Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/140
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2015.12.07.
Iktatószám:25934/2015
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:Szentes, Bereklapos utca 7095/44
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Clean Star Complex Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Juhász Roland
Telefon: 0614129725
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: +36 62 566-043
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Clean Star Complex Kft.
Postai cím: Szabadkai út 72.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6729
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
x Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Szentes, Bereklapos 7095/44 helyrajzi számú ingatlanra tervezett Pszichiátriai Gondozó és Szolgáltató Központ építése TIOP-3.4.1.A-11/1-2012-0002 kódszámú pályázat keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Szentes, Bereklapos utca 7095/44
NUTS-kód HU333
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/12/08 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Pszichiátriai Gondozó és Szolgáltató Központ építése 1110,16 m2 (épület 754,64 m2 + terasz 355,52 m2) alapterületen.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 156866261 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 270 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 20446 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/10/01 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 25139 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/12/05 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
2.1. A szerződés 4.1. pontjában rögzített nettó vállalási ár az alábbiak szerint oszlik meg a projekt finanszírozására tekintettel, figyelembe véve az elszámolását a projekteknek:
Pályázatban elszámolható költség nettó 135.763.852-,Ft, pályázatban nem elszámolható költség (önerő): nettó 21.102.409,-Ft. A fentiek alapján a szerződés ezen pontja az alábbiak szerint módosul.
„4.1. A Vállalkozót a szerződés mellékletében rögzített műszaki tartalom szerinti feladatok elvégzéséért ajánlata alapján,
PÁLYÁZATBÓL FINANSZÍROZOTT: 135.763.852,-Ft
ÖNERŐBŐL FINANSZÍROZOTT: 21.102.409,-Ft
NETTÓ VÁLLALÁSI ÁR: 156.866.261,- Ft
ÁFA 27% 42.353.890,- Ft
Bruttó vállalási ár: 199.220.151,- Ft
azaz nettó százötvenhatmillió-nyolcszázhatvanhatezer-kétszázhatvanegy forint illeti meg.
Az ÁFA-t a Megrendelő fizeti a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján.
A vállalási ár a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, amely a munkahelyi adottságok, az ajánlattételi dokumentációk és a 3.1 pontban felsorolt dokumentumok és információk alapján, a Vállalkozó felülvizsgálatának figyelembevételével került meghatározásra.
2.2. A szerződés 4.7. pontja az alábbiak szerint módosul figyelembe véve a pályázati elszámolást.
„4.7. A Vállalkozó előlegszámlák (adott esetben) valamint 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. Az elkészült munkáról felek közösen teljesítést igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a műszaki ellenőr igazol, s amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készültséget és a szerződéstől való esetleges eltérést. A felek által aláírt jegyzőkönyv a számlázás alapja és a számla melléklete.”
2.3. A szerződés 4.9. pontja az alábbiakkal módosul:
„4.9. A végszámla csak a Szerződés szerinti teljes befejezést követően a mennyiségi és minőségi hiány nélkül záródó műszaki átadás-átvételt, a műszaki átadás átvételi jegyzőkönyv lezárását követően nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele továbbá a megvalósulási tervek, minősítési tanúsítványok Megrendelőnek történő átadása is. A felek által aláírt teljesítés igazoló jegyzőkönyv a számlázás alapja, és a számla melléklete. Az előlegek elszámolása a módosított pénzügyi ütemezés szerint történik.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
A módosítás indoka, hogy a tárgyi projekt pénzügyi elszámolását a támogató szervezet felé 2015. december hónapban le kell zárni. A projekt zárása érdekében figyelembe véve, hogy a vállalkozó teljesítése késedelemben van a felek a szerződést módosítják a pénzügyi zárás biztosítása érdekében.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/24 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A tájkoztatóban foglaltakkal egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/03 (év/hó/nap)