Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/245
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.12.17.
Iktatószám: 25058/2021
CPV Kód: 63510000-7
Ajánlatkérő: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1031 Budapest, Nádor u. 31.) Ajánlatkérő telephelye( 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38181434
Postai cím: Nádor Utca 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Orsolya
Telefon: +36 14281627
E-mail: mester.orsolya@mfb.hu
Fax: +36 14281732
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Utazásszervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001301142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Utazásszervezési szolgáltatások
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1031 Budapest, Nádor u. 31.) Ajánlatkérő telephelye( 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az MFB Zrt. részére utazásszervezési szolgáltatások megrendelése:
- repülőjegyek beszerzése, ügyintézése, repülőtéri váró szolgáltatás ügyintézése;
- szállásfoglalás;
- biztosítások ügyintézése;
- vonatjegyek, autóbusz, hajó- és kompjegyek beszerzése,ügyintézése;
- vízumügyintézés;
- rendelkezésre állás, 24 órás ügyeleti szolgáltatás, call/contact center;
valamint a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatások (pl transzfer, sofőrszolgáltatás, autóbérlés megrendelése) a dokumentáció részét képező műszaki leírásban és szerződéstervezetben részletezettek szerint . Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat a rendelkezésre álló nettó 45.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig kívánja igénybe venni. A szolgáltatások kapcsán az ajánlattételi dokumentációban közölt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP, VEKOP, EFOP, GOP, KMOP

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00586 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Utazásszervezési szolgáltatások
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15858216
Postai cím: Deák Ferenc Utca 21 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: info@mauri.hu
Telefon: +36 12664700
Internetcím(ek): (URL) www.mauri.hu
Fax: +36 14850079
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (1031 Budapest, Nádor u. 31.) Ajánlatkérő telephelye( 1054 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az MFB Zrt. részére utazásszervezési szolgáltatások megrendelése:
- repülőjegyek beszerzése, ügyintézése, repülőtéri váró szolgáltatás ügyintézése;
- szállásfoglalás;
- biztosítások ügyintézése;
- vonatjegyek, autóbusz, hajó- és kompjegyek beszerzése,ügyintézése;
- vízumügyintézés;
- rendelkezésre állás, 24 órás ügyeleti szolgáltatás, call/contact center;
valamint a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatások (pl transzfer, sofőrszolgáltatás, autóbérlés megrendelése) a dokumentáció részét képező műszaki leírásban és szerződéstervezetben részletezettek szerint . Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásokat a rendelkezésre álló nettó 45.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig kívánja igénybe venni. A szolgáltatások kapcsán az ajánlattételi dokumentációban közölt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek megadásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 45000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15858216
Postai cím: Deák Ferenc Utca 21 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: info@mauri.hu
Telefon: +36 12664700
Internetcím(ek): (URL) www.mauri.hu
Fax: +36 14850079
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/12/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés módosítása
2.1. A Felek a Szerződés 1.3. pontja helyébe az alábbi új 1.3. pontot léptetik:
„1.3. A jelen szerződést a Felek az aláírás napjától a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2022. december 31. napjáig tartó határozott időre kötik.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megbízó kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, továbbá a módosítás eredményeként az ellenérték nem változik. Megbízó a Szerződés megkötése napján, 2020. január 7-én, illetve az azt megelőző közbeszerzési eljárás előkészítése, illetve lefolytatása során kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre a 2020. és 2021. évben több hullámban jelentkező koronavírus világjárványt és annak Megbízó jelen szerződésére gyakorolt hatását. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2020. március 11-én nyilvánította világjárvánnyá a SARS-CoV-2 vírus okozta járványt. Folytatás a VI.1. pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 45000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 45000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2. folytatása:
A kihirdetett veszélyhelyzet, majd a járványügyi készültség időszakában, tekintettel az utazási korlátozásokra is, a hivatalos utazások, látogatások, szakmai konferenciák, és két- vagy többoldalú nemzetközi egyeztetések addigi rendszere Magyarországon ugyanúgy, mint nemzetközi szinten lényegesen átalakult. Az egészségvédelemi és járványügyi szabályok elsődlegessége a hivatalos események, rendezvények törlését, elhalasztását, majd később online platformra helyezését indukálták, különös tekintettel arra, hogy a járvány előre nem látható módon, több hullámban jelentkezett és jelenleg is tart. Ennek megfelelően Megbízó utazási terve sem a 2020. évben, sem a járvány harmadik és negyedik hulláma által terhelt 2021. évben nem volt tartható, így a Szerződés I. 1.5 pontjában foglalt minimális megrendelési kötelezettség teljesítésére ( Megbízó a keretösszeg 70 %-áig vállalt megrendelési kötelezettséget) a Szerződés eredeti hatályáig nincs lehetőség.Tekintettel a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvére is, Megbízó a Szerződés határozott idejének jelen módosítás szerinti meghosszabbítását a Szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükségesnek és megalapozottnak tartja.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben