Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/248
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.22.
Iktatószám: 25146/2021
CPV Kód: 09310000-5
Ajánlatkérő: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Teljesítés helye: Győr Megyei Jogú Város területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.01.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15466004208
Postai cím: Városház Tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Márta
Telefon: +36 96500237
E-mail: nemeth.marta@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Győri Nemzeti Színház
Nemzeti azonosítószám: 15467012208
Postai cím: Czuczor Gergely Utca 7
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Sándor
Telefon: +36 204264227
E-mail: horvathsandor@gyoriszinhaz.hu
Fax: +36 96520600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyoriszinhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat
Nemzeti azonosítószám: 16718476208
Postai cím: Kodály Zoltán Utca 18.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bartalné dr. Tóth Györgyi
Telefon: +36 96412500
E-mail: gyermeklanc@gyoribolcsodek.hu
Fax: +36 96412501
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyoribolcsodek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 16718311208
Postai cím: Király Utca 17
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Péter
Telefon: +36 205319075
E-mail: kovacs.peter@romer.hu
Fax: +36 96311245
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.romer.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Nemzeti azonosítószám: 15369653208
Postai cím: Herman Ottó Utca 22.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Béláné
Telefon: +36 96516672
E-mail: szildiko@gyorikonyvtar.hu
Fax: +36 96418942
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyorikonyvtar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 16718452208
Postai cím: Avar Utca 3.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csépányi Tímea
Telefon: +36 96512300
E-mail: csepanyi.timea@hssz-gyor.hu
Fax: +36 96512300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hssz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Győri Filharmonikus Zenekar
Nemzeti azonosítószám: 16718304208
Postai cím: Aradi vértanúk Útja 16
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fűke Géza
Telefon: +36 96312452
E-mail: geza.fuke@gyfz.hu
Fax: +36 96319232
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyfz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
Nemzeti azonosítószám: 15466743208
Postai cím: Kálóczy Tér 9-11
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kányai Róbert
Telefon: +36 96315786
E-mail: kanyai.robert@eeszi.hu
Fax: +36 96315786
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.eeszi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001631212021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001631212021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia egyetemes szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001631212021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Intézmények részére a mindenkor hatályos villamos energia egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi feltételek szerint, határozatlan időtartamú, villamos energia szolgáltatás biztosítása évi 2.226.580 kWh/év várható mennyiségre.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia egyetemes szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr Megyei Jogú Város területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Intézmények részére a mindenkor hatályos villamos energia egyetemes szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi feltételek szerint, határozatlan időtartamú, villamos energia szolgáltatás biztosítása évi 2.226.580 kWh/év várható mennyiségre.
A szerződés a VET alapján határozatlan időre köttetik.
Szerződő fél Székhely Adószám Törzskönyvi nyilvántartási szám
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Városház tér 1. 15466004-2-18 466004
Győri Nemzeti Színház 9022 Győr Czuczor Gergely utca 7. 15467012-2-08 467012
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 9021 Győr, Király utca 17. 16718311-2-08 676119
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11. 15466743-2-08 466741
Győri Filharmonikus Zenekar 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16. 16718304-2-08 676108
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 9027 Győr, Avar u. 3 16718452-2-08 676065
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 9023 Győr, Herman Ottó utca 22. 15369653-2-08 369653
Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat Győr 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 18. 16718476-2-08 676087
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy amennyiben az egyetemes szolgáltatási árnál versenypiaci alapon kedvezőbb árra tud szerződést kötni, abban az esetben az egyetemes szolgálgatást felmondja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama rovatban szereplő 48 hónap a hirdetmény sajátosságaira tekintettel került megadásra, azonban jelen közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés határozatlan időtartamú. Ajánlatkérő a villamos energiát egyetemes szolgáltatás keretében kívánja beszerezni, amelyre tekintettel határozott időtartamú szerződés nem köthető. Ajánlatkérő jogosult az egyetemes szolgáltatás igénybevételére 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 26/A § (1) bekezdés a) pontja szerint.
A határozatlan időtartamra történő szerződéskötést a VET 50. § (2) bekezdése indokolja, tekintettel arra, hogy egyetemes szolgáltatásra vonatkozó szerződés határozott időre nem köthető.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alváll., és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan GSZ, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o), pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül az az AT, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont GSZ-szel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o), pontjaiban, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)] Az alvállalkozók és alkalmasság igazolásához igénybe vett GSZ(k) vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f), h) és k)-n) pontja szerinti, korábbi eljárásban tanúsított magatartás alapján a j) pontja szerinti kizáró okok tekintetében AK alkalmazza a Kbt. 71. § (4) bekezdésben foglalt szabályt. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az AT, alváll. vagy alk. igazolásában részt vevő GSZ nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a KH a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett GSZ az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [64. § (1) bek.] Igazolási mód: AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Kr. II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o), pontjainak, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontjainak hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az EKR-ben elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a közös AT-k a Korm.rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani. Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Kr. III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. AK alkalmazza a Kbt. 69.§ (4) bekezdésében foglaltakat. AK nem kéri az érintett ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a GSZ ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-f) és h)-o), pontja, illetőleg (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállt. [Kbt. 67. § (4)]. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (Kr.) II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „alfa” szakasz), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívása esetén az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. Ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján köteles csatolni az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített, az alkalmasság M.1. pontja szerinti minimumkövetelményben meghatározott, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak az ismertetéséről szóló nyilatkozatát vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást [a Kr. 22. § (1) bek. a) pontja szerinti esetben] legalább a következő tartalommal:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
— a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma,
— a szerződés tárgya és mennyisége
— a teljesítés megkezdésének és befejezésének időpontja (kezdési és befejezési határidő év, hónap, nap feltüntetésével),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette és a végzett szállítás osztható, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.
Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kr. 24. § (1) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek. és 67. § (3) bek.
Az alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási módjai a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladatását megelőző legfeljebb 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti (villamos energia adásvétele tárgyú) referenciával, amely legalább 1.500.000 kWh villamos energia adásvételére vonatkozott.
Ajánlatkérő a bemutatott, az ajánlattételi határidő lejártakor folyamatban lévő szerződés(ek)re vonatkozó referencia/referenciák vonatkozásában kizárólag a teljesítésigazolással elismert részteljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő kizárólag a referenciát a minimumkövetelményben meghatározott tárgy vonatkozásában veszi figyelembe.
Az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés több szerződés bemutatásával is teljesíthető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A kifizetés pénzneme: HUF
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint átutalással történik.
A szerződéses feltételekre irányadó a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint nyertes ajánlattevő ÁSZF-je és üzletszabályzata.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
A szerződéssel összefüggésben irányadó a Kbt. 143. §-ában foglalt szerződés megszüntetésére vonatkozó sajátos rendelkezések.
Ajánlattevőnek szerepelnie kell a http://www.mekh.hu/villamosenergia-ipari-engedelyesek-listaja webcímről elérhető villamosenergia kereskedők listáján, vagy a MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL által kiadott villamos energia kereskedelemre vonatkozó érvényes engedéllyel kell rendelkeznie.
Irányadó továbbá a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet.
A Szolgáltató köteles a számla felhasználó, illetve a fizető számlázási címére történő eljuttatásáról úgy gondoskodni, hogy a számla kiegyenlítésére a felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő a villamos energia világpiaci árának emelkedése okán a közbeszerzési eljárás tervezési szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy szabadpiaci alapon villamos energia vételezésre financiális okokból nem lesz lehetősége. Ajánlatkérő számára rentábilisan kizárólag az egyetemes szolgáltatásba való csatlakozás jelenti az egyetlen lehetőséget, amelynek jogosultsági feltételeinek tisztázása jelentősen elhúzódott, mivel elsődlegesen Ajánlatkérő határozott időtartamra kötött volna szerződést, azonban annak lehetősége nem áll fenn. Az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötése is kizárólag közbeszerzési eljárás lefolytatásával lehetséges, azonban a nyílt eljárás határidejét betartva a jelenlegi szerződés lejártáig Ajánlatkérő nem tudna szerződést kötni. Amennyiben a szerződés megkötésére határidőben nem kerül sor, úgy Ajánlatkérő és az eljárásban résztvevő intézmények ellátatlanok maradnak. 30 napos ajánlattételi határidő betartásával szerződéskötésre nem lenne lehetőség.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/01/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/01/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint, valamint 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § alapján

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részajánlattétel kizárásának indoka:A költséghatékony gazdálkodás és a közpénzek ésszerű felhasználásának biztosítása, valamint az Ajánlatkérők számára a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében a mennyiségi volumenből eredő hatást érvényesíteni kívánja Ajánlatkérő. Portfólióhatás esetén, amennyiben minél nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, a gazdasági szereplő kedvezőbb áron tudja az energiát beszerezni, egyben értékesíteni, azzal kereskedni. Az energia piaci sajátosságokra tekintettel a beszerzés mennyisége kapcsán nem indokolt a részekre bontás, azzal a piaci versenyhelyzet nem növelhető, jellemzően inkább árdrágító hatással van a beszerzés tárgyának részekre bontása.
1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
2. AK az EKR-ben e. úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.
3. AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4. Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5. AK nem kéri a Kbt.66.§(2) bek.szerinti adatok megadását.
6. AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően, nemleges nyilatkozatot is. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
7. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
8. A Kbt.75.§(2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi ok nem kerül alkalmazásra.
9. AK az eljárásban a hp. lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megf. biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gsz. bevonása esetén.
10. AK a Kbt. 35. § (9) bek. figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
11. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 1 hónap alatt 30 napot ért.
12. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli.
13. A Kbt. 73. § (4)-(5) alapján a kötelező tájékoztatási kötelezettséget a dokumentáció tartalmazza.
14. Kiegészítő tájékoztatás kérés esetén kérjük, hogy a kérdéseket szerkeszthető formában is szíveskedjenek megküldeni.
15. Ajánlattevő a Kbt. 41/B. § (2) bekezdése szerint köteles eljárni a nyilatkozatok megtétele során.
16. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, a Kbt. 41./A-B §-aira, valamint a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, valamint az EKR rendelet 11. § (4) és (8) bekezdésére.
17. AK az ajánlatok értékelését a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján végzi.
18. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési Műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, az Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.
19. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését megfelelően alkalmazza.
20. AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 73. § (6) bek. c) pontja szerint érvénytelenné nyilvánítja a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletben meghatározott árakat meghaladó ajánlatot.
21. AK felhívja a figyelmet, hogy a közös ajánlatkérésben résztvevő Ajánlatkérők egyenként kötnek szerződést nyertes ajánlattevővel.
22. Közös Ajánlatkérők nyilatkozzák, hogy jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére.(a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007 Korm.rendelet 26/A.§ (1) bekezdése alapján )
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Krizmanich Gergely (lajstromszám: 00086)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák