Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/1
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.02.
Iktatószám:24545/2018
CPV Kód:45212411-0
Ajánlatkérő:Palace Garden Hotel Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:8600 Siófok, Vécsey Károly u. 20., hrsz.: 7473
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbead. üzemelt.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Palace Garden Hotel Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92194610
Postai cím: Veres Pálné Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Ádám
Telefon: +36 309623377
E-mail: adam.solyom@t-online.hu
Fax: +36 17002021
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.opten.hu/palace-garden-hotel-kft-c0109309333.html
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001039522018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001039522018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbead. üzemelt.
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Palace Garden Hotel kialakítása építés és tervezés
Hivatkozási szám: EKR001039522018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212411-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Palace Garden Hotel 4*-os szálloda tervezése és kivitelezése.
A projekt tervezett megvalósítása a TFC-1.2.1-2018 „Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szálláshelyek létesítése – Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben” program keretében kerül sor.
A telek jelenleg beépített, a meglévő épület bontása nem engedély köteles tevékenység jelen pályázat tartalmazza.
A telken L alakban telepítendő épület 51,2*35,7 méter befoglaló méretű, összes hasznos alapterülete 2640,31 m2.
Funkció szempontjából a 23 szobás szálloda, a szállodát kiszolgáló területek (úgymint konyha, étterem, garázs, öltözők és irodák), illetve a wellness részleg különböztethető meg. A telken a tájolásnak és alaprajzi elrendezésnek köszönhetően belső pihenőkert kialakítható, mely a kültéri medencét és a wellness részleg kültéri funkcióit is magában foglalja.
A rendeltetési egység működéséhez szükséges mobíliák és bútorok, berendezési tárgyak nem képezik jelen beszerzés tárgyát.
A tervezési munkarésznek meg kell felelnie a 191/2009. Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt előírásoknak.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A munkarészek, munkaműveletek műszakilag összefonódnak. A részajánlattétel költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé és aránytalanul növelné meg a minőségbiztosítási kockázatot.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Palace Garden Hotel kialakítása építés és tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
További tárgyak:71240000-2
79932000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8600 Siófok, Vécsey Károly u. 20., hrsz.: 7473
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az új épület alapozása talajmechanikai szakvélemények és tartószerkezeti tervek szerint készül, vasbeton cölöpalapokkal és vízzáró lemezalappal, talajvízszint süllyesztés mellett.
A 3 szintes (pince, földszint és emelet) hotel épület tartószerkezete jellemzően monolit vasbeton pillérváz, előregyártott elemekkel. Vízszintes teherhordó szerkezetek monolit vasbetonból készülnek, úgymint födémek, áthidalók és gerendák. A födémek általános helyen 25 cm vastagsággal, tartószerkezeti tervek szerint készített, méretezett vasalással kialakítva. Homlokzati határoló falak POROTHERM 30 Klíma Profi rendszerű vázkerámia falazóelemből készülnek. A pincében 25 cm vastag monolit vasbeton falak épülnek, megfelelő szigeteléssel ellátva. Itt kap helyet a garázs (371,79 m2) és a kiszolgáló területek többsége (konyha, dolgozói öltözők, gépészeti és elektromos helyiségek). A földszint 895,99 m2 alapterületén kap helyet a szálloda recepciója, étterme, irodái és konferenciaterme, valamint 10 szobája, melyből 1 akadálymentesített. A 772,03 m2 alapterületű második emeleten további 13 szoba kap helyet, melyből 3 lakosztály. Itt kerülnek elhelyezésre a kétszintes wellness tér egyéb szolgáltatást nyújtó helyiségei. A belső válaszfalak részben Porotherm rendszerben, részben gipszkarton szerkezettel készülnek. A szobák közötti falak akusztikailag méretezett 25 cm vastag SILKA lakáselválszó falazóelemből készülnek. A vendégtéri területeken épített, rejtett világítással ellátott gipszkarton álmenyezetek készülnek. A belső anyaghasználat, úgymint padló-, és falburkolatok a helyiségek funkciójának és igényszintjének megfelelően készül. Külső homlokzati megjelenését az anyagában természetes szálcement lapok és természetes fa hatású burkolatok határozzák meg. A kétszintes hotel részen 8,1 méteres homlokzati magasság, míg az étterem és wellness részen alacsonyabb, 4,6, illetve 7,1 méteres homlokzatmagasság a mérvadó. A homlokzatburkolatok az épület funkcionális tagolódását is jelképezik. Homlokzati nyílászárók jellemzően igen magas igényszintű alumínium nyílászáró szerkezetek 2, vagy 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Az lobby/étterem üvegfala strukturált alumínium függönyfal-szerkezet. Az épületen előtető készül gazdasági bejáratnál acél tartószerkezettel, biztonsági, edzett üvegből. A lapostetők egyenes rétegrenddel készülnek, nem járható, járható tetőterasz, és zöldtetős kialakításban.
A tervezési munkarésznek meg kell felelnie a 191/2009. Korm. rend. 1. mellékletében foglalt előírásoknak.
Tartalmaznia kell az építmény elhelyezését, funkcionális (térbeli - alaprajzi - szintbeli) elrendezését és homlokzati rendszerét, valamint össze kell hangolnia és a megvalósíthatóság, gazdaságosság és összeegyeztethetőség alapján egységes keretbe foglalja a szakági kiviteli tervezés során kialakított megoldásokat, tartószerkezeteket, technológiákat, vízgépészet, konyhatechnológia.
A munkarész a kivitelezéshez szükséges mértékben be kell mutatnia az összes építményrész, tartószerkezeti elem, beépített berendezés térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét, az építőmesteri, szakipari, épületasztalos, lakatos és egyéb feladatok műszaki megoldásait, az építmény épületszerkezeti-csomóponti részleteit, valamint az épület funkciójának és tematikájának megfelelő belsőépítészetet.
Tartalmaznia kell mindazon szakági terveket (épületgépészet, épületvillamosság), amely a komplett megvalósításhoz szükséges. Úgymint telekhatáron belüli közmű; vízellátási, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetési; gázellátási, égéstermék elvezetési; fűtési, hűtési és légtechnikai terveket a megállapított tervezési határig. Az épületvillamossági kivitelezési tervdokumentációnak tartalmaznia kell mindazon villamosenergia-ellátási, erőátviteli, világítási, mérési, vezérlési, szabályozási, gyengeáramú (informatikai, épületautomatikai, tűzjelző, hangosítási, TV, vagyonvédelmi stb.) villámvédelmi, érintés(hiba)védelmi, földelési, zavarvédelmi terveket, amelyek az építmény, épület megvalósításához elengedhetetlen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1. pontra bevont szakember (Építési szakterület) alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (legfeljebb 36 hónap) 10
2 Az M.2.2. pontra bevont szakember (Építménygépészeti szakterület) alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (legfeljebb 36 hónap) 10
3 Az M.2.3. pontra bevont szakember (Épületvillamossági szakterület) alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (legfeljebb 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó vállalkozási díj (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 17 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ahol konkrét gyártmány vagy típusmegjelölés szerepel, az csak a tárgy minimális műszaki követelménye miatt volt szükséges, ajánlatot azzal egyenértékű vagy jobb tartozékra, eszközre, elemre, jellegű dologra lehet tenni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlattevő – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében köteles csatolni ajánlatához a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozatot köteles csatolni. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevők, (illetve adott esetben az eljárásban megjelölt alvállalkozók -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek) a kizáró okok tekintetében csatolt nyilatkozatainak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: a.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Közös ajánlattevők esetében elegendő, ha a közös ajánlattevők valamelyike szerepel a névjegyzékben.
b.) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsenek bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesítik az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 114. (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint kerül sor.
a.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
b.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban történő szereplés tényét, illetve az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelmény teljesítését. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint kerül sor.
P.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja és a 19. § (5) bekezdése alapján az Ajánlattevő csatolja a jelen eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évére vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (épülettervezési és/vagy épületépítési munkák elvégzése) - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra is a figyelmet.
Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya (épülettervezési és/vagy épületépítési munkák elvégzése) szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek.
Az alkalmassági követelménynek történő megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseiben és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (6) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épülettervezési és/vagy épületépítési munkák elvégzése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen az 900 000 000 HUF összeget.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint kerül sor.
M.1. A 321/2015. Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint az ajánlattevőnek a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, és a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (3) bekezdéseiben foglaltak szerint. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembereknek megnevezése, valamint szakmai tapasztalatának ismertetése az ajánlattevő vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatával történhet.
A szakemberek végzettségének igazolása a végzettség megszerzését igazoló iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával történhet.
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés igazolása végett bemutatott szakember tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell a bemutatott szakmai tapasztalat vonatkozásában az elvégzett tevékenység pontos tartalmát, azon szervezet nevét, akinek részére a munka elvégzésre került, valamint részéről a munka elvégzését megerősíteni képes személy nevét és telefonszámát, illetve a munka elvégzésének idejét év/hónap pontossággal. A nyilatkozatnak szintén tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, mely szerint a szakember nyilatkozik, hogy az ajánlattevő általi bevonásáról és megjelöléséről tudomással bír, és az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében való közreműködésének nincs akadálya.
Az ajánlattevő nyilatkozatának a szakmai tapasztalat megszerzésének idejét év, hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag az egész hónapokat veszi figyelembe, amelyek teljes időtartama alatt a szakember szakmai tapasztalatot szerzett.
A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként!
Amennyiben az M.2.1.-M.2.3. pontok valamelyike tekintetében megnevezett szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében az Ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) műszaki átadás-átvétellel lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített épületépítési munkák elvégzésére vonatkozó referenciával vagy referenciákkal, amely magában foglalt, vagy amelyek együttesen magukban foglaltak
- előre gyártott és/vagy monolit vasbeton szerkezetek építése, min. 6 m építménymagasságig,
- talajvízszint süllyesztés mellett végzett alapozás, min. 800 m2 épület alapterülethez,
- rejtett világítással ellátott tagozott álmennyezet építése, min. 600 m2 területen
tárgyú és mennyiségű munkákat.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdése alapján az öt éven belül befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1. Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes MV-É vagy azzal egyenértékű más jogosultsággal.
M.2.2. Legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes MV-ÉG vagy azzal egyenértékű más jogosultsággal.
M.2.3. Legalább 1 fő tervező szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, vagy érvényes MV-ÉV vagy azzal egyenértékű más jogosultsággal.
Egy szakember kizárólag egy pozícióra vonatkozóan jelölhető meg.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben a teljes ellenszolgáltatás 5%-át meghaladó összegű előleg igénylésére kerül sor, a nyertes ajánlattevő köteles az előleg visszafizetésének biztosítékaként az előlegnek a Vállalkozói díj 5%-át meghaladó részével megegyező mértékű biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamely formában, vagy a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja alapján a Vállalkozó többségi tulajdonosának közokiratba foglalt készfizető kezességvállalása útján.
Ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti teljes – általános forgalmi adó nélküli – ellenszolgáltatás 2,5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot nyújtani, melynek a szerződés hatálybalépésétől a teljesítés időpontjáig kell érvényben lennie. A biztosíték nyújtható a Kbt. Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamely formában.
Ajánlattevő köteles a létesítmény átadás-átvételének Ajánlatkérő általi igazolásától számított 5 munkanapon belül a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként az átadás-átvétel időpontjától számított 24 hónap időtartamra nettó Vállalkozói díj 2,5%-ának megfelelő mértékű, az átadás-átvétel időpontjától számított 25.-ik hónaptól az átadás-átvétel időpontjától számított 36.-ik hónap időtartamra pedig a nettó Vállalkozói díj 1,25%-ának megfelelő mértékű ún. jótállási biztosítékot nyújtani az Ajánlatkérő részére. A biztosíték nyújtható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott valamely módon.
Ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított legalább 36 hónapon keresztül jótállásra köteles (jótállási időszak) a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért.
Késedelmi kötbér: Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés esetén az ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek alapja: a vállalkozási díj nettó (általános forgalmi adó nélküli) összege, mértéke: naptári naponként a nettó vállalkozási díj 0,05%-a a késedelem időtartamára, maximális mértéke teljes bruttó (általános forgalmi adóval növelt) vállalkozási díj 10%-ának megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért az ajánlattevő a felelős, az ajánlattevő köteles meghiúsulási kötbért fizetni az ajánlatkérő részére. A meghiúsulási kötbér mértéke nettó (általános forgalmi adó nélküli) vállalkozási díj 15%-a.
A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján a biztosítékok határidőre történő nyújtására vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi teljesítést követően, az ajánlatkérő által ennek elismeréseként kiállított teljesítési igazolás alapján helyesen kiállított számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szakaszában és 32/B. § szakaszában foglalt szabályok szerint kerül sor az ellenszolgáltatás teljesítésére.
Előleg: 10%
Az előleg elszámolására arányosan, a részszámlákban kerül sor.
A teljesítés során a nyertes ajánlattevő 1 db előlegszámla, havonta 1 db részszámla és az átadás-átvételt követően 1 db végszámla benyújtására jogosult. Részszámla minden tárgyhónap utolsó napján történő teljesítési határidővel állítható ki az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazoláson szereplő összegben.
Tartalékkeret nem kerül megállapításra.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A szerződés teljesítésének határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 17 hónap.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást részben a TCF-1-2-1-2018-2018-00033 azonosítószámú, „Palace Garden Hotel**** kialakítása” tárgyú projekt megvalósítása tekintetében elnyert támogatásból kívánja finanszírozni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/01/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontására elektronikusan kerül sor az EKR-ben.
https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A TCF-1-2-1-2018-2018-00033 sz. projekt megvalósítása tárgyában a támogatási szerződés alapján a támogató folyósítsa az Ajánlatkérő részére a támogatási szerződés alapján az Ajánlatkérő által lehívott támogatási előleg összegét.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 10 000 000 HUF
A befizetés helye: OTP Bank Nyrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11705015-21455065-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: átutalás esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat); vagy a garancia/kezességvállaló nyilatkozat eredeti példánya; vagy biztosítási szerződés esetén a kötelezvény eredeti példánya
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincs korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Minőségi szempontok mindegyike: egyenes arányosítás (a magasabb megajánlás a kedvezőbb) Ár szempont: fordított arányosítás (az alacsonyabb megajánlás a kedvezőbb)
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő elektronikus úton kéri az ajánlatok benyújtását.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek. alapján rögzíti, hogy nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
3. A felhívásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
4. A III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
5. FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Benkó Ádám, 00078
6. Ajánlatkérő nem alkalmazza az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
7. Ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a szerződés tárgyát képező valamennyi feladatára kiterjedő all-risk építés-szerelési biztosítást (C.A.R. építésbiztosítást, dologi és felelősségbiztosítást) kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A megkötendő biztosítás felelősségbiztosítási részének tartalmaznia kell legalább 50 000 000,- HUF/káresemény és legalább 100 000 000,- HUF/év limitű felelősségbiztosítási értéket elérő felelősségbiztosítást. A projektnek kifejezetten nevesítésre kell kerülnie a felelősségbiztosításban, és a felhívásban meghatározott kártérítési limiteknek kifejezetten a tárgyi projekt tekintetében kell rendelkezésre állniuk..
8. Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében.
9. Ajánlattevőnek, illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó személynek/szervezetnek is, amennyiben az eljárást megindító felhívás III.1.3) pont M.2.1., M.2.2., és M.2.3. alpontjaiban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében bemutatott szakember nem szerepel a megjelöltek szerinti, érvényes szakmagyakorlási jogosultsággal a kamarai névjegyzékben, akkor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén a megajánlott szakember a szerződés megkötéséig a területi kamarai névjegyzékben az érintett szakmagyakorlási jogosultsággal szerepelni fog.
10. Ajánlatkérő valamennyi minőségi értékelési szempont esetében a 36 hónapos és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
11. Ajánlatkérő 2019.01.10. napján 9:00 órai kezdettel helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget, melynek során lehetőség nyílik az építési munkaterület előzetes megtekintésére. Ajánlatkérő az alábbi címen várja az érdeklődőket a megadott időpontban: 8600 Siófok, Vécsey Károly u. 20.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/12/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges