Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/42
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.03.02.
Iktatószám: 3094/2021
CPV Kód: 63510000-7
Ajánlatkérő: Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: HU11; HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: 100%%-os állami tulajdonú nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Müpa Budapest - Művészetek Palotája Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44488592
Postai cím: Komor Marcell Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korentsy Endre
Telefon: +36 15553033
E-mail: korentsy.endre@mupa.hu
Fax: +36 15553035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mupa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: 100%-os állami tulajdonú nonprofit kft.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Útvonaltervezési, és/vagy menetjegyfoglalási szolg
Hivatkozási szám: EKR000827432020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolgáltatási keretszerződés alapján nemzetközi útvonaltervezési és/vagy, menetjegyfoglalási illetve kapcsolódó szolgáltatások ellátása a Müpa Budapest Nonprofit Kft. rendezvényeihez és szakmai munkájához kapcsolódóan.
Kapcsolódó szolgáltatások alatt Ajánlatkérő az alábbi szolgáltatásokat érti :
- járattörlés, járatmódosítás esetén Ajánlatkérő soron kívüli tájékoztatása, Ajánlatkérővel egyeztetve új járat foglalása, Ajánlatkérő érdekeinek képviselete aktív közreműködéssel -kártérítési ügyintézésben - a légi- illetve a vasúttársasággal szemben;
- elveszett vagy sérült poggyászokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés
- az érintett utazásszolgáltatóval, együttműködve, túlsúlyügyintézés,
- hangszerszállítással kapcsolatos ügyintézés Ajánlatkérő igényei szerint,
- esetleges jegycsere, jegymódosítás,
- a külföldi jegyek postázása az ajánlatkérő részére Ajánlatkérő tevékenységére való tekintettel kiemelt jelentősége van az időben, megrendelés szerint történő teljesítésnek, mivel a hibás- vagy késedelmes teljesítés Ajánlatkérő tevékenységét veszélyezteti.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 79200000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Menetrendsz. és nem menetrendsz. repülőjegy bizt.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. RÉSZ:
Menetrendszerinti- és nem menetrendszerinti repülőjegyek biztosítása amely tartalmazza Ajánlatkérő igényei szerint a repülőjegyek, valamint a repülőjegyekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások – reptéri- és transzferszolgáltatások – lefoglalását, repülőjegyek kiállítását és az Ajánlatkérőhöz történő eljuttatását, valamint esetenként, – külön igény esetén - az utasok becsekkolását, és a beszállókártyák továbbítását Ajánlatkérő felé a) egyéni és csoportos utazás esetén b) Budapestről induló, vagy Budapestre érkező közvetlen menetrendszerinti járattal, vagy átszállással esetleg charter, illetve – Ajánlatkérő ilyen irányú kérése esetén – diszkont légitársaságok járatainak biztosításával c) Európai vagy Európán kívüli célállomásokra, illetve indulási állomásokról d) A repülőjegyek és kapcsolódó szolgáltatások díjának tételes és végösszege szerinti összehasonlíthatóságával e) Különleges igények szerinti foglalás, (hangszerszállítás kabinban, csomagparamétereket meghaladó méretű hangszerek szállítása stb.) f) Egyes légitársaságoknál gyűjtött pontok nyilvántartása, kimutatások megküldése, esetenkénti felhasználásának javaslata. Ellátandó egyéb szolgáltatások:
Többek között - járattörlés, járatmódosulás esetén Ajánlatkérő soron kívüli tájékoztatása, Ajánlatkérővel egyeztetve új járat foglalása, Ajánlatkérő érdekeinek képviselete, aktív közreműködéssel - kártérítési ügyintézésben is - a légi- illetve vasúttársasággal szemben -elveszett vagy sérült poggyászokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, - az érintett utazásszolgáltatóval együttműködve túlsúlyügyintézés, - hangszerszállítással kapcsolatos ügyintézés Ajánlatkérő igényei szerint, - esetleges jegycsere, jegymódosítás, jegyvisszaváltás, -a külföldi jegyek postázása az ajánlatkérő részére szükség szerint, stb. - igény esetén útlemondási biztosítás megkötése.
Ajánlatkérő tevékenységére való tekintettel kiemelt jelentősége van az időben, megrendelés szerint történő teljesítésnek, mivel a hibás- vagy késedelmes teljesítés Ajánlatkérő tevékenységét veszélyezteti. Erre való tekintettel Ajánlatkérő késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbért köt ki a nyertes Ajánlattevővel szemben.
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló nettó 76.000.000,- Ft keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötlezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 5./ A szolgáltatás minősége - Ajánlatkérő által igényelt repülőjegyekhez használt online foglalási rendszerek száma (db) [minimum 1 db maximum 2 db]  1
2 6./ Diszkont légitársaságok ajánlatainak prezentálása a foglalás részeként [igen/nem] 1
3 7./ Árajánlatok benyújtásának határideje - az ajánlatkérés időpontjától számítva (óra) (minimum 6 óra, maximum 24 óra) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 43
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 folytatás:
Ár szempont
1./ Egyéni repülőjegy és kapcsolódó szolgáltatások foglalási és közvetítési díjának mértéke esetenként (inkl. becsekkolás igény szerint) [Ft + Áfa / fő] - súlyszám 14
2./ Csoportos repülőjegy és kapcsolódó szolgáltatások foglalási és közvetítési díjának mértéke esetenként (inkl. becsekkolás igény szerint) [Ft + Áfa / fő] - súlyszám 11
3./ Jegycsere, jegymódosítás, jegyvisszatérítés díja [Ft + Áfa / fő] - súlyszám 9
4./ Útlemondási biztosítás szolgáltatási díja [Ft + Áfa / fő] - súlyszám 9
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot
az 1. részben:
- az 1; 2; 3; 4; értékelési szempontok esetében az Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb.
- az 5. értékelési szempont esetében „2db” azaz maximum válasz esetén maximális pontszámot ad (10 pont), „1db” azaz minimum válasz esetén 5 pontot. Abban az esetben, ha valamely Ajánlattevő „2db” online foglalási rendszernél többet (nagyobb értéket) ajánl, Ajánlatkérő a „2db”-ra vonatkozó maximális pontszámot adja. Nulla „0” érték nem ajánlható meg, ebben az esetben az ajánlat érvénytelen a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerint.
- a 6. értékelési szempont esetében az Ajánlatkérő „Igen” azaz pozitív válasz esetén maximális pontszámot ad (10 pont), „Nem” azaz negatív válasz esetén minimális pontszámot ad (nulla (0) pont).
- a 7. értékelési szempont esetében az Ajánlatkérő a legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásának módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P) + P. A 24 óra feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja
maga után a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerint. A 6 óra alatti megajánlás esetén pedig Ajánlattevő
a 6 órára adható maximális 10 pontot kapja.

II.2.1)
Elnevezés: Belföldi és külföldi vonatjegyek biztosítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. RÉSZ:
Belföldi és külföldi vonatjegyek biztosítása amely tartalmazza Ajánlatkérő igényei szerint a vonatjegyek, valamint a vonatjegyekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások – helyjegy, hálókocsijegy, stb. – lefoglalását, a vonatjegyek kiállítását, és az Ajánlatkérőhöz történő eljuttatását (szükség szerint külföldről vagy külföldre postai úton is) a) egyéni és csoportos utazások esetén b) Budapestről induló, vagy Budapestre érkező közvetlen járattal vagy átszállással c) Európai célállomásra illetve európai indulási állomásokról Ellátandó egyéb szolgáltatások:
Többek között - járattörlés, járatmódosulás esetén Ajánlatkérő soron kívüli tájékoztatása, Ajánlatkérővel egyeztetve új járat foglalása, Ajánlatkérő érdekeinek képviselete, aktív közreműködéssel - kártérítési ügyintézésben is - a légi- illetve vasúttársasággal szemben -elveszett vagy sérült poggyászokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés, - az érintett utazásszolgáltatóval együttműködve túlsúlyügyintézés, - hangszerszállítással kapcsolatos ügyintézés Ajánlatkérő igényei szerint, - esetleges jegycsere, jegymódosítás, jegyvisszaváltás, -a külföldi jegyek postázása az ajánlatkérő részére szükség szerint, stb. - igény esetén útlemondási biztosítás megkötése.
Ajánlatkérő tevékenységére való tekintettel kiemelt jelentősége van az időben, megrendelés szerint történő teljesítésnek, mivel a hibás- vagy késedelmes teljesítés Ajánlatkérő tevékenységét veszélyezteti. Erre való tekintettel Ajánlatkérő késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbért köt ki a nyertes Ajánlattevővel szemben.
Ajánlatkérő a rendelkezésre álló nettó 3.200.000,- Ft keretösszeg 70%-ra vállal lehívási kötlezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 5./ E-ticket kiállítása (igen/nem) 4
2 6./ Árajánlatok benyújtásának határideje - az ajánlatkérés időpontjától számítva (óra) (minimum 6 óra, maximum 24 óra) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 32
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5 folytatás:
Ár szempont
1./ Egyéni vonatjegy és kapcsolódó szolgáltatások foglalási és közvetítési díjának mértéke esetenként (Ft + ÁFA/fő) - súlyszám 12
2./ Csoportos vonatjegy és kapcsolódó szolgáltatások foglalási és közvetítési díjának mértéke esetenként (Ft + ÁFA/fő) - súlyszám 7
3./ Jegycsere, jegymódosítás, jegyvisszatérítés díja [Ft + Áfa / fő] - súlyszám 7
4./ Útlemondási biztosítás szolgáltatási díja [Ft + Áfa / fő] - súlyszám 6
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
A módszer (módszerek), amellyel Ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot a 2. részben:
- az 1; 2; 3; 4; értékelési szempontok esetében az ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár, azaz 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. Az értékelés módszere képlettel leírva: P = Alegjobb / Avizsgált ∗ (Pmax – Pmin)+Pmin . A legalacsonyabb adható pontszám a nulla (0).
- az 5. értékelési szempont esetében az Ajánlatkérő „Igen” azaz pozitív válasz esetén maximális pontszámot ad (10 pont), „Nem” azaz negatív válasz esetén minimális pontszámot ad (nulla (0) pont).
- a 6. értékelési szempont esetében az Ajánlatkérő a legkedvezőbb szint, illetve a legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásának módszerét alkalmazza az alábbiak szerint: Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) ∗ (P − P) + P. A 6. értékelés szempont esetében a 24 óra feletti megajánlás az ajánlat érvénytelenségét vonja
maga után a Kbt. 77.§ (1) bekezdés szerint. A 6 óra alatti megajánlás esetén pedig Ajánlattevő a 6 órára adható maximális 10 pontot kapja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 214 - 524566
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Menetrendsz. és nem menetrendsz. repülőjegy bizt.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/02/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15858216
Postai cím: Deák Ferenc Utca 21 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: info@mauri.hu
Telefon: +36 12664700
Internetcím(ek): (URL) www.mauri.hu
Fax: +36 14850079
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 76000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Belföldi és külföldi vonatjegyek biztosítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/02/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15858216
Postai cím: Deák Ferenc Utca 21 fszt.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail: info@mauri.hu
Telefon: +36 12664700
Internetcím(ek): (URL) www.mauri.hu
Fax: +36 14850079
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§-a szerinti adatok:
1. rész - Menetrendsz. és nem menetrendsz. repülőjegy bizt.:
Nyertes Ajánlattevő:
Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest, Deák Ferenc Utca 21 fszt.)
Adószáma: 11176512-2-41
Az 1. rész - Menetrendsz. és nem menetrendsz. repülőjegy bizt. ajánlattevői:
OTP Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest, Nádor Utca 21.)
Adószáma: 10174902-2-41
UNITED4 Skyline Tickets Kereskedelmi Kft, (1062 Budapest, Aradi u 8-10.)
Adószáma: 10762312-2-42
Jet Travel Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, (1113 Budapest, Bocskai Út 77-79.)
Adószáma: 10274837-2-43
2. rész - Belföldi és külföldi vonatjegyek biztosítása:
Nyertes Ajánlattevő:
Mauri Utazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest, Deák Ferenc Utca 21 fszt.)
Adószáma: 11176512-2-41
A 2. rész - Belföldi és külföldi vonatjegyek biztosítása ajánlattevői:
OTP Travel Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest, Nádor Utca 21.)
Adószáma: 10174902-2-41
UNITED4 Skyline Tickets Kereskedelmi Kft, (1062 Budapest, Aradi u 8-10.)
Adószáma: 10762312-2-42
Jet Travel Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, (1113 Budapest, Bocskai Út 77-79.)
Adószáma: 10274837-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)