Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/48
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2018.03.08.
Iktatószám: 2730/2018
CPV Kód: 90620000-9
Ajánlatkérő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Békéscsaba közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Szent István tér 7.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bende-Engelhardt Judit
Telefon: +36 66523800-3862
E-mail: torok@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax: +36 66523872
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.bekescsaba.hu
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: TAPPE Hulladékgazdálkodási, Köztisztasági, Szolgáltató Kft.
Postai cím: Bartók Béla út 56/2.
Város/Község: Békéscsaba
Postai irányítószám: 5600
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 66 442342
E-mail: tappe@externet.hu
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Téli útüzemeltetési feladatok ellátása Békéscsaba közigazgatási területén (2015-2025) vállalkozási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Békéscsaba közigazgatási területe
NUTS-kód HU332
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/01/22 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Békéscsaba közigazgatási területén található közterületeken téli útüzemeltetési feladatok ellátása 2015. november 15-től 2025. március 15-ig: az ügyeleti szolgálat, a kézi és gépi eszközökkel végzendő síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkák megszervezése és annak végrehajtása.
A téli útüzemeltetési feladatok ellátása során a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást az alábbi helyeken kell elvégezni:
Kézi munkavégzés:
- autóbusz öblök peronjai a hozzá vezető járdákkal;
- kijelölt gyalogos-átkelőhelyek és a hozzá vezető járdák;
- hidak, alul- és felüljárók út- és járdaburkolatai;
Kisgépi munkavégzés:
- útburkolatokhoz kapcsolódó autóbusz öblök;
- kerékpárutak.
A részletes műszaki leírást az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90620000-9
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 500000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/12/21 (év/hó/nap)
Befejezés 2025/03/15 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
1.1. Feladat munkadíja (az egységre vonatkozatott munkadíjaknak tartalmazni kell a munkavégzés során felmerülő valamennyi költséget a szóróanyag költség kivételével.) 50
1.1.1 Gépi I. fokozat (síkosság-mentesítés) (bruttó díj, Ft/m2) 20
1.1.2 Gépi II. fokozat (hó-eltakarítás) (bruttó díj, Ft/m2) 10
1.1.3 Kézi és kisgépi síkosság-mentesítés kerékpárutak és buszöblök kivételével (bruttó díj, Ft/m2) 7
1.1.4 Kézi és kisgépi hó-eltakarítás kerékpárutak és buszöblök kivételével (bruttó díj, Ft/m2) 2
1.1.5 Kézi és kisgépi síkosság-mentesítés kerékpárutakon, autóbuszöblökben (bruttó díj, Ft/m2) 8
1.1.6 Kézi és kisgépi hó-eltakarítás kerékpárutakon, autóbuszöblökben (bruttó díj, Ft/m2) 3
1.2. Síkosság mentesítő anyag ára (Az anyagárban szerepeltetni kell az anyag beszerzési költségén felül az egyéb járulékos költségeket is pl. tárolás, rakodás stb. A pályázatok összehasonlíthatósága érdekében mind a négy meghatározott anyagfajtára ajánlatot kell adni.) 30
1.2.1. Só (úttest síkosság-mentestéséhez) (bruttó díj, Ft/t) 15
1.2.2. Kálisó kézi és kisgépi síkosság-mentesítéshez (bruttó díj, Ft/t) 10
1.2.3. Homok (a félszáraz homokra vonatkozó 1780 kg/m3 fajsúlyszám alapján kell meghatározni) (bruttó díj, Ft/t) 4
1.2.4. Fűrészpor (bruttó díj, Ft/t) 1
1.3. Hó elszállítás (A díjnak tartalmaznia kell minden járulékos költséget.) 4
1.3.1 Gépi rakodás (bruttó díj, Ft/m3) 2
1.3.2 Szállítás (bruttó díj, Ft/m3) 2
1.4. Rendkívüli hómunkások foglalkoztatásának díja (bér és járulékai nélkül) (bruttó díj, Ft/óra/fő) 1
1.5. Eredménytelennek minősített gépszemle esetére megajánlott kötbér mértéke (Ft) 2
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 147 - 271148
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/08/01 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 007 - 008825
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/01/12 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 28222 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2016/01/18 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
igen
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
Eredeti:
1.1.1 Gépi I. fokozat (síkosság-mentesítés) 2,26 Ft/m2)
1.1.2 Gépi II. fokozat (hó-eltakarítás) 2,89 Ft/m2)
1.1.3 Kézi és kisgépi síkosság-mentesítés kerékpárutak és buszöblök kivételével 14,43 Ft/m2)
1.1.4 Kézi és kisgépi hó-eltakarítás kerékpárutak és buszöblök kivételével 19,24 Ft/m2)
1.1.5 Kézi és kisgépi síkosság-mentesítés kerékpárutakon, autóbuszöblökben 6,45 Ft/m2)
1.1.6 Kézi és kisgépi hó-eltakarítás kerékpárutakon, autóbuszöblökben (6,45 Ft/m2)
1.2.1. Só (úttest síkosság-mentestéséhez) 38228 Ft/t)
1.2.2. Kálisó kézi és kisgépi síkosság-mentesítéshez 135810 Ft/t)
1.2.3. Homok (a félszáraz homokra vonatkozó 1780 kg/m3 fajsúlyszám alapján kell meghatározni) 4225 Ft/t)
1.2.4. Fűrészpor 16297 Ft/t)
1.3.1 Gépi rakodás 4,1 Ft/m3)
1.3.2 Szállítás 8,1 Ft/m3)
1.4. Rendkívüli hómunkások foglalkoztatásának díja (bér és járulékai nélkül) 352 Ft/óra/fő)
1.5. Eredménytelennek minősített gépszemle esetére megajánlott kötbér mértéke 100600 Ft
Módosítás:
1.1.1 Gépi I. fokozat (síkosság-mentesítés) 2,36 Ft/m2)
1.1.2 Gépi II. fokozat (hó-eltakarítás) 3,02 Ft/m2)
1.1.3 Kézi és kisgépi síkosság-mentesítés kerékpárutak és buszöblök kivételével 15,06 Ft/m2)
1.1.4 Kézi és kisgépi hó-eltakarítás kerékpárutak és buszöblök kivételével 20,08 Ft/m2)
1.1.5 Kézi és kisgépi síkosság-mentesítés kerékpárutakon, autóbuszöblökben 6,73 Ft/m2)
1.1.6 Kézi és kisgépi hó-eltakarítás kerékpárutakon, autóbuszöblökben (6,73 Ft/m2)
1.2.1. Só (úttest síkosság-mentestéséhez) 39260,16 Ft/t)
1.2.2. Kálisó kézi és kisgépi síkosság-mentesítéshez 139476,87 Ft/t)
1.2.3. Homok (a félszáraz homokra vonatkozó 1780 kg/m3 fajsúlyszám alapján kell meghatározni) 4339,08 Ft/t)
1.2.4. Fűrészpor 16737 Ft/t)
1.3.1 Gépi rakodás 221,29 Ft/m3)
1.3.2 Szállítás 451,97 Ft/m3)
1.4. Rendkívüli hómunkások foglalkoztatásának díja (bér és járulékai nélkül) 361,504 Ft/óra/fő)
1.5. Eredménytelennek minősített gépszemle esetére megajánlott kötbér mértéke 103316,2Ft
IV.1.3) A módosítás indoka:
Az eredeti szerződés 12. pontjában leírtak szerint szerződőd felek megállapodnak abban, hogy az éves fogyasztó árindex mértékével korrigálják az egységárakat.
A szerződésmódosítás során Ajánlatkérő figyelembe vette a Kbt. 14.§-ban foglaltakat.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2018/01/31 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
Egyetért a hirdetményben foglaltakkal.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2018/02/19 (év/hó/nap)