Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/251
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.12.28.
Iktatószám: 25729/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.;Incorso Építész és Építő Műhely Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67259027
Postai cím: Kittenberger K. U. 17
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czett Szabolcs
Telefon: +36 309016158
E-mail: czett.szabolcs@veszpremzoo.hu
Fax: +36 88327002
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.veszpzoo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Háziállat és nagymacska kifutó bővítése
Hivatkozási szám: EKR000773542020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Háziállat és nagymacska kifutó bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Nagymacska komplexum: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17. (Hrsz.: 6343/3), Háziállat bemutató: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17. (Hrsz.: 6343/3),
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. Tervezési feladat:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező engedélyezési tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételesköltségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: A kiviteli tervdokumentációt Megrendelő számára 5 példányban papíralapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 5 példányban elektronikus adathordozón kell átadni.
2. Kivitelezési feladat:
Nagymacska kifutó komplexum főbb mennyiségi adatai:
Építészet:
Földmunka: 1076,36 m3
Háló építés 7060 m2
Vizes látványelem 200 fm
Gyalogos híd 235 fm
Tereprendezés, átalakítás 5644 m2
Közlekedő utak építése:
- murvás utak: 455,3 m2
- térkő: 441 m2
- aszfalt: 498 m2
Kerítések: 240 m
Látogatói korlátok: 460 m
Meglévő épületrész bontása: 122 m3
Villamos:
Nagymacska:
védőcső: 2800 m
kábelek és vezetékek: 3000 m
szerelvények: 160 db
villanypásztor: 2340 m (nyomvonal kb 400m)
Nagymacska KÜLSŐ (betáp)
védőcső: 700 m
kábelek és vezetékek: 700 m
elosztó és csatlakozó: 2 db
Hiúz:
védőcső: 500 m
kábelek és vezetékek: 600 m
szerelvények: 60 db
villanypásztor: 900 m (nyomvonal kb 150m)
Büfé:
védőcső: 1000 m
kábelek és vezetékek: 1300 m
szerelvények: 60 db
WC:
védőcső: 690 m
kábelek és vezetékek: 2100 m
szerelvények: 77 db

Háziállat bemutató főbb mennyiségi adatai:
Baromfiház:
- földmunka: 117,57 m3
- betonozás: 43,84 m3
- homlokzati faburkolat készítése: 123,02 m2
- karám építése: 55 m
- kifutó építése: 116,20 m3
- védőcső: 970 m
- kábelek és vezetékek: 1200 m
- szerelvények: 50 db
- villanypásztor: 600 m (nyomvonal ~100m)
Fedett - nyitott pihenő:
- földmunka: 107,04 m3
- betonozás: 16,87 m3
- mennyezeti faburkolat készítése: 129,36 m2
- térkő burkolat készítése: 75,11 m2
- védőcső: 160 m
- kábelek és vezetékek: 120 m
- szerelvények: 1 db
Szamár- és sertésház:
- földmunka: 267,04 m3
- betonozás: 55,46 m3
- homlokzati faburkolat készítése: 128,54 m2
- térkő burkolat készítése: 55,13 m2
- karám építése: 106,1 m
- kifutó építése: 244,54 m3
- védőcső: 970 m
- kábelek és vezetékek: 1200 m
- szerelvények: 50 db
- villanypásztor: 600 m (nyomvonal ~100m)
Szarvasmarha-, juh- és kecskeház:
- földmunka: 868,01 m3
- betonozás: 134,04 m3
- homlokzati faburkolat készítése: 108,57 m2
- térkő burkolat készítése: 58,20 m2
- karám építése: 127,2 m
- kifutó építése: 283,78 m3
- védőcső: 970 m
- kábelek és vezetékek: 1200 m
- szerelvények: 50 db
- villanypásztor: 600 m (nyomvonal ~100m)
Háziállat és nagymacska közös közmű:
- KPE cső: 1405,39 m
- KG-PVC: 505,36 m

A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 060 - 148572

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés:
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Incorso Építész és Építő Műhely Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71322911
Postai cím: Meggyfa Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@incorso.hu
Telefon: +36 306502677
Internetcím(ek): (URL) www.incorso.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4897564184 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2021. december 16.
A módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 71220000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Nagymacska komplexum: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17. (Hrsz.: 6343/3), Háziállat bemutató: 8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17. (Hrsz.: 6343/3),
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Tervezési feladat:
A közbeszerzési dokumentumok részét képező engedélyezési tervdokumentáció alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése (árazott és árazatlan, tételesköltségvetéssel), az Ajánlatkérő utasításának és a Közbeszerzési Dokumentumok előírásainak megfelelően, a magyar műszaki előírások betartása mellett, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, előírások tartalmi és formai követelményeinek, elvárásainak megfelelően, a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig.
Szállítandó tervek mennyisége: A kiviteli tervdokumentációt Megrendelő számára 5 példányban papíralapon, magyar nyelven és .pdf/A; illetve .dwg formátumban 5 példányban elektronikus adathordozón kell átadni.
2. Kivitelezési feladat:
Nagymacska kifutó komplexum főbb mennyiségi adatai:
Építészet:
Földmunka: 1076,36 m3
Háló építés 7060 m2
Vizes látványelem 200 fm
Gyalogos híd 235 fm
Tereprendezés, átalakítás 5644 m2
Közlekedő utak építése:
- murvás utak: 455,3 m2
- térkő: 441 m2
- aszfalt: 498 m2
Kerítések: 240 m
Látogatói korlátok: 460 m
Meglévő épületrész bontása: 122 m3
Villamos:
Nagymacska:
védőcső: 2800 m
kábelek és vezetékek: 3000 m
szerelvények: 160 db
villanypásztor: 2340 m (nyomvonal kb 400m)
Nagymacska KÜLSŐ (betáp)
védőcső: 700 m
kábelek és vezetékek: 700 m
elosztó és csatlakozó: 2 db
Hiúz:
védőcső: 500 m
kábelek és vezetékek: 600 m
szerelvények: 60 db
villanypásztor: 900 m (nyomvonal kb 150m)
Büfé:
védőcső: 1000 m
kábelek és vezetékek: 1300 m
szerelvények: 60 db
WC:
védőcső: 690 m
kábelek és vezetékek: 2100 m
szerelvények: 77 db

Háziállat bemutató főbb mennyiségi adatai:
Baromfiház:
- földmunka: 117,57 m3
- betonozás: 43,84 m3
- homlokzati faburkolat készítése: 123,02 m2
- karám építése: 55 m
- kifutó építése: 116,20 m3
- védőcső: 970 m
- kábelek és vezetékek: 1200 m
- szerelvények: 50 db
- villanypásztor: 600 m (nyomvonal ~100m)
Fedett - nyitott pihenő:
- földmunka: 107,04 m3
- betonozás: 16,87 m3
- mennyezeti faburkolat készítése: 129,36 m2
- térkő burkolat készítése: 75,11 m2
- védőcső: 160 m
- kábelek és vezetékek: 120 m
- szerelvények: 1 db
Szamár- és sertésház:
- földmunka: 267,04 m3
- betonozás: 55,46 m3
- homlokzati faburkolat készítése: 128,54 m2
- térkő burkolat készítése: 55,13 m2
- karám építése: 106,1 m
- kifutó építése: 244,54 m3
- védőcső: 970 m
- kábelek és vezetékek: 1200 m
- szerelvények: 50 db
- villanypásztor: 600 m (nyomvonal ~100m)
Szarvasmarha-, juh- és kecskeház:
- földmunka: 868,01 m3
- betonozás: 134,04 m3
- homlokzati faburkolat készítése: 108,57 m2
- térkő burkolat készítése: 58,20 m2
- karám építése: 127,2 m
- kifutó építése: 283,78 m3
- védőcső: 970 m
- kábelek és vezetékek: 1200 m
- szerelvények: 50 db
- villanypásztor: 600 m (nyomvonal ~100m)
Háziállat és nagymacska közös közmű:
- KPE cső: 1405,39 m
- KG-PVC: 505,36 m

A részletes feladatleírást a jelen felhívás és az azt kiegészítő dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 19 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4897564184
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56315480
Postai cím: Pillér Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Internetcím(ek): (URL) www.vemevszer.hu
Fax: +36 884406278
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Incorso Építész és Építő Műhely Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71322911
Postai cím: Meggyfa Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@incorso.hu
Telefon: +36 306502677
Internetcím(ek): (URL) www.incorso.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés V.4. pontjában, a teljes kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre bocsátására előírt határidőt felek 2022. május 15-re módosítják. Eredeti feltétel: A szerződés hatályba lépésétől számított 150 naptári nap. A Szerződés hatálybalépésére 2021. szeptember 9-én került sor.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés értelmében a Vállalkozó feladatát képezi a teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A munkaterület átadás-átvételt követően megkezdett bontási munkák során vált láthatóvá, a meglévő gravitációs szennyvízvezeték pontos nyomvonala, amely az előzetes adatszolgáltatástól eltérő vonalvezetést mutat. Emiatt, az előírásoknak megfelelő védőtávolságok betartásának figyelembevételével, az engedélyezési terveknek megfelelő statikai rendszer módosítása vált szükségessé. A háziállat bemutató projektelem kapcsán a Nemzeti Állatvédelmi Programhoz kapcsolódó állatjóléti elvárások, valamint a Veszprémi Állatkert környezet-és klímavédelmi stratégiájához igazodva műszaki változtatás szükségessége merült fel, melyből következően indokolt a kiviteli tervek módosítása: a tetőszerkezet megváltozott dőlésszöge az állatok számára nagyobb hatékonysággal lesz alkalmas árnyék biztosítására, valamint alkalmas lesz megújuló energiaforrások kialakítására, ezzel csökkentve az állatkert ökológiai lábnyomát, napi üzemeltetési költségeit.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4897564184 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4897564184 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben