Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/30
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.02.11.
Iktatószám: 2517/2022
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.03.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyi Noémi
Telefon: +36 202887849
E-mail: hegyi.noemi@bfk.hu
Fax: +36 202887849
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bfk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bfk.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001264962021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001264962021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mérnök tanácsadói szolgáltatások (Kelenföld IMCS)
Hivatkozási szám: EKR001264962021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés mérnök tanácsadói és költségszakértői szolgáltatás elvégzésére a Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése projekt kapcsán
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mérnök tanácsadói szolgáltatások (Kelenföld IMCS)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71244000-0
További tárgyak: 71311000-1
71311300-4
71312000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1027 Budapest, Horvát u. 14-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány a 2021-27 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1523/2020. (VIII. 14.) Korm. határozat értelmében egyetért a „Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése” projekt (a továbbiakban: projekt) megvalósításával. A projekt előkészítésével a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt-t bízta meg.
A Kormány a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről szóló 1660/2020. (X.15.) számú Korm. határozat 3. pontjában döntött arról, hogy a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) a Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódóan megvalósíthatósági tanulmányt készítsen a kapcsolódó villamos infrastruktúra kiépítésének lehetőségéről.
Ajánlatkérő EKR000085342021. szám alatt közbeszerzési eljárást írt ki „Tervezési szolgáltatások elvégzése a "Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése" kiemelt projekt kapcsán”. A Tervezési Szerződés teljesítése során a nyertes vállalkozó (Tervező) elkészíti a projekt megvalósításához szükséges engedélyezési, kiviteli, illetve tenderdokumentációt, valamint megszerzi az összes szükséges engedélyt és hozzájárulást.
A tervezési feladat magába foglalja egy új, fedett, többszintes, modern, helyi- és regionális autóbusz-terminál épület tervezését, melynek szintenkénti bruttó alapterülete min. 2500 m2, sor kerül továbbá a P+R parkoló(k) kapacitásának bővítésére is, az 1500 férőhelyes több szintes P+R parkoló(k) tervezésére is. Tervező feladata továbbá a helyi és regionális autóbusz-terminál épületben lévő és ahhoz kapcsolódó legalább összesen 12000 m2 nagyságú gyalogos felület tervezése.

Jelen eljárás nyertes AT-nek feladata a fenti tervezői feladatokhoz kapcsolódóan legalább az alábbi szakágak, valamint szakterületek tervvéleményezésének elvégzése:
• Szerkezettervezés
• Kamerarendszerek
• Útépítés
• Vízépítés, vízelvezetés
• Építészet
• Tájépítészet
• Épületgépészet
• Épületvillamosság
• Akadálymentesítés
• Tűzvédelem
• Térvilágítás, kisfeszültségű hálózatok építése, érintésvédelem, villámvédelem
• Közmű – távközlés
• Közmű – víziközmű
• Közmű – gáz, hő
• Közmű – hírközlés
• Közmű – elektromos
• Közmű – közvilágítás
• Környezetvédelem (jogszabályban szereplő tartalmi és formai követelményeknek való megfelelőség ellenőrzése)
• Költségbecslés
• Organizáció
Jelen eljárás nyertes AT-nek feladata többek között:
­ a Projekt keretében készült és a Tervezési Szerződés teljesítése során AK, mint Megrendelő részére leszállított engedélyezési, kiviteli és tenderdokumentáció, továbbá valamennyi kapcsolódó dokumentáció, tanulmány, vizsgálati anyag, terv, költségbecslés stb. bírálati, valamint végleges anyagának (együttesen a továbbiakban: Tervdokumentáció) véleményezése, azaz komplett és dokumentált tervvéleményezésének elvégzése;
­ a Tervezési Szerződés kapcsán az engedélyezési tervfázistól kezdődően, a Tervezők által elkészített Tervdokumentáció gyakorlatorientált ellenőrzése mind bírálati, mind végleges szállítások alkalmával, illetőleg Megrendelő kérése esetén a Tervezési Szerződés tervezési feladataihoz kötődően egyéb esetekben;
­ a Tervezési Szerződés kapcsán a Tervezők által elkészített Tervdokumentáció műszaki diszpozícióban felsorolt szakágra kiterjedő véleményezése, a felfedezett tervhibák (-hiányosságok) kiküszöbölését szolgáló módosító javaslatok megadása, valamint a tervvéleményezésben szereplő tervezői hibák javításának egyszeri visszaellenőrzése;
­ az organizáció és kivitelezési tervdokumentáció, ütemtervek véleményezése és koordinálása, építéstechnológiai igények, szempontok azonosításával egyidejűleg javaslattétel megadása;
­ amennyiben készülnek, akkor az ideiglenes létesítményeket, segédszerkezeteket tartalmazó tervek, továbbá a nem végleges létesítményre vonatkozó fázistervek ellenőrzése;
­ egyes szakágak tervei közötti esetleges ellentmondások feltárása, kiszűrése, az ellenmondások megszűntetéséhez szükséges módosító javaslatok megtétele;
­ a közművek vonatkozásában a hatóságokkal és a tervezési programban meghatározott egyéb szereplőkkel történt egyeztetéseken – megbízói jelzés alapján – részvétel az emlékeztetőinek ellenőrzése, a hatósági, szakhatósági, közmű egyeztetések és hozzájárulási folyamatok állandó nyomon követése, közműcégek, szakhatóságok igényeinek értékelése.

Nyertes AT a tervellenőrzéssel érintett adott Tervdokumentáció jellegétől függően köteles teljes körű független költségszakértői feladatot is ellátni. Feladata különösen:
­ Tervező által alkalmazott tételrend, tétel megnevezés és a tétel tartalma ellenőrzése, egyes tételeknél eltérő tartalom esetén javaslattételi kötelezettség.
­ Tervező által elkészített engedélyezési tervek alapján, a tervezési szakaszhoz igazodó becsült beruházási költségek meghatározása szakáganként, létesítményenként és ütemenként elkülöníthetően számítással alátámasztva, a Tervezőtől független árképzés útján, azaz költséginformáció átadása a Megbízó rendelkezésére.
­ A kiviteli tervek és a projekt kivitelezésére irányuló külön közbeszerzési eljárások esetén a Tervező által megadott árazatlan költségvetési kiírás és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 28. § (1) bekezdés alapján a beszerzés tárgyára vonatkozó becsült érték megfelelő alaposságának ellenőrzése, valamint a Tervező által készített árazatlan és árazott költségvetési kiírás formai és tartalmi megfelelősségének ellenőrzése és a Tervezőtől független költségvetés elkészítése.
­ A Tervező által készített tervezői költségbecslések megalapozottságának ellenőrzése minden esetben, ennek összehasonlítása a független költségszakértői költségbecsléssel (Excel táblázat formátumban) valamint az alkalmazott műszaki megoldások összehasonlítása a becsült költségek tekintetében.
Nyertes AT-nek tervvéleményezési feladatának részeként jelentést kell készítenie a Műszaki Diszpozícióban szereplő követelmények alapján, illetve részt kell vennie az egyeztetéseken, kooperációkon, továbbá szakvéleményt kell készítenie.
A Nyertes AT feladataival kapcsolatos részletinformációk az KD III. kötetében (Műszaki diszpozíció) találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M.2.1 alk. feltétel vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember többlettapasztalata (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
2 2. Az M.2.2 alk. feltétel vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember többlettapasztalata (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
3 3. Az M.2.3. alk. feltétel vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember többlettapasztalata (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) 10
4 4. Az AF III.1.3) M.2. alk. feltétel pontban megad. szake. felüli többlet szakember [Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának tanúsítási rendszere szerinti – Építéstechnológiai tervező, „ÉT-T” besorolású tanúsítással vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szake.] teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) 10
5 5. Az AF III.1.3) M.2. alk. feltétel pontban megad. szake. felüli többlet szakember [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti Táj- és kertépítészeti tervezési terület „K” megjelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szake.] teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2022/05/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/16 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az Ajánlati Felhívás jelen pontjában megjelölt szerződéses időtartam a szerződéskötés várható időpontja és a kapcsolódó Tervezési Szerződés jelenleg ismert véghatáridejét követő, a Tervezési Szerződés 2. számú mellékletét képező Tervezési Ütemterv 13.2. pontja szerinti bírálati határidő közötti időtartamot jelöli, amely a Tervezési Szerződés meghosszabbítása esetén, a KD II. Kötet (Szerződéstervezet) 7.2. pontjában foglaltak értelmében automatikusan meghosszabbodik.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.1.0-15-2020-00021
II.2.14) További információ:
1) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
2) Az Ajánlati Felhívás II.2.7) pontjában megjelölt szerződéses időtartam a szerződéskötés várható időpontja (ami a közbeszerzési eljárás időszükségletére tekintettel változhat) és a kapcsolódó Tervezési Szerződés jelenleg ismert véghatáridejét követő, a Tervezési Szerződés 2. számú mellékletét képező Tervezési Ütemterv 13.2. pontja szerinti bírálati határidő közötti időtartamot jelöli, amely a Tervezési Szerződés meghosszabbítása esetén, a KD II. Kötet (Szerződéstervezet) 7.2. pontjában foglaltak értelmében automatikusan meghosszabbodik. A mérnöki feladatok elvégzésének időtartama a teljesítési ütemezésben foglaltak szerint 52 nap.
3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő, alábbi szempontok szerint értékeli, a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
I. Minőségi szempont és a hozzárendelt súlyszám:
1. Az AF M.2.1 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember tekintetében az alkalmasság igazolásához szükséges tapasztalati időszakon felüli, építészeti tervezési területen szerzett szakmai tapasztalat (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap); súlyszám 10
2. Az AF M.2.2 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember tekintetében az alkalmasság igazolásához szükséges tapasztalati időszakon felüli, tartószerkezeti tervezési szakterületen és/vagy tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterületen szerzett szakmai tapasztalat (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) súlyszám 10
3. Az AF M.2.3 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő szakember tekintetében az alkalmasság igazolásához szükséges tapasztalati időszakon felüli, közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterületen szerzett szakmai tapasztalat (hónapok száma: minimum 0 hónap, maximum 24 hónap) súlyszám 10
4. Az AF III.1.3) M.2. pontban megadott szakembereken felüli többlet szakember [Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatának tanúsítási rendszere szerinti – Építéstechnológiai tervező, „ÉT-T” besorolású tanúsítással vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember] teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) súlyszám 10
ÉT-T – Építéstechnológiai tervező tanúsítvány megszerzéséhez szükséges végzettség: Okleveles építőmérnök, okleveles építészmérnök (MSc) vagy ezek valamelyikével egyenértékű végzettség ÉS legalább a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges, az alábbi szakterületen, kivitelezésben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat:
A szakterületen végezhető tevékenységek felsorolása:
• Térbeli és időbeli organizációs tervek készítése,
• Építőgépek telepítésének tervezése, a megfelelő emelőgépek kiválasztása,
• Zsaluzástechnológiai tervek készítése,
• Emelési és szereléstechnológiai tervek készítése,
• Bontási munkák technológiai terveinek készítése,
• Egyéb építéstechnológiai tervek készítése.
5. Az AF III.1.3) M.2. pontban megadott szakembereken felüli többlet szakember [a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „Táj- és kertépítészeti tervezési területen” „K” megjelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakember] teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) súlyszám 10
Az előírt (K) jogosultság hiánya esetén: A 266/2013. Korm. rendelet szerint a „Táj- és kertépítészeti tervezési területen” „K” jogosultság megszerzéséhez: táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök, okleveles tájépítész mérnök, okleveles tájépítész, vagy ezzel egyenértékű végzettség és 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.
A M2.1-M.2.3. szakemberek közötti átfedés nem megengedett és a 4-5. értékelési szempontra bemutatott szakemberek között átfedés nem megengedett, illetve a 4-5. értékelési szempontra bemutatott szakemberek sem lehetnek ugyanazok, mint az M2.1-M.2.3 pont vonatkozásában bemutatásra kerülő bármelyik szakember, továbbá az alkalmasság körében bemutatott szakmai tapasztalat nem használható fel az értékelési szempont vonatkozásában.
Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a 4. értékelési szempontra bemutatott szakember rendelkezzen Építéstechnológiai tervező, „ÉT-T” besorolású tanúsítással. A szerződéskötés feltétele továbbá, hogy az 5. értékelési szempontra bemutatott szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „K” (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá az MMK névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
II. Ár szempont és a hozzárendelt súlyszám:
Nettó ajánlati ár (átalánydíj): Súlyszám: 50.
A fenti I.1.-I.3. értékelési szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza AK.
A fenti I.4.-I.5. értékelési szempontok tekintetében a direkt pontkiosztás módszerét alkalmazza AK.
A fenti II. ért.-i szempont tekintetében a vonatkozó KH útmutató (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének A. pont 1. a) aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerét alkalmazza AK.
Az ért.-i szempontok és az ért. módszere részletesen az KD I. kötetben. Az I.1.-I.5. minőségi értékelési szempontok tekintetében az adott szakembert már az ajánlatban szükséges megnevezni többletmegajánlás esetén. A szakember megnevezésének elmulasztása a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára figyelemmel az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási módok:
Előzetes igazolás:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
Amennyiben a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot (EKR ŰRLAP) arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
AK az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását és az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont és 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján]:
SZ/1) Alkalmatlan az AT, ha a szolg. tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara és/vagy Magyar Építész Kamara) névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ/1) Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
A fenti névjegyzékek adatait Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén az AK ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplők esetén a 2014/24/EU ie. XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti ig.-t (kivonatot) vagy egyéb ig.-t, vagy nyilatkozatot kell ig.-ként benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd.-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerz. megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara névj.-ében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT köteles csatolni:
P1) 321/2015. KR. 19. § (1) bek. c): az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (mérnök tanácsadói szolgáltatás) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1) pontban előírt árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában az ajánlatkérő nem határoz meg a minden ajánlattevő tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt!
A 321/2015. KR. 19. § (3) bek. + Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) – (12) bek., 69. § (11) – (11a) bek. is irányadó.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bek. alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat előzetesen az EEKD IV. rész „α” szakaszának megjelölésével igazolni, nem kéri részletes adatok megadását.
Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha:
P/1. ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya (mérnök tanácsadói szolgáltatás) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen nem éri a 40.000.000, - Ft-ot.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bek. alapján.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK az alábbi alkalmasság igazolási módok alkalmazását írja elő:
AT köteles csatolni:
M1) A 321/2015. (X. 30.) KR. 21. § (3) bek. a) pontja (és (3a) bek. b) pontja) alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 9 évben megkezdett és 6 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás teljesítéséből származó referenciáit, melyeket a 321/2015. (X. 30.) KR. 21/A. § és 22. § (1) bek. meghatározottak szerint kell igazolni az alábbi tartalmú referencianyilatkozattal vagy referenciaigazolással:
— a szerződést kötő másik fél megnevezése és címe (székhelye/lakcíme),
— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail),
— a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
— a teljesítés ideje (év, hónap, nap pontossággal meghatározott kezdő és befejező időpontok megjelölésével),
— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A nyilatkozatban vagy az igazolásban legalább olyan részletezettséggel kell ismertetni a referenciamunkát, hogy abból az alkalmassági feltételek mindegyike megállapítható legyen. A referencianyilatkozatban a bemutatott referenciák esetében szíveskedjenek egyértelműen megjelölni, hogy az adott referenciát, mely alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében mutatták be.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként (konzorciumban) teljesítette, úgy a referencia-igazolásból/nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) és a teljesítés aránya/vonatkozó ellenérték nettó HUF összeg megjelölésével) teljesítette. Az ellenérték feltüntetése abban az esetben szükséges, amennyiben a referencia igazolás vagy nyilatkozat — a teljesítés oszthatatlansága miatt — nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével. A Kr. 22. § (5) bek. és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó.
A csatolt igazolás(ok)ból/nyilatkozatból egyértelműen ki kell tűnnie az előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelésnek!
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A jogosultság hiányában benyújtandó szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a végzettségre, képzettségre, a szakember által szerzett szakmai tapasztalatra. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő munkakörben végzett munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Már megszerzett jogosultság esetén annak igazolására elfogadott, ha az ezt igazoló dokumentum kerül benyújtásra, vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető, erre vonatkozó hivatkozás, az egyértelmű kamarai azonosítószám, a jogosultság megszerzésének pontos ideje, illetve kódja egyidejű megadásával.
Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell; az egyenértékűség bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége. Külföldön szerzett végezettségek egyenértékűségének bizonyítása az AT kötelessége és felelőssége.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat előzetesen az EEKD IV. rész „α” szakaszának megjelölésével igazolni. Az alkalmasság előzetes igazolása: az EEKD benyújtásával, ezt követően a Kbt. 69. § (4) alapján.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9), (11) és (12) bekezdései, a 69. § (11) - (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (3a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1) és (5) bek.is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK az alábbi alkalmassági minimumkövetelményeket írja elő:
M1) Alkalmatlan az AT abban az esetben, ha nem rendelkezik (a 321/2015. Kr. 21. § (3) bek. a) pont és (3a) bek. b) pont szerint) az AF feladásától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett és 6 éven (72 hónapon) belül befejezett, alábbi referenciákkal:
M.1.1) Tervvéleményezésre és/vagy tervellenőrzésre vonatkozó feladatok ellátása,
- amely legalább 1 darab, minimum 1500 m² bruttó alapterületű, közhasználatú* épület/építmény beruházására vonatkozó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációra terjedt ki, és
- amely árszakértői és/vagy költségellenőrzési és/vagy költségbecslési feladatokat is magában foglalt.
*Ajánlatkérő „közhasználatú épület” alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott fogalmat („közhasználatú építmény”) érti.
Közhasználatú építmény: az olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl., de nem kizárólagosan: alap-, közép-, felsőfokú oktatási, egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi, biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá
- használata meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl., de nem kizárólagosan: a közigazgatás, igazságszolgáltatás, ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.
ÉS
M.1.2) Tervvéleményezésre és/vagy tervellenőrzésre vonatkozó feladatok ellátása
- amely legalább 1 darab, minimum 450 férőhelyes parkoló létesítmény beruházására vonatkozó engedélyezési és/vagy kivitelezési tervdokumentációra terjedt ki, és
- amely árszakértői és/vagy költségellenőrzési és/vagy költségbecslési feladatokat is magában foglalt.

A fenti M.1.1.- M.1.2. pont alatt meghatározott referenciakövetelmények mindegyike max. 2-2 db referenciaszerződésre való hivatkozás útján igazolható. Ajánlatkérő lehetővé teszi a referencia szerződésekben foglalt mennyiségi adatok összeadását, azaz az előírt mennyiségi adatok akár egy, akár két szerződéssel igazolhatók azzal, hogy az egyéb követelményeknek (pl. árszakértői és/vagy költségellenőrzési és/vagy költségbecslési feladatok) valamennyi bemutatott referenciának meg kell felelnie
A referenciák között az átfedés megengedett, amennyiben azok teljesítik az alkalmassági minimum feltételeknek való megfelelést.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
1. legalább 1 fő építész szakemberrel, aki rendelkezik
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – Építészeti tervezési terület, „É” megjelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Az előírt (É) jogosultság hiánya esetén:
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti, „Építészeti tervezési terület (betűjele: É)” jogosultság megszerzéséhez: okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettség és 2 év (24 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.
2. legalább 1 fő tartószerkezeti tervező szakemberrel, aki rendelkezik
a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti „Tartószerkezeti tervezési szakterület (betűjele: T)” megjelölésű és / vagy Tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület, „T-É” besorolású (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Az előírt (T) jogosultság hiánya esetén:
A 266/2013. Korm. rendelet szerint a Tartószerkezeti tervezési szakterület („T”) jogosultság megszerzéséhez: okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettség és 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.
Az előírt (T-É) jogosultság hiánya esetén:
A 266/2013. Korm. rendelet szerint a Tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület („T-É”) jogosultság megszerzéséhez: okleveles építészmérnök (épületek tartószerkezeti kredit-teljesítéssel) vagy ezzel egyenértékű végzettség és 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.

3. legalább 1 fő közúttervező szakemberrel, aki rendelkezik:
­ a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület, „KÉ-K” besorolású jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal.
Az előírt (KÉ-K) jogosultság hiánya esetén:
A 266/2013. Korm. rendelet szerint a Közlekedési építmények tervezési szakterület közúti építmények tervezési részszakterület („KÉ-K”) jogosultság megszerzéséhez: okleveles közlekedés-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettség és 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalat szükséges, közlekedés-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettség és 5 év (60 hónap) szakmai tapasztalat szükséges.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a szerződéskötés feltétele, hogy a szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal, továbbá az illetékes szakmai kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
o M2.1.) É
o M2.2.) T és/vagy T-É
o M2.3.) KÉ-K
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot csak egyszer veszi figyelembe.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jelen projekt közvetlen jogi és finanszírozási hátterét a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1523/2020 (VIII. 14.) Korm.határozat biztosítja.
Utófinanszírozás (Támogató: ITM), támogatás intenzitása: 100 %
Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ra
A teljesítést az Ajánlatkérő a Kbt. 2021.02.01. napjától hatályos 135. § (1) bekezdésére is figyelemmel 8 napon belül köteles igazolni. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar Ft (HUF).
A számlákat úgy kell kiállítani, hogy azon fizetési határidőként a számla kiállításától számított 30 naptári nap szerepeljen. Kapcsolódó részletes szabályok a szerződéstervezetben.
Előleg: AK előleget nem biztosít.
Ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez igazodóan 4 darab számla benyújtására jogosult. A teljesítési részhatáridőket a szerződéstervezet és a műszaki diszpozíció tartalmazza
Biztosítékok: 5 % teljesítési biztosíték a Szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér napi mértéke a teljes nettó Megbízási díj 0,5 %-a. A késedelmi kötbér összege egy adott Teljesítési Szakasz esetében nem haladhatja meg a teljes nettó Megbízási díj 7,5%-át. A késedelem továbbá az összes Teljesítési Szakasz tekintetében kumuláltan nem haladhatja meg a 30 napot (Késedelem Kumulált maximuma).
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, úgy nyertes ajánlattevő a teljes nettó Megbízási díj 25%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles Ajánlatkérő részére.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést megerősítő mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok és különösen a szerződéstervezet tartalmazza.
Részszámlák: 3 részszámla (35%-10%-35%) és 1 végszámla (20%) az alábbiak szerint:
1. részszámla: a kapcsolódó feladat: Engedélyezési tervdokumentáció bírálati anyagának véleményezése; Költségbecslés átadása a bírálati engedélyezési tervdokumentációra; Engedélyezési tervdokumentáció végleges anyagának véleményezése; Előzetes vizsgálati eljárás határozatának ellenőrzése; Vizek állapotvizsgálatának határozatának ellenőrzése; Szükség esetén a módosított településrendezési eszközök ellenőrzése; Költségbecslés átadása a végleges engedélyezési tervdokumentációra. A számlázható díj: 35%.
2. részszámla: Engedélyezési tervdokumentációra a hozzájárulások, építési továbbá valamennyi szükséges engedély ellenőrzése. A számlázható díj: 10%.
3. részszámla: Kiviteli tervdokumentáció bírálati anyagának véleményezése; Költségbecslés átadása a bírálati kiviteli tervdokumentációra; Kiviteli tervdokumentáció végleges anyagának véleményezése; Ajánlati dokumentáció bírálati anyagának véleményezése; Költségbecslés átadása a végleges kiviteli tervdokumentációra. A számlázható díj: 35%.
4. részszámla (végszámla): Kiviteli tervdokumentációra megszerzett hozzájárulások, továbbá valamennyi szükséges engedély ellenőrzése; Aktualizált végleges kiviteli tervdokumentáció véleményezése; Költségbecslés átadása az aktualizált, végleges kiviteli tervdokumentációra. Számlázható díj: 20%.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/03/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.
(https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001264962021/reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§-ai is irányadóak.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az AK kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektronikus nyilatkozatminták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint a Közb. Dokumentum I. kötetében rendelkezésre bocsátott egyéb nyilatkozatminták alapján nyomtatott, aláírt, scannelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dokumentumokban foglaltak szerint.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást), nem gazdasági társaság esetében az aláírás mintáját is tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokirat csatolandó a Közb. Dokumentumban részletezettek szerint.
5) AK helyszíni bejárást nem biztosít.
6) Az AK nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt:
Feladatok egy beruházáshoz kapcsolódnak, a részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges így az részekre bontva, adott esetben több mérnök tanácsadóval kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, az ajánlati ár növekedését is eredményezné, az egyértelmű egyetemleges felelősség nem biztosítható. Az ellátandó feladat jellege, volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata miatt továbbá az egységes felelősség miatt, a részekre bontás nem lehetséges. A szakágak vagy területileg meghatározott szakaszok szerinti részekre bontása azok egymásra való hatása, iteráción alapuló tervezése, illetve teljes területre kiterjedő jellege miatt jelentős kockázatot hordoz magában a komplexitás tekintetében. A szakágak szerinti, vagy területi szétválasztásnál a szakágak és/vagy területi részek közötti ellentmondások feloldását a Megbízó saját felelősségi körbe venné, ami ésszerűtlen döntés, mind műszakilag, mind gazdaságilag. A részekre történő bontás a fent ismertetett körülmények okán semmilyen mértékben nem biztosítja és nem szolgálja a Kbt. 2. § (4) bekezdésében rögzített hatékony és felelős közpénz-felhasználás követelményeinek a teljesülését.
7) Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
8) Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: SZ.1., P.1., M.1., M.2.
11) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
12) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást.
13) A IV.2.6. pont (és a Kbt. 81. § (11) bekezdésben foglaltak) alapján az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
14) AK az egyes ért.-i szemp.-ok tekintetében 0,00-tól 10,00-ig ad pontot.
15) FAKSZ: dr. Kovács Tímea, lajstromszám 00997.
16) Az ajánlathoz csatolandó az AK által a Szerződéstervezetben meghatározott paraméterekkel rendelkező szakmai felelősségbiztosításról (érvényes szakmai fel.bizt., kárérték limitje legalább 25 millió HUF/káresemény, és legalább 50 millió HUF/kárév) szóló AT nyilatkozat.
17) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et alkalmazza, melyre tekintettel csak a legkedvezőbb [vagy erre vonatkozó döntése alapján a legkedvezőbb és az azt követő egy, vagy több legkedvezőbb] ajánlattevő vonatkozásában végzi el az esetleges indokolási, hiánypótlási, felvilágosítás kérési eljárási cselekményeket.
18) AK az elj.-ban, való részvételt 300.000,- Ft összegű aj. bizt. nyújtásához köti a Kbt. 54. § alapján. Az a.b. a Kbt. 54. § (2) alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK (Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00359452-00000062) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerz.alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés igazolásának módja: átutalási bizonylat vagy egyéb hasonló okirati bizonyíték mellékelése az ajánlathoz, a KD-ban részletezettek szerint. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. (2) bekezdés előírásaira.
19) A jelen eljárás a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
20) Többlettapasztalat megajánlása esetén az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.5) pont 1. – 3. értékelési szempontra hiv.-sal az AF III.1.3) pont M.2.1.-M.2.3. alkalmassági min.köv.-ek vonatkozásában: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével + A szakmai tapasztalatot igazoló önéletrajz saját kezűleg aláírt scannelt pld.-át amely jogosultság megléte esetén tartalmazza a jogosultságra vonatkozó hivatkozást, az egyértelmű kamarai azonosítószám, a jogosultság megszerzésének pontos ideje, illetve kódja egyidejű megadásával + a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
21) Többletszakember megajánlása esetén az ajánlatban csatolni kell az AF II.2.5) pont 4-5. értékelési szempontra hiv.-sal: Nyilatkozatot a bevonni kívánt szakember személyéről + a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát + az előírt jogosultság, tanúsítás igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolati példányát (vagy ha ez AK számára ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül megismerhető, erre vonatkozó hivatkozás, az egyértelmű kamarai azonosítószám megadásával) vagy amennyiben a szakember még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, tanúsítással, a jogosultság, tanúsítás megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat meglétének igazolását.
22) A felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak.
A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
23) Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák