Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/40
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.02.26.
Iktatószám: 2727/2018
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Testnevelési Egyetem
Teljesítés helye: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.;Magyar Építő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Testnevelési Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK22243
Postai cím: Alkotás utca 44.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Zsoldos Róbert
Telefon: +36 14879215
E-mail: zsoldos@tf.hu
Fax: +36 13566337
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira - Testnevelési Egyetem Továbbképző központ, Velence.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira - Testnevelési Egyetem Továbbképző központ, Velence.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1204907828 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira - Testnevelési Egyetem Továbbképző központ, Velence.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak: 45310000-3
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2481 Velence Belterület 1111 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladat (kiviteli tervek elkészítése a beruházás opcióra is vonatkozóan)
Összes nettó terület (építés, felújítás): 3180 m2
Felújítandó nettó alapterület a továbbképző épületében: nettó 3180 m2
Bontás (garázs, konferencia terem, acéllépcső): nettó 250 m2
Szobamennyiség: 28 db + 3 db apartman lakás
Rendezvényterem: 128 m2
Az alábbi épületeket, funkciókat, elemeket kell elhelyezni 1111 helyrajzi számú területen:
- Az oktatóépületben 28 szoba felújítása és 3 db apartman és 4 db iroda kialakítása a 3. emeleten, oktatótermek felújítása, 3 emeleti előadóterem kiépítése
- A meglévő négyszintes főlépcsőház felújítása
- Új négyszintes menekülő lépcsőház építése (lépcső és lépcsőház)
- Meglévő konferencia épületrész elbontása
- Meglévő garázsépület elbontása
- Új parkoló építése
- A meglévő épület átalakításának kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezési munka elvégzése.
- Napelem létesítésének megtervezése, kiviteli terveinek elkészítése.
- A meglévő épület homlokzati szigetelésének, új nyílászáróinak megtervezése, kiviteli terveinek elkészítése és a kivitelezési munka elvégzése.
A részletes tervezési követelményeket Megrendelő tervezési programja tartalmazza.
Kivitelezési feladat főbb jellemzői:
- A meglévő négyszintes főlépcsőház felújítása
- 1 db új menekülő lépcsőház építése
- 635 m2 lapostető/terasztető hő- és vízszigetelés;
- 40 db személygépkocsi parkolására alkalmas parkolóhely
- 1000 m2 gipszkarton szerkezet
- 2954,9 m2 hasznos alapterületet ellátó épületgépészeti rendszer teljes körű kiépítése, amely tartalmaz víz- és csatornaszerelést és fűtés-hűtés szerelést és szellőzés-légtechnika szerelést, gépészeti automatika szerelést
- 2954,9 m2 hasznos alapterületet ellátó villamossági rendszer teljes körű kiépítése, amely tartalmaz erőátviteli-világítási szerelést, érintésvédelmi szerelést és villámvédelmi szerelést és tűzjelző szerelést és strukturált hálózat szerelést és kamerarendszer szerelést
- 220 db 275 W panel (60kWp összteljesítményű);
Alapfeladat 1
A meglévő épület átalakítása továbbképző központtá
Felújítandó terület a továbbképző épületében: nettó 3180 m2
Bontás (garázs, konferencia terem, acéllépcső): nettó 250 m2
Szobamennyiség: 28 db + 3 db apartman lakás
Rendezvényterem: 128 m2
- Az oktatóépületben öltözők, kiszolgáló helyiségek kialakítása
- Az oktatóépületben 28 szoba felújítása és 3 db apartman és 4 db iroda kialakítása a 3. emeleten, oktatótermek felújítása, 3 emeleti előadóterem kiépítése
- A meglévő négyszintes főlépcsőház felújítása
- Új négyszintes menekülőlépcső építése
- Meglévő konferencia épületrész elbontása
- Meglévő garázsépület elbontása
- Új parkoló építése
Alapfeladat 2
Meglévő továbbképző központ épület homlokzati szigetelése 2275 m2, homlokzati nyílászárók cseréje 596 m2.
Opció
Napelem rendszer létesítésének kivitelezési munkái: 220 db 275 W panel (60 kWp összteljesítményű) telepítése nettó 500 m2 tetőfelületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1.) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint).  15
2 Az M/2.2.) alkalmassági követelmény tekintetében megjelölt szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint).  8
3 Környezetvédelmi, fenntarthatósági vállalások, szakmai ajánlattal is bemutatva  7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Napelem létesítésének kivitelezése.
Opciós munkákat AK legkésőbb a szerződés megkötését követő 273 naptári napon belül rendelheti meg. Az opciós tétel vonatkozásában a szerződéstervezetben foglaltak az irányadóak.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 173 - 353739
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés az 1527/2016. (IX. 29.) Korm. határozat szerinti infrastruktúra-fejlesztés tervezési és kivitelezési munkáira - Testnevelési Egyetem Továbbképző központ, Velence.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/02/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 217.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 202922731
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 202922731
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Magyar Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pillangó utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail: vallig@magyarepito.hu
Telefon: +36 14672700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14672700
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1226755597
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1204907828
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. számú ajánlat:
Ajánlattevő neve: Laterex Építő Zrt. - Közös ajánlattevők vezető tag
Ajánlattevő székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1-12.
adószám: 25098367-2-43
Ajánlattevő neve: ÉPKAR Zrt. - Közös ajánlattevők - ajánlattevő tag
Ajánlattevő székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.
adószám: 11266101-2-43
2. számú ajánlat:
Közös ajánlattevő neve: F-M VELENCE 2017 KONZORCIUM
Közös ajánlattevő címe: 8086 Felcsút, Fő utca 217.
Közös ajánlattevő vezető neve: FEJÉR-B.Á.L. Zrt.
Közös ajánlattevő vezető székhelye: 8086 Felcsút, Fő utca 217.
adószám: 25308673-2-07
Közös ajánlattevő tag neve: Magyar Építő Zrt.
Közös ajánlattevő tag székhelye: 1149 Budapest, Pillangó utca 28.
adószám: 10759358-2-44
Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
FEJÉR-B.Á.L. Zrt.:
- MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői feladatok
- É kategóriájú tervezői feladatok
- Földmunkák részfeladatai
- Szerkezeti munkák részfeladatai
- Szigetelés részmunkái
- Homlokzati munkák részfeladatai
- Ácsmunkák és tetőfedés részmunkái
- Belső határoló szerkezetek részfeladatai
- Felületképzés részmunkái
- Lakatos szerkezetek részmunkái
- Épületgépészet részmunkái
- Épületautomatika részmunkái
- Erős és gyengeáramú munkák részfeladatai
- Kertészeti munkák részfeladatai
- Bontás részmunkái
- Útépítés részmunkái
- Monolit vasbeton munkák
- Zsaluzás és állványozás munkái
- Szárazépítés részfeladatai
- Belső és külső nyílászáró építése
- Aljzatkészítés részfeladatai
- Kültéri burkolatok részmunkái
- Lift csere részfeladatai
- Beépített berendezések munkái
- Kiviteli tervezés részfeladatai
Magyar Építő Zrt.: nem vesz igénybe alvállalkozót
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)