Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/244
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.12.15.
Iktatószám: 27276/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kisvárda Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Krucsay Márton utca 5. 802. helyrajzi számú ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KERMI-SZOLG Kft
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731780215
Postai cím: Szent László Utca 7-11
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor
Telefon: +36 45500743
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Új Múzeum kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000449832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új múzeum kialakítása
A Kisvárda, Krucsay Márton utca 5. szám alatti ingatlanon megvalósításra kerülő új múzeum építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
A beruházás keretében a Rétközi Múzeum elhelyezésére szolgáló épület kialakítására kerül sor, amely az értékes és számottevő gyűjteménynek a mai kor igényeinek megfelelve méltó kiállítási helyet biztosít. A modern megjelenésű épület szintjeinek száma földszint, valamint részben emelet.
Az épületben a bejáraton keresztül a jegypénztár, illetve a ruhatár érintésével érhetjük el a kiállító teret. A földszinten helyet kapnak a kiállító termek, valamint a kisebb kiállítási rendezvények kiszolgálását biztosító eseti kiállító tér. Az oktatási és kis csoportos foglalkozások lebonyolítására két múzeumi foglalkoztató kerül kialakításra. A földszinten kerülnek elhelyezésre az épület kiállító tereinek kiszolgálásához szükséges raktárak, valamint egy kutató szoba. A személyzet a látogató közönség részére egy-egy vizesblokk, akadálymentes WC, valamint takarítószer tároló helyiség kerül kialakításra.
Az emeleti szinten a múzeum üzemeltetéséhez szükséges irodák kapnak helyet. Az emeleten továbbá egy tárgyaló, valamint egy multifunkcionális tér kerül kialakításra egyéb időszakos kiállítások, vagy nagyobb konferenciák, előadások megtartására. Az emelet többi részén az időszakos kiállítás műtárgyainak tárolásához szükséges, raktár, irattár, vizesblokkok, teakonyha kap helyet. Itt kerül elhelyezésre az épület kiszolgálásához szükséges gépészeti tér is.
Az ingatlanon egy épület található, melynek elbontása a kivitelezési feladat része. A telek jelenleg teljes közművel ellátott, vagyis a kivitelezéshez rendelkezésre áll a víz-, és a villamosenergia vételezési lehetőség.
Az alapozás vasbeton cölöpalapozással készül, a felmenő teherhordó szerkezet hagyományos kerámia falazóblokkal készült teherhordó falazat, valamint acél és vasbeton teherhordó pillér szerkezetek. A nyílászárók felett kerámia köpenyes vasbeton áthidaló, illetve monolit vasbeton áthidaló készül. A födém felületkezelt teherhordó acél gerendázatra ültetett, teherhordó acél trapézlemez födém. A homlokzati nyílászárók fokozott légzárású, hőszigetelt üvegezésű nyílászárók. A tetőfedés kiegészítő mechanikai rögzítéssel rögzített PVC csapadékvíz elleni szigetelés. Ragasztott műgyanta nagytáblás homlokzatburkolat kerül elhelyezésre.
A telken kialakításra kerül 1 db. mozgássérült, és 1 db. normál parkoló.
A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok kiviteli tervdokumentációja tartalmazza.
Főbb mennyiségek: telek területe: 2955 m2; tervezett épület alapterülete: 1441,92 m2; tervezett épület nettó alapterülete: 1966,56 m2; bontási törmelék elszállítása: 1179,83 m3; fúrt pontalap készítése 80 cm átmérővel: 564 m; fúrt pontalap készítése 120 cm átmérővel: 81 m; épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből: 41,682 t; teherhordó és kitöltő falazat készítése kézi falazóblokkból: 773,17 m2;
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1300700250 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új Múzeum kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45110000-1
45260000-7
45262300-4
45262500-6
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45420000-7
45421140-7
45430000-0
45450000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Krucsay Márton utca 5. 802. helyrajzi számú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Kisvárda, Krucsay Márton utca 5. szám alatti ingatlanon megvalósításra kerülő új múzeum építéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok elvégzése.
A beruházás keretében a Rétközi Múzeum elhelyezésére szolgáló épület kialakítására kerül sor, amely az értékes és számottevő gyűjteménynek a mai kor igényeinek megfelelve méltó kiállítási helyet biztosít. A modern megjelenésű épület szintjeinek száma földszint, valamint részben emelet.
Az épületben a bejáraton keresztül a jegypénztár, illetve a ruhatár érintésével érhetjük el a kiállító teret. A földszinten helyet kapnak a kiállító termek, valamint a kisebb kiállítási rendezvények kiszolgálását biztosító eseti kiállító tér. Az oktatási és kis csoportos foglalkozások lebonyolítására két múzeumi foglalkoztató kerül kialakításra. A földszinten kerülnek elhelyezésre az épület kiállító tereinek kiszolgálásához szükséges raktárak, valamint egy kutató szoba. A személyzet a látogató közönség részére egy-egy vizesblokk, akadálymentes WC, valamint takarítószer tároló helyiség kerül kialakításra.
Az emeleti szinten a múzeum üzemeltetéséhez szükséges irodák kapnak helyet. Az emeleten továbbá egy tárgyaló, valamint egy multifunkcionális tér kerül kialakításra egyéb időszakos kiállítások, vagy nagyobb konferenciák, előadások megtartására. Az emelet többi részén az időszakos kiállítás műtárgyainak tárolásához szükséges, raktár, irattár, vizesblokkok, teakonyha kap helyet. Itt kerül elhelyezésre az épület kiszolgálásához szükséges gépészeti tér is.
Az ingatlanon egy épület található, melynek elbontása a kivitelezési feladat része. A telek jelenleg teljes közművel ellátott, vagyis a kivitelezéshez rendelkezésre áll a víz-, és a villamosenergia vételezési lehetőség.

Az alapozás vasbeton cölöpalapozással készül, a felmenő teherhordó szerkezet hagyományos kerámia falazóblokkal készült teherhordó falazat, valamint acél és vasbeton teherhordó pillér szerkezetek. A nyílászárók felett kerámia köpenyes vasbeton áthidaló, illetve monolit vasbeton áthidaló készül. A födém felületkezelt teherhordó acél gerendázatra ültetett, teherhordó acél trapézlemez födém. A homlokzati nyílászárók fokozott légzárású, hőszigetelt üvegezésű nyílászárók. A tetőfedés kiegészítő mechanikai rögzítéssel rögzített PVC csapadékvíz elleni szigetelés. Ragasztott műgyanta nagytáblás homlokzatburkolat kerül elhelyezésre.
A telken kialakításra kerül 1 db. mozgássérült, és 1 db. normál parkoló.
A kivitelezés során építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, közműépítési, kertépítési feladatok megvalósítása szükséges, melynek részletes ismertetését és mennyiségét a közbeszerzési dokumentumok kiviteli tervdokumentációja tartalmazza.
Főbb mennyiségek: telek területe: 2955 m2; tervezett épület alapterülete: 1441,92 m2; tervezett épület nettó alapterülete: 1966,56 m2; bontási törmelék elszállítása: 1179,83 m3; fúrt pontalap készítése 80 cm átmérővel: 564 m; fúrt pontalap készítése 120 cm átmérővel: 81 m; épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből: 41,682 t; teherhordó és kitöltő falazat készítése kézi falazóblokkból: 773,17 m2;
Az elvégzendő munkák részletes leírása a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
3 M3 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Valamennyi értékelési részszempont esetén lineáris függvények alkalmazásával kerül meghatározásra a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi. 60. szám; 2020. március 25.) 2. melléklete alapján.
A nettó ajánlati ár részszempont esetében alkalmazott módszer: 2. mell. A.2. függvény.
A minőségi értékelési részszempontok esetén alkalmazott módszer: 2. mell. A.1. függvény. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (6) bek. d) pontja alapján az alk. minimum követelményként meghatározott gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalatot értékeli.
Az értékelési részszempontok részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06566 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új Múzeum kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/12/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: 26161136215
Postai cím: Arany János Utca 7. 1. em. 113.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: kermiszolgkft@gmail.com
Telefon: +36 302053980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26161136215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1303717097
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1300700250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építészeti és statikai munkák, elektromos munkák, épületgépészeti munkák, külső munkák, építész, elektromos és gépész
felelős műszaki vezető
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11896447215
Postai cím: Bujtos Utca 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215

Hivatalos név: MHM Product Kft
Nemzeti azonosítószám: 24329837241
Postai cím: Vízimalom Sétány 2. 3/9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24329837241

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11066901244
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901244

Hivatalos név: Harcon Építés Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11837530215
Postai cím: Dugonics Utca 8
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11837530215

Hivatalos név: MRK-STRUKTÚRA Szerkezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 26096894209
Postai cím: Kassai Út 129
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26096894209

Hivatalos név: KERMI-SZOLG Kft
Nemzeti azonosítószám: 26161136215
Postai cím: Arany János Utca 7. 1. em. 113.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26161136215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/12/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges