szabályzatában foglaltak szerint: „Generáltervezőnek” azt a tervezőt tekinthetjük, aki a teljes – szakági tervekre is kiterjedő – engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére (struktúra terv, vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv, árazott és árazatlan költségvetés) és az építtető részére történő átadására köt szerződést, melynek elvégzésére, a Ptk. általános szabályai szerint, közreműködőnek minősülő, megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező szakági tervezőket von be, akik közötti egyeztetések koordinálásáért, terveik összehangolásáért felel.
M2) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 2. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 32. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. szakma – Építészeti műszaki tervezés rész 30. sorában meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Ugyanazon szakember legfeljebb egy pozícióra ajánlható meg!
A 2. értékelési részszempontra és az M2.1) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az M2.1) alkalmassági követelményre a 2. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
A 3. értékelési részszempontra és az M2.2) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az M2.2) alkalmassági követelményre a 3. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
Az 5. értékelési részszempontra és az M2.3) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az M2.3) alkalmassági követelményre az 5. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Mellékkötelezettségek:
A késedelmi kötbér a határidő eredménytelen eltelte utáni első naptól jár, mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 0,25 (nulla egész huszonöt század) százaléka naponta, de legfeljebb a teljes nettó Vállalkozói Díj 15 (tizenöt) százaléka. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó Vállalkozói Díj 15 (tizenöt) százaléka.
Ajánlatkérő a szerződéstervezet XIII. Kötbér, Kártérítés c) pontjában egyéb szerződésszegési kötbéreket rögzített, melynek mértéke szerződésszegésenként nettó 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint, amely ismétlődő szerződésszegés esetén alkalmanként fizetendő.
Ajánlatkérő a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként teljesítési biztosítékot, míg a jótállási és szavatossági kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosítékot köt ki. A Teljesítési Biztosíték és a Jólteljesítési Biztosíték összege külön-külön a nettó Vállalkozói Díj 5 %-a (öt százaléka).
A jótállási időszak az adott Terv átadásától számított 36 (harminchat) hónap.
A részletes leírást a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Nyertes AT 3 (három) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására jogosult.
A Megrendelő a Vállalkozó részére a nettó Vállalkozói Díj 5 %-ának (öt százalékának) megfelelő összegű előleget biztosít. Nyertes ATként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) bekezdése és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. Korm. rendelet 15. § alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §-ában foglaltakat alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat, a 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.
3) III.1.2)-III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
4) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
Az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A 2-5. értékelési részszempont esetében az értékelés a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. napi útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik.
4) A felhívás III.1.3) M2.1)-M2.3) pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében – amennyiben az összegezésben feltüntetésre kerül – a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
5)AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
6)AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss László, lajstromszám: 00172
8) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg.
9) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
10)Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
11) Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A Kbt. 69. § (7) bekezdésben foglaltakra tekintettel az ajánlat részeként, ha az ajánlattevő a ”szakember” értékelési részszempontok vonatkozásában 0 darabnál több ”többlet” szakmai gyakorlatot ajánl meg, és a 2. 3. és 5. értékelési részszempontokra bemutatott szakemberek kerülnek bemutatásra az alkalmassági követelmények vonatkozásában is, az ajánlathoz csatolni kell az M2.1)-M2.3) alkalmassági minimumkövetelmények tekintetében a „Nyilatkozat bemutatott szakemberekről” elektronikus űrlapot.
A 2. értékelési részszempontra és az M2.1) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az M2.1) alkalmassági követelményre a 2. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
A 3. értékelési részszempontra és az M2.2) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az M2.2) alkalmassági követelményre a 3. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
Az 5. értékelési részszempontra és az M2.3) alkalmassági követelményre megjelölt szakember között az átfedés megengedett, azaz az M2.3) alkalmassági követelményre az 5. értékelési részszempontra megjelölt szakember bemutatható.
Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét az Ajánlatkérő által, a nyilatkozatösszeállítóban létrehozott elektronikus űrlapon(A 2-5. értékelési részszempontokra bemutatott szakemberek megnevezése) fel kell tüntetni.
12) Az információk további pontjait a közb.dok. tartalmazza.
13) A részajánlat tétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő olyan komplett tervdokumentáció elkészítését várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.
14) Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ATnek) a 322/2015. Kr.11.§-a alapján a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontra rendelkeznie kell legalább 200.000.000,- Ft, ill., káreseményenként legalább 100.000.000,- Ft összegű tervezői felelősségbizt-sal. A felelősségbizt-ról ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
15) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 2022. február 23. 11:00 óra, 6500 Baja, Petőfi-sziget Bajai Sportuszoda bejárata.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
Rövidítések.:
AK-ajánlatkérő,
AT-ajánlattevő,
AV-alvállalkozó,
KD-Közbeszerzési Dokumentumok,
AF-Ajánlati felhívás,
GSZ-Gazdasági Szereplő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák