Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/49
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.03.09.
Iktatószám:3437/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:BODROGKISFALUD 135/13 HRSZ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK23737
Postai cím: Dózsa György utca 2
Város: Tokaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3910
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Gurbi Marianna
Telefon: +36 304535879
E-mail: gurbi.marianna@drgrb.com
Fax: +36 212512003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOKAJ - KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA ALAP PROJEKT - A PROJEKT RÖVID NEVE: TOKAJ KIAP - ALAPJÁN LEFOLYTATANDÓ „BESZERZÉSI KÖZPONT KIVITELEZÉSE BODROGKISFALUD 135/13 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN"
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
OKAJ - KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA ALAP PROJEKT - A PROJEKT RÖVID NEVE: TOKAJ KIAP - ALAPJÁN LEFOLYTATANDÓ „BESZERZÉSI KÖZPONT KIVITELEZÉSE BODROGKISFALUD 135/13 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: BODROGKISFALUD 135/13 HRSZ
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOKAJ - KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA ALAP PROJEKT - A PROJEKT RÖVID NEVE:
TOKAJ KIAP - ALAPJÁN LEFOLYTATANDÓ „BESZERZÉSI KÖZPONT KIVITELEZÉSE BODROGKISFALUD 135/13 HELYRAJZI SZÁMÚ
INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN”
A BERUHÁZÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ CCA 2200 M2 NAGYSÁGÚ ÉPÜLET A MEGLÉVŐ CSARNOKÉPÜLETBEN ELHELYEZVE A
KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓKAT, LÉNYEGILEG A KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓK LOGIKUS EGYMÁSHOZ KAPCSOLÁSÁBÓL JÖN LÉTRE. AZ
IRODA ÉPÜLETRÉSZ ÜVEGEZETT HOMLOKZATA ÉS TÖMEGE A CSARNOKÉPÜLETBŐL KIBONTVA, A SARKON KAP HELYET. A
HASZNÁLATI FOLYAMATOT KÖVETŐ TÖMEGALAKÍTÁS KEZDŐPONTJA AZ ÉPÜLET ÚT FELŐL FELTÁRULÓ SARKÁBAN, A VÉGPONTJA
PEDIG A MÁSIK OLDALON KAPOTT HELYET. AZ ÉPÜLETRÉSZEK LÉNYEGILEG EGY CSARNOKTÖMEGBEN HELYEZKEDNEK EL,
EBBŐL CSAK AZ ELŐTETŐ ÁLL KI. AZ ÉPÜLET SZABADON ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, A TELEPÍTÉSNÉL A MEGLÉVŐ ADOTTSÁGOK LÉS
TERVEZETT FUNKCIÓK HASZNÁLATA, A VILÁGÖRÖKSÉGI VÉDELEMHEZ IGAZODÓ ÉPÍTÉSZETI MEGJELENÉS ÉS A TELKEN BELÜLI
KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÁSA AZ ELSŐDLEGES SZEMPONT.
ÉPÍTÉSZETI FEJEZETEK: ALAPOZÁS, FELMENŐ SZERKEZETEK (VASBETON TEHERHORDÓ VÁZSZERKEZET RÉSZE), FÖDÉMEK,
VÁLASZFALAK, ÁTHIDALÓK, PADLÓSZERKEZET, VÍZSZIGETELÉSEK, HŐSZIGETELÉSEK, FÓLIÁK, PADLÓBURKOLATOK,
NYÍLÁSZÁRÓK, TETŐFEDÉS, FALBURKOLATOK, LAKATOS SZERKEZETEK, KÜLSŐ SZERKEZETEK.
A PROJEKT JELENTŐS ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁT TARTALMAZ, A KIVITELEZÉS RÉSZE A BELSŐ
TECHNOLÓGIA ELLÁTÁSA.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14517 / 2017 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOKAJ - KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA ALAP PROJEKT - A PROJEKT RÖVID NEVE: TOKAJ KIAP - ALAPJÁN LEFOLYTATANDÓ „BESZERZÉSI KÖZPONT KIVITELEZÉSE BODROGKISFALUD 135/13 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/09/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 309973184
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52. III. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail: ramor.frigyes@pentaindustry.hu
Telefon: +36 302224088
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 384000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU31, HU311 A teljesítés helye: BODROGKISFALUD 135/13 HRSZ
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
TOKAJ - KÖZÖSSÉGI INFRASTRUKTÚRA ALAP PROJEKT - A PROJEKT RÖVID NEVE: TOKAJ KIAP - ALAPJÁN LEFOLYTATANDÓ „BESZERZÉSI KÖZPONT KIVITELEZÉSE BODROGKISFALUD 135/13 HELYRAJZI SZÁMÚ INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN”
A BERUHÁZÁS TÁRGYÁT KÉPEZŐ CCA 2200 M2 NAGYSÁGÚ ÉPÜLET A MEGLÉVŐ CSARNOKÉPÜLETBEN ELHELYEZVE A KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓKAT, LÉNYEGILEG A KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓK LOGIKUS EGYMÁSHOZ KAPCSOLÁSÁBÓL JÖN LÉTRE. AZ IRODA ÉPÜLETRÉSZ ÜVEGEZETT HOMLOKZATA ÉS TÖMEGE A CSARNOKÉPÜLETBŐL KIBONTVA, A SARKON KAP HELYET. A HASZNÁLATI FOLYAMATOT KÖVETŐ TÖMEGALAKÍTÁS KEZDŐPONTJA AZ ÉPÜLET ÚT FELŐL FELTÁRULÓ SARKÁBAN, A VÉGPONTJA PEDIG A MÁSIK OLDALON KAPOTT HELYET. AZ ÉPÜLETRÉSZEK LÉNYEGILEG EGY CSARNOKTÖMEGBEN HELYEZKEDNEK EL, EBBŐL CSAK AZ ELŐTETŐ ÁLL KI. AZ ÉPÜLET SZABADON ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, A TELEPÍTÉSNÉL A MEGLÉVŐ ADOTTSÁGOK LÉS TERVEZETT FUNKCIÓK HASZNÁLATA, A VILÁGÖRÖKSÉGI VÉDELEMHEZ IGAZODÓ ÉPÍTÉSZETI MEGJELENÉS ÉS A TELKEN BELÜLI KÖZLEKEDÉS BIZTOSÍTÁSA AZ ELSŐDLEGES SZEMPONT.
ÉPÍTÉSZETI FEJEZETEK: ALAPOZÁS, FELMENŐ SZERKEZETEK (VASBETON TEHERHORDÓ VÁZSZERKEZET RÉSZE), FÖDÉMEK, VÁLASZFALAK, ÁTHIDALÓK, PADLÓSZERKEZET, VÍZSZIGETELÉSEK, HŐSZIGETELÉSEK, FÓLIÁK, PADLÓBURKOLATOK, NYÍLÁSZÁRÓK, TETŐFEDÉS, FALBURKOLATOK, LAKATOS SZERKEZETEK, KÜLSŐ SZERKEZETEK.
A PROJEKT JELENTŐS ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKÁT TARTALMAZ, A KIVITELEZÉS RÉSZE A BELSŐ TECHNOLÓGIA ELLÁTÁSA.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2017/10/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/02/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 398954410
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO GENERÁL Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vízmű utca 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: HU
E-mail: gyor@eurogeneral.hu
Telefon: +36 309973184
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Penta Industry Ipari Erőműtechnikai Fővállalkozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kerepesi út 52. III. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1148
Ország: HU
E-mail: ramor.frigyes@pentaindustry.hu
Telefon: +36 302224088
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/02/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II.1. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 3.1. pontja a következők szerint módosul:
3.1. A vállalkozói díj megállapítására a Megrendelő által kiadott műszaki dokumentáció, és a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlat részét képező árazott költségvetés és a megrendelő által elfogadott pótmunka-igény alapján került sor.
II.2. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 3.2. pontja a következők szerint módosul:
3.2. A vállalkozói díj nem tartalmazza a tartalékkeret összegét, amely a megrendelő által elfogadott pótmunka-igényre figyelemmel nettó 15.000.000,- Ft, azaz Tizenöt-millió forint. A tartalékkeret kizárólag pótmunka elszámolására használható fel, külön megrendelésre - előzetes ármegállapodás alapján - szerződésmódosítás nélkül.
II.3. a Vállalkozási szerződés 3.3. pontja a következők szerint módosul:
Az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díja
- nettó: 384.000.000,- Ft, + 14.954.810, -Ft összesen 398.954.810,- Ft, azaz háromszázkilencvennyolcmillió-kilencszázötvennégyezer-nyolcszáztíz forint,
- ÁFA: 103.680.000,- + 4.037.799,- összesen 107.717.799,-Ft, azaz százhétmillió-hátszáztizenhétezer-hétszázkilencvenkilenc forint,
- bruttó: 487.680.000,- Ft, ,+ 18.992.609,- Ft összesen 506.672.609,- Ft azaz ötszázhatmillió-hatszázhetvenkettőezer-hatszázkilenc forint.
A Vállalkozónak a közbeszerzési eljárásban tett nyertes ajánlata és elfogadott pótmunka-igénye szerint.
II.4. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 4.3. pontja a következők szerint módosul:
4.3. A jelen szerződés 1. pontja szerinti kivitelezési munkálatok befejezési határideje: legkésőbb 2018. június 15. napja azzal, hogy amennyiben a Vállalkozó által kötött támogatási szerződés ez irányú módosítása azt lehetővé teszi, a munkálatok befejezésének határideje 2018. július 30. napja.
II.5. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés 6.1 pontja a következők szerint módosul ill. új 6.1.6. alponttal egészül ki:
A pénzügyi feltételek:
6.1. A Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésére vonatkozóan a közös ajánlattevők mindegyikétől egy-egy előlegbekérőt, négy-négy részszámlát, valamint egy-egy végszámlát fogad be az alábbiak szerint.
6.1.1. Az előlegbekérő a nettó vállalkozói díj legfeljebb 5 %-áról nyújtható be a jelen szerződés aláírását követően, Vállalkozó erre irányuló igénye alapján jelen esetben nettó 19.200.000,- Ft összegben oly módon, hogy az előleg jelen pontban rögzített összegének 50 %-áról az EURO GENERÁL Zrt., 50 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
6.1.2. Az 1. részszámla a nettó vállalkozói díj 25 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be nettó 96.000.000,- Ft összegben, oly módon, hogy az 1. részszámla jelen pontban rögzített összegének 50 %-áról az EURO GENERÁL Zrt., 50 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
6.1.3. A 2. részszámla a nettó vállalkozói díj 50 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be nettó 96.000.000,- Ft összegben, oly módon, hogy a 2. részszámla jelen pontban rögzített összegének 50 %-áról az EURO GENERÁL Zrt., 50 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
6.1.4. A 3. részszámla a nettó vállalkozói díj 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be nettó 96.000.000,- Ft összegben, oly módon, hogy a 3. részszámla jelen pontban rögzített összegének 50 %-áról az EURO GENERÁL Zrt., 50 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
6.1.5. A végszámla a műszaki tartalom 100 %-os megvalósítását követően, a műszaki átadás - átvételi eljárás sikeres lezárása után nyújtható be a vállalkozói díj fennmaradó részéről, azaz nettó 76.800.000,- Ft összegről oly módon, hogy a végszámla jelen pontban rögzített összegének 50 %-áról az EURO GENERÁL Zrt., 50 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
6.1.6. A pótmunkára vonatkozó 4. részszámla a megrendelő által elfogadott pótmunka-igényben felsorolt tételek szerződésszerű teljesítését követően nyújtható be nettó 14.954.810, -Ft összegről oly módon, hogy a végszámla jelen pontban rögzített összegének 50 %-áról az EURO GENERÁL Zrt., 50 %-áról pedig a Penta Industry Kft. jogosult számlát kiállítani.
II.6. A Felek rögzítik, hogy jogszabályváltozás miatt a Vállalkozási szerződés 6.2. és 6.5. pontjai a következők szerint módosulnak:
6.2. A számla összegének megfizetésére a teljesítés elismerését követően kiállított számla alapján, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében, illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30 - 32. §-ában foglaltak szerint kerül sor.
A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez közreműködőt (alvállalkozót) vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően következő szabályok valamint az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a szerint fizeti a szerződésben foglalt ellenértéket:
6.5. A szerződés teljesítése esetén a kifizetés az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § hatálya alá esik.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Vállalkozó 14.954.810,- Ft, azaz tizennégymillió-kilencszázötvennégyezer-nyolcszáztíz forint összegű pótmunka igényt jelentett be, amelyet a Megrendelő megvizsgált, és a tervezői véleményezés, és felelős műszaki ellenőr jóváhagyását követően elfogadott. A pótmunka ellenértéke a tartalékkeret terhére kerül kiegyenlítésre.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 384000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 398954410 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben