Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/28
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa: Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma: 2017.03.01.
Iktatószám: 2600/2017
CPV Kód: 79710000-4
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye: HU101, HU221, HU231, HU311, HU333, HU331, HU102, HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.03.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: központi beszerző szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Beszerző és ellátó szervezet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK04357
Postai cím: Andor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Várady Csaba főosztályvezető
Telefon: +36 17957516
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.kef.gov.hu/Kozerdeku/2 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 1061 Budapest, Andrássy út 17. II/10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Várhelyi Katalin felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó (00438)
Telefon: +36 1 7930640
E-mail: drvarhelyi@mkbt.eu
Fax: +36 1 7930648
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi beszerző szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Beszerző és ellátó szervezet
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatás nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatás nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 26000520000 Pénznem: HUF
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatás nyújtása a KEF mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanokban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79710000-4
További tárgyak: 79992000-4
79713000-5
79715000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101, HU221, HU231, HU311, HU333, HU331, HU102, HU321 A teljesítés fő helyszíne: Magyarországon jelenleg: Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Sopron, Kecskemét, Szeged, Gödöllő
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Élőerős személy és vagyonvédelmi szolgáltatások végzése (személyvédelem, objektumvédelem,rendezvénybiztosítás), és recepciós szolgáltatás nyújtása az Ajánlatkérő (AK) mindenkori üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó budapesti és vidéki ingatlanokban, külső helyszínen. Az AK üzemeltetésébe tartozó ingatlanok köre a szerződés időtartama alatt új épületek bevonása/meglévő épületek üzemeltetési körből történő kikerülése folytán változhat, az őrzési, a recepciós és az egyéb kapcsolódó feladatok mennyisége a szerződés időtartama alatt + 30 %kal változhat.
I. Recepciós szolgáltatás nyújtása a műszaki leírásban meghatározott feltételekkel: összesen 52 fő, 133.210 óra/év
II. Őrzési (személy és vagyonvédelmi feladatok) ellátása a műszaki leírásban meghatározott feltételekkel: összesen 264 fő, 1.943.322 óra/év
III. Egyéb, eseti jellegű vagyonvédelmi feladatok ellátása a műszaki leírásban meghatározott feltételekkel: jellemzően rendezvények biztosítása (50 fő, 210.000 óra/év), pénzszállítás biztosítása (8 fő, 1.800 óra/év), különleges esetekben azonnali vagyonőrzés biztosítása (10 fő, 9.500 óra/év)
Az AK üzemeltetésébe tartozó ingatlanok köre a szerződés időtartama alatt új épületek bevonása/meglévő épületek üzemeltetési körből történő kikerülése folytán változhat, az őrzési, a recepciós és az egyéb kapcsolódó feladatok mennyisége valamint a teljesítés szükséges létszám a szerződés időtartama alatt + 30 %-kal változhat.
A szolgáltatás szerinti feladatok részletezése a dokumentáció részét képező műszaki leírásban részletesen meghatározásra kerül.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szolgáltatás lényege, hogy a Megbízott szakembereivel segíti a személy- és vagyonvédelmi, valamint recepciós feladatok gördülékeny megvalósítását olyan szakértelmet biztosítva, amely nem áll Ajánlatkérő rendelkezésére. A közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását.
Továbbá a keretszerződés tárgya szerinti őrzési feladatok ellátásához és recepciós szolgáltatások nyújtásához az Ajánlatkérő jelenlegi üzemeltetési és/vagy ellátási körébe tartozó ingatlanok száma országosan 51 objektum, amelyek száma, valamint a felhívás II.2.3) pontjában megjelölt földrajzi területek szerinti helyszíne a keretszerződés időtartama alatt a felhívásban is előre jelzetten változhat. A változás történhet akár az egy földrajzi helyszínhez tartozó épületek Ajánlatkérő üzemeltetési köréből történő kikerüléssel, így a szolgáltatás mennyisége az adott helyszínen olyan mértékűre csökkenhet, vagy adott helyszínhez tartozó épületekkel oly mértékben bővülhet, amely az adott helyszínen szolgáltató nyertes ajánlattevő teljesítését ellehetetleníti. Mindez olyan bizonytalansági tényező, amely alapján Ajánlatkérőnek a teljesítési helyszínek szerinti részajánlattétel lehetőségét nem áll módjában biztosítani.
A szerződés teljesítéséhez legkésőbb a szerződés aláírásáig valamennyi ismert, a nyertes ajánlattevő oldalán a teljesítésben részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában teljesíteni kell az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) által a biztonsági követelményeknek megfelelő gazdasági szereplőkről vezetett listán (jegyzéken) szereplés követelményét.
A szerződés teljesítésében részt vevő természetes személyek részére a foglalkoztatást a jogszabályoknak megfelelő jogviszony keretében kell biztosítani, havi 174 órára vetített alappal. Nyertes Ajánlattevő a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony esetében köteles a teljesítésben résztvevők részére legalább a jogszabály által megállapított kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimumnak megfelelő munkabért, a Polgári Törvénykönyv hatálya alá tartozó megbízási jogviszony esetében legalább az említett összegnek megfelelő mértékű díjazást az irányadó közterhekkel és a kapcsolódó adókkal megnövelve megfizetni.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 26000520000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A szerződés meghosszabbítható: Amennyiben a keretszerződésben rögzített keretösszeg a 36. hónap végéig nem kerül felhasználásra, Ajánlatkérő a keretszerződés időbeli hatályát egyoldalúan, a vállalkozóhoz intézett írásbeli jognyilatkozattal, legfeljebb egy alkalommal, a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatja.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: AK előírja a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a 63. §ban meghatározott kizáró okok fenn nem állásának követelményét. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 114. § (1)-(2) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak alapján szükséges nyilatkozni.
AK előírja az Alkotmányvédelmi Hivatal által a biztonsági követelményeknek megfelelő gazdasági szereplőkről vezetett listán (jegyzéken) szereplés követelményét.Igazolása: cégszerűen aláírt nyilatkozat.
Karakterkorlátozás miatt további alkalmassági minimumkövetelmény jelen felhívás VI.3) pontjában kerülnek meghatározásra.
A kizáró okok valamint az alkalmassági követelmények vonatkozásában megkövetelt igazolási módokat a részvételi dokumentáció részletesen tartalmazza.
A jelentkezés benyújtásakor a Kbt. 114. § (2) és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő csak nyilatkozni köteles, a részletes igazolást az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdésén alapuló felhívását követően kell benyújtani.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2005. évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvmt)
22/2006.(IV.25.) BM rendelet a Szvmt. végrehajtásáról
162/2014.(VII.8.) Korm. rend. a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítására vonatkozó eljárási szabályokról
A Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontja szerinti értékelési részszempontok és súlyszámuk karakterkorlátozás miatt itt:
1)Az ellenszolgáltatás nettó összege (Ft): 60
2.Szakmai ajánlat: 40
a)A szerződés keretében a személy és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek, műszaki megoldások kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai megfelelősége. 20
b)A szerződés keretében alkalmazni kívánt személy és vagyonőrök toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási folyamatának és módszerének kidolgozottsága (a kidolgozottság mértéke és szakmai megfelelősége). 20
A szakmai ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a dokumentációban kerülnek részletezésre
Az értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 1-10 pont. A részszempontok értékelése a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) szerint, az 1.részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében sorba rendezéssel, sorba rendezést követően pedig a helyezések pontszámokká történő alakítása az arányosítás módszerével történik.
A részszempontokkal szembeni követelményeket, az értékelés módszerének ismertetését a részvételi dokumentáció tartalmazza.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték kiegyenlítése havonként kiállított eredeti számla ellenében, a Kbt. 135. § (1) és (5) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)(2) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. § szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, a számla kézhezvételének napját követő 30 (harminc) napon belül, banki átutalással történik. AK előleget nem fizet. A szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme Ft/HUF.
Amennyiben a szerződés teljesítése során az ellenszolgáltatás egy része európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, az ellenérték teljesítése várhatóan utófinanszírozással, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.
AK a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján, ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, kötbér fizetésére köteles.
A szerződés teljesítésére, biztosítékaira vonatkozó részletes előírásokat a részvételi dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
x Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők közül 5 alkalmas és egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkezőnek küld ajánlattételi felhívást. A rangsorolás jelen felhívás VI.3) M.1.a)b)c) pontjaiban meghatározott referencia előírásoknak és igazolási módnak megfelelő, magasabb db számú illetve értékű referenciák alapján a KH útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám) szerinti egyenes arányosítás módszerével történik. A módszer részletes ismertetése a részvételi dokumentációban történik.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2017/03/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma :
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
  A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmények: P.1) Alkalmas a részvételre jelentkező (RJ), amennyiben a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összességében elérte vagy meghaladta a 2 milliárd Ft-ot.
P.2) Alkalmatlan a RJ, amennyiben a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója mérleg szerinti ill. 2016-ban adózott eredménye alapján a mérleg szerinti illetve adózott eredménye a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három számviteli beszámolóval lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a RJ P.2. pont szerint alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (őrzési feladatok ellátása és recepciós szolgáltatások nyújtása) származó - áfa nélkül számított - árbevétele nem éri el a legalább a 2 milliárd Ft-ot.
P.3) Alkalmas a RJ, amennyiben a jelentkezés benyújtásának időpontjában rendelkezik a hatályos jogszabályoknak megfelelő, személy- és vagyonvédelmi tevékenységre (személyvédelem, objektumvédelem, rendezvénybiztosítás) kiterjedő, legalább 150 millió Ft/év és legalább 45 millió Ft/káresemény értékű szakmai felelősségbiztosítással.
Műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmények:
M.1) Alkalmas a RJ, amennyiben a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) összesen rendelkezik
a) legalább 1 db referenciával, amely legalább 5 portaszolgálati és 5 járőrszolgálati őrhelyre vonatkozó és legalább 6 hónap időtartamig folyamatosan (megszakítás nélkül) teljesített szolgáltatásról (portaszolgálat és járőrszolgálat) szóló referenciával
b) legalább 1 db őrzési feladatok nyújtására vonatkozó, legalább 6 hónap időtartamig folyamatosan teljesített referenciával, melynek értéke eléri vagy meghaladja a nettó 10.000.000 Ft/hó összeget,
c) legalább 1 db, minimum 7500 fős látogatói létszámmal bíró rendezvény biztosítására vonatkozó referenciával.
A fenti, a)-c) pont szerinti követelményeket egy vagy több referenciával is lehet teljesíteni, egy referencia a fenti követelmények közül többet (akár mindhárom követelményt) is kielégíthet.
M.2) Alkalmas a RJ, amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik
a) legalább 4 fő szakemberrel, akik legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségivel) és legalább 3 éves (36 hónap) személy és vagyonőri gyakorlattal rendelkeznek.
b) legalább 4 fő szakemberrel, akik alapfokú iskolai végzettséggel és legalább 3 éves (36 hónap) személy- és vagyonőri gyakorlattal rendelkeznek.
c) legalább 2 fő szakemberrel, akik emelt szintű biztonságszervező szakképesítéssel (OKJ 52 861 01, vagy annak a korábbi hatályos OKJ jegyzék szerint megfelelő végzettséggel) és legalább 3 éves (36 hónap) személy és vagyonőri tevékenység koordinálásában és/vagy irányításában szerzett gyakorlattal rendelkeznek;
d) legalább 2 fő szakemberrel, akik legalább középfokú iskolai végzettséggel (érettségi), valamint legalább 2 éves (24 hónap) recepciós feladatok ellátásban gyakorlattal rendelkeznek;
e) legalább 4 fő szakemberrel, akik rendelkeznek röntgenberendezés (csomagvizsgáló, postai küldeményeket vizsgáló) jogszabályban foglaltaknak megfelelő, szakszerű üzemeltetésének igazolt ismeretével.
Ugyanazon szakember több alkalmassági feltétel tekintetében is megnevezhető. Ajánlatkérő a kért szakemberek esetében a meghatározott végzettség / képzettségnél az azzal egyenértékű végzettségű/képzettségű szakembert elfogad.
M.3) Alkalmas a RJ, amennyiben rendelkezik élőerős személy- és vagy.védelmi szolgáltatások végzése (személyvéd., objektumvéd., rendezvénybizt.), röntgensugárzást alkalmazó biztonságtechnikai berendezésekkel végrehajtott ellenőrzésre is kiterjedő MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány vagy EN ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje a Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
Az eljárásra vonatkozó további információk:
1)A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: A közbeszerzési dokumentumok a részvételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek a következő elektronikus elérhetőségen: http://www.kef.gov.hu/Kozerdeku/2. A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele.
2)A közbeszerzési eljárás és a jelentkezés, majd az ajánlattétel nyelve a magyar.
3) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján a részvételi jelentkezésnek felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti összes adatot.
4) A jelentkezésben a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek (RJ) nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
5) A RJ-nek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján a jelentkezésében meg kell jelölnie az a) és b) szerinti adatokat.
6)A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell a közbeszerzési dokumentációban külön meghatározott, valamint a Kbt-ben kötelezően előírt nyilatkozatokat,igazolásokat és más dokumentumokat is.
7) Ajánlatkérő (AK) felhívja a RJ-ők figyelmét, hogy az eljárás első, részvételi szakaszában a RJ nem tehet ajánlatot, ajánlattétel esetén a jelentkezése a Kbt. 73. § (3) bekezdése alapján érvénytelen.
8) Ajánlatkérő (AK) a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
9)Jelen felhívásban a P.1)-P.3) pontokban, valamint M.1)-M.3) pontokban meghatározott szakmai tevékenység végzésére vonatkozó, illetve pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetve szakmai alkalmassági feltételek és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
10) A RJ-nek (közös jelentkezés esetén valamennyi jelentkezőnek, a jelentkezésben a vagyonvédelmi tevékenységre megjelölt alvállalkozónak, kapacitást biztosító más szervezetnek) igazolnia kell, hogy rendelkezik a 2005. évi CXXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés szerinti érvényes működési engedéllyel.
11) AK felhívja a RJ-ők figyelmét a Kbt. 36. § (1) bekezdésében illetve a 138. §-ban foglaltakra.
12) AK a hiánypótlás során a Kbt. 71. § (6) bekezdésében foglaltakat jelen eljárásban alkalmazza.
13) AK jelzi, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban, a hivatkozott jogszabályi feltételek fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat, amely személy- illetve vagyonvédelmet érintő biztosítási, őrzési munkák, valamint az ezekhez kapcsolódó új szolgáltatások beszerzésére irányulhat.
14)AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
15)AK az ajánlattételi szakaszban a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy - az eljárás nyertesének visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte, köti meg a szerződést.
16) A jelentkezések benyújtási határideje és felbontásának időpontja: jelen felhívás IV.2.2) pontja szerinti időpont, a benyújtás és felbontás helye: Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt., 1061 Budapest, Andrássy út 17. II/10.
17) Az ajánlattételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja: 2017. április 26.
18) Az eljárás ajánlattételi szakaszában az ajánlattevőnek 10.000.000 Ft ajánlati biztosítékot kell nyújtania a Kbt. 54. § és a közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/02/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)