Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/142
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.12.11.
Iktatószám: 26357/2015
CPV Kód: 45315000-8
Ajánlatkérő: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Teljesítés helye: 9021 Győr, Szent I. u. 10/A.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: CLH Hűtés és Klímatechnikai Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Postai cím: Szent István u. út 10/a.
Város/Község: Győr
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dinnyés Előd titkár
Telefon: +36 96520200
E-mail: kamara@gymskik.hu
Fax: +36 96520291
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: CLH Hűtés és Klímatechnikai Kft.
Postai cím: 1103 Budapest, Noszlopy u. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Ramocsai Pál ügyvezető
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
x Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara irodaházának helyi hőigényének kielégítése megújuló energiaforrással”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
9021 Győr, Szent I. u. 10/A.
NUTS-kód HU221
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2014/06/02 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
„Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara irodaházának helyi hőigényének kielégítése megújuló energiaforrással”: Az épületrész hőigénye 182 kW, hűtési igénye 272kw. A tetőn kialakított gépészeti terasz szabadon álló helyén kerülnek kiépítésre a kültéri berendezések. A gépészeti teraszon négy kültéri egységet kell elhelyezni. Mind a négy SAMSUNG DVM rendszerű, változó hűtőközeg tömegáram adagolású, hőszivattyús rendszerű, kettő ill. három egységből álló moduláris felépítésű egység. Hűtőközeg R410a. A kültéri egységek elhelyezésénél a körbejárhatóságot a szerviznek és karbantartáshoz szükséges helyeket biztosítani kell. A berendezéseket a hóhatárt figyelembe véve állványra kell telepíteni. A téli üzem esetén várható jégréteg leolvasztását a berendezések automatikusan megoldják, ellenben a leolvasztott csapadék elvezetéséről gondoskodni kell. A beltéri egységek álmennyezetbe (600x600 vagy teli) építhetők SAMSUNG AM típusúak, négy irányú kifúvással, háromfokozatú ventilátorral, beépített cseppvíz szivattyúval. A beltéri egységek szabályozása vezetékes fali távvezérlővel történik, típusa SAMSUNG MWR-WE10N. A teli állmennyezetbe kerülő beltéri egységek mellé 600x600 mm méretű szerelőnyílásokat kell kialakítani. A beltéri egységek elhelyezése előtt a meglévő lámpatestek helyét, azok bekötését és az egyéb meglévőségeket figyelembe kell venni. Az álmennyezetek és a fölötte lévő födémek közötti távolság változó (160-820 mm), emiatt adódnak olyan helyek ahol az álmennyezet síkja alá nyúló befúvó nyílás fog megjelenni, melyet gipszkarton dobozolással kell esztétikusan kialakítani. A kondenzvíz vezetékeket a meglévő csatornavezetékekbe, falba építhető klímaszifonon keresztül, kell bekötni az esetleges kellemetlen szagok elkerülése céljából. A csővezetékek szerelését az épületen belül álmennyezetben kell megoldani. Telepítésre kerül egy épületfelügyeleti rendszer, mely lehetővé teszi a következő beállításokat: rendszerek be és kikapcsolása, rendszereken belüli beltéri egységek teljes kiiktatása, beltéri egységek paramétereinek beállítása (hőmérséklet, stb.), beltéri egységek energia fogyasztásának számítása, összegzése, összes adatok monitorizálása.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45315000-8
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 145500000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: 2014/05/05 (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 12783 / 2014 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/07/21 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Szerződés kivitelezési határidői:

Munka kezdése: a munkaterület átadásának napja
Teljesítési határidő: 2014. december 1. (eredetileg a szerződés aláírásától számított 120 nap)

IV.1.3) A módosítás indoka:
A kivitelezési munkák megvalósításához a munkaterület átadására a szerződéskötést követően szakaszosan került sor. A munkák befejezését megelőző ·utolsó részmunkaterület átadásra az irodaház zavartalan működésének biztosítása miatt a tervezettnél később került sor, így a Vállalkozó nem tudja a szerződéses feladatokat határidőre befejezni. A Kbt. 132. § (1) és (2) bekezdés alapján a Felek a Vállalkozó szerződés 4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/09/15 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
-
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A hirdetmény tartalmával egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/08 (év/hó/nap)