Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/239
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2022.12.08.
Iktatószám: 26593/2022
CPV Kód: 45232130-2
Ajánlatkérő: Ibrány Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Ibrány Város belterülete: 0211/3 + 580 hrsz út, József Attila utca, Szabadság utca, 580 hrsz út, Béke utca, Hunyadi János utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: LEV-ZSÓ Builder Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ibrány Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732262215
Postai cím: Árpád Utca 5-7.
Város: Ibrány
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Trencsényi Imre
Telefon: +36 42527017
E-mail: hivatal@ibrany.hu
Fax: +36 42527017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.ibrany.hu/onkormanyzat
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ibrany.hu/onkormanyzat
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Ibrány Város Béke utca csapadékvíz-elvezetése
Hivatkozási szám: EKR001266162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
0211/3 + 580 hrsz út:
D60 beton 10 m
TB60/100/80 áttört falú 313,3 m
D600 KD extra 11,8 m
TB20/30/30 áttört falú 18,5 m
D30 beton 18,5 m
50/200 folyóka 82,4 m
Összesen: 627,9 m
tisztítóakna 1 db
olajfogó 1 db
homokfogó 1 db
József Attila utca:
50/200 folyóka 72,5 m
D30 beton 8 m
Összesen: 80,5 m
víznyelő akna 1 db
Szabadság utca:
50/200 folyóka 71 m
Összesen: 71 m
580 hrsz út:
TB 20/30/30 áttört falú 95,5 m
D30 beton 25,8 m
Összesen: 121,3 m
tisztítóakna 1 db
Béke utca:
D30 beton 3,7 m
50/200 folyóka 207,4 m
Összesen: 211,1 m
víznyelő akna 1 db
Hunyadi János utca:
TB20/30/30 áttört falú 4 m
50/200 folyóka 165,2 m
Összesen: 169,2 m
A fentiek összesítve:
Csatorna anyaga
TB 60/100/80 áttört falú 313,3 m
TB 20/30/30 áttört falú 291,4 m
50/200 folyóka 598,5 m
D60 beton 10 m
D600 KD Extra 11,8 m
D30 beton 56 m
Összesen: 1281 m
Műtárgyak
olajfogó (150 l/s) 1 db
tisztítóakna (1 m) 2 db
víznyelő akna 2 db
homokfogó 1 db
Összesen: 6 db
Kivitelezési munka csak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben leírtak betartásával végezhető.
Ez elvégzendő munka engedély köteles a tevékenység.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 66540552 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ibrány Város Béke utca csapadékvíz-elvezetése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232130-2
További tárgyak: 45111290-7
45232452-5
45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Ibrány Város belterülete: 0211/3 + 580 hrsz út, József Attila utca, Szabadság utca, 580 hrsz út, Béke utca, Hunyadi János utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
0211/3 + 580 hrsz út:
D60 beton 10 m
TB60/100/80 áttört falú 313,3 m
D600 KD extra 11,8 m
TB20/30/30 áttört falú 18,5 m
D30 beton 18,5 m
50/200 folyóka 82,4 m
Összesen: 627,9 m
tisztítóakna 1 db
olajfogó 1 db
homokfogó 1 db
József Attila utca:
50/200 folyóka 72,5 m
D30 beton 8 m
Összesen: 80,5 m
víznyelő akna 1 db
Szabadság utca:
50/200 folyóka 71 m
Összesen: 71 m
580 hrsz út:
TB 20/30/30 áttört falú 95,5 m
D30 beton 25,8 m
Összesen: 121,3 m
tisztítóakna 1 db
Béke utca:
D30 beton 3,7 m
50/200 folyóka 207,4 m
Összesen: 211,1 m
víznyelő akna 1 db
Hunyadi János utca:
TB20/30/30 áttört falú 4 m
50/200 folyóka 165,2 m
Összesen: 169,2 m
A fentiek összesítve:
Csatorna anyaga
TB 60/100/80 áttört falú 313,3 m
TB 20/30/30 áttört falú 291,4 m
50/200 folyóka 598,5 m
D60 beton 10 m
D600 KD Extra 11,8 m
D30 beton 56 m
Összesen: 1281 m
Műtárgyak
olajfogó (150 l/s) 1 db
tisztítóakna (1 m) 2 db
víznyelő akna 2 db
homokfogó 1 db
Összesen: 6 db

Kivitelezési munka csak a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben leírtak betartásával végezhető.
Ez elvégzendő munka engedély köteles a tevékenység.
Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció (árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A III.1.3) M2.a) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember csapadékvíz és/vagy belvíz elvezetési projektekben szerzett szakmai tapasztalata (0-3 db) 10
2 3. A III.1.3) M2.b) pontja szerinti szakember csapadékvíz és/vagy belvíz elvezetési projektek helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (0-3 db) 10
3 4. Többlet jótállási időtartam (hónap, minimális értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) (Előny a több) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozói díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00028
II.2.9) További információ:
A 2. és 3. értékelési részszempont pontos megnevezése:
"2. A III.1.3) M2.a) pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember csapadékvíz és/vagy belvíz elvezetési befejezett projektekben szerzett szakmai tapasztalata (db, minimális értéke 0 db, legkedvezőbb szintje 3 db) (Előny a több)
3. A III.1.3) M2.b) pontja szerinti szakember csapadékvíz és/vagy belvíz elvezetési befejezett projektek helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata (db, minimális értéke 0 db, legkedvezőbb szintje 3 db) (Előny a több)"
A teljesítés határideje: A szerződés megkötésétől számított 150 nap

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18313 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ibrány Város Béke utca csapadékvíz-elvezetése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LEV-ZSÓ Builder Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26296991243
Postai cím: Bocskai Út 52-54. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: levzsobuilder@gmail.com
Telefon: +36 704153516
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26296991243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66540552
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-VZ felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12523326215
Postai cím: Petőfi Utca 24. A. épület
Város: Tivadar
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326215

Hivatalos név: Immo-Generál Építőipari Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14147522215
Postai cím: Báthory Utca 8. 3 em 7.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14147522215

Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13223490215
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215

Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11876566215
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215

Hivatalos név: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11491554215
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11491554215

Hivatalos név: LEV-ZSÓ Builder Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26296991243
Postai cím: Bocskai Út 52-54. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26296991243

Hivatalos név: Földi-Építők Kft
Nemzeti azonosítószám: 26095453209
Postai cím: Bánk Tanya 200
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4079
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26095453209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges