Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/149
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.12.30.
Iktatószám: 28151/2015
CPV Kód: 98113000-8;79111000-5;79000000-4;80000000-4
Ajánlatkérő: Oktatási Hivatal
Teljesítés helye: Magyarország területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Merkel Konzulent Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Oktatási Hivatal
Postai cím: Szalay utca 10-14.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Maruzsa Zoltán
Telefon: +36 13742170
E-mail: kozbeszerzes@oh.gov.hu
Fax: +36 13742495
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oktatas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Merkel Konzulent Zrt.
Postai cím: Kresz Géza u. 37. B. ép. 2. em. 6.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1132
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
x Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Megbízási keretszerződés szakértői kapacitás beszerzésére az Oktatási Hivatal kiemelt projektjei keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 27
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország területe
NUTS-kód HUZ
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2015/09/07 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Megbízási keretszerződés szakértői kapacitás beszerzésére az Oktatási Hivatal kiemelt projektjei keretében
Jelen közbeszerzési eljárás célja szakértői tevékenységhez szakértői kapacitás beszerzése a rendelkezésre álló keretösszegen belül a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001, TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001, TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004, TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 és a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projektek megvalósításához.
A rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 564.566.929,- Ft (ötszázhatvannégymillió-ötszázhatvanhatezer-kilencszázhuszonkilenc forint), melytől ajánlatkérő legfeljebb -30%-kal eltérhet. A rendelkezésre álló összegtől legfeljebb -30%-kal történő eltérés lehetősége a teljes összegre értelmezendő (a szakértői területekhez rendelt szakértői napmennyiségek a becsült időfordítást jelölik, melyektől az Ajánlatkérőnek lehetősége van eltérni).
Ajánlattevő - nyertessége esetén - a szakértői tevékenységet az eseti megbízások alapján, annak tárgya és feltételei szerint az alábbi szakértői területeken vállalja ellátni, az alábbi becsült tervezett időráfordítással (szakértői nap):
Folyamatmenedzser 1373 szakértői nap
Közoktatási szakértő 1655 szakértői nap
Tréner 160 szakértői nap
Képzésszervező 628 szakértői nap
Tutor 891 szakértői nap
Képzési asszisztens 244 szakértői nap
Pedagógiai értékelési szakértő 1794 szakértői nap
Minőségbiztosítási szakember 123 szakértői nap
Vezető informatikus 760 szakértői nap
Informatikus szakember 1950 szakértői nap
Adatfeldolgozó operátor 334 szakértői nap
A feladatok ellátásához szükséges minimális szakértői létszám (fő):
Folyamatmenedzser: 30
Közoktatási szakértő: 28
Tréner: 10
Képzésszervező: 16
Tutor: 19
Képzési asszisztens: 17
Pedagógiai értékelési szakértő: 48
Minőségbiztosítási szakember: 3
Vezető informatikus: 20
Informatikus szakember: 39
Adatfeldolgozó operátor: 8
Az egyes szakértői feladatok részletes kifejtését a Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98113000-8
További tárgyak: 79111000-5
79000000-4
80000000-4
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 564566929 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2015/09/07 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
1 Szakértői erőforrás összesített bruttó ára (HUF) szakértőnként az alábbi alszempontok alapján 60
1.1. Folyamatmenedzser bruttó megbízási díj 6,89
1.2. Közoktatási szakértő bruttó megbízási díj 8,31
1.3. Tréner bruttó megbízási díj 0,80
1.4. Képzésszervező bruttó megbízási díj 2,10
1.5. Tutor bruttó megbízási díj 4,47
1.6. Képzési asszisztens bruttó megbízási díj 0,82
1.7. Pedagógiai értékelési szakértő bruttó megbízási díj 9,01
1.8. Minőségbiztosítási szakértő bruttó megbízási díj 0,62
1.9. Vezető informatikus bruttó megbízási díj 9,54
1.10. Informatikus bruttó megbízási díj 16,32
1.11. Adatfeldolgozó operátor bruttó megbízási díj 1,12
2. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, az alábbi alszempontok alapján 5
2.1. A nettó 1.000.000,- Ft-ot elérő eseti megbízások kapcsán a késedelmi kötbér mértéke (az eseti megbízás %-ában meghatározva naponta) 2
2.2. A nettó 1.000.000,- Ft-ot elérő eseti megbízások kapcsán a hibás teljesítési kötbér mértéke (az eseti megbízás %-ában meghatározva) 2
2.3. A nettó 1.000.000,- Ft-ot elérő eseti megbízások kapcsán a meghiúsulási kötbér mértéke (az eseti megbízás %-ában meghatározva) 1
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4499 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/03/18 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015 /S 192 - 348586
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/03 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19230 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2015/10/05 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
2. A Felek a Keretszerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják.
Eredeti szerződéses feltétel:
2. Jelen szerződés megkötésére a TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001, TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001, TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004, TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 és a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 azonosító számú kiemelt projektek (a továbbiakban: Kiemelt Projektek) megvalósítása keretében kerül sor.
Módosított szerződéses feltétel:
2. Jelen Keretszerződés alapján a Megbízó a Keretszerződés szerinti szolgáltatásokat az alábbi kiemelt projektek (a továbbiakban: Kiemelt Projektek) megvalósítása keretében veszi igénybe:
Projektazonosító Kiemelt Projekt megnevezése
TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban
TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása
TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése
TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. Szakasz
TÁMOP 3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési reformok operatív megvalósítása
TÁMOP-7.2.1-11/K-2013-0003 A Társadalmi Megújulás Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása
Jelenleg a támogatási kérelem még csak elbírálás alatt áll. A jelen Keretszerződés szerinti szolgáltatás kizárólag a támogatási szerződés megkötését követően vehető igénybe ezen projekt terhére, amelyről a Megbízó Megbízottat írásban tájékoztatja.
Támogatási kérelem azonosítószáma: EFOP-3.1.1-14-2015-00001
Kisgyermekkori nevelés támogatása
A Megbízó saját döntése alapján jogosult a jelen pont szerinti Kiemelt projektek listáját egyoldalúan módosítani, kiegészíteni, amelyről elegendő a Megbízottat írásban tájékoztatnia.”
A felek a keretszerződés 43. pontját az alábbiak szerint pontosítják:

Eredeti szerződéses feltétel:
43. A Megbízott a megbízási díjra eseti megbízásonként, az eseti megbízásban meghatározott időpontban és módon, az eseti megbízás teljesítésére fordított és igazolt munkaórák, valamint a Produktumok alapján, a teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult.
Módosított szerződéses feltétel:
„43. A Megbízott a megbízási díjra eseti megbízásonként, az eseti megbízásban meghatározott időpontban és módon, az eseti megbízás teljesítésére fordított és igazolt szakértői nap, valamint a Produktumok alapján, a teljesítési igazolás kiállítását követően jogosult.”
IV.1.3) A módosítás indoka:
I. A módosítás tartalma és indoka, hogy Megbízó a szerződéskötés időpontját követően, kedvezményezettként támogatási szerződést kötött a TÁMOP-7.2.1-11/K-2013-0003 "A Társadalmi Megújulás Operatív Programból megvalósuló projektek projektfelügyeleti feladatainak ellátása" elnevezésű projekt megvalósítására, illetőleg támogatási kérelmet nyújtott be az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 "Kisgyermekkori nevelés támogatása" projekt vonatkozásában. Az új projektek megvalósítása során a keretszerződésben foglaltak szerinti szolgáltatással azonos szakértői szolgáltatások elvégzése szükséges, melyet abban az esetben tud beszerezni a Megbízottal kötött keretszerződés alapján, amennyiben a megbízási keretszerződés hatályát ezen projektekre is kiterjeszti. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a keretszerződés tárgyának kiterjesztése nem eredményezi sem a szerződéses keretösszeg, sem a szakértő díjak módosítását, Megbízott ugyanazon szolgáltatások teljesítésére köteles, mint a szerződésmódosítást megelőzően, szerződéses pozíciója nem változik.
II. A Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés 43. pontjában félreérthetően szakértői óra szerepel, bár a Keretszerződés rendelkezései szerint a legkisebb elszámolható egység a szakértői nap. Ezen ellentmondás pontosítására a Felek a Keretszerződés 43. pontját a fentiek szerint módosítják.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2015/11/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél a módosítást elfogadta.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/12/28 (év/hó/nap)