Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/42
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2021.03.02.
Iktatószám:3051/2021
CPV Kód:72261000-2
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság;E-ZumIT Kft.;UniOffice Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság;WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság;VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt.;Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;IT-CM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Noreg Információvédelmi Kft.;NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság;T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Spirity Enterprise Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44899914
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Endre Tibor
Telefon: +36 302286528
E-mail: orosz.endre@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Meglévő IBM licencek terméktámogatása (ISUP20)
Hivatkozási szám: EKR001631212019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Meglévő IBM licencek terméktámogatása (ISUP2020)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak:72260000-5
72266000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó 1 db ellátási csomag, a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képező .XLSX fájl) szerint (keretösszeg: 2 000 000 000 Ft). A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a KM megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető. (A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége a verseny újranyitások során kerül meghatározásra.) A KM megkötésére irányuló eljárásban valamennyi (940 db) árlista sorra kötelező az ajánlattétel. A megajánlott szupport szolgáltatások keretében biztosítani kell azt, hogy az emelt szintű szolgáltatásnyújtás körében olyan javítások is elvégezhetőek legyenek, amelyek csak a vonatkozó IBM forráskód módosításával valósíthatók meg. Értsd: a forráskód elérhetőségi jognak biztosítottnak kell lennie.
2. Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére a Kbt.105.§ (2) bek.c) pontja szerint kerülhet sor.
3. A szolgáltatás igénybevételéhez az adott Érintett Szervezetnek alap Passport Advantage vagy Passport Advantage Express licenccel kell rendelkeznie. A keretmegállapodás alapján nem történhet alkalmazásfejlesztés, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásnak az nem tárgya.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az Érintett Szervezet köteles a 2. részt megindító ajánlattételi felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 125 - 306829

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: DKÜ-KM-3-2020 Rész száma: Elnevezés: Meglévő IBM licencek terméktámogatása (ISUP2020)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17339393
Postai cím: Gombocz Zoltán Utca 12. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@intercomputer.hu
Telefon: +36 14113720
Internetcím(ek): (URL) www.intercomputer.hu
Fax: +36 14113749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: E-ZumIT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88871112
Postai cím: Vadász Utca 6
Város: Pécel
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2119
Ország: Magyarország
E-mail: office@ezumit.hu
Telefon: +36 17805099
Internetcím(ek): (URL) www.ezumit.hu
Fax: +36 17807274
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UniOffice Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37537700
Postai cím: Kende Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: szonda_laszlo@unioffice.hu
Telefon: +36 308309901
Internetcím(ek): (URL) www.unioffice.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16011553
Postai cím: Táltos Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fornax.hu
Telefon: +36 704573084
Internetcím(ek): (URL) www.fornaxsi.hu
Fax: +36 14673000
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94337251
Postai cím: Budafoki Út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@wsh.hu
Telefon: +36 13539800
Internetcím(ek): (URL) www.wsh.hu
Fax: +36 13539798
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24088402
Postai cím: Déva Utca 26-28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.rajmund@bpc.hu
Telefon: +36 305162999
Internetcím(ek): (URL) www.bpc.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29138706
Postai cím: Törökőr Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tigra.hu
Telefon: +36 16663700
Internetcím(ek): (URL) http://www.tigra.hu/
Fax: +36 16663799
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49948950
Postai cím: Budafoki Út 15. IV.em 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@virzrt.hu
Telefon: +36 208235807
Internetcím(ek): (URL) www.virzrt.hu
Fax: +36 17001511
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94534496
Postai cím: Liget Utca 3
Város: Rád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2613
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@policomputer.hu
Telefon: +36 13540898
Internetcím(ek): (URL) http://www.policomputer.hu/
Fax: +36 13540899
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IT-CM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44878425
Postai cím: Sáfrány Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: sales@itcm.hu
Telefon: +36 204881014
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79294630
Postai cím: Máriássy Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@traco.hu
Telefon: +36 18899300
Internetcím(ek): (URL) www.traco.hu
Fax: +36 18899301
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Noreg Információvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25560813
Postai cím: Rétköz utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: peter.bednarik@noreg.hu
Telefon: +36 14386380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82798950
Postai cím: Petzvál József Utca 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@netvisor.hu
Telefon: +36 13712700
Internetcím(ek): (URL) www.netvisor.hu
Fax: +36 12041664
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Spirity Enterprise Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45436910
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: eva.szunomar@spirity.hu
Telefon: +36 706000200
Internetcím(ek): (URL) www.spirity.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2000000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A keretmegállapodás 2. számú módosításának időpontja: 2021.02.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72261000-2
További tárgyak:72260000-5
72266000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenértékű - terméktámogatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó 1 db ellátási csomag, a műszaki leírásban előírtak és az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képező .XLSX fájl) szerint (keretösszeg: 2 000 000 000 Ft). A Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a mennyiség a KM megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhető. (A KM megkötését követően megvalósításra kerülő egyedi beszerzések konkrét mennyisége a verseny újranyitások során kerül meghatározásra.) A KM megkötésére irányuló eljárásban valamennyi (940 db) árlista sorra kötelező az ajánlattétel. A megajánlott szupport szolgáltatások keretében biztosítani kell azt, hogy az emelt szintű szolgáltatásnyújtás körében olyan javítások is elvégezhetőek legyenek, amelyek csak a vonatkozó IBM forráskód módosításával valósíthatók meg. Értsd: a forráskód elérhetőségi jognak biztosítottnak kell lennie.
2. Az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerződések megkötésére a Kbt.105.§ (2) bek.c) pontja szerint kerülhet sor.
3. A szolgáltatás igénybevételéhez az adott Érintett Szervezetnek alap Passport Advantage vagy Passport Advantage Express licenccel kell rendelkeznie. A keretmegállapodás alapján nem történhet alkalmazásfejlesztés, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásnak az nem tárgya.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2000000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: E-ZumIT Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88871112
Postai cím: Vadász Utca 6
Város: Pécel
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2119
Ország: Magyarország
E-mail: office@ezumit.hu
Telefon: +36 17805099
Internetcím(ek): (URL) www.ezumit.hu
Fax: +36 17807274
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UniOffice Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37537700
Postai cím: Kende Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: szonda_laszlo@unioffice.hu
Telefon: +36 308309901
Internetcím(ek): (URL) www.unioffice.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16011553
Postai cím: Táltos Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fornax.hu
Telefon: +36 704573084
Internetcím(ek): (URL) www.fornaxsi.hu
Fax: +36 14673000
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94337251
Postai cím: Budafoki Út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@wsh.hu
Telefon: +36 13539800
Internetcím(ek): (URL) www.wsh.hu
Fax: +36 13539798
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24088402
Postai cím: Déva Utca 26-28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.rajmund@bpc.hu
Telefon: +36 305162999
Internetcím(ek): (URL) www.bpc.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29138706
Postai cím: Törökőr Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tigra.hu
Telefon: +36 16663700
Internetcím(ek): (URL) http://www.tigra.hu/
Fax: +36 16663799
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17339393
Postai cím: Gombocz Zoltán Utca 12. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@intercomputer.hu
Telefon: +36 14113720
Internetcím(ek): (URL) www.intercomputer.hu
Fax: +36 14113749
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94534496
Postai cím: Liget Utca 3
Város: Rád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2613
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@policomputer.hu
Telefon: +36 13540898
Internetcím(ek): (URL) http://www.policomputer.hu/
Fax: +36 13540899
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: IT-CM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44878425
Postai cím: Sáfrány Utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: sales@itcm.hu
Telefon: +36 204881014
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79294630
Postai cím: Máriássy Utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@traco.hu
Telefon: +36 18899300
Internetcím(ek): (URL) www.traco.hu
Fax: +36 18899301
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Noreg Információvédelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25560813
Postai cím: Rétköz utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: peter.bednarik@noreg.hu
Telefon: +36 14386380
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82798950
Postai cím: Petzvál József Utca 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@netvisor.hu
Telefon: +36 13712700
Internetcím(ek): (URL) www.netvisor.hu
Fax: +36 12041664
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12541232
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@t-systems.hu
Telefon: +36 303519110
Internetcím(ek): (URL) www.t-systems.hu
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Spirity Enterprise Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45436910
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 8-10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: eva.szunomar@spirity.hu
Telefon: +36 706000200
Internetcím(ek): (URL) www.spirity.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49948950
Postai cím: Budafoki Út 15. IV.em 2/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@virzrt.hu
Telefon: +36 208235807
Internetcím(ek): (URL) www.virzrt.hu
Fax: +36 17001511
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az 1. számú módosításra 2020.06.26. napján a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján került sor az alábbiak szerint.
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 14. § (2) bekezdése rögzíti a közbeszerzési díj mértékére vonatkozó rendelkezéseket. A DKÜ rendelet legutolsó, 2020. február 1. napjától hatályos módosítása alapján, a DKÜ rendelet 14. § (4) bekezdése értelmében „a (2) bekezdés szerinti közbeszerzési díj megfizetését a DKÜ által meghatározott módon kell teljesíteni. [...]”. A keretmegállapodás módosítása ezen jogszabályi felhatalmazás alapján pontosítja a közbeszerzési díj megfizetése módjának szabályait.
A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésnek megfelel, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg az alábbiakra tekintettel:
— a módosított rendelkezések alapján a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehetővé,
— a módosítás mindössze a Beszerző és az Érintett Szervezetek közötti, közbeszerzési díjra vonatkozó elszámolási folyamatokat pontosítja, így az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg,
— a pontosított szabályok a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
A szerződéses érték nem változik. (A keretmegállapodást a Felek 2 000 000 000 Ft keretösszegre kötötték.)
A 2. számú módosításra 2021.02.12. napján került sor a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjára figyelemmel az alábbiak szerint.
A DKÜ rendelet 2021. január 1. napjától hatályos módosítása alapján, annak 1. § (3) bekezdés d) pontja szerint „E rendelet meghatározza a kormányzati informatikai beszerzések tekintetében a központosított eljárások - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénytől (a továbbiakban: Kbt.) az ilyen eljárások sajátosságai miatt eltérő - részletes szabályait, a DKÜ által ellátott, e rendeletben meghatározott beszerzési szolgáltatásokért fizetendő díj (a továbbiakban: beszerzési díj) mértékét, továbbá e rendelet 14/A. § (5) bekezdése értelmében „Amennyiben az érintett szervezetnek a 14. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettsége áll fenn, az érintett szervezet a DKÜ-nek - a beszerzési díj mellett - szoftverlicenc-gazdálkodási díjat is fizet . […]”. Jelen 2. számú Módosítás (a továbbiakban: jelen Módosítás) biztosítja a fentiek átvezetését, a szoftverlicenc-gazdálkodási díj megfizetése módjának szabályait.
A jelen Módosítás alapján a keretmegállapodás alábbi rendelkezései módosulnak:
• a keretmegállapodás V. fejezetének címe;
• V.1.1. pontban foglalt rendelkezések (beszerzési díj);
• V.3. pontban foglalt rendelkezések (beszerzési díj); továbbá
• új V.4. ponttal egészül ki a keretmegállapodás (szoftverlicenc-gazdálkodási díj),
• egyedi szerződés 4. pontjában foglalt rendelkezések (beszerzési díj, szoftverlicenc-gazdálkodási díj).
A Módosítás a fentebb részletesen ismertetett körülmények, úgy mint a DKÜ rendelet 2021. január 1. napjától hatályba lépő módosított rendelkezéseinek a Keretmegállapodásban történő megfelelő adaptálásának igénye tette szükségessé, mely körülményeket Beszerző kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ezért a jelen Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglaltaknak.
A jelen Módosítás nem változtatja meg a szerződés – jelen esetben a Keretmegállapodás - általános jellegét, mivel a módosítás sem az annak alapján megrendelhető termékek és szolgáltatások körét, sem az egyedi beszerzések Keretmegállapodásban szabályozott módját nem érint, így változatlan marad a Keretmegállapodásban foglalt műszaki tartalom és az annak alapján végzendő tevékenység(ek) jellege. Tehát a Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltaknak.
A Módosítás eredményeként a Keretmegállapodás keretösszege változatlan marad, tehát a jelen Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglaltaknak.

VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 683/2020. (XII. 28.) Kormány rendelet a Magyar Közlöny 2020. évi 292. számában jelent meg és 2021. január 1-én lépett hatályba (a továbbiakban: DKÜ rendelet módosítás).
A DKÜ rendelet módosításával a Beszerző feladatává vált a DKÜ rendelet hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére biztosított lehető legnagyobb árkedvezmény elérése, a jelenlegi viszonteladói rendszerben alkalmazott átláthatatlan és visszaéléseket lehetővé tevő árképzés ellenőrizhetővé tétele és kontroll alatt tartása, a beszerzési- és szerződéses feltételrendszer javítása, a jogszabályi összhang megteremtése. Beszerző 2021. január 1-jétől ezt a feladatot is, mint közfeladatot látja el.
Ezen közfeladat ellátása érdekében - a DKÜ rendelet 4. § (2) bekezdés g) pont alapján -, Beszerző az Érintett Szervezetek tekintetében a DKÜ rendeletben meghatározott keretek között, kizárólagos joggal – kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodást valósít meg, amelyre vonatkozóan a részletszabályokat a DKÜ rendelet 14/A. §-a tartalmazza.
A „Szoftverlicenc-gazdálkodás” meghatározását a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 12a. pontja a következők szerint definiálja: „A szoftverlicencek, a kapcsolódó licenckövetési és támogatási szolgáltatások nyilvántartásához, menedzsmentjéhez, optimalizálásához, valamint céltudatos, hatékony felhasználásához, beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek összessége”.
A kormányzati központosított szoftverlicenc-gazdálkodási feladatok ellátásáért - a DKÜ rendelet 14/A. § (5) bekezdés alapján -,
Beszerzőt szoftverlicenc-gazdálkodási díj illeti meg, amennyiben az Érintett Szervezetnek a DKÜ rendelt 14. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettsége áll fenn.
A szoftverlicenc-gazdálkodási díj mértékét, annak számítási módját ugyancsak a DKÜ rendelet 14/A. § (5) bekezdése részletesen tartalmazza. Figyelemmel arra, hogy Beszerző a már megkötött és jövőben megkötendő, tárgya szerint érintett keretmegállapodások alapján történő egyedi beszerzések eredményeként megkötött egyedi visszaterhes szerződések révén tényleges szoftverlicenc-gazdálkodási tevékenységet folytat, a fenti jogszabálymódosítás okán szükségessé vált a szoftverlicenc-gazdálkodási díjjal kapcsolatos fizetési kötelezettség, a fizetendő díj számításával és megfizetésének módjával, valamint egyéb járulékos kötelezettségekkel kapcsolatos szabályozás keretmegállapodásban történő rögzítése. A szabályozás alapvetően az Érintett Szervezet számára állapít meg többletkötelezettséget, a Szállító vonatkozásában a jelen Módosítás a keretmegállapodásban vállalt kötelezettségekhez képest nem jelentős, csak az I.3. pontban hivatkozott jogszabálynak való megfeleléshez szükséges, nem lényeges mértékű többlet kötelezettséget jelent.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2000000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben