Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/1
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.02.
Iktatószám:24373/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Megrendelő és a Tervtanácsadó székhelye, valamint a megvalósítás helyszínei: a II.2.4) pontban felsorolt helyszínek.;Megrendelő és a Tervtanácsadó székhelye, valamint a megvalósítás helyszínei: a II.2.4) pontban felsorolt helyszínek.;Megrendelő és a Tervtanácsadó székhelye, valamint a megvalósítás helyszínei: a II.2.4) pontban felsorolt helyszínek.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
Telefon: +36 13561573
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001060342018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001060342018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervtanácsadói feladatok ellátása 3 részben
Hivatkozási szám: EKR001060342018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervtanácsadói feladatok ellátása 3 részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ÉPC MH EK és társkórházai, járóbeteg szakrendelői
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71210000-3
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő és a Tervtanácsadó székhelye, valamint a megvalósítás helyszínei: a II.2.4) pontban felsorolt helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervtanácsadói feladatok ellátása az Észak-pesti Centrum MH EK-hoz és társkórházaihoz (Szent Margit Kórház, Pesti Megyei Flór Ferenc Kórház, Uzsoki Utcai Kórház, Jávorszky Ödön Kórház (Járóbeteg szakrendelővel), Országos Klinikai Idegtudományi Intézet, Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház, Károlyi Sándor Kórház), valamint a térség járóbeteg szakrendelőihez (Misszió Egészségügyi Központ Veresegyház) kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok alapján.
Feladatok ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata az Egészséges Budapest Program (EBP) megvalósításához szükséges tervezés teljes folyamata alatt, minden tervezési fázisban (előkészítő terv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) a tervezői egyeztetéseken, megrendelői és tervezői kooperációkon való részvétel, a tervezési folyamatok nyomon követése, figyelemmel kísérése, az ellenőrzésben, a hatósági, szakhatósági egyeztetéseken, konzultációkon, stb. való aktív részvétel építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, megújuló energetikai rendszerek út, közmű, környezetrendezés, tűzvédelem, akusztika, akadálymentesítés, egészségügyi technológia, épületszerkezet, épületfizika, gyengeáramú rendszerek, stb. szakágra kiterjedően. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő rendszeres (szükség szerint, de legalább heti 1 alkalommal) írásbeli tájékoztatása, a Nyertes Ajánlattevő szakmai álláspontjának, észrevételeinek ismertetése, javaslattétel Ajánlatkérő felé.
Nyertes Ajánlattevő főbb feladatai:
- Közreműködés a műszaki előkészítés során
- Vázlatterv áttekintése és szakmai véleményezése
- Építési engedélyezési tervdokumentáció áttekintése és szakmai véleményezése
- Kiviteli tervdokumentáció áttekintése és szakmai véleménye
- Feladatleírásban meghatározott további feladatok
Centrumkórház:
Észak-pesti Centrum MH EK
Tervezési terület (bruttó) 91 930 m2
Társkórházak:
Szent Margit Kórház
Felújítás, bővítés (nettó) 28 977 m2
Új építés (bruttó) 13 236 m2
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Felújítás, bővítés (nettó) 19 596 m2
Új építés (bruttó) 14 263 m2
Uzsoki Utcai Kórház
Felújítás, bővítés (nettó) 6 060 m2
Új építés (bruttó) 29 630 m2
Jávorszky Ödön Kórház (Járóbeteg szakrendelővel)
Felújítás, bővítés (nettó) 3 800 m2
Új építés (bruttó) 8 305 m2
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
Felújítás, bővítés (nettó) 3 490 m2
Új építés (bruttó) 4 528 m2
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
Felújítás, bővítés (nettó) 7 494 m2
Új építés (bruttó) 50 m2
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
Felújítás, bővítés (nettó) 1 944 m2
Új építés (bruttó) 2 132 m2
Károlyi Sándor Kórház
Felújítás, bővítés (nettó) 6 432 m2
Új építés (bruttó) 11 735 m2
Járóbeteg szakrendelők:
Misszió Egészségügyi Központ Veresegyház
Felújítás, bővítés (nettó) 654 m2
Új építés (bruttó) 839 m2
A nyertes ajánlattevő feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Személyi állomány tapasztalata  50
2 1.1. Az M.2. A) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
3 1.2. Az M.2. B) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
4 1.3. Az M.2. C) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
5 1.4. Az M.2. D) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: DPC - OHII és társkórházai, járóbeteg szakrendelői
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71210000-3
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő és a Tervtanácsadó székhelye, valamint a megvalósítás helyszínei: a II.2.4) pontban felsorolt helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervtanácsadói feladatok ellátása a Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézethez és társkórházaihoz (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Bajcsy Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet, Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet, Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet , Szent Rókus Kórház és Intézményei), valamint a térség járóbeteg szakrendelőihez (Jahn Ferenc Kórház XX. Kerület, Ady Endre utcai Szakrendelő, Bajcsy-Zsilinszky Kórház Gyömrői Szakrendelő, Bajcsy Zsilinszky Kórház Monori Szakrendelő, Bajcsy-Zsilinszky Kórház XVII. Kerületi, Rákosmente Szakrendelő, Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós, Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet járóbeteg szakrendelője) kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok alapján.
Feladatok ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata az Egészséges Budapest Program (EBP) megvalósításához szükséges tervezés teljes folyamata alatt, minden tervezési fázisban (előkészítő terv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) a tervezői egyeztetéseken, megrendelői és tervezői kooperációkon való részvétel, a tervezési folyamatok nyomon követése, figyelemmel kísérése, az ellenőrzésben, a hatósági, szakhatósági egyeztetéseken, konzultációkon, stb. való aktív részvétel építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, megújuló energetikai rendszerek út, közmű, környezetrendezés, tűzvédelem, akusztika, akadálymentesítés, egészségügyi technológia, épületszerkezet, épületfizika, gyengeáramú rendszerek, stb. szakágra kiterjedően. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő rendszeres (szükség szerint, de legalább heti 1 alkalommal) írásbeli tájékoztatása, a Nyertes Ajánlattevő szakmai álláspontjának, észrevételeinek ismertetése, javaslattétel Ajánlatkérő felé.
Nyertes Ajánlattevő főbb feladatai:
- Közreműködés a műszaki előkészítés során
- Vázlatterv áttekintése és szakmai véleményezése
- Építési engedélyezési tervdokumentáció áttekintése és szakmai véleményezése
- Kiviteli tervdokumentáció áttekintése és szakmai véleménye
- Feladatleírásban meghatározott további feladatok
Centrumkórház:
Dél-pesti Centrum - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Tervezési terület (bruttó) 191 980 m2
Társkórházak:
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Csepeli Telephely
Felújítás, bővítés (nettó) 11 026 m2
Új építés (bruttó) 0
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Köves utcai Telephely
Felújítás, bővítés (nettó) 54 223 m2
Új építés (bruttó) 12 500 m2
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Felújítás, bővítés (nettó) 11 635 m2
Új építés (bruttó) 12 872 m2
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Felújítás, bővítés (nettó) 19 315 m2
Új építés (bruttó) 5 962 m2
Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézet
Felújítás, bővítés 0
Új építés (bruttó) 31 083 m2
Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet
Felújítás, bővítés (nettó) 59 657 m2
Új építés (bruttó) 2 500 m2
Szent Rókus Kórház és Intézményei
Felújítás, bővítés (nettó) 19 788 m2
Új építés (bruttó) 787 m2
Járóbeteg szakrendelők:
Jahn Ferenc Kórház XX. Kerület, Ady Endre utcai Szakrendelő
Felújítás, bővítés (nettó) 3 025 m2
Új építés (bruttó) 0
Bajcsy-Zsilinszky Kórház Gyömrői Szakrendelő
Felújítás, bővítés (nettó) 716 m2
Új építés (bruttó) 0
Bajcsy Zsilinszky Kórház Monori Szakrendelő
Felújítás, bővítés (nettó) 2 866 m2
Új építés (bruttó) 321 m2
Bajcsy-Zsilinszky Kórház XVII. Kerületi, Rákosmente Szakrendelő
Felújítás, bővítés (nettó) 0 m2
Új építés (bruttó) 1 000 m2
Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
Felújítás, bővítés (nettó) 0
Új építés (bruttó) 435 m2

Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet járóbeteg szakrendelője
Felújítás, bővítés (nettó) 0
Új építés (bruttó) 3 000 m2
A nyertes ajánlattevő feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Személyi állomány tapasztalata  50
2 1.1. Az M.2. A) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
3 1.2. Az M.2. B) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
4 1.3. Az M.2. C) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
5 1.4. Az M.2. D) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: DBC és társkórházai
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71210000-3
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Megrendelő és a Tervtanácsadó székhelye, valamint a megvalósítás helyszínei: a II.2.4) pontban felsorolt helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervtanácsadói feladatok ellátása a Dél-budai Centrum DBC-hez és társkórházaihoz (Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak és SE Kútvölgyi Klinikai Tömb, Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Tüdőgyógyintézet Törökbálint, Országos Onkológiai Intézet, Országos Korányi Pulmonológiai Intézet) kapcsolódóan a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak és a vonatkozó jogszabályok alapján.
Feladatok ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata az Egészséges Budapest Program (EBP) megvalósításához szükséges tervezés teljes folyamata alatt, minden tervezési fázisban (előkészítő terv, építési engedélyezési terv, kiviteli terv) a tervezői egyeztetéseken, megrendelői és tervezői kooperációkon való részvétel, a tervezési folyamatok nyomon követése, figyelemmel kísérése, az ellenőrzésben, a hatósági, szakhatósági egyeztetéseken, konzultációkon, stb. való aktív részvétel építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, megújuló energetikai rendszerek út, közmű, környezetrendezés, tűzvédelem, akusztika, akadálymentesítés, egészségügyi technológia, épületszerkezet, épületfizika, gyengeáramú rendszerek, stb. szakágra kiterjedően. Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő rendszeres (szükség szerint, de legalább heti 1 alkalommal) írásbeli tájékoztatása, a Nyertes Ajánlattevő szakmai álláspontjának, észrevételeinek ismertetése, javaslattétel Ajánlatkérő felé.
Nyertes Ajánlattevő főbb feladatai:
- Közreműködés a műszaki előkészítés során
- Vázlatterv áttekintése és szakmai véleményezése
- Építési engedélyezési tervdokumentáció áttekintése és szakmai véleményezése
- Kiviteli tervdokumentáció áttekintése és szakmai véleménye
- Feladatleírásban meghatározott további feladatok
Centrumkórház:
Dél-budai Centrum DBC
Tervezési terület (bruttó) 155 850 m2
Társkórházak:
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
Felújítás, bővítés (nettó) 9 250 m2
Új építés 0 m2
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Felújítás, bővítés (nettó) 24 895 m2
Új építés (bruttó) 15 385 m2
Tüdőgyógyintézet, Törökbálint
Felújítás, bővítés (nettó) 4 944 m2
Új építés (bruttó) 472 m2
Országos Onkológiai Intézet
Felújítás, bővítés (nettó) 1 318 m2
Új építés (bruttó) 11 382 m2
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Felújítás, bővítés (nettó) 10 117 m2
Új építés (bruttó) 16 334 m2
A nyertes ajánlattevő feladatai és a beruházás paraméterei részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Személyi állomány tapasztalata  50
2 1.1. Az M.2. A) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
3 1.2. Az M.2. B) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
4 1.3. Az M.2. C) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
5 1.4. Az M.2. D) pontban bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli egészségügyi intézménnyel kapcsolatos szakmai tapasztalata (hónapban megadva, maximum 24 hónap)  12,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll, továbbá, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő (továbbiakban: AT), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban, mint „Kr.”) 4. § (1) szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban, mint „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
A Kr. 15. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján.
Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által a Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, azaz nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra és 74. § (1)-re, továbbá a Kr. 1§ (7) és 1-8., 10. és 12-16. §-okra, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12.§ (2) –re.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatát szükséges csatolni a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően,
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatát szükséges csatolni a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
Az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6)-ra is figyelemmel:
SZT1) Ajánlattevő a 322/2015.(X.30.) Kr. 8. § (1) és a Kbt. 65. § (1) c) alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást, ha a vonatkozó nyilvántartás a Kbt. 69. § (11) szerinti ellenőrzésére nincs mód.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11) is irányadók.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Irányadó a Kbt. 65. § (6), (9) és (11) bek. rendelkezései is.
Az igazolási mód vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) K.r. 1. § (1) és (7) bekezdésében foglaltak, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdései is irányadóak.
Az AT-nek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentummal kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
AK a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetése. AjK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése irányadó
Az igazolás(ok), illetve nyilatkozat(ok) tartalmazzák legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és székhelye, a referenciát adó személy neve, elérhetősége (telefonszáma), a szolgáltatás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év/hónap/nap pontossággal), a teljesítés %-os mértéke, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös AT-k által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen [figyelemmel a Kr. 22. § (5)-re is]..
Az M1 alkalmassági követelmény igazolásának körében AK felhívja a figyelmet a Kr. 21/A §-ra is.
M/2. valamennyi rész esetén
A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az AT cégszerű nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát (legalább az alkalmasság megállapításához szükséges mértékben) év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába. Csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát
Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - AK ellenőrzi a nyilvántartásban (ez esetben a szakember képzettségét igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az AK számára az ellenőrzést lehetővé teszi [elektronikus elérési útvonal, vagy tagi azonosító megadása]).
Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi rész esetén
M/1.
a) AT rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 9évben megkezdett és 6évben befejezett, egészségügyi intézmény megvalósításához és/v rekonstrukciójához és/v felújításához kapcsolódó mérnöki szolgáltatásra vonatkozó REF-val, amely szolgáltatás során (v annak részeként) tervtanácsadási feladatokat vagy tervfelülvizsgálatot kellett végezni és a szolgáltatással érintett építmény alapterülete meghaladta a bruttó5.000m2-t.
b) AT rendelkezik a az AF feladásától visszafelé számított 9évben megkezdett és 6évben befejezett, magasépítési létesítmény megvalósításához és/v rekonstrukciójához és/vagy felújításához kapcsolódó mérnöki szolgáltatásra vonatkozó REF-val, amely szolgáltatás során (v annak részeként) tervtanácsadási feladatokat vagy tervfelülvizsgálatot kellett végezni és a szolgáltatással érintett építmény alapterülete meghaladta a bruttó5.000m2-t.
c) AT rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 9évben megkezdett és 6évben befejezett egészségügyi intézmény megvalósításához és/v rekonstrukciójához és/vagy felújításához kapcsolódó mérnöki tanácsadási szolgáltatásra vonatkozó REF-val, amely szolgáltatást folyamatosan működő egészségügyi intézményt érintő beruházás során kellett nyújtani.
Az a)-c) pontok szerinti követelményeknek való megfelelés adott esetben1db REF bemutatásával is igazolható.
Valamennyi rész esetében bemutatható ugyanazon REF.
(AK egészségügyi intézmény alatt orvosi rendelőt, járóbeteg-szakellátó központot (rendelőintézetet), mentőállomást, egészségházat, orvos- és egészségtudományi centrumot, rehabilitációs intézetet/központot (beleértve a gyógyfürdőket) és kórházat (klinikát) ért.)
M-2)
AT rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítésébe bevonni kívánt SZEkel:
A)legalább 1fő ATJR SZE, aki az építmények építészeti tervezési területen teljes körű tervezési v ezzel egyenértékű korábbi JOGgal rendelkezik (266/2013Kr.1. mell.I./2.rész, 2.pont szerint; betűjele:É, É1, É-1, É/1),v amennyiben az előírt JOGgal nem rendelkezik, akkor a JOG megszerzéséhez szükséges végzettséggel (adott esetben) és gyakorlattal rendelkező SZE, és aki rendelkezik legalább 12hónap tervtanácsadási tapasztalattal.
B)1fő FV és ATJR SZE, aki az építmények tartószerkezeti tervezési szakterületen teljes körű tervezési vagy ezzel egyenértékű korábbi JOGgal rendelkezik (266/2013Kr.1.mell. I./2.rész,26.pont szerint; betűjele:T);v amennyiben az előírt JOGgal nem rendelkezik, akkor a JOG megszerzéséhez szükséges végzettséggel (adott esetben) és gyakorlattal rendelkező SZE, és aki és rendelkezik legalább 12hónap tervtanácsadói tapasztalattal.
C)1fő FV és ATJR SZE, aki az építmények gépészeti tervezési szakterületen teljes körű tervezési vagy ezzel egyenértékű korábbi JOGgal rendelkezik (266/2013Kr.1.mell. I./2.rész,28.pont szerint; betűjele:G);v amennyiben az előírt JOGgal nem rendelkezik, akkor a JOG megszerzéséhez szükséges végzettséggel (adott esetben) és gyakorlattal rendelkező SZE, és aki rendelkezik legalább 12hónap tervtanácsadói tapasztalattal.
D)1fő FV és ETJR SZE, aki az építmények építményvillamossági tervezési szakterületen teljes körű tervezési v ezzel egyenértékű korábbi JOGgal rendelkezik (266/2013Kr. 1.mell.I./2.rész, 29.pont szerint; betűjele:V),v amennyiben az előírt JOGgal nem rendelkezik, akkor a JOG megszerzéséhez szükséges végzettséggel (adott esetben) és gyakorlattal rendelkező SZE, és aki rendelkezik legalább 12hónap tervtanácsadói tapasztalattal.
E) 1fő FV és OT-M-T vagy EG-T kamarai tanúsítással,v annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező megfelelő SZrel, aki szakértőként részt vett egészségügyi intézmény vázlattervi, koncepció tervi,engedélyezési-és kiviteli tervdokumentáció véleményezésében.
F)1fő FV rendelkező SZE, aki rendelkezik legalább 12hónap költségszakértői feladatok ellátására vonatkozó szakmai tapasztalattal
A SZE-k között az átfedés megengedett.Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon SZE(k) bemutatható(k) valamennyi részben.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: kar.kor. miatt folyt.VI.3)-ban.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész vonatkozásában:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A szerződésszerű, igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Nyertes ajánlattevő 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult egészségügyi intézményenként.
A 2017. évi CL. törvény, 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a 2011. évi CXCVI. törvény megfelelően alkalmazandó.
A szerződést biztosító kötelezettségek: késedelmi-, hibás- és meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén a Megrendelő a teljesítés meghiúsulására hivatkozhat.
Teljesítési biztosíték: 2%
A részletes szabályok a Szerződéstervezetekben kerültek rögzítésre.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályai az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § szerint.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR001060342018

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
III.2.1) folyt:
— az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet,
— az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet,
Karakterkorlátozások miatt felhívásban szereplő rövidítések: felhívás=AF; referencia=REF; szakember=SZE; 266/2013. (VII.11.)Korm. rendelet= 266/2013Kr.; felsőfokú végzettséggel= FV; aktív tervezői jogosultsággal rendelkező=ATJR; vagy= v;
jogosultság:JOG
1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza
2. Az értékelési szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték.
A módszer, amellyel az ajánlatkérő megadja a pontszámot: az „Ár” tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2016.12.21-i útmutatójának (a továbbiakban „Útm.”) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti arányosítás, az 1. minőségi értékelési szempont tekintetében 1. számú melléklet, A.1.bb) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere.
3. Az alkalmasság jelen felhívásban előírt feltételei és igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4. A Kbt. 35.§ (8) alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása.
5. Az „Ár” szempont vonatkozásában ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához, az árajánlat részletezése megnevezésű táblázatot hiánytalanul kitöltve (2. számú melléklet).
6. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) pontját.
8. A jelen ajánlati felhívás II.2.7) pontja alapján a szerződés időtartama: a szerződés hatálybalépésétől számított 30 hónap. Az egyes részteljesítési határidők, valamint az ahhoz kapcsolódó feltételek a szerződés-tervezetben kerülnek meghatározásra.
9. Ajánlattevők kötelesek a dokumentáció szerinti szakmai ajánlatot beadni.
10. Ajánlattevő köteles csatolni nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai tekintetében (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)
11. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani. Mértéke 5 millió HUF valamennyi rész vonatkozásában külön-külön. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt. 10032000-01490576-00000000 számú számlájára az ajánlattételi határidő lejártáig készpénz átutalási megbízással vagy átutalással;
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat);
- pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya;
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya.
12. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti időtartam alatt ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
13. FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter; lajstromszám: 00875
folyt.VI.4.3)-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3) További információk pont folytatása:
14. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 13. §-ának megfelelően a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, abban az esetben erre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat csatolása szükséges a fenti szervezetek vonatkozásában,
- az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
15. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy az M.2. pont szerinti, illetve a megajánlott további szakember(ek) nyertesség esetén a szerződéskötés időpontjára a jogszabályoknak megfelelő érvényes kamarai regisztrációval fog(nak) rendelkezni.
16. A Kbt. 56. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.
17. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
18. A közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
19. Az ajánlat felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és annak végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni, valamint a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
20. Ajánlattevő a Kbt. 73. § (4)-(5) alapján tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
21. Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Ajánlatkérő (Megbízó) számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdés szerinti ügyletekről Ajánlatkérőt (Megbízót) haladéktalanul értesíti.
22. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumok általános ajánlati dokumentáció 19. pontjában felsorolt szakembereknek részt kell venniük a szerződés teljesítésében.
23. Nyertes Ajánlattevőnek a tervtanácsadói feladatok ellátására vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, melynek mértéke legalább 300.000.000 HUF/év ás 150.000.000 HUF/káresemény kell, hogy legyen. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan cégszerű nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz.
24. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. A további információkat a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák