Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/43
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2019.03.01.
Iktatószám: 3391/2019
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Zöld Terasz Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fekete Tímea
Telefon: +36 703903569
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az AFC (az elektronikus jegyrendszer) Projekt megvalósításához kapcsolódó független mérnöki feladatokellátása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az AFC (az elektronikus jegyrendszer) Projekt megvalósításához kapcsolódó független mérnöki feladatokellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71336000-2
További tárgyak: 71310000-4
71318000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A nyertes ajánlattevő a következő szolgáltatásokat nyújtja a BKK részére az elektronikus jegyrendszerbevezetésének időszaka alatt (kivonat):
- az elektronikus jegyrendszer szállítója teljesítésének figyelemmel kísérése abból a szempontból, hogy ateljesítés megfelel-e a teljesítésre irányadó, mindenkor hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok,szerződések rendelkezéseinek. Az alkalmazott munkaerő képesítésének, egyéb előírt alkalmasságifeltételeknek való megfelelésének ellenőrzése,
- a leszállított termékek, tárgyi eszközök és szoftverek tanúsítványai, jótállási dokumentumai, használati-kezelési útmutatói és minden egyéb előírt átadandó dokumentum meglétének és átadásának ellenőrzése,
- az átadásra felajánlott termékek, tárgyi eszközök és szoftverek átadás-átvételének lefolytatása,minőségellenőrzése, az észlelt problémákról, hiányosságokról való jelentéstétel,
- a BKK és az elektronikus jegyrendszer szállítója közötti egyeztetéseken való közreműködés, jegyzőkönyvvezetése, döntések dokumentálása és azok utánkövetése, ellenőrzése. Többletmunka-igények kezelésébenvaló szakmai közreműködés,
- projekt előrehaladási jelentés készítése. A projektterv betartásának ellenőrzése,
- pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, az AFC Rendszer szállítója által benyújtott összes számláktartalmi és formai ellenőrzése, a projektre rendelkezésre álló források felhasználásának nyilvántartása. Ezt atevékenységet a Megbízó is (a saját szervezetében foglalkoztatott, külön e feladatot végző projekt pénzügyimunkatárs alkalmazása útján) végzi, a Megbízott feladata a Megbízóval párhuzamos nyilvántartás, a Megbízónyilvántartása megalapozottságának ellenőrzése és nyomon követése.
A nyertes ajánlattevő az alábbi áruk, teljesítések (munkák) és szolgáltatások beszerzésénél és kivitelezésénélműködik közre az elektronikus jegyrendszer bevezetésének időszaka alatt (kivonat):
- járműfedélzeti érvényesítő készülékek - mintegy 10 606 db készülék és tartozékai telepítése mintegy 2 280autóbuszra, villamosra és trolibuszra (tervezés, engedélyeztetés, szállítás, telepítés, üzembe helyezés),
- állomási érvényesítő készülékek - mintegy 496 készülék és tartozékai telepítése mintegy 76 metró- és HÉV-állomásra (tervezés, engedélyeztetés, szállítás, telepítés, üzembe helyezés),
- beléptetőkapuk és kamerarendszer telepítése - mintegy 490 beléptetőkapu és tartozékai telepítése mintegy37 metró- és HÉV-állomásra (tervezés, engedélyeztetés, szállítás, telepítés, üzembe helyezés),
HL/S S106
03/06/2016
188767-2016-HU
- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
3 / 11
03/06/2016S106
http://ted.europa.eu/TED
- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
3 / 11
- mintegy 3 000 000 db ISO 14443 szabványnak megfelelő smart kártya szállítása,
- mintegy 9 000 000 db ISO 14443 szabványnak megfelelő smart paper szállítása,
- 600 db hordozható kézi ellenőrző készülék és tartozékai szállítása és üzembe helyezése,
- jegyeladási rendszer, ügyfélszolgálati rendszer és tájékoztatási megoldásokra vonatkozó irányítási rendszer(hardverek és szoftverek egyaránt) szállítása és üzembe helyezése,
- a fentiekre vonatkozó háttér támogatási (back-office) rendszer (hardverek és szoftverek egyaránt) szállításaés üzembe helyezése,
- a meglévő BKK rendszerekkel való integráció (vállalatirányítási rendszer, jegykiadó automaták, stb.),
- fentiekhez kapcsolódó teljes körű tesztkörnyezet kialakítása,
- rögzített és vezeték nélküli telekommunikációs szolgáltatások kiépítése és üzembe helyezése.
A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016 /S 221 - 403056

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: megbízási szerződés
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2016/10/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Zöld Terasz Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kápolna út 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: l.megyesi@ztfem.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 345000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 13557791-2-43
Ajánlattevők neve, székhelye, adószáma: 1.Zöld Terasz Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft., 1112 Bp., Kápolna út 29., 13557791-2-43
METRÓ Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft., 1087 Bp., Kerepesi út 29/c.,10940385-2-42
Szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja
Szerződésmódosítás időpontja: 2019.02.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/26 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71336000-2
További tárgyak: 71310000-4
71318000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő a következő szolgáltatásokat nyújtja a BKK részére az elektronikus jegyrendszerbevezetésének időszaka alatt (kivonat):
- az elektronikus jegyrendszer szállítója teljesítésének figyelemmel kísérése abból a szempontból, hogy ateljesítés megfelel-e a teljesítésre irányadó, mindenkor hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok,szerződések rendelkezéseinek. Az alkalmazott munkaerő képesítésének, egyéb előírt alkalmasságifeltételeknek való megfelelésének ellenőrzése,
- a leszállított termékek, tárgyi eszközök és szoftverek tanúsítványai, jótállási dokumentumai, használati-kezelési útmutatói és minden egyéb előírt átadandó dokumentum meglétének és átadásának ellenőrzése,
- az átadásra felajánlott termékek, tárgyi eszközök és szoftverek átadás-átvételének lefolytatása,minőségellenőrzése, az észlelt problémákról, hiányosságokról való jelentéstétel,
- a BKK és az elektronikus jegyrendszer szállítója közötti egyeztetéseken való közreműködés, jegyzőkönyvvezetése, döntések dokumentálása és azok utánkövetése, ellenőrzése. Többletmunka-igények kezelésébenvaló szakmai közreműködés,
- projekt előrehaladási jelentés készítése. A projektterv betartásának ellenőrzése,
- pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, az AFC Rendszer szállítója által benyújtott összes számláktartalmi és formai ellenőrzése, a projektre rendelkezésre álló források felhasználásának nyilvántartása. Ezt atevékenységet a Megbízó is (a saját szervezetében foglalkoztatott, külön e feladatot végző projekt pénzügyimunkatárs alkalmazása útján) végzi, a Megbízott feladata a Megbízóval párhuzamos nyilvántartás, a Megbízónyilvántartása megalapozottságának ellenőrzése és nyomon követése.
A nyertes ajánlattevő az alábbi áruk, teljesítések (munkák) és szolgáltatások beszerzésénél és kivitelezésénélműködik közre az elektronikus jegyrendszer bevezetésének időszaka alatt (kivonat):
- járműfedélzeti érvényesítő készülékek - mintegy 10 606 db készülék és tartozékai telepítése mintegy 2 280autóbuszra, villamosra és trolibuszra (tervezés, engedélyeztetés, szállítás, telepítés, üzembe helyezés),
- állomási érvényesítő készülékek - mintegy 496 készülék és tartozékai telepítése mintegy 76 metró- és HÉV-állomásra (tervezés, engedélyeztetés, szállítás, telepítés, üzembe helyezés),
- beléptetőkapuk és kamerarendszer telepítése - mintegy 490 beléptetőkapu és tartozékai telepítése mintegy37 metró- és HÉV-állomásra (tervezés, engedélyeztetés, szállítás, telepítés, üzembe helyezés),
HL/S S106
03/06/2016
188767-2016-HU
- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
3 / 11
03/06/2016S106
http://ted.europa.eu/TED
- - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
3 / 11
- mintegy 3 000 000 db ISO 14443 szabványnak megfelelő smart kártya szállítása,
- mintegy 9 000 000 db ISO 14443 szabványnak megfelelő smart paper szállítása,
- 600 db hordozható kézi ellenőrző készülék és tartozékai szállítása és üzembe helyezése,
- jegyeladási rendszer, ügyfélszolgálati rendszer és tájékoztatási megoldásokra vonatkozó irányítási rendszer(hardverek és szoftverek egyaránt) szállítása és üzembe helyezése,
- a fentiekre vonatkozó háttér támogatási (back-office) rendszer (hardverek és szoftverek egyaránt) szállításaés üzembe helyezése,
- a meglévő BKK rendszerekkel való integráció (vállalatirányítási rendszer, jegykiadó automaták, stb.),
- fentiekhez kapcsolódó teljes körű tesztkörnyezet kialakítása,
- rögzített és vezeték nélküli telekommunikációs szolgáltatások kiépítése és üzembe helyezése.
A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 345000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Zöld Terasz Ingatlanforgalmazó és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kápolna út 29.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
E-mail: l.megyesi@ztfem.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): "Felek a Szerződés 3.4. pontjának második bekezdését módosítják és a Szerződés időbeli hatályát meghosszabbítják 14 hónappal, legkésőbb 2020. június 15. napjáig."
"Megbízó kapcsolattartójának személye megváltozott, amelyről korábban az értesítés már megtörtént és ezt Felek a Szerződés 8.1.1. pontjában az alábbiak szerint rögzítik:
8.1.1. A Megbízó kapcsolattartója műszaki-szakmai kérdésekben:
Név: Nagy Zsolt
Telefon: +36 70 339 9026
E-mail: zsolt.nagy@bkk.hu"
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megbízó BKK Zrt. 2018. 11. 21-én felmondta a Projekt megvalósítása érdekében az elektronikus jegyrendszer bevezetésére és üzemeltetésére kötött szállítói szerződést annak vállalkozójával és megkezdte a Projekt újratervezését. A meghosszabbított határidő alatt a még kifizethető legmagasabb lehetséges ellenérték mértéke nem haladhatja meg a Szerződés alapján eddig kifizetett és kifizetésre kerülő ellenérték 50%-át, azaz a 274.064.515,- Ft-ot, ezzel párhuzamosan a szerződés időbeli hatályának hosszabbítása - tekintettel a Szerződés 7. pontjában foglalt díjak mértékére és az eddig kifizetett díjakra és teljesített feladatokra - nem lehet több mint 14 hónap.A Megbízó Szerződésben megnevezett kapcsolattartójának személye megváltozott.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 345000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 345000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben