Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/34
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.18.
Iktatószám: 2777/2019
CPV Kód: 45240000-1
Ajánlatkérő: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: turizmusfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60636874
Postai cím: Új Utca 4
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Korossy Emese
Telefon: +36 99951594
E-mail: velencetax@velencetax.hu
Fax: +36 99951594
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://sopronferto-turisztikai-zrt.itthon.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://sopronferto-turisztikai-zrt.itthon.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: turizmusfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FERTŐ TAVI VÍZITELEP KOMPLEX FEJLESZTÉSE – 1. ÜTEM
Hivatkozási szám: EKR001093052018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés melyben
FERTŐ TAVI VÍZITELEP KOMPLEX FEJLESZTÉSE – 1. ÜTEM vízjogi létesítési engedélyes munkái keretében kotrási és tereprendezési munkák, partfal kialakítások, Rákos patak érintett szakaszának átalakítása, kikötőmedence kialakítása, járathajó kikötőrész kialakítása, Fertő-tó nyílt víz felöli terület kialakítása, Nyugati csatorna kialakítása, víziközmű építési munkák elvégzése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak, valamint a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott vízjogi létesítési engedélyek valamint bontási és kiviteli tervdokumentáció szerint
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: FERTŐ TAVI VÍZITELEP KOMPLEX FEJLESZTÉSE – 1. ÜTEM
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45240000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Sopron-Fertő, Fertő tó, Fertő tó és környéke
Tájvédelmi körzet, Bioszféra rezervátum, Fertő-Hanság Nemzeti Park, UNESCO Világörökségi területekre kiterjedően, Natura 2000 és természetvédelmi területek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A projekt megvalósulásának számszerűsíthető céljai:1. ütem fejlesztési területe (szárazulat+vízfelület) összesen: 296 000 m2;Kotrásokkal kitermelendő összes anyagmennyiség: 153 000 m3; Durva tereprendezéshez szükséges összes anyagmennyiség: 100 000 m3; Tervezett szádlemezes partfal kialakítás hossza: 2 600 fm; Vb. cölöp leverése: 6 800 fm; tervezett kikötő medence védett vízfelülete: 55 000 m2; Tervezett vitorlás/csónakkikötő férőhely száma: 392/500 db; Tervezett ivóvíz vezeték hálózat hossza: 5 100 fm; Tervezett szennyvíz hálózat hossza: 4 200 fm; Tervezett tető és burkolati csapadékvíz csatornahálózat hossza: 1 500 fm; Tervezett locsolóvíz hálózat hossza: 11 000 fm; I.ÜTEM BONTÁSI MUNKÁLATOK1.) H4 RÁKOS-PATAK FELETTI GYALOGOS-KÖZMŰ HÍD elbontása a KD-ben kiadott tervdokumentációban foglaltak szerint 20,5 m teljes hosszban 2,15 m szélességben a hozzá tartozó építményekkel (lépcső, hídkorlát, közművek) együtt. A hídon vízvezeték, szennyvízvezeték és elektromos vezetékek kerültek átvezetésre védőcsőben vezetve. A hídra helyezett közművezetékeket a patak két partján a víziközmű terveknek megfelelően ki kell váltani, majd kiváltást követően el kell távolítani.
2.) Meglévő épületek elbontása a KD-ben kiadott tervdokumentációban foglaltak szerint összesen 35 db különböző anyagú létesítmény elbontása.
I. ÜTEM VÍZÉPÍTÉSI KIVITELI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA – Bontási Munkák
A teljes érintett területen szükséges a beton burkolatok, partfalak, épületek beton elemeinek, alapjainak bontása, darálása, deponálása, az egyes, vízépítési létesítmények bontása a KD tervdokumentációban foglaltak szerint: 1.) Déli csónakkikötő Ny-i oldal; 2.) Déli csónakkikötő É-i oldal; 3.) Fertő tavi Vitorlás Szövetség kikötője (partbiztosítás, sólya, deszkamóló); 4.) Strand fürdőzőtér, Ny-i partbiztosítás; 5.) Strand feletti ferde főmóló; 6.) Partbiztosítás a főmóló és a határőrségi csónakház között; 7.) Egykori határőrségi csónakház víziállása; 8.) Fertő tavi Hajózási Kft. kikötője; 9.) Rákos-patak alsó áteresz; 10.) Csónakkikötő és partbiztosítás a Rákos-patakon, gyaloghíd felett, 11.) Csónakkikötő és partbiztosítás a Rákos-patakon, gyaloghíd alatt, 12.) Rákos-patak bal parti földnyelv; 13.) Drescher Kft. kikötője (partbiztosítás, sólya), 14.) Egyéb bontási munkák a belső öbölben.
I. ÜTEM VÍZIKÖZMŰ KIVITELI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA – vízjogi létesítési engedélyes munkák
Ivóvízvezeték hálózat kialakítása, oltóvíz igény megoldása locsolóvíz hálózat kialakításával, szennyvízelvezetés kialakítása, csomópontok, átemelők, csapadékvíz elvezetés megoldása meglévő közműhálózatra figyelemmel, UV vízfertőtlenítő berendezés beépítése, a KD tervdokumentációban foglaltak szerint a munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartásával.
A projekt megvalósulásának nem számszerűsíthető céljai: A kotrások és feltöltések anyagmérlegének kedvező kialakítása a feltöltésre alkalmas kotrási/bontási anyag helybeni felhasználásával, a fejlesztési területre beszállítandó anyagmennyiség minimalizálása; A projekt megvalósulásával az érintett területeken a jelentős mennyiségű csatorna, kikötő és strandkotrások hatására javul a vízminőség, valamint az érintett vízfelületek szabadidős, sport és turisztikai kihasználhatósága (strand, járat/vitorlás/csónak hajózás, kite/surf); A partfal rekonstrukció keretében a tó arculatához és a fejlesztés minőségi és funkcionális elvárásaihoz illeszkedő megoldások valósulnak meg, javul a vízfelület megközelíthetősége; A projekt keretében megvalósítandó déli anyagtározó kialakításával a projektterületről kitermelendő jelentős mennyiségű, feltöltésre nem alkalmas anyag elhelyezésére nyílik lehetőség; A vitorlás, csónak és járathajó kikötők kapacitásának jelentős növelése és korszerű, színvonalas kialakítása a fejlesztési terület és tágabb környezetének turisztikai potenciálját is megnöveli; A tervezett közműfejlesztés biztosítja a tervezett funkciók számára szükséges közmű kapacitások fenntartható módon történő ellátását;
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítésbe bevont szakemberekkel kapcsolatos követelmény-A III.1.3. M.2.a) pont szerinti szakember vízilétesítmény építési munkák irányításába szerzett projektvezetői szakmai többlettapasztalata(hó) 20
2 Teljesítésbe bevont szakemberekkel kapcsolatos követelmény-A III.1.3.M.2.b) szerinti szakember vízilétesítmény építési munkák területen szerzett minőségügyi irányítási szakmai többlettapasztalat (hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Tárgyi beruházás a 1862/2016 (VII.27.) Kormány határozatban foglaltak szerint támogatásból valósul meg.
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja, a Kbt. 73. §-a (6) bekezdésének c) pontjával összhangban: tartalékkerettel együtt számítva 3.300.000.000 HUF.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 248 - 572268
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: FERTŐ TAVI VÍZITELEP KOMPLEX FEJLESZTÉSE – 1. ÜTEM
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024187 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VISSZAVONÁS
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
A tárgyi eljárást ajánlatkérő visszavonta, szerződés nem került megkötésre.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)