Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/2
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.01.05.
Iktatószám: 24568/2020
CPV Kód: 33100000-1
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye: HU110; HU110; HU110; HU110; HU120; HU110; HU120; HU110; HU120; HU110; HU120; HU120; HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Anamed Kft.;Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság;Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság;Mediszer Kórháztechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Steelco Hungary Kft.;Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság;HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EBP-orvostechnikai eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001510652019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
"Az Egészséges Budapest Program megvalósításához szükséges orvostechnikai eszközök beszerzése"
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2106976995 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: intenzív terápiás eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112340-3
További tárgyak: 33167000-8
33182100-0
33182210-4
33186200-9
33192130-2
33194100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
intenzív terápiás eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint:
1db defibrillátor (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
1db EKG 12 csatornás (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
76 db Fecskendős infúziós pumpa (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)
9db Infúziós dokkoló állomás (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)
3db Intenzív ágy (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)
3db Külső pacemaker (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Laringofiberoszkóp (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
3db Laringoszkóp szett (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet; Flór Ferenc Kórház)
1db Mobil vizsgálólámpa (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
1db motoros szívó (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
1db Vénaszkenner (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
2db Vérmelegítő (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
22db Volumetrikus infúziós pumpa (Jahn Ferenc Kórház; Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételétől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása is.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei (40)
2 a) EKG 12 csatornás: Érintőképernyő megléte 5
3 b) EKG 12 csatornás: Frekvencia válasz min. 0,01-150 Hz 5
4 c) Fecskendős infúziós pumpa: A készülékben rögzíthető események száma min. 1300 db 5
5 d) Fecskendős infúziós pumpa: 24 óra alatt beadott volumenek naplózása a készülék kijelzőjén 5
6 e) Fecskendős infúziós pumpa: Kijelző mérete min. 15 cm 5
7 f) Infúziós dokkoló állomás: Kompatibilis a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben üzemelő Alaris GH Plus típusú fecskendős és Alaris GW típusú volumetrikus infúziós pumpákkal 5
8 g) intenzív ágy: 5. kerék a könnyebb irányíthatóság miatt 5
9 h) Vénaszkenner: Mélység detektáló üzemmód 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Monitorrendszer I.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195000-3
További tárgyak: 33195100-4
33195200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Monitorrendszer beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint:
1db Monitor rendszer (11 ágyra, 1 db központi és 11 db ágy melletti monitoregységből áll)
1db Betegőrző monitor
3db Őrző monitor
1db Betegőrző monitor központ
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételétől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása, és a helyi medikai rendszerhez történő illesztés.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei (40)
2 a) Központi monitor egység: trend minden mért paraméterre min. 160 óra 15
3 b) PiCCO modul: összesen 4 db szükséges: A tüdő, a szív és a keringési rendszer paramétereinek grafikus megjelenítése 10
4 c) Betegőrző monitor központ: Trend minden mért paraméterre min.120 óra 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Monitorrendszer II.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195000-3
További tárgyak: 33195100-4
33195200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Monitorrendszer beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint:
2db Monitorrendszer központi monitorral (1 db rendszer áll: 1 db központi és 4 db ágy melletti monitoregységből)
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételétől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása, és a helyi medikai rendszerhez történő illesztés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termékek műszaki paraméterei (40)
2 a) Központi monitor: 2 db színes LCD/TFT min. 19” monitor 10
3 b) Trend minden mért paraméterre: min. 72 óra 10
4 c) A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet onkológiai, intenzív és tartós lélegeztetési részlegében jelenleg működő Philips rendszerrel és monitorokkal kompatibilis 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Monitorrendszer III.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195000-3
További tárgyak: 33195100-4
33195200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Monitorrendszer beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint:
1db Központi monitor egység
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételétől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása, és a helyi medikai rendszerhez történő illesztés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei (40)
2 a) Szállítandó rendszerelemek: 2 db min. 19” monitor 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Monitorrendszer IV.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195000-3
További tárgyak: 33195100-4
33195200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Monitorrendszer beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint:
2db központi monitor és 25db moduláris betegőrző monitor
1db PICCO Monitor
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételétől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása, és a helyi medikai rendszerhez történő illesztés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei (40)
2 a) Szállítandó rendszerelemek központonként: 2 db min. 19” monitor 40
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: lélegeztető gépek
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33157000-5
További tárgyak: 33172100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
lélegeztető gépek beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint:
5db Lélegeztető I. (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet; Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)
9db lélegeztető II. (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet; Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
8db Lélegeztető III. (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)
4db Non-invazív lélegeztető felnőtt (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)
2db Non-invazív lélegeztető gyermek (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás-átvételétől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei (40)
2 a) lélegeztető I. - A trendgörbéken történő mérés közben az adott időpontban előforduló riasztások megjelenítése a mért értékkel együtt 6
3 b) lélegeztető II. - CPR-t támogató, tüdőkompressziót toleráló lélegeztetés, a kompresszió ütemét segítő, beállítható hangjelzéssel 6
4 c) lélegeztető II. - A trendgörbéken történő mérés közben az adott időpontban előforduló riasztások megjelenítése a mért értékkel együtt 6
5 d) lélegeztető III - Az aktív légúti párásító a lélegeztető képernyőjéről vezérelhető, adatai ott megjelennek 5
6 e) lélegeztető III -Belégzési csúcsáramlás min. 190 liter/perc 6
7 f) lélegeztető III -Nagyáramlású O2 terápiára alkalmas legalább 60 l/perc maximális áramlással 6
8 g) lélegeztető III -Transpulmonalis nyomás – térfogat hurokgörbe megjeleníthető 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: műtői kisértékű eszközök
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33168000-5
További tárgyak: 33168100-6
33169100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
műtői kisértékű eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint:
1db holmium lézer (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
1db Histeroscopos torony (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
1db Artroszkópos torony (Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet)
4db Cystoscop – merev (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Cystoscop – flexibilis (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
2db Rectoscop (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Rhino-laryngo-tracheo fiberoscop (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Uretro-fiberoszkóp (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
2db Sebészeti motor (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1 szett Fül-Orr-Gégészeti optikák (20 optika) (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1 szett Sebészet Szülészet optikák és tartozékai (21 optika és tartozékai) (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Optikus uretroton (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Oszcillációs fűrész tartozékokkal (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Argon gázos sebészeti vágó (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Terhességmegszakító vákuumaspirációs készülék (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Mobil műtőlámpa (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
9db Mobil szívókocsi (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
3db Amnioszkóp (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Dermatoszkóp (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
5db Hordozható szívókészülék (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Bipoláris rezektoszkóp (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Morcellátor (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Laparoscop torony (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
3db Újszülött élesztő (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék paraméterei (40)
2 a) Artroszkópos torony - Kameravezérlő/ Digitális fiberoszkóp szűrőt alkalmaz (anti-moiré/anti-grid) 5
3 b) Artroszkópos torony - Kameravezérlő/Magyar nyelvű beállító menürendszer 2
4 c) Artroszkópos torony - Kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejleszhetőség érdekében 5
5 d) Artroszkópos torony - Színes érintőképernyő 3
6 e) Artroszkópos torony - A központi egység lehetőséget biztosít kézi darab és fúró egyidejű csatlakoztatására 5
7 f) Laparoscop torony - Struktúra kiemelő funkció megléte 5
8 g) Laparoscop torony - Kameravezérlő/ Speciális képjavító algoritmust tartalmaz (dispruptív árnyékok eltávolítása, endoszkópos képjavítás) 5
9 h) Laparoscop torony - Kameravezérlő központi egység moduláris kialakítású a továbbfejleszthetőség érdekében 5
10 i) Laparoscop torony - Progresszív scan funkciót tartalmaz 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: műtői nagyértékű eszközök
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192230-3
További tárgyak: 33124100-6
33161000-6
33162100-4
33167000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet; Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet; Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
műtői nagyértékű eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint:
1db Brain Tissue Oxygen Monitoring (Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet)
1db Digitális műtői képnéző munkaállomás- Hibrid műtőbe (Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet)
1db Műtőlámpa, navigációs rendszer tartókarral (Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet)
1db Neurofiziológiai monitor rendszer (Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet)
1db Gyorsfúró motor (Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet)
5db Dig. Műtői képnéző munkaállomás (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Idegsebészeti mikroszkóp (Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet)
1db Karbon feltáró eszközrendszer (Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet)
1db Navigáció rendszer, radiológiai képalkotóval (Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet)
1db Műtőasztal, mobil tönkös fix lapos (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)
1db Műtőasztal (hibrid műtőbe 1 db tönk, 1 db carbon lap, 1 db univerzális lap, 2 db kocsi) (Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet)
8db Műtőlámpa kamera rendszerrel (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet; Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
7 db Mennyezeti statív aneszteziológiai (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet; Pest Megyei Flór Ferenc Kórház; Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet)
6db Mennyezeti sebészeti statív (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet; Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Mennyezeti sebészeti statív – hibrid műtőhöz (Péterfy Kórház - Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet)
3db Mennyezeti intenzív ellátó híd (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)
10db Sebészeti vágó (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás átvételtől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, a minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása is.
A Péterfy Kórházba szállítandó eszközök esetében a feladat részét képezi a műtéti eszközök beépítése is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei  (40)
2 a) Idegsebészeti mikroszkóp - 4k kamera megléte 2
3 b) Navigáció rendszer, radiológiai képalkotóval - Integrált neuromonitor rendszerhez kapcsolható 3
4 c) Műtőasztal (hibrid műtőbe) - A tönkön endofény funkció található 5
5 d) Műtőasztal (hibrid műtőbe - Lábrész abdukció min. 150 fok) 5
6 e) Műtőlámpa kamera rendszerrel - Kamera 4K-s, ultra HD kivitelű 3
7 f) Műtőlámpa kamera rendszerrel - Monitor 4K-s, ultra HD kivitelű 3
8 g) Műtőlámpa kamera rendszerrel - Multifunkciós fogantyú: legalább a fényerő és a fénymező mérete a fogantyúról állítható (nem szükséges a vezérlőpanel használata) 3 db / lámpafej 10
9 h) Sebészeti vágó - Kompatibilitás nagy nyomású vízsugárral működő sebészeti berendezéssel 5
10 i) Sebészeti vágó - Gyári, ekvipotenciális gyűrűvel ellátott egyszer használatos neutrális elektróda tartozékkal rendelkezik 2
11 j) Sebészeti vágó - Monopoláris vágás, monopoláris koaguláció, bipoláris koaguláció effektusainak száma min. 18 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: mobíliák
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33192000-2
További tárgyak: 33192340-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mobíliák beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint:
1db Fürdetőkocsi (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
3db betegszállító kocsi (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
5db kórházi ágy (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
9db éjjeli szekrény (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
4db Sonnenburg asztal (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
4db vérvételi szék (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
1db két ajtós gyógyszerszekrény (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
3db egy ajtós gyógyszerszekrény (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
2db egy ajtós magas szekrény (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
2db két ajtós magas szekrény (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
2db bemosakodó (2 személyre) (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet)
20db vizsgáló lámpa (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
10db operáló szék (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db vizsgáló szék Fül-orr gégészetre (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
3db nőgyógyászati vizsgálószék (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
12db Kúrakezelőszék, emelt szintű (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
6db Kúrakezelőszék, közép szintű (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db betegemelő (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Veszélyeshulladék csomagoló-tároló kocsi (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
2db Szennyesgyűjtő kocsi 2 részes (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
2db fekvőbeteg tolókocsi (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
1db Gyógyszerosztó kocsi (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
5db műszerasztal (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház)
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás átvételtől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei  (40)
2 a) Fürdetőkocsi - A fejrésznél és a lábrésznél a rács megdönthető min. 30°-ban, ezáltal min. 10 cm-rel megnövelhető a matrac hossza 5
3 b) Kórházi ágy - 5. kerék a könnyebb irányíthatóság miatt 5
4 c) Vizsgálólámpa, görgős - Megvilágítás erőssége 0,5 m-ről min. 40.000 lux 5
5 d) Operáló szék - Központi fékkel szerelt 5
6 e) Kúra-kezelőszék, emelt szintű - Kézi vezérlő a páciens és a személyzet számára az ülő és fekvő helyzet egyénre szabott beállításához 5
7 f) Elektromosan állítható egyrészes lábtartó 5
8 g) Kúra-kezelőszék, közép szintű - Az ülőlap pozíciója hidraulikusan állítható 5
9 h) A lábtámasz gázrugó segítségével az alap pozícióban padlóig dönthető, ezzel segítve a páciens székből való hosszirányú felállását 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sterilizáló eszközök
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191100-6
További tárgyak: 33191110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Sterilizáló eszközök beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint:
4db Alacsony hőfokú sterilizáló berendezés (Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet)
1db Gőzsterilizátor, asztali kazettás (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
1db Ágytálmosó (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet)
1db Endoszkópmosó berendezés (Észak- Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő)
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is.
Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás átvételtől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre.

Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása is.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei  (40)
2 a) Alacsony hőfokú sterilizáló - A technológia rendelkezik online sterilitási adatbázissal a sterilitási követelményeknek megfelelő műszergyártókról és eszközökről 5
3 b) Alacsony hőfokú sterilizáló - Ciklusidő lumenes eszközök esetén max.: 70 perc 8
4 c) Alacsony hőfokú sterilizáló - H2O2 töltet kiszerelésének száma (ciklusszám szerint) min 1 féle 7
5 d) Gőzsterilizátor, asztali kazettás - A maximális ciklus idő nem haladja meg a 15 percet - szárítás nélkül, csomagolatlan műszer esetén min. 134 C°, sterilizálási idővel mely tartalmazza az előkészít 3
6 e) Gőzsterilizátor, asztali kazettás: A maximális ciklus idő nem haladja meg csomagolt, üreges műszer esetén min. 134 C°, S vagy B típusú ciklus, sterilizálási idő nem haladja meg a 30 percet 3
7 f) Gőzsterilizátor, asztali kazettás: A kazettába beteendő merev eszköz hossza eléri, vagy meghaladhatja a legalább 48 cm-ert 2
8 g) ágytálmosó - Normál program esetén max. 16 liter / ciklus a vízfogyasztás 4
9 h) Automata endoszkóp mosó - Két, egymástól független fertőtlenítő tér, mely 2 db különböző flexibilis endoszkóp egyidejű, de elkülönített mosására alkalmas 4
10 i) Automata endoszkóp mosó - Rövid, max. 35 perces ciklusidő 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: szemészeti eszközök
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33122000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szemészeti berendezések beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint:
2db Réslámpa
2db Digitális réslámpa
1db Szemészeti vízusvizsgáló egység
1db Anomaloszkóp
3db Oculopresszor
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is.
Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás átvételtől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei  (40)
2 a) Réslámpa - Okulár dioptria tartománya: legalább +/- 6D 15
3 b) Digitális réslámpa - Okulár dioptria tartománya: legalább +/- 6D 15
4 c) Szemészeti vízusvizsgáló egység - Színes LED háttérvilágítás megléte 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: videoendoszkóp (gastroscop)
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
További tárgyak: 33120000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2db Gastroscop (Fuji kompatibilis) beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.

A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás átvételtől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: altató munkaállomás
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33172100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1db altató munkaállomás beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Ajánlattevő a sikeres műszaki átadás átvételtől számított 24 hónap jótállást köteles vállalni az általa megajánlott eszközökre. Ajánlattevő feladata a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladatok gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, a javítandó, valamint a kopóalkatrészek biztosításával együtt.
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatában megajánlott berendezések, készülék helyszínre szállítása, üzembe helyezése, minimum 4 órás próbaüzem lefolytatása, valamint 2 fő kezelő személyzet maximum 4 órás oktatása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott termék műszaki paraméterei  (40)
2 a) altató munkaállomás: Központi fék mind a négy kerék egyidejű fékezésére, állapotjelzéssel 10
3 b) altató munkaállomás Független kiegészítő O2 kimenet egyéb eszközök számára 10
4 c) altató munkaállomás grafikus megjelenítés: Légúti nyomás, áramlás, CO2 görbék megjelenítése (idő függvényében) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 018 - 038816
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: intenzív terápiás eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL) www.medirex.hu
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 75030950
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 95105000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A műszaki specifikációkban meghatározott készülékek szervizelése.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Monitorrendszer I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Anamed Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27669006
Postai cím: Kőszeg Utca 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@anamed.hu
Telefon: +36 12209236
Internetcím(ek): (URL) www.anamed.hu
Fax: +36 12215531
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 79892500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 84894000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Monitorrendszer II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70179620
Postai cím: Liliom Köz 2.
Város: Etyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2091
Ország: Magyarország
E-mail: zsengeller@bluemed.hu
Telefon: +36 302763143
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16147000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18560000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Monitorrendszer III.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL) www.medirex.hu
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3905000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1990000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Monitorrendszer IV.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL) www.medirex.hu
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 87528000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A műszaki specifikációkban meghatározott készülékek szervizelése.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: lélegeztető gépek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL) www.medirex.hu
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 215200000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 231000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A műszaki specifikációkban meghatározott készülékek szervizelése.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 7 Elnevezés: műtői kisértékű eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42097864
Postai cím: Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: artmed@artmed.hu
Telefon: +36 14380698
Internetcím(ek): (URL) www.artmed.hu
Fax: +36 13150330
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 293823067
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 244781500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 8 Elnevezés: műtői nagyértékű eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17289443
Postai cím: Teleki Utca 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1183
Ország: Magyarország
E-mail: info.smithmann@t-online.hu
Telefon: +36 309542592
Internetcím(ek): (URL) www.smithmann.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Mediszer Kórháztechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92255483
Postai cím: Bécsi Út 267.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: info@mediszer.hu
Telefon: +36 14530615
Internetcím(ek): (URL) www.mediszer.hu
Fax: +36 14530616
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 956248667
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1240896995
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szállítás, üzembe helyezés, oktatás: Sebészeti vágó, Műtőasztal, mobil tönkös fix lapos, Műtőlámpa kamera rendsz., Mennyezeti statív aneszt. és sebészeti, Mennyezeti intenzív ellátó híd. Beépítéssel összefüggő építőipari szakirányú munkálatok elvégzése.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 9 Elnevezés: mobíliák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42097864
Postai cím: Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: artmed@artmed.hu
Telefon: +36 14380698
Internetcím(ek): (URL) www.artmed.hu
Fax: +36 13150330
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 55775000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 56304500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 10 Elnevezés: Sterilizáló eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Steelco Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14873043
Postai cím: Temesvár Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: steelco@t-online.hu
Telefon: +36 13710257
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13710258
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93625000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52040000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 11 Elnevezés: szemészeti eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62243960
Postai cím: Herceghalmi Út 1
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: tender@medicontur.hu
Telefon: +36 12142033
Internetcím(ek): (URL) http://www.medicontur.hu
Fax: +36 12142026
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19691000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14850000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 12 Elnevezés: videoendoszkóp (gastroscop)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59223816
Postai cím: Tó Park Utca 3
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: gyurcsovics@hunmed.hu
Telefon: +36 309900266
Internetcím(ek): (URL) www.hunmed.hu
Fax: +36 23500357
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15040000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 13 Elnevezés: altató munkaállomás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73364360
Postai cím: Szatmár Utca 46/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@medirex.hu
Telefon: +36 14444400
Internetcím(ek): (URL) www.medirex.hu
Fax: +36 14444401
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11455000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész érvényes ajánlattevők: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A; adószám: 11909879242); 2. rész érvényes ajánlattevők: Anamed Kft., (székhely: 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.; adószám: 10737956242); 3. rész érvényes ajánlattevők: Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 2091 Etyek, Liliom Köz 2., adószám: 26231208207); 3. rész érvénytelen ajánlattevő: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely:1023 Budapest, Bécsi Út 4, adószám:13870975241)
4. rész érvényes ajánlattevők: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A; adószám: 11909879242); 5. rész érvényes ajánlattevők: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A; adószám: 11909879242); Anamed Kft., (székhely: 1144 Budapest, Kőszeg Utca 29.; adószám: 10737956242); VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (székhely: 1013 Budapest, Krisztina Körút 39.; adószám: 13215613241); 6. rész érvényes ajánlattevők: : Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A; adószám: 11909879242); 6. rész érvénytelen ajánlattevő: HOGE SYSTEMS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, M(székhely: 1033 Budapest,
Szőlőkert Utca 7. adószám:10811502241); 7. rész érvényes ajánlattevők: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (székhely: 1138 Budapest, Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303; adószám: 12223466241); 8. rész érvényes ajánlattevők: Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 1183 Budapest, Teleki Utca 17. adószám: 24944162243) 9. rész érvényes ajánlattevők: ARTMED Kórháztechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (székhely: 1138 Budapest, Viza Utca 7/c. ép. fszt. B303; adószám: 12223466241); 9. rész érvénytelen ajánlattevők: Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely:1023 Budapest, Bécsi Út 4, adószám:13870975241);
SMH Trade Kft., (székhely: 1096 Budapest, Haller Utca 78. 6. em 24. adószám: 26087748243) 10. rész érvényes ajánlattevők: Steelco Hungary Kft., (székhely: 1116 Budapest, Temesvár Utca 19-21. adószám: 14971921243) ; Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1037 Budapest, Virág Benedek Utca 35. adószám: 27315383241); HOGE SYSTEMS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely:1033 Budapest, Szőlőkert Utca 7. adószám: 10811502241); 10. rész érvénytelen ajánlattevő: SzamosMediko Kft., (székhely:1124 Budapest, Fodor Utca 93. fszt. 2. adószám: 23394021243) 11. rész érvényes ajánlattevők: Medicontur Orvostechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2072 Zsámbék, Herceghalmi Út 1, adószám: 10253993213); 11. rész érvénytelen ajánlattevő: NeovisusPlus Kft, (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark Utca 3 adószám: 11800086213); 12. rész érvényes ajánlattevők: HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2045 Törökbálint, Tó Park Utca 3 adószám: 10711426213); 13. rész érvényes ajánlattevők: Medirex Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1142 Budapest, Szatmár Utca 46/A; adószám: 11909879242);
13. rész érvénytelen ajánlattevő: HOGE SYSTEMS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely:1033 Budapest, Szőlőkert Utca 7. adószám: 10811502241);
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)