Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/254
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.31.
Iktatószám: 24743/2020
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Teljesítés helye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: RZB Invest Építőipari, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 306514561
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Fax: +36 17004510
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezohegyesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezohegyesbirtok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Gazdálkodó szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nonius Hotel felújítása
Hivatkozási szám: EKR000581442020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság a jelenleg hotelként használt, egykori északi kaszárnya műemlék épületének felújítása. Az épület szabadon álló, téglalap alaprajzú, részben alápincézett, kétszintes, kontyolt oldalhomlokzatain vakolattagolással rendelkezik.
Az épület alapterülete: 922 m2. Új cserépfedés kialakítása (2064 m2). Utólagos talajnedvesség elleni injektálásos szigetelés (240 m2), műanyag drénlemez szigetelés az épület körül (220 fm). Talajon fekvő padló szigetelése (780 m2). Lábazati nemesvakolat készítése (154 m2). Belső falfelületek glettelése és festése (8310 m2). Műemléki értéket képviselő fa lépcsők restaurálása és ennek a dokumentálása. Új belső nyílászárók elhelyezése (106 db). Homlokzati nyílászárók elhelyezése (26 db). Meglévő nyílászárók felújítása (56 db). Teljes belső padlóburkolat cseréje cementlap, greslap, kőmozaik, mészkő és fa kivitelben (1900 m2). Válaszfalak építése (1790 m2). Teljes villamoshálózat rekonstrukciója. Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőben (12500 m). Világítási rendszer, lámpák cseréje (619 db). Teljes épületgépészeti hálózat felújítása és új kialakítása. Új radiátorok telepítése (35 db), klímakonvektorok telepítése (45 db). 40-130 kW-os folyadékhűtő telepítése, automatizálással. Légtechnikai rendszer telepítése. A teljes konyhatechnológia kialakítása és telepítése.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1283857016 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nonius Hotel felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2
45262690-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság a jelenleg hotelként használt, egykori északi kaszárnya műemlék épületének felújítása. Az épület szabadon álló, téglalap alaprajzú, részben alápincézett, kétszintes, kontyolt oldalhomlokzatain vakolattagolással rendelkezik.
Az épület alapterülete: 922 m2. Új cserépfedés kialakítása (2064 m2). Utólagos talajnedvesség elleni injektálásos szigetelés (240 m2), műanyag drénlemez szigetelés az épület körül (220 fm). Talajon fekvő padló szigetelése (780 m2). Lábazati nemesvakolat készítése (154 m2). Belső falfelületek glettelése és festése (8310 m2). Műemléki értéket képviselő fa lépcsők restaurálása és ennek a dokumentálása. Új belső nyílászárók elhelyezése (106 db). Homlokzati nyílászárók elhelyezése (26 db). Meglévő nyílászárók felújítása (56 db). Teljes belső padlóburkolat cseréje cementlap, greslap, kőmozaik, mészkő és fa kivitelben (1900 m2). Válaszfalak építése (1790 m2). Teljes villamoshálózat rekonstrukciója. Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőben (12500 m). Világítási rendszer, lámpák cseréje (619 db). Teljes épületgépészeti hálózat felújítása és új kialakítása. Új radiátorok telepítése (35 db), klímakonvektorok telepítése (45 db). 40-130 kW-os folyadékhűtő telepítése, automatizálással. Légtechnikai rendszer telepítése. A teljes konyhatechnológia kialakítása és telepítése.
A kivitelezésre vonatkozó részletes paramétereket a Közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás vállalt időtartama alap jótálláson felül (kötelező 36 hónap) ( legrosszabb: 0, legjobb: 24 hónap): 15
2 A III.1.3) M/2.1. pontban meghatározott szakmai tapasztalaton felüli, műemléki épülethez kapcsolódó kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező szakember többlet tapasztalata 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesen nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10606 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nonius Hotel felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RZB Invest Építőipari, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61396834
Postai cím: Vércse Utca 12
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: ridegz@t-online.hu
Telefon: +36 306198050
Internetcím(ek): (URL) www.rzbkft.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24225441206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 600000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1283857016
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: műemléki felelős műszaki vezetés a kivitelezés teljes időszakára bádogos munkák elektromos szerelési munkák épületgépészeti szerelési munkák utólagos vízszigetelési munkák, építési törmelék, hulladék elhelyezése; étellift szerelés, beüzemelés;műszaki szaktanácsadás a kivitelezés teljes időszakára; burkolási munkák; gyengeáramú szerelési munkák; asztalos és bútorozási munkák;folyt. VI.1.5) tov.inf
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204

Hivatalos név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94897524
Postai cím: Szépvölgyi Út 32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11732167241

Hivatalos név: HÉB Hungária Építő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47768967
Postai cím: Bajai Út 2/a
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13656436206

Hivatalos név: Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95241243
Postai cím: Mátyás Utca 38.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11392668206

Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84228415
Postai cím: Bujtos Út 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215

Hivatalos név: Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52647707
Postai cím: Deák Ferenc Utca 14-16.
Város: Orosháza
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12562091204

Hivatalos név: RZB Invest Építőipari, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61396834
Postai cím: Vércse Utca 12
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24225441206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1.) Az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem végezte el, így érvényessége nem kerül megállapításra:
- Bodrogi Bau Kivitelező, Tervező, Kereskedő és Szolgáltató Kft. (6800 Hódmező-vásárhely Mátyás Utca 38.)
- 11392668-2-06.
- HÉB Hungária Építő és Befektetési Kft. (6728 Szeged Bajai Út 2/a) - 13656436-2-06
- KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. (4400 Nyíregyháza Bujtos Út 14.) - 11896447-2-15
2.)
V.2.5. pont folytatása:
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
- lakatos szerkezetek szerelése; restaurátori dokumentáció készítése; faanyavédelmi szakvélemény készítése; tetőszerkezeti
faanyagvédelmi munkák; őrzésvédelem; konyhatechnológia
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/12/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges