Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/26
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.02.27.
Iktatószám:2821/2017
CPV Kód:45233140-2
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Észak-Alföld;Észak-Magyarország;Dél-Alföld;Dél-Dunántúl;Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország;Nyugat-Dunántúl
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.03.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:országos közutak üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Marcell
Telefon: +36 18199171
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.tenderinnovacio.hu/aktualis-kozbeszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Tender Innováció Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter (cégvezető, FAKSZ - 00064)
Telefon: +36 703798356
E-mail: hegyes.peter@tenderinnovacio.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tenderinnovacio.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt. Ellátási és beszerzési igazgatóság Közbeszerzési és szerződés nyilvántartási osztály
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13. IV. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Kádár Marcell
Telefon: +36 18199171
E-mail: kadar.marcell@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2017-2020 évekhez‏ kapcsolódóan hazai és uniós forrásból finanszírozott, helyi- és országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra keretmegállapodások megkötése 6 részben
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233140-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
2017-2020 évekhez‏ kapcsolódóan hazai és uniós forrásból finanszírozott, helyi- és országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra keretmegállapodások megkötése 6 részben ‏
Érintett régiók:
1. rész: Észak-Alföld régió (Szabolcs-Szatmár-Bereg; Hajdú-Bihar; Jász-Nagykun-Szolnok)
2. rész: Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén; Heves; Nógrád)
3. rész: Dél-Alföld (Bács-Kiskun; Békés; Csongrád)
4. rész: Dél-Dunántúl (Baranya; Somogy; Tolna)
5. rész: Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország (Fejér; Komárom-Esztergom; Veszprém; Pest)
6. rész: Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron; Vas; Zala)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 271653541500 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Helyi - és országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra keretmegállapodás megkötése az Észak-Alföld régióban
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34923000-3
További tárgyak:34928400-2
34928500-3
34992000-7
45233000-9
45231220-3
45231300-8
45232410-9
45232452-5
45233120-6
45233161-5
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32 A teljesítés fő helyszíne: Észak-Alföld
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
• út- és/vagy híd felújítási vagy fejlesztési munka,
• karbantartási munka,
• egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munka.
Az eljárás megindításakor elrendelt és feltételesen elrendelt projektszakaszok hossza: 278 km
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult megrendelésre.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 46.181.101.500,- Ft (ez tartalmazza az elrendelt, feltételesen elrendelt, a karbantartási és a jövőben várhatóan elrendelésre kerülő projekteket)
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 30
2 1.1. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó projektvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
3 1.2. A felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata  10
4 1.3. A felhívás III.1.3) M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 46181101500 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektek (részletesen rögzítve a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötet 1. rész B/16. pontjában)
II.2.14) További információ:
1) Az 1.1-1.3 minőségi szempontok esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás a maximális pontszámot kapja.

II.2.1)
Elnevezés: Helyi - és országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra keretmegállapodás megkötése az Észak-Magyarország régióban
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34923000-3
További tárgyak:34928400-2
34928500-3
34992200-9
45233000-9
45231220-3
45231300-8
45232410-9
45232452-5
45233120-6
45233161-5
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31 A teljesítés fő helyszíne: Észak-Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
• út- és/vagy híd felújítási vagy fejlesztési munka,
• karbantartási munka,
• egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munka.
Az eljárás megindításakor elrendelt és feltételesen elrendelt projektszakaszok hossza: 270 km
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult megrendelésre.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 43.464.567.000,- Ft (ez tartalmazza az elrendelt, feltételesen elrendelt, a karbantartási és a jövőben várhatóan elrendelésre kerülő projekteket)
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 30
2 1.1. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó projektvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
3 1.2. A felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
4 1.3. A felhívás III.1.3) M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 43464567000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektek (részletesen rögzítve a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötet 1. rész B/16. pontjában)
II.2.14) További információ:
1) Az 1.1-1.3 minőségi szempontok esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás a maximális pontszámot kapja.

II.2.1)
Elnevezés: Helyi - és országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra keretmegállapodás megkötése a Dél-Alföld régióban
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34923000-3
További tárgyak:34928400-2
34928500-3
34992200-9
45233000-9
45231220-3
45231300-8
45232410-9
45232452-5
45233120-6
45233161-5
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Dél-Alföld
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keretmegállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
• út- és/vagy híd felújítási vagy fejlesztési munka,
• karbantartási munka,
• egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munka.
Az eljárás megindításakor elrendelt és feltételesen elrendelt projektszakaszok hossza: 204 km
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult megrendelésre.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 46.181.101.500,- Ft (ez tartalmazza az elrendelt, feltételesen elrendelt, a karbantartási és a jövőben várhatóan elrendelésre kerülő projekteket)
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 30
2 1.1. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó projektvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata  10
3 1.2. A felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
4 1.3. A felhívás III.1.3) M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 46181101500 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektek (részletesen rögzítve a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötet 1. rész B/16. pontjában)
II.2.14) További információ:
1) Az 1.1-1.3 minőségi szempontok esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás a maximális pontszámot kapja.

II.2.1)
Elnevezés: Helyi - és országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra keretmegállapodás megkötése a Dél-Dunántúl régióban
Rész száma: 4.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34923000-3
További tárgyak:34928400-2
34928500-3
34992200-9
45233000-9
45231220-3
45231300-8
45232410-9
45232452-5
45233120-6
45233161-5
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés fő helyszíne: Dél-Dunántúl
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keret-megállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
• út- és/vagy híd felújítási vagy fejlesztési munka,
• karbantartási munka,
• egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munka.
Az eljárás megindításakor elrendelt és feltételesen elrendelt projektszakaszok hossza: 155 km
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult megrendelésre.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 38.031.496.500,- Ft (ez tartalmazza az elrendelt, feltételesen elrendelt, a karbantartási és a jövőben várhatóan elrendelésre kerülő projekteket)

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 30
2 1.1. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó projektvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata  10
3 1.2. A felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
4 1.3. A felhívás III.1.3) M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 38031496500 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektek (részletesen rögzítve a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötet 1. rész B/16. pontjában)
II.2.14) További információ:
1) Az 1.1-1.3 minőségi szempontok esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás a maximális pontszámot kapja.

II.2.1)
Elnevezés: Helyi - és országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra keretmegállapodás megkötése a Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország régióban
Rész száma: 5.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34923000-3
További tárgyak:34928400-2
34928500-3
34992200-9
45233000-9
45231220-3
45231300-8
45232410-9
45232452-5
45233120-6
45233161-5
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21, HU10 A teljesítés fő helyszíne: Közép-Dunántúl és Közép-Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keret-megállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
• út- és/vagy híd felújítási vagy fejlesztési munka,
• karbantartási munka,
• egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munka.
Az eljárás megindításakor elrendelt és feltételesen elrendelt projektszakaszok hossza: 214 km
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult megrendelésre.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 54.330.708.000,- Ft (ez tartalmazza az elrendelt, feltételesen elrendelt, a karbantartási és a jövőben várhatóan elrendelésre kerülő projekteket)
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 30
2 1.1. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó projektvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
3 1.2. A felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
4 1.3. A felhívás III.1.3) M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 54330708000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektek (részletesen rögzítve a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötet 1. rész B/16. pontjában)
II.2.14) További információ:
1) Az 1.1-1.3 minőségi szempontok esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás a maximális pontszámot kapja.

II.2.1)
Elnevezés: Helyi - és országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási munkákra keretmegállapodás megkötése a Nyugat-Dunántúl régióban
Rész száma: 6.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34923000-3
További tárgyak:34928400-2
34928500-3
34992200-9
45233000-9
45231220-3
45231300-8
45232410-9
45232452-5
45233120-6
45233161-5
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: Nyugat-Dunántúl
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A keret-megállapodás hatálya alatt megkötésre kerülő egyedi szerződések műszaki tartalma az elvégzendő feladat jellege alapján lehet
• út- és/vagy híd felújítási vagy fejlesztési munka,
• karbantartási munka,
• egyéb forgalomtechnikai, környezetvédelmi fejlesztési munka.
Az eljárás megindításakor elrendelt és feltételesen elrendelt projektszakaszok hossza: 134 km
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerüléséig jogosult megrendelésre.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 43.464.567.000,- Ft (ez tartalmazza az elrendelt, feltételesen elrendelt, a karbantartási és a jövőben várhatóan elrendelésre kerülő projekteket)
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (egész hónapban megadva) 30
2 1.1. A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó projektvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
3 1.2. A felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó, mélyépítési kivitelezéshez kapcsolódó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
4 1.3. A felhívás III.1.3) M/2.3. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatot meghaladó építésvezetői tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 43464567000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektek (részletesen rögzítve a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötet 1. rész B/16. pontjában)
II.2.14) További információ:
1) Az 1.1-1.3 minőségi szempontok esetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás a maximális pontszámot kapja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész esetében irányadó: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő köteles külön egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10. és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni kell.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
A benyújtandó nyilatkozatoknak a felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
Alkalmasság:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megjelölt, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők valamelyike nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában;
Igazolási mód:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolni. Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők tekintetében a nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételek kapcsán az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredménykimutatását és mérlegét, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
A működését a vizsgált időszaknál későbbi időpontban megkezdő gazdasági szereplő a létrejötte óta a közbeszerzés tárgyából (közúthálózaton történő fejlesztési és/vagy felújítási kivitelezési tevékenység) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát csatolja.
P/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulóval lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (közúthálózaton történő fejlesztési és/vagy felújítási kivitelezési tevékenység) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek személyhez kötötten értelmezhetők.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Valamennyi rész esetében alkalmatlan az ajánlattevő, ha a mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal volt negatív.
Ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közúthálózaton történő fejlesztési és/vagy felújítási kivitelezési tevékenység) származó -általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja:
a) az 1. rész tekintetében összesen legalább a nettó 9 milliárd forintot
b) az 2. rész tekintetében összesen legalább a nettó 8,5 milliárd forintot
c) az 3. rész tekintetében összesen legalább a nettó 9 milliárd forintot
d) az 4. rész tekintetében összesen legalább a nettó 7,5 milliárd forintot
e) az 5. rész tekintetében összesen legalább a nettó 11 milliárd forintot
f) az 6. rész tekintetében összesen legalább a nettó 8,5 milliárd forintot
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése alapján több részre történő ajánlattétel esetén az érintett részeknél meghatározott árbevételi követelmények összeadódnak. Amennyiben ajánlattevő az így meghatározott alkalmassági követelménynek nem felel meg, úgy ajánlata valamennyi rész tekintetében érvénytelen.
A P/1. tekintetében a beszámoló elfogadása minősül az üzleti év lezárásának.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya (közúthálózaton történő fejlesztési és/vagy felújítási kivitelezési tevékenység) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulóval lezárt üzleti évben összesen nem érte el:
a) az 1. rész tekintetében összesen legalább a nettó 9 milliárd forintot
b) az 2. rész tekintetében összesen legalább a nettó 8,5 milliárd forintot
c) az 3. rész tekintetében összesen legalább a nettó 9 milliárd forintot
d) az 4. rész tekintetében összesen legalább a nettó 7,5 milliárd forintot
e) az 5. rész tekintetében összesen legalább a nettó 11 milliárd forintot
f) az 6. rész tekintetében összesen legalább a nettó 8,5 milliárd forintot
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdése alapján több részre történő ajánlattétel esetén az érintett részeknél meghatározott árbevételi követelmények összeadódnak. Amennyiben ajánlattevő az így meghatározott alkalmassági követelménynek nem felel meg, úgy ajánlata valamennyi rész tekintetében érvénytelen.
A P/1. és P/2. pont tekintetében felújítás alatt a fenntartási és/vagy karbantartási tevékenység; fejlesztés alatt az új út építése, valamint a meglévő úthálózaton történt rekonstrukció (szélesítés és/vagy nagyobb teherbírásra történő fejlesztés) értendő.
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételek kapcsán az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint.
A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- az építési beruházás tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve) és helyét;
- az ellenszolgáltatás összegét;
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/2.1-3. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített
a) az 1. rész tekintetében összesen legalább nettó 11 milliárd Ft értékű;
b) a 2. rész tekintetében összesen legalább nettó 10 milliárd Ft értékű ;
c) a 3. rész tekintetében összesen legalább nettó 11 milliárd Ft értékű ;
d) a 4. rész tekintetében összesen legalább nettó 9,5 milliárd Ft értékű ;
e) az 5. rész tekintetében összesen legalább nettó 13 milliárd Ft értékű ;
f) a 6. rész tekintetében összesen legalább nettó 10 milliárd Ft értékű,
közúthálózaton történő fejlesztési és/vagy felújítási kivitelezési tevékenység tárgyú referenciával/referenciákkal.
Az M/1. pont tekintetében felújítás alatt a fenntartási és/vagy karbantartási tevékenység; fejlesztés alatt az új út építése, valamint a meglévő úthálózaton történt rekonstrukció (szélesítés és/vagy nagyobb teherbírásra történő fejlesztés) értendő. Ajánlattevő a meghatározott referenciaértéket részenként legfeljebb 25 db referenciával igazolhatja. Több részre történő ajánlattétel esetén egy referencia legfeljebb 3 rész esetében mutatható be az alkalmasság igazolása érdekében.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 5 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a műszaki átadás-átvétel lezárása erre az időszakra esik.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik részenként
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal, valamint legalább 36 hónapos közútépítési területen szerzett projektvezetői (több építésvezető irányítása egyidejűleg) szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal, valamint közútépítési területen szerzett legalább 36 hónapos építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal, valamint legalább 36 hónapos építésvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az M/2.1-3- pontokban előírt jogosultságok hiányában ajánlatkérő elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges jogszabályi feltételeknek való megfelelés igazolását. Ajánlatkérő az M/2.1. pont tekintetében projektvezető alatt a főépítésvezetőt is érti.
Egy szakember legfeljebb 3 rész tekintetében, de adott résznél kizárólag egy pozícióra jelölhető a fentiek közül.
Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét, vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.
Az alkalmassági feltételek kapcsán kapacitást nyújtó szervezet igénybevételére a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésnek megfelelően van lehetőség.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő
- a keretmegállapodás tekintetében meghiúsulási kötbért,
- az egyedi vállalkozási szerződések tekintetében késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz, továbbá adott esetben teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátását írja elő.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A pénzügyi forrás hazai és/vagy EU támogatás igénybevételével kerül biztosításra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő felhívja figyelmet a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseiben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §-ban foglaltakra, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezésére. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Szállítói finanszírozás esetén irányadó a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet.
Részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/03/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint. Ajánlatkérőnél beléptető rendszer működik, amelynek időigényével számolni szükséges.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az ajánlatban csatolandó iratok jegyzékét a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) és (5)-(6) bekezdésében foglalt valamennyi előírásra vonatkozó nyilatkozatot, dokumentumot. [a (6) bekezdés vonatkozásában nemleges tartalommal is.]
2) Ajánlatkérő jelen eljárását a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján indítja meg.
3) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
4) Ajánlatkérő a felhívás III.1.1) és III.1.3) M/2. pontjaival kapcsolatosan rögzíti, hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban, illetve építőipari kivitelezői nyilvántartásban való szereplés mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele. A nyilvántartásba vétel hiánya vagy elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést. Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljes időtartama alatt köteles a jogosultságok meglétét, illetve a nyilvántartásban való szereplést biztosítani. A feltételek elfogadásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.
5) A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgyára kiterjeszteni. Az építési-szerelési felelősségbiztosítás mértéke minden rész esetében minimum 500.000.000,- Ft/év és 100.000.000,- Ft/káresemény.
6) Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel folytatja le.
7) Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100.
A pontszámítás módszere: 1. értékelési szempont (ár) esetén a fordított arányosítás, míg a 2. szempont (minőségi kritérium) esetén az egyenes arányosítás.
1. szempont tekintetében ajánlatkérő a költségvetés tételeire adott nettó megajánlások összegét értékeli azzal, hogy a sorokhoz rendelt tételek fontosságával összhangban fontossági szorzók is megadásra kerültek, melyekkel be kell szorozni az adott tételsoron található megajánlott nettó összegeket.
Ajánlatkérő a versenyújranyitás során a fentiektől eltérően az alábbi szempontokat értékeli:
1. ajánlati ár (nettó Ft) - súlyszám: 70
2. környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekében) (összesített CO érték) - súlyszám: 20
3. többlet jótállási kötelezettség vállalása (egész hónapban, max 12 hónap) - súlyszám: 5
4. hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő, max 5 fő) - súlyszám: 5
A 2. értékelési szemponthoz kapcsolódó szerződéskötési feltétel, hogy a megjelölt és előírt feltételeknek megfelelő aszfaltátadási pont rendelkezésre állását nyertes ajánlattevő igazolja.
8) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke részenként külön-külön 40 millió Ft.
9) Valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint az ajánlati biztosítékra vonatkozó garanciaokmány vagy kötelezvény kivételével.
10) Az ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 81. § (11) bekezdésére tekintettel 60 nap.
11) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen az a rész, amely esetében legalább két ajánlat nem kerül benyújtásra.
12) A Közbeszerzési Dokumentumok I.3) pontban megadott elérhetőségen való letöltésekor regisztrációs nyilatkozat kitöltése kötelező. Ajánlatkérő a letöltésről automatikus értesítést kap. A nyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölni, hogy gazdasági szereplő mely részajánlati kör tekintetében eszközli a letöltést. Ajánlatkérő csak azon részek vonatkozásában tekinti teljesítettnek a Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését, amelyeket az érdeklődő gazdasági szereplő a regisztrációs nyilatkozatban megjelöl.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/02/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák