Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/39
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.25.
Iktatószám:2737/2021
CPV Kód:48820000-2
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3;HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság.;Areus Zrt.;Poli Computer PC Kft.;RacioNet Zrt.;SERCO Kft.;Silicon Computers Kft.;WSH Kft.;M & S Informatikai Zrt.;ALPHANET Informatikai Zrt.;Delta Services Kft.;DIGITAL Kft.;NÁDOR Rendszerház Kft.;PC Trade Systems Kft.;PROFESSZIONÁL Zrt.;SzámHEAD Kft;EURO ONE Számítástechnikai Zrt.;BRAVONET Kft.;Duna Elektronika Kft.;Enterprise Communications Magyarország Kft.;FLAXCOM HOLDING Zrt.;Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.;M & M COMPUTER Kft.;NETvisor Zrt.NETvisor Zrt.;PROFITEXPERT Kft.;Rufusz Computer Informatika Zrt.;Szintézis Zrt.;Telvice Kft.;TIGRA Kft.;Sysman Informatikai Zrt.;CLARMONT I. S. Kft.;DOCAGE Kft.;GAMAX Kft.;MVM BSZK Zrt.;SCI-Hálózat Zrt.;Delta Systems Kft.;HumanoIT Kft.;INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt.;Invitech ICT Services Kft.;Symmetria Magyarország Zrt.;99999 Informatika Kft.;NTT Magyarország Kft;USER RENDSZERHÁZ Kft.;Valkyr Kft.;T-Systems Magyarország Zrt;ANSWARE Kft.;Grepton Zrt.;Szinva Net Zrt.;VRS Magyarország Kft.;4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.;ASH Szoftverház Kft.;Getronics Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi beszerző
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alapján végzett központosított közbeszerzés.
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK26976
Postai cím: Váci út 37
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Zoltán
Telefon: +36304698228
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax: +36304698228
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://dkuzrt.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi beszerző
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján alapján végzett központosított közbeszerzés.

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás kötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezetfeladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosítottközbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények részére szerverek és tárolók valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére
1. rész: Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 19076039630 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
• Belügyminisztérium (BM)
• Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Országos Rendőr-főkapitányság
• Pécsi Tudományegyetem
• Pillér Informatikai Kft.
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Állatorvostudományi Egyetem
• Belügyminisztérium (BM)
• Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Győri Szakképzési Centrum
• Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• MÁV Magyar Államvasutak Zártkörű Részvénytársaság Beszerzési és Logisztikai Igazgatóság
• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Országos Atomenergia Hivatal
• Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
• Dél-Budai Tankerületi Központ
• Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
• Magyar Természettudományi Múzeum
• Miskolci Szakképzési Centrum
• Óbudai Egyetem
• Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
• Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
• Magyar Nemzeti Levéltár
• Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
• Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
• IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Társaság
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Országos Atomenergia Hivatal
• Országos Rendőr-főkapitányság
• Országos Vízügyi Főigazgatóság
• Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 41 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
I. konzorcium:
- ATOS Magyarország Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.),
- Areus Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.),
- Poli Computer PC Kft. (2613 Rád, Liget utca 3.),
- RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A),
- SERCO Kft. (1037 Budapest Bécsi út 314.) ,
- Silicon Computers Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 23.),
- WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.),

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Magyar Államkincstár
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Állami Számvevőszék
• Budapest Főváros Kormányhivatala
• Debreceni Egyetem (DE)
• Miskolci Egyetem (ME)
• Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Pest Megyei Kormányhivatal
• Szent Margit Kórház
• Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
• Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ
• ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Belügyminisztérium (BM)
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
• Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
• Debreceni Egyetem (DE)
• Dunakeszi Tankerületi Központ
• Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
• Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
• Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
• Heves Megyei Kormányhivatal
• Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
• Kaposvári Tankerületi Központ
• Készenléti Rendőrség
• Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
• Közép-Budai Tankerületi Központ
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Külső-Pesti Tankerületi Központ
• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
• Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
• Magyar Nemzeti Levéltár
• Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
• Miskolci Rendvédelmi Technikum
• NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
• Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
• Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.
• Nemzeti Földügyi Központ
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• Nemzeti Tehetséggondozó Nonprofit Kft.
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Óbudai Egyetem
• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
• Országos Rendőr-főkapitányság
• Országos Sportegészségügyi Intézet
• Pécsi Tudományegyetem
• Pillér Informatikai Kft.
• Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szerencsi Szakképzési Centrum
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYTATÁS A II.2.11-ES PONTBAN
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 107 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: II.2.4. folytatása:
Ajánlatkérő szervezetek:
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
• Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ
• Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
• Emberi Erőforrások Minisztérium Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Speciális Iskola és Szakisko
• Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
• HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
• Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház
• Magyar Állami Operaház
• Magyar Államkincstár
• Magyar Nemzeti Levéltár
• Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szolnoki Szakképzési Centrum
• Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság
• Békéscsabai Szakképzési Centrum
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Heves Megyei Szakképzési Centrum
• Kecskeméti Szakképzési Centrum
• Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
• Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
• NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.
• NIPÜF Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szépművészeti Múzeum
• Váci Fegyház és Börtön
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Díjbeszedő Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
• NKM Áramhálózati Kft.
• NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
• NKM Földgázhálózati Kft.
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. konzorcium):
- M & S Informatikai Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.)
- ALPHANET Informatikai Zrt. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.)
- Delta Services Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.)
- DIGITAL Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt.83.)
- NÁDOR Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.)
- PC Trade Systems Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A.)
- PROFESSZIONÁL Zrt. (1117 Budapest, Sopron út 19.)
- SzámHEAD Kft. (1117 Budapest, Budafoki u. 95. D ép)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
• Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ
• Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
• Emberi Erőforrások Minisztérium Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Speciális Iskola és Szakisko
• Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
• HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
• Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház
• Magyar Állami Operaház
• Magyar Államkincstár
• Magyar Nemzeti Levéltár
• Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szolnoki Szakképzési Centrum
• Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság
• Békéscsabai Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 52 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (III. konzorcium):
- EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
- BRAVONET Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52)
- Duna Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 99.)
- Enterprise Communications Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 117-119.)
- FLAXCOM HOLDING Zrt. (1149 Budapest, Mogyoródi út 53.)
- Kermann Műszaki Fejlesztő Kft. (1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em.)
- M & M COMPUTER Kft. (7623 Pécs, Mártírok útja 42.)
- NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József u. 56.)
- PROFITEXPERT Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép.)
- Rufusz Computer Informatika Zrt. (2030 Érd, Retyezáti u 46.)
- Szintézis Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.)
- Telvice Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 135.)
- TIGRA Kft. (1145 Budapest, Törökőr utca 2.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
• Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Zala Megyei Szent Rafael Kórház Zalaegerszeg
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ
• Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
• Emberi Erőforrások Minisztérium Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Speciális Iskola és Szakisko
• Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
• HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
• Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház
• Magyar Állami Operaház
• Magyar Államkincstár
• Magyar Nemzeti Levéltár
• Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szolnoki Szakképzési Centrum
• Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság
• Békéscsabai Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 37 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
(IV. konzorcium):
- Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.),
- CLARMONT I. S. Kft. (1054 Budapest, Tüköry utca 3.),
- DOCAGE Kft. (1025 Budapest, Csalán u. 35/A.),
- GAMAX Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. II/18.),
- MVM BSZK Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 54.),
- SCI-Hálózat Zrt. (1142 Budapest, Szihalom u. 7.),

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
•Állami Számvevőszék
•Állami Szívkórház Balatonfüred
•Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház
•Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
•Balatoni Hajózási Zrt
•Baranya Megyei Kormányhivatal
•Belügyminisztérium (BM)
•BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
•Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
•Budapest Főváros Kormányhivatala
•Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
•Ceglédi Szakképzési Centrum
•Ceglédi Tankerületi Központ
•Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
•DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•Emberi Erőforrások Minisztériuma
•ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
•Eötvös Loránd Tudományegyetem
•Érdi Tankerületi Központ
•ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
•Győri Szakképzési Centrum
•Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
•HSSC Szolgáltató Központ Kft
•IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•Igazságügyi Minisztérium
•Információs Hivatal
•KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.
•Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
•Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft.
•Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
•KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
•Külgazdasági és Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása
•Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
•Magyar Államkincstár
•Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
•Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
•Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
•Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
•Miskolci Rendvédelmi Technikum
•NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
•Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nemzeti Hírközlési Hatóság utódja, 2010.08.11.-től)
•Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
•Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
•Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•Nemzeti Védelmi Szolgálat
•NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
•NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
•NHSZ Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
•NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
•NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
•Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
•Óbudai Egyetem
•Oktatási Hivatal
•Országos Bírósági Hivatal
•Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
•Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
•Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
•Országos Rendőr-főkapitányság
•Országos Széchényi Könyvtár
•Pillér Informatikai Kft.
•Polgármesteri Hivatal Érd
•Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
•Salgótarjáni Tankerületi Központ
KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYTATÁS A II.2.11-ES PONTBAN
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 97 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: II.2.4. folytatása:
Ajánlatkérő szervezetek:
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
• Szent Margit Kórház
• Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
• "URBS PRO PATIENTE" Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Váci Szakképzési Centrum
• Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Spe
• Veszprém Megyei Kormányhivatal
• ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Északdunántúli Vízmű Zrt.
• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
• Magyar Államkincstár
• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
• MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.
• MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• NKM Áramhálózati Kft.
• NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.
• NKM Földgázhálózati Kft.
• Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen működő Részvénytársaság
• NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (V. konzorcium):
- Delta Systems Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.), 13978774-2-41
- HumanoIT Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), 13606022-2-41
- INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt. (1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 12. fszt. 1.), 12857074-2-43
- Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4), 25836965-2-13

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Állami Egészségügyi Ellátó Központ
• Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház
• Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
• Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
• Magyar Államkincstár
• Magyarságkutató Intézet
• Nagykanizsai Szakképzési Centrum
• Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nemzeti Hírközlési Hatóság utódja, 2010.08.11.-től)
• Nemzeti Sportközpontok
• Nemzeti Védelmi Szolgálat
• NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
• Oktatási Hivatal
• Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
• Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
• Országos Sportegészségügyi Intézet
• Országgyűlés Hivatala
• Paksi Közlekedési Korlátolt Felelősségű Társaság
• Pécsi Tudományegyetem
• PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
• Veszprémi Szakképzési Centrum
• VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
• MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 28 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
(VI. konzorcium):
- Symmetria Magyarország Zrt. (1139 Budapest, Váci út 91),
- 99999 Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.),
- NTT Magyarország Kft (1117 Budapest, Budafoki út 60.),
- USER RENDSZERHÁZ Kft. (1039 Budapest, Zöld utca 2.),
- Valkyr Kft. (1025 Budapest, Szeréna köz 6/B.),

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Nemzeti Hírközlési Hatóság utódja, 2010.08.11.-től)
• Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
• Nemzeti Sportközpontok
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szent István Egyetem (SZIE)
• ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
• Legfőbb Ügyészség
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
• Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
• Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Testnevelési Egyetem
• Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 18 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VII. konzorcium):
- T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
- ANSWARE Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76.)
- Grepton Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.)
- Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1.)
- VRS Magyarország Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 26.)

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 sz. keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48820000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A KM01SRVT17 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
• Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
• MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Diákhitel Központ Zrt.
• Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
• Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
• Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Közbeszerzési Hatóság
• Magyar Államkincstár
• Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
• MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal
• Nemzeti Földügyi Központ
• NKM Áramhálózati Kft.
• Petőfi Irodalmi Múzeum
• Volánbusz Zrt.
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
• Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.
• Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum
• Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
• Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 25 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VIII. konzorcium):
- 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (beolvadt a Humansoft Kft. és Axis Rendszerház Kft.) (1037 Budapest, Montevideo utca 8.), 10239025-2-44
- Getronics Magyarország Kft. (1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép.), 10532782-2-41
- ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.), 23940165-2-43

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 104 - 207282
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ATOS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Areus Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Poli Computer PC Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Liget utca 3.
Város: Rád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2613
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: RacioNet Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hauszmann Alajos u. 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SERCO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Silicon Computers Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zólyomi út 23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: WSH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3273800888
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3273800888
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M & S Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ALPHANET Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pünkösdfürdő utca 52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Delta Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DIGITAL Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi sgt.83.
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NÁDOR Rendszerház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: PC Trade Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kőér utca 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: PROFESSZIONÁL Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Sopron út 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SzámHEAD Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki u. 95. D ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1119784325
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1119784325
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: BRAVONET Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Duna Elektronika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 99.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1183
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Enterprise Communications Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 117-119.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FLAXCOM HOLDING Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mogyoródi út 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angol utca 32. 4. ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: M & M COMPUTER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártírok útja 42.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NETvisor Zrt.NETvisor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petzvál József u. 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: PROFITEXPERT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 152. H. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Rufusz Computer Informatika Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Retyezáti u 46.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Szintézis Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tihanyi Árpád út 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Telvice Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szabadság út 135
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: TIGRA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökőr utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2061232420
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2061232420
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CLARMONT I. S. Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tüköry utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DOCAGE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csalán u. 35/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: GAMAX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15/d. II/18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: MVM BSZK Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 54.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: SCI-Hálózat Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szihalom u. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 967455597
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 967455597
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szentendrei út 39-53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: HumanoIT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madarász Viktor utca 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gombócz Zoltán utca 12. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Invitech ICT Services Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2814571469
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2814571469
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 99999 Informatika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás u. 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NTT Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: USER RENDSZERHÁZ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zöld utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Valkyr Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeréna köz 6/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 615100865
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 615100865
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ANSWARE Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 74-76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Grepton Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 48-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Szinva Net Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erenyő u. 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3518
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: VRS Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lajos u. 26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1023
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1680185626
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1680185626
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Tájékoztató a KM01SRVT17 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ASH Szoftverház Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Getronics Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Henger u. 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6543908440
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6543908440
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
ATOS Magyarország Kft. 10378144-2-41
AREUS Zrt. 23469507-2-41
Poli Computer PC Kft.11820534-2-13
RacioNet Zrt. 13846606-2-43
SERCO KFT. 12906240-2-41
Silicon Computers Kft. 12095144-2-43
WSH Kft. 12048898-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban. KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (I. konz) ADÓSZ 1 B PONT
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
M&S ZRt.14409471-2-41
ALPHANET Zrt. 14153833-2-41
Delta Services Kft. 13978798-2-41
DIGITAL Kft. 10406115-2-06
Nádor Rendszerház Kft. 10507326-2-42
PC Trade Systems Kft. 12937303-2-43
Professzionál Zrt. 13369657-2-43
SZÁMHEAD Kft. 10415618-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban. KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.11-ES PONT (II. konz), ADÓSZÁM 2 B PONT
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 10649297-2-44
Bravonet Kft. 23768569-2-42
Duna Elektronika Kft. 12029145-2-43
Enterprise Communications Magyarország Kft 13835462-2-41
Flaxcom Holding Zrt. 13985677-2-42
Kermann Zrt. 27984026-2-42
M&M Computer Kft. 10582048-2-02
NETvisor Zrt. 14023059-2-43
Profitexpert Kft. 10527087-2-43
Rufusz Computer Informatika Zrt. 13644545-2-43
Szintézis ZRt. 12890341-2-08
Telvice Kft. 13339076-2-13
TIGRA Kft. 12218778-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban. KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.11-ES PONT (III. konz) ADÓSZ 3 B PONT
4. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Sysman Informatikai Zrt. 12948901-2-41
CLARMONT I.S. Kft 13730848-2-41
Docage Kft. 13107406-2-41
Gamax Kft. 10383571-2-44
MVM BSZK Zrt. 25010075-2-43
SCI-Hálózat zRt. 12402179-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban. KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (IV. konz) ADÓSZ 4 B PONT
5. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Delta Systems Kft. 13978774-2-41.
HumanoiT Kft.13606022-2-41
Inter-Computer-Informatika Zrt. 12857074-2-43
Invitech ICT Services Kft.25836965-2-13
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban. KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (V. konz) ADÓSZ 5B PONT
KARAKJERKORLÁS OKÁN FOLYTATÁS A VI.4.3-AS PONTBAN
A tájékoztató a 2020.07.23 és 2020.12.31. közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és közvetlen megrendelésekről szól a KM01SRVT17. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
KARAKTERKORLÁT OKÁN A VI.3 PONT FOLYTATÁSA:
6. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Symmetria Magyarország Zrt. 25798555-2-41
99999 Informatika Kft. 13854964-2-43
NTT Magyarország Kft. 12655085-2-43
USER RENDSZERHÁZ Kft. 13799504-2-41
Valkyr Kft. 14998603-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (VI. konz) ADÓSZ 6B PONT
7. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
T-Systems Magyarország Zrt. 12928099-2-44
Answare Kft. 10900963-2-41
Grepton Zrt. 12613056-2-42
Szinva Net Zrt. 24962106-2-05
VRS Magyarország Kft. 25176670-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (VII. konz) ADÓSZ 7B PONT
8. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 10239025-2-44
Getronics Magyarország Kft. 10532782-2-41
ASH Szoftverház Kft. 23940165-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban; KARAKTERKORLÁT OKÁN FOLYT A II.2.14-ES PONT (VIII. konz) ADÓSZ 8B PONT
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)