Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/9
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.13.
Iktatószám: 26274/2021
CPV Kód: 71351914-3
Ajánlatkérő: Jósa András Múzeum
Teljesítés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Múzeum
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jósa András Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15403337215
Postai cím: Benczúr Tér 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Körösfői Zsolt
Telefon: +36 42315722
E-mail: regeszet.osztalyvezeto@josamuzeum.hu
Fax: +36 42315722
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://josamuzeum.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001526402021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001526402021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Múzeum
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Régészeti feltáráshoz kapcsolódó feladatok
Hivatkozási szám: EKR001526402021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Régészeti feltáráshoz kapcsolódó feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében, 4. részben:
1. RÉSZ: Régészeti feltárásokon, kapcsolódó kisegítői feladatok ellátása, legfeljebb 150.000 régészetileg pozitív m² mennyiségben
2. RÉSZ: Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása, legfeljebb 150.000 régészetileg pozitív m² mennyiségben
3. RÉSZ: Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása
Régészeti leletvizsgálati feladatok: mosás, tisztítás legfeljebb 170 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Restaurálás: kerámiaanyag válogatása és ragasztása legfeljebb 48 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Restaurálás: kerámiatárgyak kiegészítése, fém-, fa- és az ún. finom leletek restaurálása (pl. bőr, textil) legfeljebb 100 munkaóra mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Nyilvántartásba való vétel legfeljebb 60000 db lelet mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Állatcsont-meghatározás legfeljebb 44 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Embercsont egyed meghatározás legfeljebb 500 db egyed mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Archeobotanika, flótálás legfeljebb 300 kg mennyiségben
4. RÉSZ: Régészeti geofizikai (magnetométeres) vizsgálatok végzése komplett terepi mérésekkel és kiértékeléssel, dokumentációkészítéssel, legfeljebb 150.000 régészetileg pozitív m² mennyiségben
Az eljárás részenként egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján részenként beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban részenként előirányzott teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végzeni.
Ajánlattevőként szerződő fél köteles a szerződéskötésig ajánlatkérőnek bemutatni, ill. a
keretmegállapodás hatálya alatt érvényben tartani
az 1. rész tekintetében min. 5.000.000 Ft/év limit határú, min. 1.000.000 Ft/káreseményre
a 2. rész tekintetében min. 5.000.000 Ft/év limit határú, min. 1.000.000 Ft/káreseményre
a 3. rész tekintetében min. 5.000.000 Ft/év limit határú, min. 1.000.000 Ft/káreseményre
a 4. rész tekintetében min. 1.000.000 Ft/év limit határú, min. 500.000 Ft/káreseményre
vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti tárgyú felelősségbiztosítását. A biztosítási kötvény benyújtásának elmaradása ajánlattevő keretmegállapodástól megkötésétől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
A részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Régészeti feltárásokon kisegítői feladatok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. RÉSZ: Régészeti feltárásokon, kapcsolódó kisegítői feladatok ellátása, legfeljebb 150.000 régészetileg pozitív m² mennyiségben
A lelőhely humuszolásának felügyeletének (a régészeti objektumok kijelölése) és szakmai ellenőrzésének elősegítése. Ezt követően közreműködés a régészeti jelenségek finombontásában (in situ bontás) előkerült leletanyag objektumonkénti és típusonkénti szétválogatásában és csomagolásában, illetve nagyobb csomagolási egységenként tételes lista készítésében.
Közreműködés a régészeti jelenségek rajzos és fotós rögzítésében, ami az objektumokról folt-, metszet-, részlet- és felszínfotó és méretarányos rajz készítését, fotószkenneléséhez szükséges pontok lehelyezését, drónnal készített ortofotó és ehhez szükséges értelmező skiccrajzok készítése.
A kötelező dokumentumok naprakész vezetésében való részvétel. Az adott lelőhely vonatkozásában elvárt szakmai protokoll- és jogszabályoknak megfelelő szerint feladatok teljesítése a terepi ásatási napló és a terepi objektumleírás, továbbá fotó- és rajzmutatók készítésében.
A terepi munka előbbiekben sorolt feladatai mellett segítség nyújtás a munka szervezésében és irányításában (koordinálási feladatok), valamint a szakmai protokollok és a jogszabály által előírt előrehaladási- és a zárójelentések, azok mellékleteinek elkészítésében való részvétel.
A feladatokat az ásatásvezető régész irányításával és az általa jelzett módon szükséges végezni. Szakmai stáb: ásatási gyakorlattal rendelkező 1-4 fő csapatonként, 1 fő régésszel, amelyet előzetesen napi szinten az ásatásvezető régész határoz meg. Az 1 fő régész koordinálja a stábot.
Az eljárás részenként egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján részenként beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban részenként előirányzott teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végezni.
További előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Felhívás III.1.3 M.2 pont szerinti régész szakember 36 hónapon felüli többlet tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hó, max. 12 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.7 pontban meghatározott időtartam alatt a keretösszeg előreláthatóan nem fog kimerülni, úgy ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a keretmegállapodást a nyertes ajánlattevőként szerződő félhez címzett legkésőbb a
keretmegállapodás határozott időtartama megszűnését megelőző 30. napig közölt egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, legfeljebb 12 hónap időtartamra meghosszabbítani a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
1. Ajánlati ár: Régészeti feltárásokon, kapcsolódó kisegítői feladatok ellátása (nettó Forint/régészetileg pozitív m2-ben megadva)
2. Felhívás III.1.3 M.2 pont szerinti régész szakember 36 hónapon felüli többlet tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hó, max. 12 hó)
A 2. értékelési szemponthoz csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot oly módon (szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban, a végzett tevékenység megjelölésével), hogy az értékelési szempontra tett megajánlás megállapítható legyen. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Ajánlatkérő a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során. Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Az önéletrajzban az értékelési szempontra bemutatott szakmai tapasztalatot egyértelműen el kell különíteni az M2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai tapasztalattól.
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest fordított arányosítással (1. értékelési szempont: ajánlati ár és egyenes arányosítással (2. értékelési szempont: szakember többlet tapasztalata) történik, 0-100 pont között:
1. értékelési szempont:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. értékelési szempont:
P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fentiek szerint arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok 1. pontja esetében a legalacsonyabb értéket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak, a 2. értékelési szempont esetében a legmagasabbat. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arány megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata érvényes. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.
A 2. értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a maximum értéket 12 hónapban határozza meg, mint az ajánlat legkedvezőbb szintét, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
2.
Ajánlati ár meghatározása, elszámolás egysége:
Régészetileg pozitív terület négyzetméter alapú elszámolása. Az elszámolás vonatkozásában régészetileg pozitív eredményű feltárásnak, azaz régészetileg pozitív négyzetméternek ásatási felszínenkénti elszámolásban azok a felületek minősülnek, amelyek az előkerült és kibontott régészeti objektumok külső kontúrvonalától számított, a régészeti szakmai protokollban meghatározott távolságban húzott határoló vonallal lehatároltak, illetve az egyes objektumok köré így húzott vonalak által a humuszolt területen belül kijelölt poligonok területére esnek.

II.2.1)
Elnevezés: Geodéziai és térinformatika feladatok ellátása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. RÉSZ: Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása, legfeljebb 150.000 régészetileg pozitív m² mennyiségben
Terepi geodézia
Szükség esetén az ásatási területek határainak kitűzése, a feltárandó lelőhelyek, lelőhelyrészek gépi humuszolás előtti terepmodellezése. A humuszolt, nyesett felületek terepmodellezése és felmérése, régészeti érintettség területének számítása (szakmai protokoll szerinti régészetileg pozitív és negatív területek). Szükség esetén a feldolgozás alapját képező országos rendszerhez illesztett koordinátaháló kitűzése, földtömegszámítás. A régészeti jelenségek részletes, háromdimenziós felmérése, a fotószkenneléshez lehelyezett pontok és egyéb szükség szerinti pontok bemérése (pl. metszetpontok). A felmérésről készült geodéziai adatszolgáltatás (koordinátajegyzék, régészeti érintettség területének számítása az adott lelőhelyre vonatkozó aktuális szakmai protokollok alapján).
Térinformatikai feldolgozás
A régészeti feltáráson készített digitális felvételek szakmai protokoll szerinti átnevezése és mappákba történő rendszerezése. Az ásatási napló és az objektumlapok digitalizálása (begépelése és legalább 300 dpi felbontású szkennelése), adatbázisba való feltöltése (EMIR vagy Access) és a protokoll szerinti mutatók elkészítése. Az ásatásvezető régész segítése a szakmai beszámolók, valamint a lelőhelybejelentő adatlapok és a hozzá tartozó topográfiai térképek elkészítésében.
A régészeti jelenség folt-, metszet-, részlet- és felszínrajzainak szakmai protokoll szerinti digitálizálása (vektorizálása) QGIS vagy ArcGIS programokban és adatbázisba való feltöltése (EMIR vagy Access).
A vektorizált rajzokból összesítő rajzok és térképek szerkesztése. A lelőhelyszintű összefüggések szakszerű megjelenítése érdekében tematikus térképek (például korszakok szerint) készítése.
A régészeti feltárás egy éves dokumentációjának szakmai protokoll szerinti mappába rendezése a digitális példányok esetében, valamint szerkesztése, a nyomtatott példányoknál elvárt szempontok szerinti strukturálása és összefűzése.
Az eljárás részenként egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján részenként beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban részenként előirányzott teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végezni.
További előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Felhívás III.1.3 M.2 pont szerinti szakember 24 hónapon felüli többlet tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hó, max. 12 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.7 pontban meghatározott időtartam alatt a keretösszeg előreláthatóan nem fog kimerülni, úgy ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a keretmegállapodást a nyertes ajánlattevőként szerződő félhez címzett legkésőbb a
keretmegállapodás határozott időtartama megszűnését megelőző 30. napig közölt egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, legfeljebb 12 hónap időtartamra meghosszabbítani a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
1. Ajánlati ár: Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása (nettó Ft/régészetileg pozitív m2-ben megadva)
2. Felhívás III.1.3 M.2 pont szerinti szakember 24 hónapon felüli többlet tapasztalata (egész hónapban megadva, min. 0 hó, max. 12 hó)
A 2. értékelési szemponthoz csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot oly módon (szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban, a végzett tevékenység megjelölésével), hogy az értékelési szempontra tett megajánlás megállapítható legyen. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Ajánlatkérő a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során. Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Az önéletrajzban az értékelési szempontra bemutatott szakmai tapasztalatot egyértelműen el kell különíteni az M2. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakmai tapasztalattól.
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest fordított arányosítással (1. értékelési szempont: ajánlati ár és egyenes arányosítással (2. értékelési szempont: szakember többlet tapasztalata) történik, 0-100 pont között:
1. értékelési szempont:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. értékelési szempont:
P = Avizsgált / Alegjobb * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legmagasabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fentiek szerint arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok 1. pontja esetében a legalacsonyabb értéket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak, a 2. értékelési szempont esetében a legmagasabbat. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arány megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata érvényes. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.
A 2. értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a maximum értéket 12 hónapban határozza meg, mint az ajánlat legkedvezőbb szintét, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
2.
Ajánlati ár meghatározása, elszámolás egysége:
Régészetileg pozitív terület négyzetméter alapú elszámolása. Az elszámolás vonatkozásában régészetileg pozitív eredményű feltárásnak, azaz régészetileg pozitív négyzetméternek ásatási felszínenkénti elszámolásban azok a felületek minősülnek, amelyek az előkerült és kibontott régészeti objektumok külső kontúrvonalától számított, a régészeti szakmai protokollban meghatározott távolságban húzott határoló vonallal lehatároltak, illetve az egyes objektumok köré így húzott vonalak által a humuszolt területen belül kijelölt poligonok területére esnek.

II.2.1)
Elnevezés: Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351914-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. RÉSZ: Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása
Régészeti leletvizsgálati feladatok: mosás, tisztítás legfeljebb 170 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Restaurálás: kerámiaanyag válogatása és ragasztása legfeljebb 48 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Restaurálás: kerámiatárgyak kiegészítése, fém-, fa- és az ún. finom leletek restaurálása (pl. bőr, textil) legfeljebb 100 munkaóra mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Nyilvántartásba való vétel legfeljebb 60000 db lelet mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Állatcsont-meghatározás legfeljebb 44 db M30-as rekesz mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Embercsont egyed meghatározás legfeljebb 500 db egyed mennyiségben
Régészeti leletvizsgálati feladatok ellátása: Archeobotanika, flótálás legfeljebb 300 kg mennyiségben
1. Mosás, tisztítás
A régészeti feltárásokon előkerült régészeti leletanyag mosása, tisztítása, restauráláshoz és vizsgálatokhoz történő előkészítése. A leletanyagok restaurálásáról, illetve az ennek során végzett műveletekről, felhasznált anyagokról restaurálási napló vezetése.
A leletanyag elszállítása, majd az elkészült leletanyag visszaszállítása (átadás-átvétel jegyzőkönyvvel) a Jósa András Múzeumban használt szabványdobozokban, leletkísérővel (leletenként és stratigráfiai egységenként különcsomagolva) történő ellátással és feliratozással. A szilikát régészeti leletanyag (kerámia, kályhacsempe, üveg), továbbá állatcsont, embercsont és kő régészeti leletanyag mosása, szükség szerinti vegyszeres oldószerrel való tisztítása.
A tisztítást követően a különböző lelettípusonként és stratigráfiai egységenként külön történő szárítás (min. 15 C fokos átlaghőmérsékletű helyiségben) kötelező.
A feladatokat az ásatásvezető régész ellenőrzi.
2. Restaurálás
A leletanyag elszállítása, majd az elkészült leletanyag visszaszállítása (átadás-átvétel jegyzőkönyvvel) a Jósa András Múzeumban használt szabványdobozokban, leletkísérővel történő ellátással és feliratozással. A kerámiaanyag esetében válogatás, ragasztás és a kiegészíthető kerámiatárgyak kiegészítése és szükség esetén retusálása, a fém-, a fa- és az ún. finom leletek (pl. bőr, textil stb.) esetében tisztítása, konzerválása, valamint restaurálási dokumentáció (a kiegészített kerámiatárgyakról, továbbá a fém-, a fa- és az ún. finom leletekről külön adatlap) elkészítése szükséges, a szakmai protokoll alapján.
A feladatokat az ásatásvezető régész ellenőrzi.
3. Nyilvántartásba való vétel
A régészeti leletek azonosítása a leletek restaurálását és selejtezését követően lehetséges egyedi azonosítóval történő ellátással. Az azonosítóval való ellátás a leletek leltározását és szakmai leírását jelenti. A számformátum eleget tesz annak a kritériumnak, mely lehetővé teszi az egyes leletek egyedi és egyértelmű azonosítását és maradéktalanul lehetővé teszi a feldolgozáshoz szükséges tudományos-szakmai hozzáférést.
A leletek egyedi azonosítóval való ellátása az alábbi formátum:
2021.1.1., ahol:
- az első rész (első 4 számjegy): Évszám
- a második rész: 1 - n-ig terjedő szám: A leleteket magába foglaló stratigráfia egység, esetleg lelőhely száma
. a harmadik rész: 1 - n-ig terjedő szám: Tételszám
Ebben a rendszerben az egyes tételeken belüli darabszám a leltári(szakmai) leírásban kerül megadásra.
Az egyes tételek szakmai leírását a megrendelő által az EMIR adatbázisba felhasználói jogosultsággal felruházott, kizárólag régész diplomával rendelkező szakember végezheti.
Az azonosító számokat jól olvasható számjegyekkel kézzel, vagy géppel kell a tárgyakra ráírni, olyan festékanyaggal vagy tintával, mely nem vízoldékony, nem bomlékony, egészségre nem ártalmas és a műtárgyat nem károsító anyag.
A leltárba vett leletekről gyarapodási napló vezetése.
4. Állatcsont-meghatározás
A leletanyag elszállítása, majd az elkészült leletanyag visszaszállítása (átadás-átvétel jegyzőkönyvvel) a Jósa András Múzeumban használt szabványdobozokban, leletkísérővel történő ellátással és feliratozással. Az állatcsont-anyag régészeti lelőhelyenként és régészeti stratigráfiai egységenként az archeozoológiai protokoll szerinti tételes meghatározása, a speciális darabok (megmunkálás, vágás stb.) kiemelése, külön csomagolása és dokumentálása, fotózása, valamint lelőhelyenkénti és korszakonkénti szöveges értékelés elkészítése. A feladatokat az ásatásvezető régész ellenőrzi.
5. Embercsont-meghatározás
A leletanyag elszállítása, majd az elkészült leletanyag visszaszállítása (átadás-átvétel jegyzőkönyvvel) a Jósa András Múzeumban használt szabványdobozokban, leletkísérővel történő ellátással és feliratozással. Az embercsont-anyag egyedenkénti az antropológiai protokoll szerinti tételes meghatározása, a speciális darabok (törés, betegség nyomok stb.) dokumentálása, fotózása, valamint lelőhelyenkénti és korszakonkénti szöveges értékelés elkészítése. A feladatokat az ásatásvezető régész ellenőrzi.
6. Archeobotanika, flótálás
A földminta-anyag elszállítása, majd az archeobotanikai anyag visszaszállítása megfelelő csomagolásban (sértetlen, nem lehet szennyezett, koszos, égett, ázott), leletkísérővel történő ellátással és feliratozással. Az földminta-anyag különböző nagyságú szűrőkön vízzel történő átmosása. Az archeobotanikai anyag leválogatása, a nem archeobotanikai anyag külön történő elcsomagolása. A leválogatott archeobotanikai anyag az archeobotanikai protokoll szerinti tételes meghatározása, a speciális tételek dokumentálása, fotózása, valamint lelőhelyenkénti és korszakonkénti szöveges értékelés elkészítése. A feladatokat az ásatásvezető régész ellenőrzi.
Az eljárás részenként egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján részenként beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban részenként előirányzott teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végezni.
További előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 8. Restaurálási dokumentáció elkészítése (lelet átvételét követő egész hónapban megadva, min. 3 hónap, max. 6 hónap) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 92
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.7 pontban meghatározott időtartam alatt a keretösszeg előreláthatóan nem fog kimerülni, úgy ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a keretmegállapodást a nyertes ajánlattevőként szerződő félhez címzett legkésőbb a
keretmegállapodás határozott időtartama megszűnését megelőző 30. napig közölt egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, legfeljebb 12 hónap időtartamra meghosszabbítani a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
1. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: mosás, tisztítás (nettó Ft/M30-as rekeszben megadva); súlyszám: 20
2. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Restaurálás: kerámiaanyag válogatása és ragasztása (nettó Ft/M30-as rekeszben megadva); súlyszám: 20
3. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Restaurálás: kerámiatárgyak kiegészítése, fém-, fa- és az ún. finom leletek restaurálása (pl. bőr, textil) (nettó Forint/fő/munkaórában megadva); súlyszám: 20
4. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Nyilvántartásba való vétel (egy darab leletre vonatkoztatva nettó Forint/lelet/db-ban megadva); súlyszám: 8
5. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Állatcsont-meghatározás (nettó Ft/M30-as rekeszben megadva); súlyszám: 8
6. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Embercsont egyed meghatározás (egyedre vonatkoztatva nettó Ft/egyedben megadva); súlyszám: 8
7. Ajánlati ár: Leletvizsgálati feladatok: Archeobotanika, flótálás (nettó Ft/kg-ban megadva); súlyszám: 8
8. Restaurálási dokumentáció elkészítése (lelet átvételét követő egész hónapban megadva, min. 3 hónap, max. 6 hónap); súlyszám: 8.
Az ajánlatok értékelése során a pontszámok megadása a legkedvezőbb értékhez képest fordított arányosítással történik, 0-100 pont között:
P = Alegjobb / Avizsgált * (Pmax - Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
A legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 100 pontot, a többi ajánlat a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva a fentiek szerint arányosan kevesebb pontot kap. Az ajánlatkérő a pontozást a kerekítés szabályai szerint két tizedes jegyig végzi el. Az egyes értékelési szempontokra elért pontok a megadott súlyszámokkal kerülnek felszorzásra, majd ajánlatonként összeadásra. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő, amelynek összpontszáma a legnagyobb. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az értékelési szempontok esetében a legalacsonyabb értéket tekinti a legkedvezőbb ajánlatnak. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legjobb ár-érték arány megjelenítő ajánlatot tette és ajánlata érvényes. Pontszám egyenlőség esetén az alacsonyabb ajánlati ár jelenti az előnyösebb ajánlatot.
A 2. értékelési szempont tekintetében a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az ajánlatkérő a minimum értéket 3 hónapban határozza meg, mint az ajánlat legkedvezőbb szintét, amelyre és az annál még kedvezőbb (alacsonyabb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A maximum értéknél (6 hónap) kedvezőtlenebb (magasabb) ajánlat esetén az ajánlat érvénytelen.

II.2.1)
Elnevezés: Régészeti geofizikai vizsgálatok, kiértékeléssel
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71351720-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. RÉSZ: Régészeti geofizikai (magnetométeres) vizsgálatok végzése komplett terepi mérésekkel és kiértékeléssel, dokumentációkészítéssel, legfeljebb 150.000 m² mennyiségben
A régészeti célú geofizikai vizsgálatoknak pontos technikai, pontossági és gyorsasági feltételeknek kell megfelelniük a hasznosulás érdekében. Ezek a legtöbb (lőszermentesítési, geológiai, bányászati stb.) mérnök- geofizikai feladatnál nagyobb pontosságot és felbontást követelnek meg, ennek oka, hogy a régészeti jelenségek méretéből és jellegéből fakadóan csak az alább részletezett feltételeknek megfelelő, nagy pontosságú és felbontású mérés alkalmas régészeti célra, ennél rosszabb felbontású, pontatlanabb mérés veszélyezteti a jelenségek azonosítását, ezzel a teljes – a mérésekre épülő – vizsgálati folyamatot. Ennek megfelelően alapvető, hogy az erre a feladatra bevonandó partnernek az alábbi feltételeket referenciákkal bizonyítottan biztosítania kell.
Mérés technikai feltételei:
- legalább ± 10 µT mérési tartományú, és 0,2 nT felbontású gradiométer elrendezésű magnetométeres mérés
- egymástól legfeljebb 25 cm-es távolságra elhelyezkedő szondasűrűség
- valós idejű, RTK-DGPS pozicionálás, lehetőleg bázis-rover párkapcsolattal másodpercenkénti szinkronizációval, az elvárt pozicionálási pontosság legalább 0.05 m
- párhuzamosan legalább 16 csatornán történő mérési lehetőség, referenciával bizonyított, napi legalább 20 hektár mérési kapacitás
- IP67 szabványú műszerek (nagyfokú por- és cseppállóság) használata
- a mérés megkezdése a közvetlen megrendeléstől számított 5 munkanapon belül.
A mérés és adatfeldolgozás feltételei:
- legalább 25 cm-es pixeltávolságú georeferált mérési eredmény ascii és jpg állományban által előírt szakmai protokollnak megfelelő állományokban.
- a mérésen azonosított régészeti jelenségek georeferált vektoros értelmezése shp formátumban.
Átadandó adatok és mappastruktúrájuk:
- terepi mérési napló; napló bejegyzésének kötelező tartalmi elemei:
 Adminisztratív adatok
 terepi munkák haladási üteme, megjelölve az azonosított, illetve felmért területek azonosítóját (név vagy azonosítószám, ha ismert)
 régészeti geofizikai kutatások vezetőjének aláírása
- hibaszűrt geofizikai felmérés EOV-be referált egyenközű (legfeljebb 0.25x0.25) raszteres állománya az alábbi fájltípusban, mappastruktúrában és elnevezéssel.
Az eljárás részenként egy ajánlattevővel kötendő Kbt. 105. § (1) a) szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás alapján szerződés kizárólag a keretmegállapodás időtartama alatt köthető, és a keretmegállapodás alapján részenként beszerzett mennyiség nem haladhatja meg a keretmegállapodásban részenként előirányzott teljes mennyiséget.
Nyertes ajánlattevőként szerződő fél teljesítése során keletkező bármely tudományos eredmény, vizsgálati eredmény, térinformatikai állomány, bármely más eredmény, alkotás, termék felett Ajánlatkérő korlátlan és kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerez.
A teljesítést a hatályos jogszabályok és a teljesítés idején hatályos szakmai protokollok alapján kell végezni.
További előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a II.2.7 pontban meghatározott időtartam alatt a keretösszeg előreláthatóan nem fog kimerülni, úgy ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a keretmegállapodást a nyertes ajánlattevőként szerződő félhez címzett legkésőbb a
keretmegállapodás határozott időtartama megszűnését megelőző 30. napig közölt egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal, legfeljebb 12 hónap időtartamra meghosszabbítani a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.
II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz:
Ajánlati ár: Régészeti geofizikai (magnetométeres) vizsgálatok végzése komplett terepi mérésekkel és kiértékeléssel, dokumentációkészítéssel (nettó Ft/régészetileg pozitív m2-ben megadva)
2.
Ajánlati ár képzése, elszámolás egysége:
Régészetileg pozitív terület négyzetméter alapú elszámolása. Az elszámolás vonatkozásában régészetileg pozitív eredményű feltárásnak, azaz régészetileg pozitív négyzetméternek ásatási felszínenkénti elszámolásban azok a felületek minősülnek, amelyek az előkerült és kibontott régészeti objektumok külső kontúrvonalától számított, a régészeti szakmai protokollban meghatározott távolságban húzott határoló vonallal lehatároltak, illetve az egyes objektumok köré így húzott vonalak által a humuszolt területen belül kijelölt poligonok területére esnek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumban rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az előzetes igazolások során az EEKD-t a 321/2015. Korm. rendelet 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolni, hogy ajánlattevő megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a Kbt. 62-63. §-ban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a Kbt. 62-63. §-ban meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 8. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, a 321/2015. Korm. rendelet 9. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Nem MAGYARORSZÁGON letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. Korm. rendelet 10. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, a 321/2015. Korm. rendelet 11. §-a szerint igazolnia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 63. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62-63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban ilyen eljárás, akkor nemleges nyilatkozatot szükséges tenni elektronikus űrlap formájában.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolni, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P1.
Valamennyi rész tekintetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, ott vezetett valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, nyilatkozata - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorba állítás előfordult-e. Ajánlatkérő sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában rögzített fogalmat érti.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bekezdései.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben ajánlattevő számlavezető pénzügyi intézményeitől származó nyilatkozatok alapján, bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorba állítás előfordult.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolni, hogy ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
1-4. rész tekintetében, részenként:
M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése részenként, legalább az alábbi tartalommal: a teljesítés ideje (kezdés év/hó ill. befejezés év/hó); a szolgáltatás tárgya és az ellenszolgáltatás összege (3. rész) illetve mennyisége (1, 2, 4. rész); a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, referenciáról információt adó személy: neve, beosztása, telefonszáma, telefaxszáma vagy e-mail címe); valamint arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti módon igazolva.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ajánlatkérő a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ára tekintettel Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban, referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot (1, 2, 4. rész) ill. az ellenszolgáltatás összegét (3. rész).
1-3. rész tekintetében, részenként:
M2.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevont szakember, szakemberek
megnevezése, végzettsége, képzettsége-, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akit, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe, a szakmai önéletrajzuk, az elvárt szakmai képzettségről szóló irat egyszerű másolatának csatolása.
Egy szakembert csak egy alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában, csak egy alkalmassági feltételnek lehet megfeleltetni.
Ha a szakember végzettsége a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése, nyilvántartásiszám megadása szükséges, a végzettség igazolása nem szükséges. Ha a szakember a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban nem szerepel, vagy ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a végzettséget érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum benyújtása szükséges, valamint mellékelni kell a szakember nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.
Csatolni kell a szakember által aláírt önéletrajzot, oly módon (szakmai tapasztalatot év/hónap bontásban, a végzett tevékenység megjelölésével), hogy az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen. Ajánlatkérő a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. Ajánlatkérő a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során. Ajánlatkérő a szakemberek tekintetében a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
Az önéletrajzban fel kell tüntetni továbbá: név; elérhetőség; igazolni kívánt alkalmassági követelmény (annak a pozíciónak a megjelölése, amelybe bevonásra kerül a szakember) és a Kbt. 69. § (11) § szerinti nyilvántartás elérési útvonala; jelenlegi munkahely; végzettség, képzettség.
Csatolni kell továbbá a szakember nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bekezdései.
A Kbt. 67. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által tett arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő dönthet úgy is, hogy nyilatkozata mellé, már annak benyújtásával egyidejűleg benyújtja az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.
Valamennyi rész tekintetében, részenként:
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan az adott rész tekintetében, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) nem rendelkezik legalább 1 db, összesen legalább
- az 1. rész tekintetében 110.000 régészetileg pozitív m2, közbeszerzés tárgya (Régészeti feltárásokon, kapcsolódó kisegítői feladatok ellátása) szerinti,
- a 2. rész tekintetében nettó nettó 110.000 régészetileg pozitív m2, közbeszerzés tárgya (Régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása) szerinti,
- a 3. rész tekintetében nettó 25 millió Forint értékű, a közbeszerzés tárgya (Régészti leletvizsgálati feladatok ellátása) szerinti,
- a 4. rész tekintetében nettó 110.000 régészetileg pozitív m2, közbeszerzés tárgya (Régészeti geofizikai (magnetométeres) vizsgálatok végzése komplett terepi mérésekkel és kiértékeléssel, dokumentációkészítéssel) szerinti
szolgáltatás tárgyú referenciával, továbbá ha a referencia tartalma szerint a teljesítés nem az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt.
M2.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan az adott rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik legalább
az 1. rész tekintetében
- 1 fő felsőfokú régész végzettségű, minimum 36 hónap régészeti feltárásokhoz kapcsolódó kisegítői feladatokban gyakorlattal rendelkező régész szakemberrel, 3 fő régészeti feltárásokhoz kapcsolódó kisegítői feladatokban minimum 36 hónap gyakorlattal rendelkező régésztechnikus szakemberrel
a 2. rész tekintetében
- 1 fő felsőfokú földmérő vagy térinformatikus mérnök végzettségű, minimum 24 hónap régészeti feltárásokhoz kapcsolódó geodéziai és térinformatikai feladatokban régészeti terepi geodéziai gyakorlattal és/vagy régészeti térinformatikai dokumentáció készítésében gyakorlattal rendelkező szakemberrel
a 3. rész tekintetében
- 1 fő felsőfokú régészeti restaurátori végzettségű, minimum 36 hónap régészeti leletekre vonatkozó restaurálásban szerzett gyakorlattal rendelkező restaurátor szakemberrel, 1 fő felsőfokú végzettségű minimum 36 hónap régészeti leletvizsgálatokhoz kapcsolódó archaeozoológiai feladatokban gyakorlattal rendelkező archaeozoológus szakemberrel, 1 fő felsőfokú végzettségű minimum 36 hónap régészeti leletvizsgálatokhoz kapcsolódó archaeobotanikai feladatokban gyakorlattal rendelkező archaeobotanikus szakemberrel, 1 fő felsőfokú antropológus végzettségű minimum 36 hónap régészeti leletvizsgálatokhoz kapcsolódó antropológiai feladatokban gyakorlattal rendelkező antropológus szakemberrel.
Az alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
a régészeti leletek elsődleges leletfeldolgozásáról és muzeális intézménybe történő végleges befogadásáról szóló 52/2016. (XII. 29.) EMMI rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. § (1) bek.) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
Közvetlen megrendelésenként külön számlát (1 db végszámlát) kell kiállítani.
A teljesítési-igazolással igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés, a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdés szerint közvetlen megrendelésenkénti elszámolás alapján, átutalással, magyar Forintban történik.
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy - olyan okból, amelyért felelős - késedelme esetén kötbért fizet. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden naptári nap után a késedelemmel érintett szolgáltatás nettó vállalkozói díja 5 %-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól. A késedelmi kötbér legalább 5 alkalommal történő alkalmazása esetén ajánlatkérőként szerződő fél a keretmegállapodást felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy - olyan okból, amelyért felelős – a szerződés illetve a keretmegállapodás meghiúsulása esetén kötbért fizet. A szerződés nyertes ajánlattevő általi meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 25 %-a. A keretmegállapodás nyertes ajánlattevő általi meghiúsulása esetén a kötbér mértéke a keretmegállapodás nettó vállalkozói díja 10 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a Ptk. 6:186 § (1) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő kötelezi magát, hogy hibás teljesítése esetén kötbért fizet. A kötbér mértéke a hibás teljesítés minden naptári napja után a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó vállalkozói díja 5 %-a, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 25 %-a. A hibás teljesítési kötbér legalább 5 alkalommal történő alkalmazása esetén ajánlatkérőként szerződő fél a keretmegállapodást felmondhatja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2022/03/12 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c) bekezdései alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Irányadó: Kbt. 68. § (6) bek., 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (1)-(3) bekezdései.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges (424/2017. Korm. rend. 6. § (1) bek.).
2. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
3. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.
4. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
5. Ajánlattevőnek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) bek., a Kbt. 65. § (7) bek. és a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatokat, valamint a Kbt. 66. § (6) bek. és Kbt. 65. § (7) bek. tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozatot is. A Kbt. 66. § (5) bekezdés alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti összes adatot. A 424/2017. Korm.rend.11. § (1) bek. alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz benyújtani.
7. Az ajánlatot a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani.
8. Ajánlatkérő a 4. rész tekintetében az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján értékeli, tekintettel arra, hogy az igényeinek konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
9. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ben és a Kbt. 69. § (6) bek-ben foglaltak alkalmazására.
10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35.§ (1)-(7) bek.irányadók. Közös ajánlat esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást.
11. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők számára gazdálkodó szervezet létrehozását.
12. Az ajánlattevőknek az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41./A. § (1) bekezdésében foglaltakra.
13. Ajánlattevőnek ajánlatában titoktartási, üzleti titokról szóló, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átláthatósági és adatszolgáltatási nyilatkozatot kell tennie.
14. 10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát - amennyiben az az adott gazdasági szereplő esetében értelmezhető - vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró meghatalmazott, a meghatalmazást és közjegyzői-, vagy amennyiben a jogszabály megengedi, a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját is csatolni kell. Azon gazdasági szereplők esetében, ahol az aláírás címpéldány nem értelmezhető, csatolni szükséges a gazdasági szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírás mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ezeknek megfeleltethető dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt aláírás-minta csatolása szükséges). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás példányát csatolni kell.
15. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban, megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (Kbt. 57. § (2) bek.).
16. Az eljárásban FAKSZ: Dr. Herbák Henrietta; lajstromszáma 00506; székhelye: 1029 Bp, Toldi u. 7; E-mail címe: h.herbak@gmail.com.
17. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
18. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
19. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
20. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását elfogadja.
21. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
22. Ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátum: olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; .rar.
23. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés, a Kbt.41/A. § (4) bekezdés és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés alapján vizsgálja.
24. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget, amely az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban megjelöltek teljesítéséhez szükséges.
25. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
26. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket az EKR-ben a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.
27. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt köteles megkötni, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10 napos időtartam lejártáig.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § - 155. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák