Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/39
Beszerzés tárgya: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.03.17.
Iktatószám: 3168/2017
CPV Kód: 45111100-9
Ajánlatkérő: Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Teljesítés helye: Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SZIB-ÉP Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK01730
Postai cím: Piac utca 77. II. e.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Endre
Telefon: +3652509482
E-mail: balogh.endre@dvrt.hu
Fax: +36 52427362
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Debrecen, Hrsz:0505/74, 0505/75, 0505/76 és 0505/77 ingatlanon található épületek, építmények bontása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Debrecen, Hrsz:0505/74, 0505/75, 0505/76 és 0505/77 ingatlanon található épületek, építmények bontása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32991349 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Debrecen, Hrsz:0505/74, 0505/75, 0505/76 és 0505/77 ingatlanon található épületek, építmények bontása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Hrsz:0505/74, 0505/75, 0505/76 és 0505/77 ingatlanok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 0505/74 hrsz-ú ingatlanon elbontandó épületek, építmények
Építési övezet: Kril 612X58(Di)
Elbontandó építmények helye: Debrecen, hrsz.: 0505/74
Ingatlan területe: 15 236 m2
Elbontandó épületek bruttó területe:
1. épület 44,47 m2
2. épület 194,80 m2
3. épület 169,77 m2
4. épület 187,09 m2
Összesen: 596,13 m2
Egyéb elbontandó, építmények, elszállítandó építőelemek
5.1 akna
méret: 17,35 m2
5.2 akna
méret: 1,91 m2
5.3 beton hídlás
méret: 15,00 m2
5.4 akna
méret: 2,0 m2
5.5 épület alap, lábazat
méret: 16,91 m x 3,80 m x1,50 m
5.6 akna
méret: 6,00 m2
5.7 tűzivíz tároló
méret: 10,00 m x 5,00 m x 2,00 m
5.8 beton pillér alap
mennyiség: 2,00 m3
5.9 szórt út
mennyiség: 104,11 m2
5.10 16x16x300 beton kerítésoszlopok
mennyiség: 20 db
5.11 betontörmelék
mennyiség: 3,00 m3
5.12 fa villanyoszlop
mennyiség: 4 db
5.13 térbeton
mennyiség: 120,39 m2 + 168,11 m2= 288,50 m2
0505/75 hrsz-ú ingatlanon elbontandó épületek, építmények:
Építési övezet: Kril 612X58(Di)
Elbontandó építmények helye: Debrecen, hrsz.: 0505/75
Ingatlan területe: 15 982 m2
Elbontandó épületek bruttó területe:
1. épület 948,20 m2
2. épület 10,56 m2
3. épület 387,55 m2
4. épület 386,99 m2
5. épület 385,11 m2
6. épület 385,86 m2
Összesen: 2.504,27 m2
Egyéb elbontandó, építmények, elszállítandó építőelemek:
7.1 beton árokburkolat (folyóka):
méret: 40cm/60cm/40cm beton
mennyiség: 41,00 fm
7.2 deponált beton kerítés oszlopok:
méret: 15cm/15cm/3,00m
mennyiség: 115-120 db
7.3 km. tégla kerítés falazat, beton fedkővel:
méret: 11,20 m x 2,22 x 0,12 + pillérek
7.4 beton akna:
méret: kb.:1,50m x 1,50m x 1,00m
mennyiség: 2 db
7.516x16x300 beton kerítésoszlop
mennyiség: 10 db
7.6térbeton:
méret: 1258 m2
7.7 szórt út:
méret: 378,26 m2
7.8 aszfalt út:
méret: 525,90 m2
7.9 fa villanyoszlop:
mennyiség: 3 db
7.10 acél villanyoszlop:
mennyiség: 1 db
0505/76 hrsz-ú ingatlanon elbontandó épületek, építmények:
Építési övezet: Kril 612X58(Di)
Elbontandó építmények helye: Debrecen, hrsz.: 0505/76
Ingatlan területe: 15 445 m2
Elbontandó épületek bruttó területe:
1. épület 260,00 m2
2. épület 196,17 m2
3. épület 387,12 m2
4. épület 494,31 m2
5. épület 22,02 m2
Összesen: 1359,62 m2
Egyéb elbontandó, építmények, elszállítandó építőelemek:
6.1 hídmérleg
méret: 3,65 m x 14,30 m = 52,19 m2
6.2 vízóra akna
méret: 1,85 m2
6.3 beton törmelék
mennyiség: ~10,00 m3
6.4 szikkasztó
méret: 2,0 m2
6.6 akna
méret: 1,85 m2
6.7 16x16x300 beton kerítésoszlopok
mennyiség: 6 db
6.8 akna
méret: 3,20 m2
6.9 beton árokburkolat (folyóka):
méret: 40cm/60cm/40cm beton
mennyiség: 87,40 fm
6.10 szórt út:
méret: 218,83 m2
6.11 km. tégla kerítés falazat, beton fedkővel:
méret: 31,85 m x 2,22 x 0,12 + pillérek
6.12 drótfonatos kerítés 16x16x300 beton kerítésoszlopokon
méret: 42,40 m (18 db kerítésoszlop)
6.13 fa villanyoszlop
mennyiség: 3 db
6.14 beton villanyoszlop
mennyiség: 2 db
6.15 térbeton:
méret: 1015,60 m2
6.16 aszfalt burkolat:
méret: 391,63 m2
0505/77 hrsz-ú ingatlanon elbontandó építmények:
Építési övezet: Kril 612X58(Di)
Elbontandó építmények helye: Debrecen, hrsz.: 0505/77
Ingatlan területe: 2 719 m2
Elbontandó, építmények:
1. aszfalt út
mennyiség: 80,98 m2
2. hirdetőoszlop beton alap
mennyiség: 4,00 m2
MEGJEGYZÉS:
A bontási tevékenység nem építési engedély köteles, de a közbeszerzési dokumentáció részét képező bontási tervdokumentációt - melyet a kiíró a nyertes pályázó rendelkezésére bocsájt - az elektronikus naplóba fel kell tölteni.
A pontos mennyiségeket és a részletes munkanemeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetések tartalmazzák.
A bontási munkálatokat az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet figyelembevételével kell elkészíteni.
A részletes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítési határidő (azaz a bontási munkák befejezése - a szerződés megkötésétől számított maximum 60 nap, legkedvezőbb szintje 45 nap) 3
2 Késedelmi kötbér napi mértéke (nettó vállalkozói díj min. 0,2%-a, legkedvezőbb szintje 0,5%) 2
  Költség szempont –
  Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 5
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés, Debrecen, Hrsz:0505/74, 0505/75, 0505/76 és 0505/77 ingatlanon található épületek, építmények bontása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/02/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZIB-ÉP Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 25.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12926743-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32991349
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 0505/76 hrsz bontási munkálatai teljeskörűen
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Limer-Bau Kft. és Ba-Bits 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Skalintzky u. 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13655617-2-09
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 34806161 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SZIB-ÉP Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széchenyi u. 25.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12926743-2-09

Hivatalos név: Ba-Bits 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeremlei u. 2.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11557025-2-09

Hivatalos név: Limer-Bau Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Skalintzky u. 14.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4033
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13655617-2-09

Hivatalos név: Közmű Generál Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nádor u. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490-2-15

Hivatalos név: INERT Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bocskai u. 5.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12907739-2-15

Hivatalos név: Stabil Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Igric u. 12.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10660368-2-09

Hivatalos név: Határ-Gép Ker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Halastó u. 35.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23561513-2-09

Hivatalos név: DIAMIT-ÉP-KER-SZOLG Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeles akna 1.
Város: Mucsony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3744
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23163201-2-05

Hivatalos név: DIAMIT Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szeles akna 1.
Város: Mucsony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3744
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11588418-2-05

Hivatalos név: NAGYMESTER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kishegyesi u. 85.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11156088-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/11/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/02/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges