Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/4
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.07.
Iktatószám:24673/2018
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Szeged-Csanádi Egyházmegye
Teljesítés helye:6769 Pusztaszer, Dózsa György utca 2/d. hrsz: 577
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Complex Ing Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged-Csanádi Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: AK20127
Postai cím: Aradi vértanúk tere 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kiss-Rigó László püspök
Telefon: 0662420932
E-mail: palyazat@szeged-csanad.hu
Fax: 0662420932
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pusztaszeri római katolikus templom építése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Pusztaszeri római katolikus templom építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6769 Pusztaszer, Dózsa György utca 2/d. hrsz: 577
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pusztaszeri római katolikus templom építése az alábbi helyiségcsoportok kivitelezésével:

FÖLDSZINT
01 ELŐTÉR kő 8 m2
02 GYÓNTATÓSZOBA kő 4 m2
03 LÉPCSŐ KARZATRA kő 4 m2
04 TEMPLOMTÉR kő 80 m2
05 SZENTÉLY kő 24 m2
06 ELŐTÉR kerámia 5 m2
07 AKADÁLYMENTES WC kerámia 4 m2
08 MULTIFUNKCIONÁLIS SZOBA linóleum 27 m2
09 SEKRESTYE linóleum 7 m2
Összesen: 163 m2
KARZAT
10 KARZAT kerámia 8 m2
11 HARANGTORONY simított beton 6 m2
Összesen: 14 m2
Összeterület: 177 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
6829 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Pusztaszeri római katolikus templom építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Complex Ing Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás tér 23.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 126992476
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6769 Pusztaszer, Dózsa György utca 2/d. hrsz: 577
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pusztaszeri római katolikus templom építése az alábbi helyiségcsoportok kivitelezésével:

FÖLDSZINT
01 ELŐTÉR kő 8 m2
02 GYÓNTATÓSZOBA kő 4 m2
03 LÉPCSŐ KARZATRA kő 4 m2
04 TEMPLOMTÉR kő 80 m2
05 SZENTÉLY kő 24 m2
06 ELŐTÉR kerámia 5 m2
07 AKADÁLYMENTES WC kerámia 4 m2
08 MULTIFUNKCIONÁLIS SZOBA linóleum 27 m2
09 SEKRESTYE linóleum 7 m2
Összesen: 163 m2
KARZAT
10 KARZAT kerámia 8 m2
11 HARANGTORONY simított beton 6 m2
Összesen: 14 m2
Összeterület: 177 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/21 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 126992476
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Complex Ing Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mátyás tér 23.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/06 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Teljesítési határidő
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ideiglenes közműszolgáltatások kiépítése a szolgáltató leterheltsége miatt jelentős késéssel valósult meg, ezáltal az egyedi, speciális szerkezetek beszerzése (ragasztott tetőszerkezet, tetőtartó acél szelvények megrendelése), melyek a kivitelezés közben rendelhetőek meg, késéssel történhetett meg, ami az eredeti ütemezést módosította. Ezen elemek gyártóinak és beszállítóinak kapacitása ezt 6-8 hét csúszással tehette lehetővé, mely miatt a kivitelezés szerkezetépítése a téli időszakba tolódott. A téli korlátozott munkavégzési lehetőségek miatt a szerződésben foglalt határidő nem tartható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 126992476 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 126992476 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben