Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/247
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.12.21.
Iktatószám: 25075/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Országos Kórházi Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22462134
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÁEEK - Nyírő Gyula OPAI - Kivitelezés 3 részben
Hivatkozási szám: EKR000366562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: High Security épület
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45111100-9
45210000-2
45215100-8
45300000-0
45315100-9
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
1135 Budapest, Lehel utca 57-61.
Épület: Új építésű Magas biztonsági fokozatú pszichiátria- High Security
Helyrajzi szám: 27403/10
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Új egészségügyi intézmény kivitelezése az alábbiak szerint:
Az épület földszint+ 1 emeletes, lapostetős, „L” alaprajzi kialakítású, tornapályával ellátott. A központi szárny teljes alapterületén tetővel fedett, az oldalszárny emelete részlegesen nyitottak. A nyitott emeleti területeket az oldalhomlokzatok felől speciális kialakítású magasépítésű kerítés határolja. A földszinten kapnak elhelyezést a recepció, kiszolgáló helyiségek, kórtermek, elkülönítők, étkező, nappali. Az emeleten irodák, orvosi szobák, szellőző gépházak és tanácsterem található. A nyitott területen járható tető van, a fedett részen foglalkoztatók és gépészet helyezkedik el.
Az új építés során bontási munkák (régi felvonulási épületek, közművezetékek, utak) elvégzése is szükséges. Az épületnek a betegellátást szolgáló egységeiben teljes egészében vandál-, akasztás-, és szökésbiztos kialakításúnak kell lennie. Ezek alapján a gépészet és elektromos rendszereknek, belsőépítészeti berendezéseknek kialakításakor ennek megfelelően kell történnie.
Kivitelező feladata, hogy a Megrendelő által beszerzett alábbi eszközöket elhelyezze:
- kültéri, vandálbiztos ping-pong asztal
- kültéri fitneszeszközök (úgy, mint kerékpár, elliptikus tréner, húzódzkodó rúd, bordásfal)
- a kórtermekbe beszerzésre kerülő vandálbiztos kórtermi ágyak beépítése, lefúrása, az ágy és padló, valamint ágy és fal érintkezésénél szilikonnal történő résmentesítése.
Bontással érintett terület nagysága: nettó 825,18 m2
Kialakításra kerülő új épület helyiségei nettó 1860,15 m2
Beltéri nyílászárók száma:127 db
Beltéri üvegfal száma: 4 db
Homlokzati nyílászárók száma: 68 db
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 248 - 611769

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: ÁEEK/11515-115/2019 Rész száma: 3 Elnevezés: High Security épület
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL) www.laterex.hu
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2081999999 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 2. számú szerződésmódosítás kelte: 2021. december 13. napja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/15 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45111100-9
45210000-2
45215100-8
45300000-0
45315100-9
45350000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
1135 Budapest, Lehel utca 57-61.
Épület: Új építésű Magas biztonsági fokozatú pszichiátria- High Security
Helyrajzi szám: 27403/10
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új egészségügyi intézmény kivitelezése az alábbiak szerint:
Az épület földszint+ 1 emeletes, lapostetős, „L” alaprajzi kialakítású, tornapályával ellátott. A központi szárny teljes alapterületén tetővel fedett, az oldalszárny emelete részlegesen nyitottak. A nyitott emeleti területeket az oldalhomlokzatok felől speciális kialakítású magasépítésű kerítés határolja. A földszinten kapnak elhelyezést a recepció, kiszolgáló helyiségek, kórtermek, elkülönítők, étkező, nappali. Az emeleten irodák, orvosi szobák, szellőző gépházak és tanácsterem található. A nyitott területen járható tető van, a fedett részen foglalkoztatók és gépészet helyezkedik el.
Az új építés során bontási munkák (régi felvonulási épületek, közművezetékek, utak) elvégzése is szükséges. Az épületnek a betegellátást szolgáló egységeiben teljes egészében vandál-, akasztás-, és szökésbiztos kialakításúnak kell lennie. Ezek alapján a gépészet és elektromos rendszereknek, belsőépítészeti berendezéseknek kialakításakor ennek megfelelően kell történnie.
Kivitelező feladata, hogy a Megrendelő által beszerzett alábbi eszközöket elhelyezze:
- kültéri, vandálbiztos ping-pong asztal
- kültéri fitneszeszközök (úgy, mint kerékpár, elliptikus tréner, húzódzkodó rúd, bordásfal)
- a kórtermekbe beszerzésre kerülő vandálbiztos kórtermi ágyak beépítése, lefúrása, az ágy és padló, valamint ágy és fal érintkezésénél szilikonnal történő résmentesítése.
Bontással érintett terület nagysága: nettó 825,18 m2
Kialakításra kerülő új épület helyiségei nettó 1860,15 m2
Beltéri nyílászárók száma:127 db
Beltéri üvegfal száma: 4 db
Homlokzati nyílászárók száma: 68 db
Ajkérő felhívja Ajtevő figyelmét, hogy a közbeszerzés dokumentáció részét képező kivitelezési tervdokumentáció részletesen tartalmazza a feladat elvégzéséhez szükséges információkat.
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás műszaki leírását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének figyelembe vételével készítette. Ajkérő felhívja Ajtevők figyelmét, hogy a kivitelezési dokumentációban szereplő típus megnevezések kizárólag a beépítendő termék minőségének, műszaki színvonalának meghatározására, jelzésére szolgál. A megnevezett termékek azonos minőségű, megegyező műszaki paraméterekkel rendelkező, de más típusú gyártmányokkal kicserélhetők, kiválthatók, Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű termékeket elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2097321286
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59076454
Postai cím: Hídépítő Utca 1-12
Város: Budapest, IX.
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@laterex.hu
Telefon: +36 13470010
Internetcím(ek): (URL) www.laterex.hu
Fax: +36 13470011
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. számú szerződésmódosítás: lásd a 2020/S 130-318503 számú hirdetményben.
2. számú szerződésmódosítás:
1. A Szerződés IV.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
IV.1. Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg: 2.081.999.999.- Ft + ÁFA, azaz kettőmilliárd-nyolcvanegymillió- kilencszázkilencvenkilencezer - kilencszázkilencvenkilenc Forint plusz általános forgalmi adó.
A jelen pontban rögzített díj fix és teljes körű, tartalmaz minden, a Szerződés tárgyát érintő munkálat megvalósításhoz szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától, forrásától. Tartalmazza továbbá mindazokat a költségeket, amelyek a jelen Szerződés tárgyát képező munka teljes körű, rendeltetésszerű használathoz szükséges feladatok megvalósításához, a jelen Szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
A Szerződés részét képezi Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, mely a pénzügyi fizetési ütemtervnek alapja.
A Szerződés végösszegét Felek a jelen IV.1. pont szerinti vállalkozói díj és e vállalkozói díj 5%-ának megfelelő nettó 104.100.000 Ft + ÁFA, azaz száznégymillió – százezer Ft plusz általános forgalmi adó tartalékkeret (továbbiakban Tartalékkeret) összegében határozzák meg.
helyett
IV.1. Vállalkozót a jelen Szerződésben vállalt tevékenységekért az alábbi díjazás illeti meg: 2.097.321.286.- Ft + ÁFA, azaz kétmilliárd – kilencvenhétmillió – háromszázhuszonegyezer – kétszáznyolcvanhat Forint plusz általános forgalmi adó, a felhasznált tartalékkeret összegét is figyelembe véve.
A jelen pontban rögzített díj fix és teljes körű, tartalmaz minden, a Szerződés tárgyát érintő munkálat megvalósításhoz szükséges járulékos költséget, függetlenül azok formájától, forrásától. Tartalmazza továbbá mindazokat a költségeket, amelyek a jelen Szerződés tárgyát képező munka teljes körű, rendeltetésszerű használathoz szükséges feladatok megvalósításához, a jelen Szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
A Szerződés részét képezi Vállalkozó által beárazott tételes költségvetés, mely a pénzügyi fizetési ütemtervnek alapja.
A Szerződés IV.1. pontjában meghatározott tartalékkeret (továbbiakban Tartalékkeret) összegéből (104.100.000 Ft + ÁFA, azaz száznégymillió – százezer Ft plusz általános forgalmi adó) 15.321.287 Ft a jelen szerződésmódosítással felhasználásra kerül, így a fennmaradó és felhasználható tartalékkeret összege 88.778.713 Ft.
2. A Szerződés IV.8.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
IV. 8.5. A számlák kiállításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. A számlákon kötelezően szerepeltetni kell a Projekt azonosítószámát, a részteljesítés megnevezését/számát és minden egyéb előírt formai és tartalmi elemet. A számlát az alábbi megnevezéssel, címzéssel kell ellátni:
Név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Adószáma: 15324683-2-43
A számlát a Projektirányítási Igazgatóság részére kell megküldeni. A Megrendelő címének változása esetén köteles a cím változásáról a Vállalkozót írásban értesíteni, aki köteles a számlát ennek megfelelően kiállítani.
helyett
IV. 8.5. A számlák kiállításakor a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni. A számlákon kötelezően szerepeltetni kell a Projekt azonosítószámát, a részteljesítés megnevezését/számát és minden egyéb előírt formai és tartalmi elemet. A számlát az alábbi megnevezéssel, címzéssel kell ellátni:
Név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Adószáma: 15845883-2-43
A számlát a Pályázati és Projektkoordinációs Igazgatóság részére kell megküldeni. A Megrendelő címének változása esetén köteles a cím változásáról a Vállalkozót írásban értesíteni, aki köteles a számlát ennek megfelelően kiállítani.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete alapján az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az Országos Kórházi Főigazgatóságba történő beolvadással 2020. december 31-én megszűnt, melyre tekintettel jelen szerződésmódosítással módosításra kerül a Megrendelő megnevezése és adatai. Ezen módosítások nem tekinthetőek lényegesnek, így a szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
A teljesítés során műszaki szükségességből felmerült, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges kiegészítő építési munkák váltak szükségessé, melyek részletes műszaki tartalma az 1. számú mellékletben kerül feltüntetésre. Emellett Megrendelő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásában úgy rendelkezett, hogy a vandálbiztos eszközöket Megrendelő szerzi be külön eljárás keretében, melyeket Vállalkozónak szükséges beépítenie. A vandálbiztos eszközök beszerzése a kivitelezés befejezéséig nem valósul meg, így Felek jelen szerződésmódosítás keretében módosítják a Szerződés műszaki tartalmát oly módon, hogy a vandálbiztos eszközök beépítésének feladatait a Vállalkozónak nem kell elvégeznie. Továbbá jelen fejlesztés megtervezését követően, a kivitelezési munka megindulása után az Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet – Nyírő Gyula Kórház (korábban Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet) (továbbiakban: Kórház) jelezte, hogy más pályázati forrás (Egészséges Budapest Program) keretein belül a Kórház gyengeáramú rendszereinek fejlesztése lévén switch eszközökre vonatkozóan támogatásban részesült, így az eredetileg betervezett eszközök helyett azokat kívánja a Vállalkozóval beépíttetni. Ezek költsége így elmaradó tételként jelentkezik, melynek részletes tartalma szintén az 1. számú mellékletben kerül feltüntetésre.
Fentiekre tekintettel Megrendelő bizonyos tételek elmaradása és a pótmunkák megrendelése mellett döntött, mely a tartalékkeret terhére kerül finanszírozásra nettó 15.321.287 Ft értékben.
A Szerződésmódosítás I.4. pontjában található módosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltaknak tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – nem éri el sem az uniós értékhatárt, sem az eredeti szerződéses érték 15%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2081999999 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2097321286 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben