Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/117
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés
Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)_ KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Közzététel dátuma: 2011.10.07.
Iktatószám: 25103/2011
CPV Kód: 45210000-2;45453100-8;45454000-4;45262700-8;45310000-3;71220000-6;45300000-0;45212314-0
Ajánlatkérő: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Teljesítés helye: Budapest, Frankel Leó u. 25-29
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KALOTHERM ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI ZRT.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egyéb: Fizikai közérzetet segítő szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Postai cím: Népfürdő u. 38-40.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Somogyi Bálint, pályázati referens
Telefon: +361-4524-571
E-mail: somogyi.balint@spabudapest.hu
Fax: +361-4524-501
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestgyogyfurdoi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet x
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Fizikai közérzetet segítő szolgáltatás
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási szerződés a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére a Lukács Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója és turisztikai fejlesztése tárgyú KMOP-3.1.1./B2-09-2010-0001 projektekhez kapcsolódó kivitelezési, tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátására.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
Kivitelezés
xTervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Budapest, Frankel Leó u. 25-29
NUTS-kód HU101
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése x
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Vállalkozási szerződés a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére a Lukács Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója és turisztikai fejlesztése tárgyú KMOP-3.1.1./B2-09-2010-0001 projektekhez kapcsolódó kivitelezési, tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátására az alábbiak szerint:
A fejlesztéssel érintett területek:
Terület megnevezése
1. sz. terület: iszapcsarnok, büfé, ügyfélforgalmi bemutatótér kialakítása. alapterület: 597m2 homlokzati felület: -
2. sz. terület: földszinti kabinsor rekonstrukció. alapterület: 150 m2 homlokzati felület: -
3. sz. terület: Frankel Leo úti alagsori és emeleti átalakítások, szauna rendszerek. alapterület:*779 m2 homlokzati felület: -
4. sz. terület: Gyógyudvari három szintes öltöző épület és iroda. alapterület:*2.205 m2 homlokzati felület: -
5. sz. terület: Uszodaudvari homlokzat felújítása. alapterület:- homlokzati felület:1.564 m2
8. sz. terület: Kádosztály felújítása és a volt Nagyszálló földszinti homlokzatának rekonstrukciója. alapterület:467 m2 homlokzati felület:*1.464 m2
10. sz. terület: Gyógyudvar, római kút rekonstrukciója és udvari vízközművek rekonstrukciója. alapterület:5 450 m2 homlokzati felület:-
Épületgépészeti rekonstrukció
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45210000-2
További tárgyak:45453100-8
45454000-4
45262700-8
45310000-3
71220000-6
45300000-0
45212314-0
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 1189413324
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (5) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III. 1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. vagy VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalás nélküli
Közvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 251. § (2) bekezdése],tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 252. §, 261. § (4)]
III. 1.1.4) A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor
nem
III. 1.1.5.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III. 1.1.6.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 19959 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/08/08 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerzõdés száma: 1 Megnevezése Vállalkozási szerződés a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. részére a Lukács Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója és turisztikai fejlesztése tárgyú KMOP-3.1.1./B2-09-2010-0001 projektekhez kapcsolódó kivitelezési, tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátására.
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011/10/03 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 6
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: KALOTHERM ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI ZRT.
Postai cím: Nefelejcs u. 42.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1078
Ország: HU
Telefon: 06-1-322-0250
E-mail:
Fax: 06-1-352-1595
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 1211179194
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 1189413324
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 1097017439 / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 1210986815
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? igen
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
A szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
10% alatti mértékben
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
KMOP-3-1-1/B2-09-2010-0001 Műemléki termál- és gyógyfürdők fejlesztése program
Lukács Gyógyfürdő műemléki rekonstrukciója és turisztikai fejlesztése projekt
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének időpontja (adott esetben)
Dátum: 2011/09/23 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
 
mikro vállalkozás
kisvállalkozás x
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
 
Név:
MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT.
Cím:
1149 Budapest,
Pillangó u. 28.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 1199968890
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)
 
KALOTHERM ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI ZRT (név)
1078 Budapest, Nefelejcs u. 42. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. (név)
1149 Budapest, Pillangó u. 28. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

„RENESZÁNSZ” KŐFARAGÓ ZRT. (név)
2096 Üröm, Fő u. 1. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

PF LUKÁCS Konzorcium (név)
1056 Budapest, Váci u. 81. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

LAKI ÉPÜLETSZOBRÁSZ ZRT. (név)
Budapest, Róbert Károly Krt. 59. (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

HÉROSZ Zrt. és HÉROSZ Építő Kft. közös ajánlattevő (név)
1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12 (cím)
Magyarország (székhely szerinti ország)
1 (benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/09/29 (év/hó/nap)