Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.12.
Iktatószám:2898/2018
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szolnok Liget Termálstrand és Élményfürdő 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 8, Hrsz: 9725/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.04.26.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07442
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balla Vilmos
Telefon: +36 56503811
E-mail: ballav@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.dropbox.com/sh/92lst9xforaqn4k/AADuEwlF1x4CYehCpqzmb9ZQa?dl=0 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Arzano Management Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Viador utca 3. Fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gordosné Dr. Fekete Lívia FAKSZ (00925)
Telefon: +36 302813419
E-mail: info@arzano.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Arzano Management Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Viador utca 3. Fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Gordosné Dr. Fekete Lívia FAKSZ (00925)
Telefon: +36 302813419
E-mail: info@arzano.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szolnok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolnok Liget Termálstrand és Élményfürdő fejlesztése tervezés, tervezői művezetés, kivitelezési és belsőépítészeti tervezési munkái a Modern Városok Program keretében FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolnok Liget Termálstrand és Élményfürdő fejlesztése tervezés, tervezői művezetés, kivitelezési és belsőépítészeti tervezési munkái a Modern Városok Program keretében FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 4922200000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szolnok Liget Termálstrand és Élményfürdő fejlesztése tervezés, tervezői művezetés, kivitelezési és belsőépítészeti munkái a Modern Városok Program keretében FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
További tárgyak:71240000-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnok Liget Termálstrand és Élményfürdő 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 8, Hrsz: 9725/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kiviteli tervek elkészítése, kivitelezés, tervezői művezetés és belsőépítészeti tervezési feladatok elvégzése a műszaki leírásban foglaltak szerint. Úszómedence, Kültéri családi medence, Kültéri csúszdamedence, Kültéri ülőmedence, Élménymedence, Családi medence, Csúszdamedence, Ülőmedence, Súlyfürdő medence, Tornamedence, Ugrómedence, Merülő medence, Szökőkút, Kültéri ülőmedencék. Telek területe: 57.543 nm. Épület hasznos területe: pincék: 2119.51 nm, Fürdőépület: 5824.47 nm, Nyári bejárat és kerti épület 738.54 nm. Aula, öltőzők, öltöző blokkok, szaunablokk, étterem.
-építendő/felújítandó medencék méretei a műszaki leírásban megadott részletes adatok alapján.
-monolit vasbeton medencetest építési munkálatok
-medencetest hidegburkolása
-90 fm vízicsúszda.
A vízjogi létesítési eng. szerint a medencék méretei:
Kültéri medencék össz nm: 625+145+106+94=970m2
Beltéri medencék nm: 141+305+170+48+95+10+24+50+5,7=848,7m2 (Összesen: 1818,7 m2)
A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.

Indokolás a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésére tekintettel: „Az ajánlatkérő az (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási formát (kivitelezés és tervezés egyben) csak kivételesen indokolt esetben alkalmazhatja.” A kivitelezési és tervezési munkák egy eljáráson belüli beszerzése azért indokolt, mert a városban ez az egyetlen strandfürdő üzemel, így az egyedüli helyszíne a vízi szabadidős, verseny és tömegsportoknak. A két eljárás jelentős időtöblettel járna, ami veszélyeztetné a projekt tervezett határidőre történő befejezését, a fenti szolgáltatások mielőbbi biztosítását a lakosság számára.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállás (minimum 24 hónap maximum 60 hónap vállalása)  28
2 3. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés vonatkozásában  2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 4922200000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 20 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.1.6.ponthoz:At részajánlatot nem tehet:ak megvizsgálta a lehetőségét és nem tartja gazdaságilag ésszerűnek:amegrendeltmunkanemoszthatóolymódon,hogya közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, a beruházás megvalósulást veszélyeztetné.A Kbt.53.§(6)alapján megindított eljárás, alapját a 1428/2015.(VI.25.)Korm.hat. biztosítja. II.2.7)ponthoz: a szerződés időtartama 20hó x 30nap=600naptári nap

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet at, av és nem vehet részt az alk.igazol-ban az olyan gazd.szer., akivel szemben a Kbt. 62.§(1), és a Kbt.62.§ (2)ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ak előírja, hogy at-nek szerepelnie kell a 322/2015.(X.30)korm.rend.21.§(1)bek.szerinti ép.kivitelezési tev-et végzők névjegyzékében, külföldi at-k esetén a letel. szerinti ország nyilv-tart-ban szereplést, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel rendelkeznie kell. Előzetes igazolás: 321/2015 Korm. 1.-16.§szerint. Ak előírja, hogy a 321/2015.Korm.rend.1.§(1) alapján at-nek az ajánlat benyújtásakor az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a meghat. kizáró okok hatálya alá, tekintettel a 321/2015.Korm.rend.3.§(1)bek-re illetve 4.-7. §-ra. Közös aj-tétel esetén a közös at-k mindegyikének külön ESPD-t kell benyújtania. A gazd.szer-nek a formnyomtban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult. Ha ak a Kbt.69.§(11)bek.ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alk-i feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazd.szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. Az igazolás módja a Kbt.69.§4bek-ben foglalt felhívást követően: Mo-n letelepedett at a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ rendelkezéseinek megfelelően kell igazolni. Szakmai tev.végzésére vonatk.alk[Kbt.65.§ (1)bek. c) A 321/2015. (X.30.)Korm.rend26.§(1)bek. a) pontja alapján a Kbt.65§ (1)bek c) pontjára vonatk az ak előírja, hogy a gazd.szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Mo-n letelepedett gazd.szer. esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EUirányelvXI.melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Az ép. KIVITELEZÉSI tev-t végző gazd.szer vonatk. a Kbt.65.§(1)bek.c)pontja alapján az ak előírja az ép. körny. alakításáról és védelméről szóló 1997.éviLXXVIII.tv szerinti,építőipari kivitelezési tev-t végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Mo-n letelepedett gazd.szer esetén - amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. Kétség esetén az ak a Kbt. 71. §-a szerint felvilágosítást kérhet az at-től arra vonatk, h az ajánlatban megjelölt gazdszer.közül melyik végez/nem végez olyan ép. kiv.tev-tt, amely alapján az Étv. szerinti ép.kiv.tev-t végzők névjegyzékében szerepelnie kell. A Kbt.65.§(1)bekc)pontjára vonatk, ill. a 322/2015(X.30.)Korm.rend8.§ (1)bek-ben foglaltak alapján az ak előírja, hogy a teljesítés során TERVEZÉSI feladatokat ellátó at gazd.szer. szerepeljenek az ép. beruházáshoz kapcs. tervezői szolg. tárgya szerint illetékes orsz. szakmai kamara névjegyzékében (a nem Mo-n letelepedett gazd.szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában), valamint rendelkezzenek a tervezési szolgáltatás nyújtásához szükséges-a letelepedésük szerinti országban előírt-aktív státuszú kamarai tagsággal. Szakmai tev. végzésére vonatk. alk igazolása: A nyilv-ban szereplés tényét-amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét a www.mkik.hu oldalon az Építésügyi regisztrációs iroda/On-line építőipari kivitelezői nyilvántartás adatai alapján az ak ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (AT) az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr) 1. § (1) bek. alapján az AT-nek az ajánlatában az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2.§(5) bek. alapján AK elfogadja az érintett gazd.szer.egyszerű nyilatkozatát. AT-nek az AK Kbt. 69.§(4) és/vagy (6) bek. szerinti felhívására csatolnia kell az alábbiakat:
A 321/2015.(X.30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot, az előző mérlegfordulónappal lezárt kettő üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha AT a P/1 pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni AK által előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ak által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan AT, ha az előző mérlegfordulónappal lezárt kettő üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 3,5 Mrd Ft-ot.
(Kbt.65.§(6) bek. megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: At-nek az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alk. követelményeknek.
AK-nek a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a felhívott ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat kell benyújtania.
M1.) A felhívás feladását megelőző 5 év (60 hónapban) befejezett és sikeresen lezárt legjelentősebb - strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy fedett uszoda építés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció és/vagy átalakítására vonatkozó referenciáinak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontnak és a 22.§-nak megfelelően.
Az ismertetőben meg kell adni legalább
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését,
b) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alk minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
c) mennyiségét
d) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap, nap megjelöléssel),
e) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2.) Azon szakembereknek a megnevezését, végzettségük, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a szerződés teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó a szakemberek végzettségét igazoló okiratok egyszerű másolati példánya, a szükség szerinti hatályos minősítő okiratok, valamint aláírt szakmai önéletrajzuk. A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó, ahol megkövetelt, a szakmai gyakorlati idő munkáltató által történő igazolása.
Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a rendelkezésre állásuk tekintetében. at köteles nyilatkozni, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli. [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pont].
Ak az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.
M3.) A bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszer (min. ISO 9001, vagy a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti azzal egyenértékű) az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítványát, illetve az ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés részletes ismertetését; az ISO 14001 környezetirányítási rendszer tanúsítványát, illetve a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedés részletes ismertetését.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. c) és f) pont]
M4.) A rendelkezésére álló eszközök, berendezések részletes felsorolását, ismertetését (műszaki paraméterek megadásával) és a rendelkezésre állás jogcímét igazoló iratokat (szerződés, előszerződés, számla, eszköznyilvántartás, stb.), az ismertetésnek tartalmaznia kell valamennyi olyan adatot, melyből az előírt követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható, valamint nyilatkozatot arról, hogy az eszközök a szerződés teljes futamideje alatt rendelkezésre fognak állni. [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. h) pont].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M1.)
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban összesen legalább 800 m2-es medencére vonatkozó építési és/vagy felújítási és/vagy rekonstrukciós és/vagy átalakítási feladatok (amely a következő munkákat magában foglalta: monolit vasbeton medencetest építés, és medencetest hidegburkolása és minimum 65 fm vízicsúszda) ellátása tárgyú, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Ajánlattevő tárgyi alkalmassági követelménynek való megfelelését több szerződéssel is igazolhatja.
M2.) Nem rendelkezik legalább alábbi szakemberrel: a teljesítésbe bevonni kívánt
1. legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építész szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert, aki rendelkezik legalább 1 db, strandfürdő és/vagy termálfürdő és/vagy fedett uszoda építés és/vagy felújítás és/vagy rekonstrukció és/vagy átalakítás tárgyú projektben szerzett tapasztalattal.
2. legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
3) legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal (vagy ennek megfelelő hatályos átsorolás előtti) vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges, a fenti jogszabályi helyen meghatározott végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakembert.
Egy szakember csak egy minőségben vehet részt a közbeszerzési eljárásban az e pont szerinti alkalmassági feltételnek való megfelelés igazolása során.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő, vagy származási országban szerzett, az M2.1), M2.2), M2.3) pontban meghatározottal egyenértékű jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ak felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
M3.) Nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított:
a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) illetve ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéssel; vagy a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
b) környezetirányítási rendszerrel (ISO 14001, vagy azzal egyenértékű), illetve ezzel egyenértékű környezetirányítási intézkedéssel; vagy a 321/2015. Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti ezzel egyenértékű az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal illetve az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
M4.) Nem rendelkezik az alábbi eszközökkel:
a)min 2 db min. 10 tonna feletti össztömegű billenő platós tehergépkocsi;
b)min 3 db kotrógép;
c)min 1 db min 13 tonna tömegű vibrohenger.
321/2015. Korm.rend. 2. §(5)bek. alapján ak elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alk. követelményeket nem kell az eekd-ban (IV. rész) feltüntetni.
Gazd.szereplőnek az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek.szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények(M1-4)pontban előírt nyilatkozatot.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerz. bizt.:Ak késedelmi-,meghiúsulási,hibás teljesítési kötbért köt ki,felhívja a figyelmet a Ptk.6:186(1)bek-re. Ajánlattétel,szerződés,számlázás,kifizetés devizaneme:Forint(HUF).
Ak a kifizetéseket a 322/2015.(X.30.)Korm.rend.32/A § és a 32/B §, a Kbt.135.§(5),a Ptk.6:130.§(1)bek-ben foglaltak figyelembevételével teljesíti.
Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (össz-vállalkozási díj) 2%-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerződés hatálybalépésekor köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
Jólteljesítési bizt.: a kivitelezés vonatkozásában a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (Vállalkozási díj) 1 %-a, és amelyet a Kbt. 134.§(6)bek. a) pontja szerint a Kbt. 134.§(4)bek-ben foglaltakra tekintettel, a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles rend-re bocsátani. Közbesz.dok.-ban részletesen.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/26 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Arzano Management Kft. 1036 Budapest, Viador utca 3. Fszt. 2.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § -ban foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A II.2.6) hoz: ak élni kíván a Kbt. 75. § (2) b) foglaltak szerint: eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés teljesítéséhez.
2. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 20.000.000 HUF. A befizetés helye: vagy az ak fizetési számlaszáma: OTP Bank11745004-15408930-11280000. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. előírásai szerint. A rendelkezésre bocsátás határideje azonos a végleges ajánlat benyújtásának határidejével. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség ideje alatt, a kötöttség lejárta napján 24.00 óráig érvényesnek kell lennie, amennyiben a kötöttség lejárta munkaszüneti napra esik, úgy az ajánlati biztosítéknak a következő munkanap 24.00 óráig kell érvényesnek lenni a Kbt. 48. § (3) bekezdése alapján. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ak számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre tekintettel az ajánlati biztosíték ezen formáit EREDETI példányban kérjük az ajánlathoz csatolni. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
3. Ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell Kbt.66.§ (2)-(6)szerint, továbbá a Kbt. 134. § (5) szerint.
4. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információk a dok.ban. Amennyiben a felhívás és a dok. között eltérés mutatkozik a felhívás az irányadó. AK rövidítéseket a hirdetmény terjedelmi korlátai miatt alkalmazott.
5. Hiánypótlás, felvilágosítás Kbt.71.§szerint, új gazd.szer.bevonása esetén nincs új hiánypótlás.
6. Ajánlatok értékelése: a legjobb ár-érték arány(KÉ 2016.évi147.szám;2016. 12.21.)alapján. 1.ford.arány,2.pontkiosztás. Ponthatárok: minden szempontnál: 1-100.
7. A meghatározott alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
8. AT a szerződés teljes futamidejére építési szerelési tevékenységre is kiterjedő személyi sérülést, dologi kárt és/vagy pénzügyi veszteséget fedező felelősségbiztosítási szerződéssel köteles rendelkezni a szerződés szerinti kockázatai fedezésére, melyben a biztosítási összeg káreseményenkénti alsó határa 1 Mrd HUF, éves limit 2 Mrd HUF. Tervezési és mérnöki szolgáltatás megrendelése esetén az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - 50 M Ft értékű felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. (322/215. Korm.rend. 11. §). Biztosítás a szerződéskötés feltétele, azok a szerződés mellékletei. AK nyertes ajánlattevő részéről szerződéskötéstől való elállásnak, visszalépésnek tekinti, ha nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az e pont szerinti biztosítások kötvényét, illetve annak másolatát nem bocsátja AK rendelkezésre.
9. IV.2.6. pont:1hó=30naptári nap.
10. AK Kbt.75.§(2)e)pontot nem alkalmazza.
11. Információ a jelen felhívás II.2.7) pontjához: a szerződés időtartama: 20 hónap * 30 nap = 600 naptári nap.
12. Ak a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja szerinti érvénytelenségi okot alkalmazni kívánja, miszerint „az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.”
13. Helyszíni bejárás: 2018. 03. 26. (hétfő) 10:00 Találkozó: a helyszínen.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
Információk a jelen felhívás I.3) pontjához:
A Kbt. 57.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérőnek érdeke fűződik ahhoz, hogy a közbeszerzési dokumentációt az ajánlati felhívás I.3) pontjában meghatározott címen elérő gazdasági szereplők személyét megismerhesse, ezért ezen gazdasági szereplők a közbeszerzési dokumentáció elérése során (a letöltés alkalmával) kötelesek az alábbiakban részletezett adatokat és információkat az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani: gazdasági szereplő megnevezése,székhelye (címe), adószáma, e-mail címe, telefonszáma, kapcsolattartó neve, letöltés dátuma.
Információk a jelen felhívás III.1.1) a III. 1.2) és a III.1.3) pontjaihoz:
Ak a Kbt. 67. §-a alapján felhívja a figyelmet arra, hogy a III.1.1) pontban előírt Nyilvántartásba vételi alkalmassági követelménynek, a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek és a III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság való megfelelés igazolására az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD csatolásával úgy, hogy a 321/2015.(X. 30.) Korm.rend. 2. § (5) bek-nek megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű nyilatkozatot tesznek. Az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolást az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására kell benyújtani.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák