Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/35
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.19.
Iktatószám:2922/2019
CPV Kód:45222100-0
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest XVIII. ker. 140018/2 hrsz, Ipacsfa utcai 14. c.,
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.03.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91156031
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárádi Kálmánné
Telefon: +36 13271656
E-mail: ehr2@budapest.hu
Fax: +36 13271863
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000875662018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fővárosi Közbeszerzési Lebonyolító Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79129365
Postai cím: Andrássy út 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. D. Tóth Éva
Telefon: +36 19206312
E-mail: kozbesz@fovkozbesz.hu
Fax: +36 19206398
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fovkozbesz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000875662018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LSZK tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000875662018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45222100-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a Budapest XVIII. ker. Ipacsfa utca 14. (hrsz. 140018/2) ingatlanon Logisztikai és Szolgáltató Központ kivitelezése és a létesítmény helyszínéül szolgáló telekingatlan kármentesítése, valamint a kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: LSZK tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45210000-2
45232470-7
45233228-3
45340000-2
65000000-3
71220000-6
71240000-2
71320000-7
90722200-6
90732200-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XVIII. ker. 140018/2 hrsz, Ipacsfa utcai 14. c.,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozó feladata a Bp. XVIII. ker. Ipacsfa utca 14.(hrsz.:140018/2) telekingatlan kármentesítési feladatainak ellátása és a telekingatlanon létesítendő Logisztikai és Szolgáltató Központ létesítmény kivitelezése a Megrendelői követelményekben rögzítettek figyelembevételével,betartásával. Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges vmennyi kivitelei terv és az összes egyéb a kivitelezéshez és a beavatkozás elvégzéséhez ill lezárásához szükséges dokumentáció és terv elkészítése,ill szükség esetén a meglévő engedélyek módosítása. Vállalkozó feladata a kármentesítéshez kapcsolódóan különösen: 1.Talajcsere és bontási munkálatok a résfal és a telekhatár közötti mintegy 7-14m szélességű sávban 2,2-4,6m vastagságú szennyezett salakos feltöltés kitermelésével,tiszta talajvisszatöltésével. Terület nagysága kb. 6.200m2. 2.A telekingatlan résfalas körbehatárolása, lezárása,hossz: kb. 720m 3.Csapadékvíz elvezető rendszer és talajvízfigyelő és kármentesítési monitoring kút rendszer 4.Beavatkozási záródokumentáció és a hozzá szükséges tervek és vizsgálatok elkészítése Vállalkozó feladata a kivitelezéshez kapcsolódóan különösen: Az LSZK részeként kivitelezendő vegyes települési (EWC 20 03 01) hulladékátrakó állomás, fedett garat és rámpa éves szinten elvárt fogadó és feldolgozó kapacitás 110000 t/év 1.Átrakó-tömörítő állomás - Technológiai építmény 2 db kezelői konténerrel - Beépített területkb. 399m2 - Bruttó szintterület kb.423m2 (konténer a garat felépítményéhez erősítve) 3 oldalról zárt,fedett-nyitott építmény. - Ürítő térre felvezető rámpa: kb.22m széles 50m hosszú 10%-os esésű Technológiai gépsor szerelése, főbb jellemzői: Tömörítés és átrakás zárt konténerekbe,napi 400 t hulladék mennyiségre méretezve. Két konténermozgató sín telepítése, Ürítő garat (2db, garatonként 2hulladékgyűjtő és szállító gépjármű egyidejű ürítése) - Tömörítő gép (2állásos,napi 400t kapacitás) - 54db DIN30722-1 szabv. 28 m3 térfogatú konténer 2.Hulladékudvar és szociális blokk: hulladékudvar területén álló, meglévő vasbeton silók bontása - mintegy 1900m2 erősített fagyálló beton burkolat kialakítása, 3.Gépkocsi és konténermosó épület - csarnoképület: beépített terület kb.360m2 Technológiai gépsor szerelése,főbb paraméterei: - fedett kialakítású, gépkocsi mosó sor: min.
40 bar-os nyomású, járműalváz- és felépítménymosásra alkalmas berendezés telepítés(kapacitás: 12db célgép/nap). - kézi és gép konténer mosó sor: fém és műanyag hulladékgyűjtő tartályok tisztítására, mosására alkalmas tartálymosó berendezés illetve kézi mosó berendezések telepítése, közműcsatlakozásainak megvalósításával. 4.Gépjavító műhely - alapkövetelmények: két beállás biztosíthatósága, áthajthatóság biztosítása - minimum 4m széles kapukkal, min. 12m nettó aknahossz 5.Hídmérleg és mérlegház - 50t teherbírású hídmérleg elbontása, süllyesztett kettős hídmérleg telepítése: min.18,0m hosszú, 60t méréshatárú hídmérleg - mérlegház kivitelezése 6.Öltöző és pihenő épület - öltöző és pihenőépület kivitelezése - napkollektoros elsődleges meleg víztermeléssel 7.Portaépület felújítása és átalakítása meglévő portaépület felújítása és szerver szoba kialakítása 8.Telephely főkapu szabad áthajtási szélességű,tolható,elektromos vezérlésű úszó kapu,külön személyi bejárattal,csatlakozó új kerítésszakasszal 9.Iparvágányok bontása: az UVH/VF/601/1/2017. iktatószámú engedélyben és a VHF/13228/2017-NFM.iktatószámú határozatban foglaltak teljes körű betartásával kell elvégezni 10.Telephely területén található Hídelemek elbontása és elszállítása: -6db acélszerkezű, beton tetejű hídelem elszállítása és/v hasznosítása a telephelyről.11.Bútor konszignáció és elrendezési terv készítése,bútorok beszerzése és leszállítása: -Nyertes feladata a LSZK üzemeltetéséhez szükséges bútorok beszerzése,leszállítása,ill a bútorok beszerzéséhez szükséges bútor konszignáció és épület szintű bútor elrendezési terv készítése,a Kiviteli tervekhez igazítottan A részletes műszaki, szakmai követelményeket a KDműszaki leírás tart.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A vállalt 12 hónapon felüli többletjótállási kötelezettség időtartama valamennyi – BHTR állomás létesítésén kívül - érintett beruházási elem tekintetében (min 0, max 12 hónap) 10
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (min 0, max 5 fő) 5
3 Teljesítésben részt vevő,a felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában meghat. szakember jogosultságának megszerzéséhez szüks. szakmai tapasztalaton felüli többlet szakmai tapasztalata (min: 0, max 36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 A II.2.5. pont 1. értékelési szempontjának kiegészítése Ajánlatkérő a BHTR állomás létesítésén kívüli, valamennyi érintett beruházási elem jótállása alatt a beszerzési eljárás eredményes lefolytatása alapján kötött vállalkozói szerződés keretében megvalósult szerződéses feladatát érti.
II.2.14) További információ:
AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Rehó Orsolya Lajstromszám:00213) Az értékelési pontszám alsó és felső határa részszempontonként: 0-100. Értékelésmódszer: Az ár, mint értékelési részszempont esetén: fordított, a minőségi részszempont esetében egyenes arányosítás.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazd.i szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően AK kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: ATnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazd.i szereplőnek a kbi eljárásban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, vmint a kb.i műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. r. (Kr.) 1-8. §, 10.§ és 12-16.§-a szerint kell igazolnia, h nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2) bek.nek hatálya alá. Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a Kr. II. fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával (ESPD) benyújtásával, az EKRben található űrlap kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) hatálya alá. Közös Ajánlattevők, vmint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A Kr. 15.§(1) bek. szerint az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó v más szervezet vonatkozásában csak az ESPDt köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kr. 15.§ (2) bek szerint azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában ajánlattevő a Kbt. 67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatot nyújt be. AK által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bek alapján (tekintettel a Kbt.69.§ (11) bek.re) a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt.62.§(1)k)kb) alpont szerinti kizáró ok tekintetében – mind a Mo.on, mind a nem Mo.on letelepedett ajánlattevő vonatkozásában – AKKbt.69.§(4) szerinti felhívására a felkért gazdasági szereplő nyilatkozik arról, h olyan szervezetnek minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott piacon, v amelyet szabályozott piacon jegyeznek; ha nem jegyzik szabályozott piacon, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált vmennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatát szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a fenti törvény 3.§38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni, az EKRben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján. Ajánlattevőnek lehetősége van a Kbt.64.§ (1) és (2) bek szerinti öntisztázás lehetőségére. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő vált.bejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell – az EKRben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével – a cégbírósághoz benyújtott vált.bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban vált.bejegyzési eljárás, abban az esetben nemleges tartalmú nyilatkozatot kérjük csatolni. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A kizáró okok és a Kbt. 65.§ (1) bek c) pont szerinti alkalmasság igazolásával kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumok I. kötete további információt tartalmaz. Folytatás a III.1.2. pontban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ rendelkezései alapján nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
A III.1.1. pont folytatása:
Ajánlatkérő a 322/2015. Kr. 21.§(1) bek. alapján előírja az 1997. évi LXXVII. tv. (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők és az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében való szerepelés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.
SZ.1/ a) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
b) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben valamennyi építőipari tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód:
SZ.1/ A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kr. 8. § (1) bek. és 21. § (1) bek. alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevő vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11) bekezdése is irányadó.
Ajánlatevőnek – a Kbt.65.§(7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátószervezetnek – az ajánlatban benyújtandó ESPD-ben foglalt nyilatkozatával kell igazolnia,h az előírt alkalmassági min követelménynek megfelel. AK e körben elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,azaz az ESPD IV. Rész „α (alfa): Az összes kiválasztási szempont általános jelzése”szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ rendelkezései alapján nem ír elő pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (Kr.)1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával– az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével –, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az ESPD-ben, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni, azaz az ESPD IV. részének α szakaszát kell csak kitöltenie, a további részeket nem. A Kbt.65.§(6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az Ajánlattevők a Kbt.65.§(7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A közös Ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Irányadó: 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdés. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a Kr. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK Kbt.69.§(4) –adott esetben (7) – szerinti felhívására az alkalmassági követelményeknek megfelelés igazolásának körében nem kérhető olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a gazdasági szereplő korábbi kbi eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. E körben Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni. M/1. feltétel igazolásához ajánlattevő, közös ajánlattevőknek a Kr. 21. § (2) bek a) pontja, 21. § (2a) bek a) pontja, 22. § (3)-(5) bek alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), szerződésszerűen teljesített legjelentősebb építési beruházásait, az alábbi tartalommal: • az elvégzett munka műszaki tartalmának rövid leírása oly módon, h az előírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen, • a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja - év/hó/nap, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás időpontja), • a teljesítés helye, • a szerződést kötő másik fél (korábbi megrendelő) megnevezése, az információt adó neve, elérhetősége, • a szerződés tárgya és mennyisége (tonna/év-ben megadva; adott teljesítés %-os mértékét közös teljesítés esetén),, • igazolást arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, amelyből megállapítható az előírt alkalmasság min.követelményében meghatározottaknak való megfelelés. Amennyiben a referenciakövetelményt projekttársaság teljesítésével igazolja a gazdasági szereplő, úgy a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, ill árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják,akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. A Kr.-ben meghatározott minősített ajánlattevő esetében a műszaki és szakmai alkalmassági min.követelmények teljesítését AK a Kr. 24. § (1)-(2) bekezdésére figyelemmel is vizsgálja. (Folytatás a Felhívás VI.4.3. pontban)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő(közös ajánlattevő), ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) nem rendelkezik sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett és szerződésszerűen teljesített építési munkákra vonatkozó alábbi referenciával: a) legalább 1 db, olyan új hulladékkezelő létesítmény kialakítása, amelynek része volt legalább 1 db vegyes települési hulladékok (azonosító kód 20 03 01) átrakására szolgáló fedett garattal rendelkező átrakóállomás, amely legalább 10.000 tonna/év kapacitású, hulladék átrakására alkalmas rámpával és garattal rendelkezik.
Ajánlatkérő "új hulladékkezelő létesítmény"-nek tekinti azon építési beruházásokat is, amely egy már meglévő hulladékkezelő létesítmények kibővítése keretében került megvalósításra, és annak eredményeképpen legalább 1 db vegyes települési hulladékok (azonosító kód 20 03 01) átrakására szolgáló fedett garattal rendelkező átrakóállomás került kialakításra.
M2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább:
M/2.1. 1fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. (Felelős műszaki vezetés) 2. rész (Szakági felelős műszaki vezetői szakterületek) 2. pontja szerinti (MV-M) vagy 1. részszerinti MV-É vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel
M/2.2. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklet I. Tervezés 2. rész (Építészeti-műszaki tervezés) 2. pontja szerint (É - Építészeti tervezési terület) vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel
M/2.3. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklet I. Tervezés 2. rész (Építészeti-műszaki tervezés) 29. pontja szerint (GT - Geotechnikai tervezési szakterület) vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel,
M/2.4. 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklet I. Tervezés 2. rész (Építészeti-műszaki tervezés) 26. pontja szerint (T - tartószerkezeti) vagy ezzel egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel.
Az igazolásoknak olyan részletezettségűnek kell lenniük, illetőleg minden olyan adatot tartalmazniuk kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható legyen az előírt alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak való megfelelés. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, a 24. § (1)-(2) és (5) bekezdéseinek, valamint a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseinek alkalmazására. Ugyanazon szakemberrel több (legfeljebb 2) alkalmassági követelmény is igazolható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A Létesítmény kivitelezésének helyszínéül szolgáló telekingatlan kármentesítésének finanszírozása az AK, Budapest Főváros Önk. saját forrásából történik. AK (max. 75.000.000,-Ft összegű) előleg igénylésén túl, 6 részszámla vmint 1 végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja,részleteit a szerz.terv tartalmazza. A fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés,valamint a 322/2015. (X.30) Kr. 30-32. §-ai az irányadók. Amennyiben Nyertes AT. vmely feladata teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe,az ellenérték megfizetésére a 322/2015. (X.30.) Kr.32/A. §-ának előírásait is alkalmazni kell. A késedelmi kamatra a Ptk.6:155.§-a irányadó. Nyertes AT a teljes létesítmény átadás-átvételi elj.nak lezárást követően köteles a szerződéses feladatkörébe tartozó beruházással kapcs. jótállási kötelezettségekért helytállni a 12 hónapon felüli további a Nyertes AT által megajánlott időtartamra.
Folytatás a VI.4.3. pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/03/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/03/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, 2 (kettő) órával később kezdi meg. (424/2017.(XII.19.)Korm.rend. (továbbiakban:eKr.) 15.§(2).)
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. (eKr.15.§(3)Irányadó: eKr.16.§(1)a)-b) pontjában foglaltak

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Nyertes AT az építési-szerelési munkák végzésére a 322/2015.(X. 30.)Kr 26.§-a alapján legkésőbb a szerz.kötésre felelősségbiztosítást köteles kötni, v a meglévő fele. biztosítását jelen beruházásra is kiterjeszteni,amely kiterjed a tervezésre is Az előírt biztosítási limitminimum 100 millió Ft/év és min.30 millió Ft/káresemény.
2.AK a Kbt.71.§ szerint biztosítja a hp lehetőségét, ha új gazd. szereplőt vonnak be, akkor újabb hp. kibocsátásakor AK ezen új gazd. szereplő vonatkozásában 1 alkalommal rendel el hpt.
3.AK a kivitelezés megvalósításának helyén (Bp.XVIII.ker. 140018/2 hrsz, Ipacsfa utcai 14. c.,) – nem konzultációs jelleggel – helyszíni bejárást tart. A helyszín bejárás időpontja: 2018. február 27. 09.00 óra.
4.AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek.-ét. 5.AK az ajánlattételt 4.000.000 Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amely teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerinti módok valamelyikén. Átutalással a Fővárosi Közbeszerzési Kft. K&H Bank-nál vezetett 10402166-00031013-00000002 számú számlájára, fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Garancia v kötelezvény esetén kedvezményezettként Budapest Főváros Önkormányzatát kell megnevezni, tárgyként – átutalás esetén is - „LSZK tervezése és kivitelezése” jogcímet kell feltüntetni.
6.Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt.134.§(5) bek szerinti nyilatkozatát.
7.ATnek nyilatkoznia kell a Kbt.66. § (2) és (4) bek.ben foglaltakra.
8.Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti információkkal; valamint ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt.67.§(4) szerint
9.AK előírja a Kbt.66.§(6) szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat esetén is). Dokumentumok benyújtása: Kbt.47.§(2), Kr.3.§, 4.§(1), 8.§,10.§,12-16.§, eKr. 10.§ (1)-(4)!
10.AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§(2) e)-t.
11.AK a kb.i dok.ban közli a szervezetek nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§(4) szerinti követelményekről. 12.A Kbt. 67. § (1) bek alapján a gazd. szereplő ajánlatában köteles az ESPD-ben foglalt nyilatkozatát benyújtani.
13.AK a műszaki, ill szakmai alkfeltételeit és igazolását a 321/2015 (X. 30.) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban határozta meg (III.1.1, III.1.2, III.1.3, M/1. –M/2).
14.Az ajánlatok értékelésének részletes módszerét a Kb.i Dokumentumok I-es kötete tartalmazza. Részszempontonként adható pontszám: 0-100 pont.
15.A Kbt. 61.§(4) bekezdés szerint AK az alábbi indokok miatt nem teszi lehetővé a részajánlattételt: A beszerzés egy olyan komplex tervezési és építési beruházás, amely keretében az elvégzendő feladatok egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő munkák, amelyek szétbontása munkaszervezési, együttműködési és technológiai problémákat okozna azon túl, h jelentősen meghosszabbítaná a megvalósítás idejét.
16.A közös ATnek csatolniuk kell együttműködési megállapodást és meghatalmazást tartalmazó iratot a Kbt.35.§-ának és a 424/2017. (XII.19.) Korm.r 13.§ (3) bek.nek figyelembe vételével.
17.AK a Kbt. 132.§ (1) bek alapján környezetvédelmi szempontok alkalmazását várja el a Kb.i Dokumentumok részét képező Megrendelő ált. követelményeiben foglaltak szerint.
18.Üzleti titok: Kbt.44.§(1)-(4); eKr. 11. §(4).
19.Kiegészítő (értelmező) tájékoztatás kérése:az EKR-en keresztül,AK a tájékoztatást az ajánlati felhívás I.3) pontjában megjelölt EKR elérhetőségen hozzáférhetővé teszi.
20.A karakterkorlátozása miatt a dokumentáció az elj. kapcsban további előírásokat,infókat tartalmaz,amik figyelmen kívül hagyása érvénytelenséget okozhatja.
21.AK csak olyan technológiai megoldást fogad el, amely a hatályos építési-,és vízjogi engedély módosítását nem eredményezi.
(Folytatás a VI.4.3. pontban.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.
A III.1.3. pont folytatása:
M/2.Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek b) pontja alapján csatolni kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük, v képzettségük, továbbá az M/2.1.-M/2.4. pontokban előírt szakemberek esetében szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, vmint nyilatkozni szükséges, h milyen pozícióra kívánja igénybe venni a megnevezett szakembert (szervezetet).  Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, , a szakemberek végzettségét v képzettségét igazoló dokumentum (iskolai oklevél/diploma) egyszerű másolata, vmint az M/2.1.-M/2.4. pontokban előírt szakemberek esetében a szakember által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), h abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen.  Amennyiben a szakember végzettsége a Kbt. 69. § (11) bek.nek megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése – ideértve a végzettséget igazoló nyilvántartási szám megadását is – mellett a végzettség igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember végzettsége nem szerepel a Kbt. 69.§ (11) bek.nek megfelelő nyilvántartásban, v ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a végzettséget érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum benyújtása szükséges.  Amennyiben a szakember szakterületi jogosultsága a Kbt. 69. § (11) bek.nek megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése – ideértve a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadását is – mellett a szakterületi jogosultság igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt. 69. § (11) bek.nek megfelelő nyilvántartásban, v ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum benyújtása szükséges, valamint mellékelni kell a szakember (szervezet) nyilatkozatát arról, h a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.
A III.2.2. pont folytatása:
A jótállás,késedelmi,meghiúsulási,hibás teljesítési kötbér, valamint a teljesítési, jótállási bizt. a szerz.tervben részletezettek. A BHTR állomás beruházási elem tekintetében a jótállási kötelezettség időtartama 60 hónap.
A VI.3. pont folytatása:
22. A KEOP II. projekt II. szakaszának (KEHOP-3.2.2-15-201600001) intenzitása 93.86 %, a KEOP II. projekt elszámolható költségeinek finanszírozása a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történik.
Ajánlatkérő a „BHTR állomás létesítésén kívül – valamennyi érintett beruházási elem” alatt az alábbiakat érti:
23. „BHTR állomás létesítésén kívül – valamennyi érintett beruházási elem”alatt Ajánlatkérő azon szerződéses feladatokat érti, amelyek a Megrendelői követelményeknek megfelelően nyertes Ajánlattevő feladatát képezik és az ELMŰ Hálózati Kft.-vel kötött megállapodás, mint elvégzendő feladat teljesítését nem írja elő.
24. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdésére és a 135. § (12) bekezdésére. A nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés annak mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba, feltéve, hogy a támogatási szerződés módosításra a szerződés aláírásának napjáig sor került. Amennyiben a támogatási szerződés módosítására a szerződéskötés időpontjáig nem került sor, úgy a szerződés hatályba lépésének napja a támogatási szerződés módosítás megtörténtéről szóló, AK által a nyertes AT részére megküldött értesítő levél kézhezvétele.
25. AK 24 hónap alatt 730 napot ért.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák