Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/1
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
Közzététel dátuma: 2022.01.03.
Iktatószám: 26024/2021
CPV Kód: 45251200-3
Ajánlatkérő: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11374954203
Postai cím: Akadémia Körút 4
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hegyes Péter
Telefon: +36 703798356
E-mail: kozbeszerzes@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.termostar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
x Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Biomassza-tüzelésű fűtőmű - HNT
Hivatkozási szám: EKR000802842021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251200-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Biomassza-tüzelésű fűtőmű tervezése, létesítése és a rendszerbe integrálása
A közbeszerzés keretében egy 25 MW beépített teljesítményű biomassza tüzelésű fűtőmű valósul meg megfelelő infrastruktúrával és technológiai elemekkel, ill. távhőrendszerbe integrálással.
A biomassza tüzelésű fűtőmű a Mindszenti körúton a Hrsz:8360/7 számú területen kialakítandó telephelyen kerül letelepítésre. A telephely jelenleg nem rendelkezik semmilyen közműellátottsággal (víz, csatorna, villamosenergia, gáz, távközlés, stb.), illetve nincs közúti kapcsolata.
Az egy műszaki egységet képező projekt két különböző forrásból kerül finanszírozásra, melynek forrásonként elszámolása biztosított.
Egyik, melynek fő berendezése egy 5 MW teljesítményű faapríték-tüzelésű forróvízkazán a kiszolgáló létesítményekkel (hídmérleg, labor, tüzelőanyag tároló, tüzelőanyag mozgatás (homlokrakodó) és feladás, füstgáz kezelés, kémény, hőkiadás, keringtető rendszer stb.) és üzemeltetési épületekkel, a nagyobb kazánt is magába fogadó kazánházzal, illetve az irodaépület a szociális létesítményekkel.
A másik főberendezése a 20 MW teljesítményű biomassza tüzelésű (faapríték, városi zöld biomassza, napraforgó maghéj) kazán, azok kiegészítő berendezései (tüzelőanyag ellátással, napraforgóhéj tüzelő és adagoló rendszerrel, hamu kezeléssel, füstgáz kezeléssel, kezelőpódiumokkal, vízoldali rendszerelemekkel kompletten, kazántápvízkészítés stb.) és kazánházi kapcsolódó rendszerei (elektromos rendszer és irányítástechnika, valamint az aprítéktároló rendszer és homlokrakodó).
Fentiek megvalósításához szükséges komplett tervezés: minden olyan előkészítő, engedélyezéshez köthető dokumentumok és tervek összefoglalóan engedélyes tervek, valamint a megvalósításhoz, kivitelezéshez és az átadáshoz, ill. beüzemeléshez, minden szakágra kiterjedően szükséges, összefoglalóan kiviteli tervek elkészítését tartalmazza, melyek a megépítéshez és beüzemeléshez szükségesek.
Az engedélyek és az elkészített kiviteli tervek alapján a kivitelezés megvalósítása, próbaüzem lefolytatása, előírt és garanciális mérések lefolytatása műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása az átadási dokumentumok rendelkezésre bocsátásával.
A részleteket a műszaki leírás és mellékletei (műszaki dokumentáció) tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, a műszaki leírás, engedélyezési dokumentáció, valamint egyéb iratanyagok ajánlatkérő teljeskörű funkcionális elvárásait fogalmazza meg, azonban a megvalósítás módja tekintetétben Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban és szerződéstervezetben foglalt módon járhat el.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: 5332634330 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Biomassza-tüzelésű fűtőmű - HNT
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251200-3
További tárgyak: 71321200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. Hrsz:8360/7. ingatlanon kialakításra kerülő beruházási terület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Biomassza-tüzelésű fűtőmű tervezése, létesítése és a rendszerbe integrálása
A közbeszerzés keretében egy 25 MW beépített teljesítményű biomassza tüzelésű fűtőmű valósul meg megfelelő infrastruktúrával és technológiai elemekkel, ill. távhőrendszerbe integrálással.
A biomassza tüzelésű fűtőmű a Mindszenti körúton a Hrsz:8360/7 számú területen kialakítandó telephelyen kerül letelepítésre. A telephely jelenleg nem rendelkezik semmilyen közműellátottsággal (víz, csatorna, villamosenergia, gáz, távközlés, stb.), illetve nincs közúti kapcsolata.
Az egy műszaki egységet képező projekt két különböző forrásból kerül finanszírozásra, melynek forrásonként elszámolása biztosított.
Egyik, melynek fő berendezése egy 5 MW teljesítményű faapríték-tüzelésű forróvízkazán a kiszolgáló létesítményekkel (hídmérleg, labor, tüzelőanyag tároló, tüzelőanyag mozgatás (homlokrakodó) és feladás, füstgáz kezelés, kémény, hőkiadás, keringtető rendszer stb.) és üzemeltetési épületekkel, a nagyobb kazánt is magába fogadó kazánházzal, illetve az irodaépület a szociális létesítményekkel.
A másik főberendezése a 20 MW teljesítményű biomassza tüzelésű (faapríték, városi zöld biomassza, napraforgó maghéj) kazán, azok kiegészítő berendezései (tüzelőanyag ellátással, napraforgóhéj tüzelő és adagoló rendszerrel, hamu kezeléssel, füstgáz kezeléssel, kezelőpódiumokkal, vízoldali rendszerelemekkel kompletten, kazántápvízkészítés stb.) és kazánházi kapcsolódó rendszerei (elektromos rendszer és irányítástechnika, valamint az aprítéktároló rendszer és homlokrakodó).
Fentiek megvalósításához szükséges komplett tervezés: minden olyan előkészítő, engedélyezéshez köthető dokumentumok és tervek összefoglalóan engedélyes tervek, valamint a megvalósításhoz, kivitelezéshez és az átadáshoz, ill. beüzemeléshez, minden szakágra kiterjedően szükséges, összefoglalóan kiviteli tervek elkészítését tartalmazza, melyek a megépítéshez és beüzemeléshez szükségesek.
Az engedélyek és az elkészített kiviteli tervek alapján a kivitelezés megvalósítása, próbaüzem lefolytatása, előírt és garanciális mérések lefolytatása műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása az átadási dokumentumok rendelkezésre bocsátásával.
A részleteket a műszaki leírás és mellékletei (műszaki dokumentáció) tartalmazza.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, a műszaki leírás, engedélyezési dokumentáció, valamint egyéb iratanyagok ajánlatkérő teljeskörű funkcionális elvárásait fogalmazza meg, azonban a megvalósítás módja tekintetétben Ajánlattevő a közbeszerzési dokumentációban és szerződéstervezetben foglalt módon járhat el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 Felhívás III.1.3)M/2.1.pontja vonatkozásában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakági tervezőként(egész hónapban,min 0hó,max.36 hó) 7,5
2 Felhívás III.1.3)M/2.2.pontja vonatkozásában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakági tervezőként (egész hónapban,min 0hó,max.36hó) 7,5
3 Felhívás III.1.3)M/2.3.pontja vonatkozásában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakági területen (egész hónapban,min 0 hó,max.36 hó) 7,5
4 Felhívás III.1.3)M/2.4.pontja vonatkozásában bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata az alkalmassági minimumkövetelményben meghatározott szakági területen (egész hónapban,min 0 hó,max.36 hó) 7,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.2-17-2017-00010
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Biomassza-tüzelésű fűtőmű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11097875213
Postai cím: Szabadság Út 301
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Telefon: +36 23513930
Internetcím(ek): (URL) www.sade.hu
Fax: +36 23513931
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5332634330
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezési feladatok
Földmunkák
monolit beton és vasbeton szerkezetek építése
előregyártott elemes szerkezetek építése
kőműves szakipari munkák
szárazépítésű feladatok
hidegburkolás
bádogozási feladatok
lakatosszerkezeti munkák
nyílászáró szerkezetek beépítése
üvegezés
felületképzés
szigetelési munkák
árnyékolástechnika
épületvillamosság
épületautomatika
kertépítés és kertészet
gépészeti szerelés (egyebek mellett: épület gépészet, kazánok gyártása és szerelése, kazántechnológiai gépészeti
feladatok, gépészeti berendezések leszállítása és beszerelése)
technológiai szerelés
kazántechnológiai villamossági feladatok
kéménytechnika
irányítástechnika
kis- és középfeszültségű villamossági munkák
Erőművi azonosítási rendszer alkalmazásához kapcsolódó feladatok ellátása
Fuvarozás
daruzás
mérlegtechnika
minőségvizsgálatok
acél hegesztési tevékenység egy része
közműépítési feladatok egy része
aszfaltozás
egyéb burkolatépítési feladatok
veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése
biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok
talajmechanikai vizsgálatok
geodéziai feladatok
Őrzés, vagyonvédelmi feladatok
MV-É felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
MV-EN kódjelű felelős műszaki vezetői feladatok
EN-HŐ tervezési feladatok ellátása
EN-ME tervezési feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
1
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
x Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve,címe és adószáma: 1. EB Hungary Invest Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó utca 4.
13240567242
2. metALCOM Távközlési és Rendszerintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1107 Budapest, Fogadó Utca 4.
25422359244
3. SADE-Magyarország Mélyépítő Kft., Magyarország 2040 Budaörs, Szabadság Út 301
11097875213
4. Tarinox Kft, Magyarország 7030 Paks, Orgona Utca 10
23007510217
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
x Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő 2020.11.16. napján közzétett, 2020/S 223-549164 azonosítószámú ajánlati felhívással megindított, a Kbt. II. rész XV. Fejezet 81. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Biomassza-tüzelésű fűtőmű” tárgyában. A hivatkozott közbeszerzési eljárást ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. Az eljárásra vonatkozóan KSZ-53/1246/1/2021. iktatószámon a Miniszterelnökség támogató tartalmú záró tanúsítványt állított ki. Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés 2021.06.16. napján került kiküldésre, az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény 2021.06.25 napján került közzétételre, 2021/S 121-321551 azonosítószámon.