Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/48
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2018.03.08.
Iktatószám: 3180/2018
CPV Kód: 45233000-9
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: HU213
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Dömper Kft.;S u b t e r r a - Raab Kft.;Pannon-Doprastav Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Misurák Ervin
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 - 33+100 km sz.között) kivitelezésének megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzésére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 - 33+100 km sz.között) kivitelezésének megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzésére.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221111-3
További tárgyak: 45231000-5
45247130-0
32562200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Veszprém megye.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 - 33+100 km sz. között) kivitelezésének megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése az ajánlattételi felhívás 4. pontjában rögzítettek figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/09/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/25 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 198 - 356391

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500011048 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 - 33+100 km sz.között) kivitelezésének megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzésére
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/09/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dömper Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dunapart 1605/2. hrsz.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2541
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: S u b t e r r a - Raab Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rómer Flóris utca 5.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Pannon-Doprastav Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária u. 1-3., 2. em.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6 265 000 000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828578
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Fax: +36 18828578
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221111-3
További tárgyak: 45231000-5
45247130-0
32562200-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Veszprém megye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 8. sz. főút Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 - 33+100 km sz. között) kivitelezésének megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok elvégzése az ajánlattételi felhívás 4. pontjában rögzítettek figyelembevételével, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2016/09/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/25 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 265 000 000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dömper Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dunapart 1605/2. hrsz.
Város: Lábatlan
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2541
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: S u b t e r r a - Raab Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rómer Flóris utca 5.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Pannon-Doprastav Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária u. 1-3., 2. em.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerződő Felek megállapítják, hogy a tárgyi szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának 9. pontjában /„Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vahy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás"/ rögzítésre került,
hogy a szerződés szállítói finanszírozású, finanszírozás forrása IKOP.
A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2017. június hó 30.-án kelt NGM/19121-1/2017 levelében arról
tájékoztatta a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, hogy feltételekkel, az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználósának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. § (5)
bekezdése alapján az utófinanszírozásra való áttérést támogatja a NIF Zrt. által megvalósítandó IKOP
projektek esetében. Erre tekintettel a NIF Zrt. a szállítói finanszírozásról az utófinanszírozásra való
átálláshoz a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával rendelkezik.
A fentiek alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a NIF Zrt. a közöttük létrejött és 2016. év
szeptember 20. napján módosított Támogatási Szerződést 2017. július 10. napján ismételten módosították
a finanszírozási mód vonatkozásában.
Szerződő Felek a fentiekre figyelemmel - a Támogatási Szerződéssel való összhang megteremtése
érdekében - szerződésmódosítás keretében a közöttük létrejött szerződés finanszírozási módját
módosítani kívánják a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdése alapján.
1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"Jelen szerződés pénzügyi fedezetét az IKOP-1.1.0-15-2016-00015 sz. támogatási szerződés adja. A Szerződés finanszírozásának módja a IKOP-1.1.0-15-2016-00015 sz. Támogatási Szerződés 2. sz. módosítás hatálybalépésének napjától utófinanszírozás."
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 5. pontja az alábbi 5.1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„A Szerződés finanszírozásának módja az IKOP-1.1.0-15-2016-00015 azonosító számú Támogatási Szerződés 2. sz. módosítás hatálybalépésének napjától utófinanszírozás.”
A szerződésmódosítás időpontja: 2018. február 1.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Szerződő Felek - a Támogatási Szerződéssel való összhang megteremtése
érdekében - szerződésmódosítás keretében a közöttük létrejött szerződés finanszírozási módját módosítják a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdése alapján.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 265 000 000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 265 000 000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben