Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/253
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.30.
Iktatószám: 25793/2021
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24290188241
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11226002214
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Volencsik Zsolt Mihály
Telefon: +36 80240240
E-mail: drv.zrt@drv.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.drv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iváncsai víziközmű infrastruktúra-fejlesztések
Hivatkozási szám: EKR000846732021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében „Iváncsa és térsége fejlesztéséhez szükséges víziközmű-beruházások” elnevezésű projekt keretében az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület megnövekedett vízigényeinek biztosítása érdekében szükséges fejlesztések, valamint fejlesztésekhez, a hatékonyságnöveléshez és a rekonstrukcióhoz kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyén kiegészítő elemek fejlesztésének, hatékonyságának növeléséhez és rekonstrukciójának tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 19796063360 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Iváncsai víziközmű infrastruktúra-fejlesztések
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45232100-3
45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45247130-0
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Ercsi, Iváncsa, Pusztaszabolcs, Adony, Kulcs közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007–2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014–2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr. Ajánlatkérő (NFP) feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak, amelyek kapcsán az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése is szükséges:
IVÁNCSA IPARI PARK” IVÓVÍZELLÁTÁS ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS MEGNEVEZÉSŰ PROJEKT
VÍZELLÁTÁS
Az új ipari fogyasztók, valamint a növekvő lakosság vízigényeinek kielégítéséhez a DRV Zrt. kezelésében lévő Dunai Regionális Vízmű rendszer fejlesztése szükséges.
A projekt keretében a vízbázis kapacitását 28.000 m3/d-ra kell növelni, a vízbázis jelenleg 12-16.000 m3/d víz kinyerésére alkalmas.
A vízbázis-bővítés egyben a meglévő kutak felújítását, illetve új kutak létesítését is jelenti.
A projekt keretében a meglévő 19 db kút állapotfelmérését el kell végezni. Azon kutak esetében, ahol az építéskori vízhozamok jelentősen lecsökkentek, vagy szűrő sérülés mutatható ki megoldást jelent a jelenlegi vízhozam növelésére a kút szűrőcserés felújítása. Mivel ez a meglévő kútszerkezet mechanikai „elbontását”, új szűrőrakat beépítését is jelenti, fúróberendezés telepítése is szükséges. (előirányzottan 12 db nagyátmérőjű és 4 db kisátmérőjű kút). Azon kutak esetében, amelyek nagyon kis ideig működtet megépítésük során, vélhetően a kompresszoros termeltetéssel történő kútjavítás elegendő. A kút felújítása daru alkalmazásával végezhető. (előirányzottan 3 db kút).
A vízbázis bővítéséhez 5 db új kút létesítése szükséges. A vízbázis bővítésével egyidejűleg a figyelőkút-rendszert is bővíteni kell. Egy figyelőkút létesítése tervezett.
A területet a vízbázis bővítése céljából Ercsi 062/1 hrsz. terület egy részével meg kell növelni. A terület Natura2000 érintettségű erdő.
Tekintettel a nyersvíz minőségére, vas- és mangántalanítási technológia (1300 m3/h) kiépítése szükséges.
A vízellátó rendszer tekintetében a következő fejlesztések valósulnak meg:
- a meglévő Ercsi parti szűrésű vízbázis kútjainak felújítása, valamint új kutak létesítése, ezzel a vízbázis kapacitásának bővítése 28.000 m3/d értékre; a vízkezelő technológiához szükséges segéd- és kiszolgáló létesítményeket is meg kell valósítani. Az egyes műtárgyak közötti vezetékkapcsolatokat ki kell építeni.
- az Ercsi parti szűrésű vízbázis területén új 28.000 m3/d (1300 m3/h) kapacitású vízkezelő technológia létesítése a kitermelt víz határértéket meghaladó vas- és mangántartalmának eltávolítására;
- az Ercsi parti szűrésű vízbázis területén új 2x2000 m3 térfogatú víztároló medence építése a kezelt víz tárolására;
- A gyorsszűrők öblítésekor keletkező zagyvizet az új 2x250 m3-es, vasbeton szerkezetű zagyvíz medence fogadja.
- A meglévő Kulcsi vízműtelepen új átemelő szivattyútelep kiépítése
- az Ercsi parti szűrésű vízbázis területén új szivattyútelepek telepítése nyomásfokozás céljából a DRV, illetve a Velence-tavi Regionális Vízmű vízellátó rendszer (VRV) felé;
- az Ercsi parti szűrésű vízbázis területéről új 380 fm DN500 GÖV vezeték építése a meglévő Velencei vízátadást szolgáló meglévő vezetékig (a DRV és a VRV rendszerek szétválasztásának céljából);
- az Ercsi-Kulcs regionális távvezeték Ercsi-Iváncsa szakaszának bővítése DN700 átmérőjű GÖV vezetékre, mintegy 10 km hosszon,
- az Ercsi-Kulcs regionális távvezeték Ercsi-Iváncsa szakaszának bővítése DN700 átmérőjű GÖV vezetékre, 3 db új mosató pont létesítésével;
- az Ercsi-Kulcs regionális távvezeték Iváncsa-Kulcs szakaszán 4 db új mosató pont létesítése és a vezetékszakasz mosatása (11600 fm);
- az Ercsi-Kulcs regionális távvezeték Ercsi - Iváncsa meglévő szakaszán 3 db új mosató pont létesítése és a vezetékszakasz mosatása (9940 fm);
- Sínatelep-Újfalu és Sínatelep-Ófalu településrészek felé az átadott víz nyomásának rendezése céljából új nyomáscsökkentő és nyomásfokozó akna létesítése;
- Iváncsa település meglévő vízműtelepén új 2x100 m3-es térszíni tároló létesítése és új hálózati szivattyúk telepítése a beruházás hatására megváltozó hidraulikai viszonyok, illetve a település várható vízigény-emelkedésének okából;
- Iváncsa település belterületén a meglévő ivóvíz elosztóhálózat bővítése;
- Ercsi-Kulcs regionális távvezetéktől az új vízműtelepig 1,8 km DN400 GÖV vezeték létesítése szükséges, míg a víztoronytól az Ipari parkig további 1,3 km, szintén DN400 GÖV vezeték fektetése.
- Iváncsa településen új, 1000 m3 térfogatú víztorony létesítése az Ipari park vízigényeinek megfelelő nyomáson való kielégítésére;
- A meglévő Kulcsi vízműtelepen új átemelő szivattyútelep kiépítése.
- A Yaris Kabin Kft.-től az Iváncsa Ipari park felé mintegy 1,6 km D225 KPE távvezeték létesítése szükséges, hogy a vízátvétel megvalósulhasson.
- Pusztaszabolcsi 700 m3-es víztorony felújítása
- Az építési víz mennyiségének kielégítésének kielégítéséhez szükséges továbbá az Iváncsai hálózatról való lecsatlakozás, majd onnan mintegy 1,0 km D225 KPE vezeték kiépítése.
Nyertes AT feladatát képezi a közbesz.dok-ok részét képező műszaki tartalomhoz a vízjogi eng. és kivit. tervek elkészítése a191/2009.(IX.15.)Kr.megfelelő tartalommal.A nyertes AT teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dok-ban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban,jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szer.telj. során a FIDIC Sárga Könyvrendelkezései alkalmazandók.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bek foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, ill konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegy-re, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el. Részletesen: KD.
AK a felhívás III.2.2. pont kapcsán is felhívja a figyelmet a 272/2014.(XI.5).Kr.(1a) és (1b) bek-ben foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.AFIII/1.3.M.2.1.pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap. (hónap, max: 36, min 0)  8
2 2.2. AF III/1.3. M.2.2. pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0) 8
3 2.3. AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)  8
4 2.4. AF III/1.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min: 0)  8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Uniós és/vagy hazai forrás
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
FAKSZ: Pintér Kristóf lajstromszám: 00936
AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti szakmai „tap."rövidítés alatt szakmai tapasztalatot ért.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 137 - 363861
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Iváncsa ivóvíz tervezés és kivitelezés Sárga FIDIC
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27420322207
Postai cím: Fő Utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19796063360
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-ÉV jogosultságú szakember biztosítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8086 Felcsút, Fő Utca 65., 27420322-2-07
SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8800 Nagykanizsa, Király Utca 4., 13748429-2-20
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § előírásai szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)