Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/1
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.01.04.
Iktatószám:24533/2020
CPV Kód:45234115-5
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU1,HU21,HU22
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Zita
Telefon: +36 305673458
E-mail: nagy.zita@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szűk Keresztmetszet CEF projekt
Hivatkozási szám: EKR000337182020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234115-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom országos vasúti pályahálózat részét képező, normál nyomtávú fővonalon (CEF projekt)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 24197438567 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szűk keresztmetszetek felszámolása CEF projekt
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234115-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU21,HU22 A teljesítés fő helyszíne: Budapest (Kelenföld) - Hegyeshalom országos vasúti pályahálózat részét képező, normál nyomtávú fővonal. Tata, Almásfüzitő és Hegyeshalom vasútállomások mellett a műszaki dok. részl szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Bp (Kelenföld) – Hegyeshalom orsz. vasúti pályah. részét képező, norm. nyomtávú fővonal.Elavult elektr. biz.berendezések belsőtéri elemeinek cseréje, új kezelőfelületek telep, vmint áramell. ber.ek cseréje/bővítése:• 3 áll.((az állomási bizt. ber-ben vezérelt központi állítású váltók száma: Tata-17 db, Almásfüzitő-felső
-19db, Hegyeshalom-61 db) teljes belsőtéri ber. cserét kell elvég.ni, • 2 (Tata és Hegyeshalom) állomáson a meglévő áramell. berend.ket ki kell cserélni, Almásfüzítő-felső áll. kieg.ni és bőv.ni kell, • 1 áll(Komárom) a kezelői felül. kell felúj. és ill.ni kell az új KÖFI-rendsz.hez, • a 3 új bizt.bert illeszteni kell az új KÖFI rendsz.hez, ill a vvonalon üz. ETCS L1 rendsz.hez, 2. A meglévő Központi Forgalomell (KÖFE) ber.hely. korszerű Központi forgirányítás (KÖFI) ber. kerül kiép.re: 15 db, jelfogófüggs. (D55) bizberrel felszerelt áll. (Budaörs, Biatorbágy, Herceghalom, Bicske, Szárliget, Tatabánya, Almásfüzitő, Ács, Nagyszentjános, Győrszentiván, Gönyű, Öttevény, Lébény-Mosonszentmiklós, Kimle-Károlyháza, Mosonmagyaróvár, a KÖFI kiép. miatt elektronikus kezelőfelülettel kell ellátni), tov. Tata, Almásfüzitő-felső, Hegyeshalom új biztbereinek és Komárom elektr. bizberének bevonásával a kapcs. távk. rszer végber kiép.vel. • A KÖFE rendszbe az alábbi áll bizberét kell bevonni: o Győr elektronikus bizberét (mindig helyből kezelt KÖFE állomásként), o Komárom és Hegyeshalom bizberét (alap esetben helyből kezelt KÖFE állomás, havária esetben a Kerepesi úti közpból távvezérelt KÖFI állomás), o 9 csatlzó állomást (Budapest Keleti, Ferencváros, Soroksári út, Budapest Déli, Budapest-Kelenföld, Környe, Neszmély, Nagyigmánd-Bábolna, Rajka) kitekintő munkahellyel/gépi engedélykéréssel, • A Kerepesi út 14. Üzemirányító központban o 9 db egyenértékű forgalomirányítói munkahely kialakításával (2 db vonalirányítói mhely, 4 db KÖFI kezelői mhely, 2 db utastájék mhely, 1 db tartalék mhely)a mh kapcs. távk. rszer, végber kiép.vel., o 1 db biztosítóberendezési rendszermérnöki munkahely kialakításával, o a meglévő áramellátó ber. bőv.vel. • 10 áll teljes áramell csere ( Herceghalom, Bicske, Tatabánya, Ács, Nagyszentjános, Győrszentiván, Öttevény, Lébény-Mosonszentmiklós, Kimle-Károlyháza, Mosonmagyaróvár), • A meglévő FET rendszert az új KÖFI berendezéshez illeszteni szükséges, • 187000 fm 96 szálas fényvezető kábel behúzása meglévő alépítményben (távközlési nyomvonalas létesítmény)
• 18 áll diszpécser rendszer kiép,
• 18 áll térvilágítás átalakítása,
• 1 csoport FET rendszer integrálása a KÖFI rendszbe,
• 18 áll tűz-és vagyonvédelmi rendszer kiép,
3. Vasútvonalon részben az állomási sorompók ETCS felügyeletének optimalizálása, megálló vonatok menetengedély érvényességének fenntartása, illetve késői jelzőkezelés miatti menetengedély érvényességének fenntartása érdekében az alábbi rendszer kiegészítéseket kell elvégezni :
• 7 állomási sorompó esetében 26 db infill vezérelt balíz telepítésével,
• 9 állomáson 24 db infill vezérelt balíz telepítésével,
• 5 elektr. biztberű áll. esetében 14 db infill vezérelt balíz telepvel, 18 ÖJÜ vágányút esetében időzítés módosítással/indítópont áthelyezéssel,
• A működő ETCS L1 rendszer tovább fejl.hez kapcsolódóan:
o sorompó emelt sebességű feltételein alapuló korlátozások feloldása 75 Hz-es vonatbefolyásolással közlekedő vonatok számára: 46 db sorompó behatási pont áthelyezéssel, 4 db infill vezérelt balíz telepítésével, 56 db meglévő térközi vezérelt balízban új sorompó állapotra vonatkozó infill információ feladásával,
• 1 db központi LEU diagnosztika a hozzákapcsolt 509 db LEU bekötésével és a szüks. komm. kapcs.ok kiép.vel,
• 9575 fm helyi kábel ép, • 3270 fm KPE-110 védőcső beép, • Az ETCS L1 rendszer tanúsíthatósága érdekében a Baseline-t frissíteni kell az átjárhatósági előír.kat teljesítő 3.6.0-ra.Kivitelez.hez szüks, a telepítések alapját képező kiegészítő tervek elkészítése. Vmi érintett áll és mhely vonatk.ban a szüks távközlési rszer,végberendezés kiépítésével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 M/2.a)szak. alk.felt.felüli vasúti áll.i elektronikus v hibrid v jelfogófüggéses bizber v. KÖFI és/v KÖFE és/v ETCS proj.ben prvezetőként/prmenedzserként szerz.többlettap.(min. 0 hónap;max.36 hónap) 10
2 M/2. b) szakemb. alki. felt. felüli KÖFI vagy KÖFE berendezés tervezésében és/vagy építésében és/vagy szerelésében szerzett többlettapasztalat (minimum 0 hónap; maximum 24 hónap) 10
3 Többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap; maximum 24 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility, a továbbiakban: CEF) 2019-HU-TMC-0134-W számú projekt
II.2.14) További információ:
Részszempontonként adható pontszám alsó és felső határa:0-10 pont.1.részszempont:fordítottan arányosan a 2.3. és 4.részsz.:egyenesen arányosan kerül kiszámításra

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 122 - 300134
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szűk keresztmetszetek felszámolása CEF projekt
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37536530
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@r-kord.hu
Telefon: +36 23232733
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23232102
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? nem )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24197438567
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: vasúti biztosítóberendezések kivitelezéséhez kapcsolódó tervezés, állomási elektronikus biztosítóberendezések kivitelezés és
/vagy átalakításában továbbá ETCS vonatbefolyásoló berendezéshez csatlakozó állomási elektronikus biztosítóberendezések létesítésében és/vagy átalakításában és ETCS L1 rendszer üzembe helyezésében a
Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1.) A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) pontjában meghatározott információk: nyertes ajánlattevő adószáma:11454599207
2.) A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) pontjában meghatározott információk: az ajánlattevők neve, címe és adószáma:Ajánlattevő neve: R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8086 Felcsút Fő Utca 65., adószáma:11454599207, Ajánlattevő neve: TBÉSZ Távközlési és Biztosítóberendezési Építő és Szolgáltató Zrt., Székhelye: 1142 Budapest Tatai Utca 3., adószáma:23580008242
3.) Nyertes ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
4.) V.2.8 pont csak a hirdetmény feladhatósága érdekében került kitöltésre. Tárgyi eljárás építési beruházás.
5.) A szerződés hatályba léptető feltétellel került aláírásra, tekintettel arra, hogy a szerződéskötéshez szükséges fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre. A hatályba lépés feltétele a fedezet rendelkezésre állása.
6.) Az eljárás során nem került figyelembevételre környezetvédelmi vagy szociális szempont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)