Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/7
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2023.01.10.
Iktatószám: 28585/2022
CPV Kód: 45212200-8
Ajánlatkérő: Pécsi Egyetemi Atlétikai Club
Teljesítés helye: 7633 Pécs, Stadion utca 2. (622 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Átrium 88 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Egyetemi Atlétikai Club
Nemzeti azonosítószám: 19940681102
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turi Ákos
Telefon: +36 72511608
E-mail: dr.turiakos.ugyved@gmail.com
Fax: +36 72511607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.peac.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kézilabda munkacsarnok tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001641532021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kézilabdacsarnok tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7633 Pécs, Stadion utca 2. (622 hrsz)
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1) Tervezés: Engedélyes majd pedig Kiviteli szintű tervdokumentumok készítése, illetve esetlegesen felmerülő további, megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzése, 4 nyomtatott és 2 digitális példányban leszállítva. A tervezett épület kézilabda munkacsarnok 200 fős lelátóval. A csarnok 1747 m2 alapterületű, tartó vázszerkezete előregyártott vasbeton pillérekből, négyzetes, trapéz és T keresztmetszetű kiváltókból, gerendákból áll. A vasbeton gerendákon legfelül egy acél térrács szerkezet adja a játéktér fedését.
Az épület három szintes. A legfelső szint a játéktérre néző galéria. A játéktér szabad belmagassága 9,00m.
Az épület záró födéme magasított trapézlemezen keménytáblás hőszigetelés és TPO műanyag lemez.
A kiszolgáló terek közbenső és zárófödéme egyaránt vasbeton sík lemez. Előregyártott és heéyszani monolit szerkezet egyaránt lehetséges.
2) Kivitelezés: Alapvetően egy olyan közösségi, de a sportolás követelményrendszerének is messzemenően eleget tevő épületről van szó, mely a teljes város lakosságának hasznára válik. A tervezett épület a sportrendezvényeken túl (kézilabda szakágak elsődlegességével) egyéb városi rendezvények megtartására is alkalmas elrendezéssel került kialakításra.
A tervezett épület egy meglévő városi központi sportterületre kerül elhelyezésre.
A beépítésre szánt nagy térmértékű ingatlan régóta tölti be a sportszabadidős
tevékenységek színhelyét. A 622-es helyrajzi számon a város sűrűn lakott területei között három futball pályát tartalmazó sporttelepet találunk. Az ingatlan északi határa mentén egy rézsü felett vannak a szomszédos jellemzően családi házak. A jobb oldali sportpálya mellett ezt ki is használták egy lelátó építésére. Egyebekben az ingatlan területe közel sík. A tervezett épület helyén jelenleg egy aszfaltozott edzőpálya található leamortizálósott állapotban. A kijelölt terület és a jobb oldali sportpálya között egy betonból épített iker lelátó van. Ennek a jobb oldali pálya felé néző része megtartandó.
Az ingatlan közművei csak a bekötési pontokig ismertek. feltárásuk a leendő kivitelező-tervező feladata lesz.
Az építtető szóban megfogalmazott igénye, hogy egy szabványos kézilabda pálya méretű csarnok készüljön a meglévő lelátó helyén opcionálisan edző terület vagy mobil lelátó kapjon helyet. Az öltözők a meglévő öltöző épületben maradnak. Az öltöző épületet és az új csarnokot össze kell kötni oly módon, hogy az emelt szinten haladó folyosó alatt a mentők számára elegendő magasság álljon rendelkezésre. Öltöző épületről dokumentáció nincs. Középfolyosós épület, melyre emeletráépítést terveznek s ezzel egyetemben készíthető el a csatlakozás és a szükséges lépcsőház. A folyosó költsége már az öltöző épület emeletráépítéséhez kapcsolható, hiszen annak ismerete nélkül nem is készíthető elő.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a
felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4)
bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel valószerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03653 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kézilabdacsarnok tervezése és kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/02/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Átrium 88 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13593504243
Postai cím: Ringló Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: atrium88@hotmail.hu
Telefon: +36 309569574
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 391406376
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7633 Pécs, Stadion utca 2. (622 hrsz)
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1) Tervezés: Engedélyes majd pedig Kiviteli szintű tervdokumentumok készítése, illetve esetlegesen felmerülő további, megvalósításhoz szükséges engedélyek beszerzése, 4 nyomtatott és 2 digitális példányban leszállítva. A tervezett épület kézilabda munkacsarnok 200 fős lelátóval. A csarnok 1747 m2 alapterületű, tartó vázszerkezete előregyártott vasbeton pillérekből, négyzetes, trapéz és T keresztmetszetű kiváltókból, gerendákból áll. A vasbeton gerendákon legfelül egy acél térrács szerkezet adja a játéktér fedését.
Az épület három szintes. A legfelső szint a játéktérre néző galéria. A játéktér szabad belmagassága 9,00m.
Az épület záró födéme magasított trapézlemezen keménytáblás hőszigetelés és TPO műanyag lemez.
A kiszolgáló terek közbenső és zárófödéme egyaránt vasbeton sík lemez. Előregyártott és heéyszani monolit szerkezet egyaránt lehetséges.
2) Kivitelezés: Alapvetően egy olyan közösségi, de a sportolás követelményrendszerének is messzemenően eleget tevő épületről van szó, mely a teljes város lakosságának hasznára válik. A tervezett épület a sportrendezvényeken túl (kézilabda szakágak elsődlegességével) egyéb városi rendezvények megtartására is alkalmas elrendezéssel került kialakításra.
A tervezett épület egy meglévő városi központi sportterületre kerül elhelyezésre.
A beépítésre szánt nagy térmértékű ingatlan régóta tölti be a sportszabadidős
tevékenységek színhelyét. A 622-es helyrajzi számon a város sűrűn lakott területei között három futball pályát tartalmazó sporttelepet találunk. Az ingatlan északi határa mentén egy rézsü felett vannak a szomszédos jellemzően családi házak. A jobb oldali sportpálya mellett ezt ki is használták egy lelátó építésére. Egyebekben az ingatlan területe közel sík. A tervezett épület helyén jelenleg egy aszfaltozott edzőpálya található leamortizálósott állapotban. A kijelölt terület és a jobb oldali sportpálya között egy betonból épített iker lelátó van. Ennek a jobb oldali pálya felé néző része megtartandó.
Az ingatlan közművei csak a bekötési pontokig ismertek. feltárásuk a leendő kivitelező-tervező feladata lesz.
Az építtető szóban megfogalmazott igénye, hogy egy szabványos kézilabda pálya méretű csarnok készüljön a meglévő lelátó helyén opcionálisan edző terület vagy mobil lelátó kapjon helyet. Az öltözők a meglévő öltöző épületben maradnak. Az öltöző épületet és az új csarnokot össze kell kötni oly módon, hogy az emelt szinten haladó folyosó alatt a mentők számára elegendő magasság álljon rendelkezésre. Öltöző épületről dokumentáció nincs. Középfolyosós épület, melyre emeletráépítést terveznek s ezzel egyetemben készíthető el a csatlakozás és a szükséges lépcsőház. A folyosó költsége már az öltöző épület emeletráépítéséhez kapcsolható, hiszen annak ismerete nélkül nem is készíthető elő.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a
felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4)
bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel valószerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.)
Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 485050646
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Átrium 88 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13593504243
Postai cím: Ringló Utca 74
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: atrium88@hotmail.hu
Telefon: +36 309569574
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozási szerződésük IX. A teljesítés helye, teljesítési határidő pontját az alábbiak szerint módosítják:
Teljesítési határidő
A teljes körű kiviteli munka befejezésének kötbérterhes időtartama 18 hónap, a szerződés hatálybalépését követő naptól kezdődően.
A szerződés finanszírozási alapját képező TAO forrás elszámolási feltételei miatt 306.110.618,- HUF TAO forrást fel kell használni 2023. 06. 30. napjáig.
2. Szerződő felek jelen szerződésmódosítás I.4. pontjában részletesen megjelölt Vállalkozói szerződésük XI. Ellenérték, fizetési feltételek pontját az alábbiak szerint egészítik ki:
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező árkorrekció kiegyenlítéseként a Vállalkozó által benyújtott akadályközlés és annak alapját képező módosított költségvetés Megrendelő általi elfogadása alapján bruttó 118.929.222,- HUF vállalkozói díj illeti meg, melynek megfizetésére Megrendelő kötelezettséget vállal.
Fentiekre tekintettel az 1.sz. szerződésmódosítással egységes szerkezetben megállapítható kivitelezési feladatok teljes és hibátlan ellátásáért összesen nettó 485.050.646,- HUF azaz bruttó 616.014.320,- HUF vállalkozói díj (továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg.

Felek akként állapodnak meg, hogy Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás aláírásáig a tervezés és kivitelezés tekintetében az MKSZ felé elszámolt 3 db részszámla kivételével a kivitelezés 20%-ot meghaladó további előrehaladása során a módosított Vállalkozói díj alapján a bruttó 118.929.222,- HUF Vállalkozói díj emelés részszámlákban történő arányos érvényesítésével a jelen szerződésmódosítás alapját képező módosított költségvetés szerint jogosult számla benyújtására az alapszerződésben írt számla benyújtási rend szerint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az átalánydíjas építési-kivitelezési vállalkozási szerződések a magyar bírói gyakorlatban a bírósági szerződésmódosítás törvényi feltételeként megjelölt tartós jogviszonynak minősíthetők (BH1995.659.). E feltétel fennállása esetén is szükséges, hogy a szerződéskötést követően előállott körülmény (clausula rebus sic stantibus) következtében a szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sértené és a körülmények megváltozásának lehetősége a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, a körülmények megváltozását nem ő idézte elő és a körülmények változása nem tartozik a rendes üzleti kockázat körébe.(Ptk. 6:192.§.)
Karakterkorlát miatt folytatás a további információk rovatban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 391406376 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 485050646 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A PEAC mint megrendelő vállalkozói igénybejelentését a lefolytatott közbeszerzési eljárásra figyelemmel a Közbeszerzési törvény rendelkezéseit szem előtt tartva és figyelembe véve a Közbeszerzési Hatóság és az ÉVOSZ az orosz-ukrán háború által kiváltott üzleti kockázatok csökkentésére az építési-beruházási közbeszerzések területén tárgyú ajánlását is megállapította, hogy a szerződés aláírásának időpontjára figyelemmel a PEAC mint ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre a háború tényét és annak következményeit, és a bekövetkezett építőanyag ár változások a háború hatásaival közvetlen okozati összefüggésben állnak.
Megállapítható, hogy lényeges körülményváltozást jelent orosz-ukrán háborúval összefüggő építőipart érintő árrobbanás. Ez a szerződés megkötésekor Felek által olyan előre nem látott körülménynek tekinthető, amellyel számolni nem lehetett.
A Vállalkozási szerződés pénzügyi, gazdasági egyensúlya a szerződéskötést követően bekövetkezett szerződő feleken kívül álló és általuk előre nem látható piaci körülmények változására figyelemmel a Vállalkozó terhére megbomlott.
Felek számára nem volt előre látható, hogy a normál üzleti kockázat körét meghaladó változás eredményeként a szerződés egyensúlya a Vállalkozó jogos gazdasági érdekeit sértve, a terhére megbomlik és a jelenlegi szerződéses jogviszony fenntartása szerződésmódosítás nélkül a projekt ellehetetlenülését eredményezné.
Az így előállt helyzet vis maiornak minősül, melynek csökkentése érdekében felek az eredeti szerződés keretei között, annak jellegét meg nem változtatva racionalizálták a kiviteli terveket és mennyiségeket, mely a kedvezőtlen hatások és áremelkedések mérsékléséhez már önmagukban hozzájárultak.
Fentiekre tekintettel Megrendelő a Vállalkozó által az orosz-ukrán háború szerződésre gyakorolt negatív következményeinek korrekciójára előterjesztett vállalkozói díj emelés tárgyában a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontja vonatkozásában meghatározott feltétel tekintetében fennállónak fogadja el.
Ezen túlmenően Megrendelő a szerződésmódosítás jogalapja tekintetében hivatkozik arra is, hogy a Felek kölcsönös és egybehangzó akaratnyilvánításán alapuló szerződésmódosítás a szerződés megmentésének lehetséges és törvényes eszköze, melynek hiányában a Ptk. 6:192. § alapján a szerződés bíróság általi módosításának törvényi feltételei is fennállnak.
Ezt követően Megrendelő megvizsgálta Vállalkozó igénybejelentésének számítási módszertanát, és műszaki ellenőr véleményét is szem előtt tartva megállapította, hogy azok a szerződéskötést követően kialakult piaci árat tükrözik és kizárólag olyan tételek áremelkedése szerepel az igénybejelentésben, melynek változása az orosz-ukrán háború által előidézett építőipart érintő árváltozással áll összefüggésben.
A Kbt. 141.§ (4) bekezdés cb) és cc) pontjában foglalt további konjuktív feltételek vonatkozásában Megrendelő a változásbejelentés tekintetében megállapította, hogy az a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, továbbá árkorrekció jogcímén az ellenérték növekedése összesen bruttó 118.929.222,- HUF, mely az eredeti szerződéses érték 29%-a, melyre figyelemmel a cb) és cc) pontokban írt konjuktív feltételek fennállása is megállapítható.
Megrendelő megállapítja továbbá, hogy Vállalkozó a jelen szerződésmódosítás aláírásáig a tervezés és kivitelezés tekintetében az MKSZ felé elszámolt számlák kivételével a jelen szerződésmódosítás alapját képező módosított költségvetés szerint jogosult számla benyújtásra.
Felek rögzítik, hogy a kivitelezést érintő körülmények hátrányos következményeinek mérséklése tárgyában folytatott egyeztetéseik, valamint kiviteli tervek költségcsökkentő áttervezésének időtartama mindösszesen 3 hónap időtartamot vett igénybe, mely időtartam alatt Vállalkozó a kivitelezéshez szükséges anyagbeszerzések, megrendelések leadásában akadályoztatva volt.
Fentiekre tekintettel Felek a szerződés teljesítési határidejének 3 hónappal történő meghosszabbításában állapodnak meg.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2023/01/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben